ኣስተንትኖ ቃል አምላኽ ግንቦት – 29.2018

ማር.10:28-31

ጴጥሮስ ከአ “እንሆ እምበአር ንሕና ኹሉ ኃዲግና ሰዓብናካ” ኪብሎ ጀመረ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ኸምዚ በሎ፦ “ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ፥ ቤት ወይ አኅዋት ወይ አኃት፥ ወይ አደ፥ ወይ አቦ፥ ወይ ሰበይቲ፥ ወይ ውሉድ፥ ወይ ግራሁ ዝኃደገ፥ ሕጂ አብዚ ዓለም እዚ ምስ ስደት፥ ቤት፥ አኃዋት፥ አኃት፥ አደ፥ ውሉድ፥ ግራሁ  ሚእቲ ካዕበት ዘይክፈል፥ አብ ዚመጽእ ዓለም ከአ ሕይወት ዘለዓለም ዘይቅበል ሓደ እካ የልቦን። ብዙኃት ቀዳሞት ዳኅሮት ኪኾኑ እዮም፥ ዳኅሮት ድማ ቐዳሞት ኪኾኑ እዮም።”

ኣስተንትኖ ቃል አምላኽ ግንቦት – 29.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.10:28-31

ጴጥሮስ ከአ “እንሆ እምበአር ንሕና ኹሉ ኃዲግና ሰዓብናካ” ኪብሎ ጀመረ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ኸምዚ በሎ፦ “ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ፥ ቤት ወይ አኅዋት ወይ አኃት፥ ወይ አደ፥ ወይ አቦ፥ ወይ ሰበይቲ፥ ወይ ውሉድ፥ ወይ ግራሁ ዝኃደገ፥ ሕጂ አብዚ ዓለም እዚ ምስ ስደት፥ ቤት፥ አኃዋት፥ አኃት፥ አደ፥ ውሉድ፥ ግራሁ  ሚእቲ ካዕበት ዘይክፈል፥ አብ ዚመጽእ ዓለም ከአ ሕይወት ዘለዓለም ዘይቅበል ሓደ እካ የልቦን። ብዙኃት ቀዳሞት ዳኅሮት ኪኾኑ እዮም፥ ዳኅሮት ድማ ቐዳሞት ኪኾኑ እዮም።”

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ጸዋዕታ ይምህረና፡ ጴጥሮስ ንመድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ “እንሆ እምበአር ንሕና ኹሉ ኃዲግና ሰዓብናካ” እናበለ ክዘረቦ ንርእዮ። “ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ፥ አብ ዚመጽእ ዓለም ከአ ሕይወት ዘለዓለም ዘይቅበል ሓደ እካ የልቦን።

ዝከበርኩም አኅዋትን አኃትን እዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ብፍላይ ነቶም ብፍሉይ መንገዲ ንተል እኾ ወንጌል ዝጽውዑ ማለት ዝርኢ እካ እንተኾነ፤ ንኹሉና ክርስቲያንውን ዝር ኢ ኢዩ፡ ምክኒያቱ ነፍሲ ወከፍና አብ ተልእኾ ወንጌል ጽውዓት ስለዝኾና።

ጸዋዕታ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ዝተመስረተ   ኵለንተናኻ ንአምላኽ  እትውፈዮ  ኮይኑ “ጥልቅን ውሽጣውን ዝኾነ ተወፋይነት ዝግለጸሉ ሓደ ዓይነት ሕይወት እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ዝተንቀሳቐሱ ምእመናን ክርስቶስ፣ ልዕሊ ኩሉ ንዚፍቀር ኣምላኽ ርእሶም ምእንቲ ከወፍዩ ኣብ ኣገልግሎት መንግስቲ እግዚኣብሔር ፍጽምና ፍቕሪ ተኸቲሎም ከኣ፣ ኣብ ቤተክርስትያን ናይቲ ዚመጽእ ሕይወት ማለት መንግሥተ አምላኽ ክብሪ ምልከቱን መበሠረቱን ብምዃን ንክርስቶስ ብዝቀረበ ኣገባብ ክኸተልዎ ዝመደቡ እዮም። እናበለ ይምህር  መዝገበ ሃይማኖት (916)

ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እንተ ተመልከትና ከኣ እቲ ቀዳማይ ተበግሶ ናይ ጸዋዕታ ዝወስድ እግዚኣብሔር አምላኽ ባዕሉ እዩ። እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ብዘለዓለማዊ ፍቕሪ ምስ አፍቀሮ ድሕነት ክምስርት ምስ መደበ ንሕዝቢ እስራኤል ክጽውዖ ይርኤ። ነቶም ዝተጸውዑ ኸአ ነቲ ዝተጸውዑሉ ዕላማ ብቑዓት ኮይኖም ከምዝርከቡ ሓይሉን መንፈሱን ይህቦም።

ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ እንክጽሕፍ “ናብ’ቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐደሱ ምስቶም ኣብ ኩላ ሥፍራ ስም እቲ ጐይትኦምን ጐይታናን ዝኾነ ኢየሱስ ጎይታ ዚጽውዑ ኹሎም ቅዱሳን ንምዃን ዝተጸውዑ እዮም። (1ቆሮ. 1᎓2) ስለዚ ነቲ ዝተጸዋዕኩምሉ ጽዉዓ ብቁዓት ኬንኩም ክትነብሩ እልምነኩም ኣሎኹ። (ኤፌ.4᎓1) እቲ ናብ መዓሙቕ ዝወረደ ከኣ ንኩሉ ብህላዌ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ እዩ። ንሱ ከኣ ንገሊኦም ሓዋርያት፡ ንገሊኦም ነቢያት፡ ንገሊኦም ሰበኽቲ ወንጌል፡ ንገሊኦም ናይ ነፍሳት ጓሶት ንገሊኦም መምህራን ገበሮም። (ኤፌ.4᎓10-11) እዚ ኸኣ እታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተክርስትያን ምእንቲ ክትነጽሕ እቶም ቅዱሳን ኣብ ኣገልግሎቶም ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ እዩ። (ኤፌ.4᎓12)

አምላኽ ነዓ ሰዓበኒ እናበለ ብነጻ ዝኾነ ብመለኮታዊ ድላዩ ንደቂ ሰባት ይመርጽን ይጽው ዕን።   “እዚ እቲ ዝፈትዎ ወደይ በኣኡ ደስ ዝብለኒ እዩ ስምዕዎ እናበለ ከአ ንዑዑ ብምስማ ዕ ንኽርስቶስ ጎይታና ብቐረባ ክንስዕቦ ይዕድመና።  ደቂ ሰባት ነዚ ፍሉይ ጸዋዕታ ብውሽጣዊ ተመስጦ ተሓጊዞም ነዚ ጸዋዕታ ናቶም ይገብሮዎ፤ ሙሉእ ብምሉኡ ኣብ ኣገልግሎቱ ንዝጽውዖ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ይምዕቆቡን ንኣምላኽን ኣብ መደብ ድሕነቱን ከኣ ይወፈዩ 1ቆሮ. 7᎓32-34

እግዚአብሔር እምበአር ሓዋሪያት ይመርጽ   ምእንቲ ወንጌል፥ ኢሎም ቤት  አኅዋት አኃት፥  አደ፥  አቦ፥ ሰበይቲ፥  ውሉድ፥  መሬት፤ ክገድፉ አብ ዚመጽእ ዓለም ከአ  ዘለዓለምዊ ህይወት የተስፍዎም። ስለዚ ጳውሎስ “ምእንቲ እቲ መዘና ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታና ዝኾነ ክ.ኢ ንኩሉ ነገር ከም ክሳራ እቆጽሮ ኣሎኹ (ፊሊጵስዩስ 3᎓8)

ንኹሉ ሓዲካ ንጸዋታ እግዚአብሔር ተቐቢልካ ምእንቲ ንመንግስተ ሰማይ ኢልካ ገዛእ ርእስኻ ምውፋይ ፡ ኣሰር ክርስቶስ ምስዓብ፡ ንክርስቶስ ምኽታል ወዲ መዝሙር ምዃን የስምዕ። ንዓይ, ካብ ኩሎም ቅዱሳን ዝነአስኩ እካ እንተ ኾንኩ፥ ነቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንሕዛብ ክሰብኽ፥እዚ ሰጋ እዚ ተዋህበኒ። ኤፌ.3᎓8 ስለዚ ጸዋዕታ ጸጋ ኢዩ፡ ነዚ ጸጋ እዚ ከአ ከምቲ ዝድለ ንክነብሮ ናይ አምላኽ ደገፍ የድሊየና። ኩሉ ክንገዲፍ የዲሊ፡

ክኽተለኒ ዝደሊ መዓልቲ መዓልቲ መስቀሉ ተሸኪሙ ይስዓበኒ (ሉቃ.) ስለዚ ምኽታል ወይ ምስዓብ መግለጺ ናብ ክርስቶስ ምምላስ ሕይወቱ ሕይወትካ ክትገብሮ ምጽዓር የስምዕ። እቲ ኣምላኽን ሰብን ዝኾነ ክርስቶስ ንሱ እቲ እንኮ ንፍቃድ እግዚኣብሔር ብኩሉ ወገናቱ ዝነበረ እዩ። ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ስለ ዝኾነ ከኣ ነቶም ብስሙ ዝተኣከቡ ሰባት ጸጋኡ የፍስሰሎምን ነዓኡ ከም ዝስዕቡ ይገብሮም።

ኩሉ ገዲፍካ ንክርስቶስ ኣሰሩ ምስዓብ፣ ንተልእኾ ክርስቶስ ምቅጻል ማለት ኢዩ፡ ኣሰሩ ምስዓብ ማእሰር ሓድነት እዩ ኣብ ክርስቶስ ምስኡን ነዓኡን ኣብ ድላይ እግዚኣብሔር ጸኒዕካ በቲ ንሱ ዝሓለፎ መንገዲ ምጉዓዝ ማለት እዩ። ንዑ ሰዓቡኒ በሎም። ብኡብኡ ድማ መርበቦም ኃዲጎም ሰዓብዎ፣

ክርስቶስ እምበአር ነቶም ብፍሉይ መንገዲ ተካእቲ ሓዋሪያት ኮይኖም ክስዕብዎ ዝደሊዮ ሰባት፡ ነቲ ኩሉ ናይዚ ዓለም ነገራት ገዲፍካ፡ ናይ ስድራቤት ርክብን፤ ናይ ሥራሕ ርክብን ኣቋሪጽካ ወይ በቲካ ብወንጌል ተመሪሕካ ንአገልግሎትን ድኅነት አሕዛብን ምስራሕ  የስ ምምዕ።  ኣብቲ ናይ ክርስቶስ  ዕጫ ኣብ ስቓዩን  ሕይወቱን ክካፈል ድልው ክኸውን ኣለዎ “እቲ ድሕረይ ኪስዕብ ዝደሊ ገዛእ ርእሱ ይመንን፣ መስቀሉ ኣልዒሉ ከኣ ይስዓበኒ፣ (ማር.8᎓34)

መስቀል ማለት ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ሰብን ዘሎካ ተኣማንነት ምምናንን ንኽትምንን ቅሩብ ምዃንን ማለት እዩ። እምነት ምሕላው “ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኹሉ፣ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እዩ (ሉቃ.12᎓8) ኣሰሩ ምኽታል ማለት ንሱ ዝገበሮ ምግባር ማለት እዩ። ኣብነቱ ምኽታል “ካብ መምህሩ ዝዓቢ ተማሃራይ ካብ ጐይታኡ ዚበልጽ ኣገልጋሊ የልቦን….. ንበዓል ቤት ብዔል ዘቡል ካብ በልዎ ንቤተሰቡ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይብልዎ። ኣሰሩ ምኽታል ማለት ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ምብሣርን እቲ ንሱ ዝፈጸሞም ተኣምራትን ትእምርትን ምፍጻም ማለት እዩ። ነዚ ኢዩ ከአ አክርስቶስ ንሓዋሪቱ ዝመርጾም፡፤

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

5.ክፋል – ዘፍጥረት

 

ኣምልኽ ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠር: ዘፍ 1:1

ብዛዕባ ፍጥረት ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ነቲ ሰብኣውን ክርስትያናውን ሕይወትና ዝትንክፍ ኢዩ። ሓደ መሰረታዊ ሕቶውን የኸትል ።

–  ካበይ ኢና መጺና

– ናበይ ኢናኸ እንኸይድ

– መወዳእታና ናበይ ኢዩ። ከመይ ኢዩ ክኸውን።

ሰብኣዊ ኣእምሮ ነዚ ሕቶዚ እዚ መልሲ ንምሃብ ካብቲ ናይ ፈጣሪ ህላዌ . . . ካብቲ ስራሓቱ ተበጊስካ ብርግጽነት ብብርሃን ሰብኣዊ ኣእምሮ ክፍልጥ ዝከኣል ኢዩ። ግና ኩሉ ግዜ ብእምነት ዝተሰነየ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ኢዩ ኸኣ እምነት መጺኡ ንእእምሮና ዘብርሆን: ኣብቲ ቅኑዕ ርዲኢትን ሓቅነትን ዘጽንዖ፤ ከምቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ክጽሕፍ ከሎ ዝብሎ ድማ: “ኩሉ ዓለም ብቃል ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረ፤ እቲ ዝረኣ ድማ ካብ ዘይረኣ ከም ዝተፈጥረ ብእምነት ኢና እነስተውዕለሉዕብ.11:3 ብዘይ እምነት እቲ ሓቀኛ ርድኢት ናይ ፍጥረት ክህልወና ኣይክእልን። ስለዚ ክንአምን ይግበአና።ነዚ ኹሉ ግና ባዕሉ እግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ንወድሰብ ክገልጸሉ ይርከብ። ሰብ ክህልዎ ዝኽእል ባሕርያዊ ፍልጠት ኪንየው ዝኸይድ ናይ ፍጥረት ምሥጢር፤ እግዚኣብሔር ንሕዝቢ እሥራኤል በብደረጃኡ ኪገልጸሉ ተረኽበ። እቲ ንኣበው ዝሓረየ፤ ንሕዝቢ እስራኤል ብሕሬቱ ዝወለዶን ዘዕበዮን፤ እዚ ኹሉ ዝገበረ ኣምላኽ ድማ ኩሎም ሕዝብታት ዓለምን ዓለም ብመሉኣን ናቱ ከምዝኾኑ ዝገልጸ፤ ንሱ ብቐንዱ እዩ። ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ። ኢሳ 43:1 – መዝ.115:15 – 124:8፤ 134:3

“ሕጂ ግና ኣታ እስራኤል፥ እቲ ዝፈጠረካን ዝደኮነካን እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ” ኢሳ.43:1 በቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ቡሩኻት ኩኑ። መዝ.115:15

ስለዚ ካብ ቃል ኣምላኽ ዘፍ.1:1 ተበጊስና እግዚኣብሔር ፈጣሪ ምኻኑ ንኣምንን ንቕበልን።  ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ: ፍጥረት ስራሕ ቅድስቲ ሥላሴ ምኻኑ እዩ።እግዚኣብሔር “ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ።” ዘፍ 1:1 ብመጀመርያ ቃል ነበረ፡ እቲ ቃል ድማ አምላኽ ነበረ፡ ኩሉ ነገር ብአኡ ተፈጥረ፡ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበል ድማ ብዘይካ በአኡ ሓንቲኻ ዝተፈጥረ የልቦን። ዮሓ.1፡1-3 እግዚኣብሔር ንኩሉ ፍጥረት ብነጻን ብፍቕርን ዝመልኦ ብድልየቱ ፈጢርዎ ። ማለት  “እግዚኣብሔር ንኩሉ ካብ መለኮታዊ ባህሩ ወጻኢ ዝኾኑ …  ብቃሉ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንኹሉ ፍጥረት ፈጢርዎ ብማለት ስራሕ እግዚኣብሔር ክንደይ ጽቡቕን ዘደንቕን ምኻኑ ክነስተንትን ንኽእል።

እቲ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር – አብ በቲ ጥበብን ሕያውነትን ዝመልኦ ነጻን ምሥጥራዊን መደቡ ንምሉእ ዓለም ፈጠረ። ንደቂ ሰብ እውን አብ መለኮታዊ ሕይወቱ ንኸካፍሉ ኽብ አበሎም፡ እናበለ ትምህረና ቤተክርስቲያን አብ ብርሃን አሕዛብ ቁጽሪ ክልተ። መንፈስካ ኦጐይታ ንዓለም መልኣ; ኣምላኽ ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድሪ ድማ በረኻን ጥራይ ነበረት ጸልማት ከኣ ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ነበረ መንፈስ ከኣ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዘንብ ነበረ። ዘፍ 1: 2  መንፈስ ኣምላኽ ድሮ ካብ ጥንቲ ኣብ ምፍጣር ዓለም’ውን ህልው ምኳኑ ግልጺ ኢዩ።

ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፡ ጽሩይ መንፈስ ከኣ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ብቅዱስ መንፈስ ከኣ ኣይተግድፈኒ” መዝ.51፡10-11 መንፈስ ኣምላኽ ከም ዝንቀሳቐስ ህልውና ናይ እግዚኣብሔር በይኑ ነቲ ዘሎ ዘይተስተኻከለ ኩነታት ፍጥረት ዘመዓራረየ፡ ቅርጺ ዘይብሉ ዝነበረ – ቅርጺ ዝሃቦ እዩ ዘስምዕ። መምህራን ሕጊ ኣይሁዳውያን እቲ መንፈስ ርዋሕ – መንፈስ ናይ ንጉሳዊ መሲሕ ኢሎም ይጽውዕዎ። ንገሊኦም፤ ከምኡ ኣብ መዝ.33፡6 ሰማያት ብቃል እግዚኣብሔር ብዘሎ ሰራዊቶም’ውን ብእስትንፋስ ኣፉ ተገብሩ ይብል። መንፈስ እግዚኣብሔር ብቀጻሊ ዚፈጥር ምኳኑ ኸኣ ይንገረሉ። ንስኻ ገጽካ ትኽውል ይስንብዱ መንፈሶም ተውጽእ ይሞቱ…መንፈስ ትልእኽ’ሞ ይፍጠሩ ንገጽምድሪ ከኣ ትሕድሳ መዝ.104፡29-30 እግዚኣብሔር ብመንፈስ ዓዳልን ኣሓዳስን ሕይወት ምኳኑ ከኣ ይንገረሉ።

እግዚኣብሔር እምላኽ ከኣ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ሕይወት ኡፍ በለሉ’ሞ ሰብ ህያው ኮነ ዘፍ.2፡7። እቶም ኩሎም መንፈስ ኣምላኽ ብምርካብ ሕይወት ዝረኸቡ ከኣ ንእግዚኣብሔር አምላኾም ከምልኹን ክሰዱን ክውድሱን ትሑዛት ይኾኑ። መንፈስ አምላኽ ኣብ መንጐ ኣምላኽን ሰብን ጽኑዕ ዝኾነ ሕብረት ይፈጥር: ምኽንያቱ ካብ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ወጺኡ ናብቲ ፍጡር ዝኾነ ሰብ ስለ ዝወርድ ምስኡ’ውን ስለ ዚነብር። በዚ ኢዩ ጳውሎስ “ንስኻትኩም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምኻንኩምዶ አይትፈልጡን ኢኹም” እናበለ ዝጽሕፍ።

ኣብ ጥበበ ሰለሙን 12፡1 “እቲ ዘይበርስ ዘይበላሾ መንፈስካ ኣብ ኩሉ ፍጡር ኣሎ” እናበለ ይዛረብ ኣብ ሕዝቂኤል ነቢይ እንተ ተመልከትና’ውን መንፈስ ቅዱስ ንዝደርቀ ዓጽሚ ከይተረፈ ሕይወት ዚህብ ምኳኑ የዘንቱ። ኣብ ናይ ቢዘንታይን ስርዓተ ኣምልኾ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እንክዛረቡ “ምምራሕን ምግዛእን፣ ምቅዳስን ምንቅስቃስ ተፈጥሮ – ሠራሕ መንፈስ ቅዱስ ኢዩ። ምኽንያቱ ንሱ ብባህሪኡ ምስ ኣቦን ውሉድን ሓደ ኢዩ: ኣብ ርእሲ ሕይወት ስልጣን ዘለዎ ከኣ መንፈስ ቅዱስ ኢዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ብምኳኑ ኣብ ኣቦ ብወዲ ዓለም ፍጥረት ናይ ምሕላው ሓለፍነት ኣለዎ ይብለና።

እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ሕይወት ይህብ ይዕድል፤ ንሱ እቲ መጨረሻ እግዚኣብሔር ንፍጥረቱ ዝልግሰሎም ህያብ ኢዩ፤ ንዓታቶም ካብ ዘይምንባር የድሕኖም፡ ይዓቍሮም። ስለዚ ኣብ መንፈስምኳን ወይ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ምጽናዕ ማለት ህያው ምኳን ብሕይውት ምንባር ማለት ኢዩ።

ኣብ ምስጢር ቅድስቲ ስላሴ መንፈስ ቅዱስ ኣቦን ውድን ዘራክብ ዘተሓባብር ፍቕሪ ኢዩ። ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ፍጥረት እንክንዛረብ መንፈስ ቅዱስ ነፍስ ወከፍ ፍጡር ዋና ዓላማ ሕይወት ንኸስተማቕር ወይ ንኽነብር ኣብ ውሽጢ ሕይወቱ ኮይኑ ዝሰርሕ ኢዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጐ እግዚኣብሔርን ሰብን ኣብ መንጐ ሰብን ካልኦት ፍጥረትን ሕብረት ዚፈጥር ኢዩ። ንስነምግባር ዚርኢ’ውን መንፈስ ኣምላኽ ንሕይወትና ኣድላዪ ምኻኑ የረድኦ።  “ኦ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፡ ጽሩይ መንፈስኽ ከኣ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ: ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስ ከኣ ኣይተግድፈኒ” መዝ.51፡10-11      ቅዱስ መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ሰብ ምንባር ማለት ኣብ ቅድሚ ህላዌ እግዚኣብሔር ምንባር ማለት ኢዩ ታሕጓስ ናይ ድሕነት ምርካብ ማለት ከኣ ኢዩ። እቶም ኩሎም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሳቶም ደቂ እግዚኣብሔር ኢዮም።

እግዚኣብሔር ነዚ ዓለምና ክጥምቶ እንከሎ- ከም ተገልጸ ናይ ኣምላኽ ዘለዎ ጌይሩ’ዩ ዝጥምቶ – ምኽንያቱ ዓለም ምልክት ናይ ህላዌ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ኢዩ። ኵሉ ሥራሕ ፍጥረት እግዚኣብሔር ኣብ ብርሃን እቲ ብወዱ ዝፈጸሞም ነገራት ክንምልከት ኣሎና ብክርስቶስ ነፍስ ወከፍ ሰብ ናብ ሓድሽን ዘለዓለማውን ዝኮነ ኪዳን እተጸውዐ’ዩ። ኩልና ብክርስቶስ ኣብ ዘልዓለማዊ ሕይወት ዝተጸዋዕና ኢና። ክርስቶስ ብምስጢር ፋሲካኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ነጻ ገይሩና ኢዩ – በዚ ከኣ ሓደሽቲ ፍጡራት ገሩና ኢልና ንኣምን። ብመጀመሪኣ ቃል ነበረ፥ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ:: ኩሉ ነገር ብኣኡ ተፈጥረ፤ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብኣኡ ሓንቲ እኮ ዝተፈጥረ የልቦን። ዮው. 1.1-3

እዚ ናይ የውሃንስ ቃል …  ቃል ብቃሉ ካብቲ ናይ ፍጥረት መልእኽቲ ዝተወስደ ይኸውን. ኣምላኽ ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ” ስለዚ ካብ መጀመሪያ ቃል ነበረ ብምባል ህላዌ ናይ ወልድ ካብ ዘለዓለም ምካኑ ወልድ ኣብ ምፍጣር ዓለም ከምዝተዋስአ ይምህር። እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ፡ ኣብዚ ትምህርቲ ናይ የውሃንስ ንጹር እዩ። ንሱ እቲ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ማዕረ ኣቦ. ፈጣሪ…. ባዕሉውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ኣነ ኣቦን ሓደ ኢና” ይብል። ስለዚ ኣብዚ ብሓጺሩ ፍጥረት ስራሕ ቅድስቲ ስላሥሴ ምካኑ ይምህረና። ከመይ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኹሉ፤ ዚረኣን ዘይረኣን፥ መናብርት ይኹኑ ጎይትነት፥ ሊቃናት ይኹኑ ሥልጣናት ኩሎም ብኣኡ ዝተፈጥሩ እዮም። ኩሉ ብእኡን ንእኡን እዩ ዝተፈጥረ። ቆላ 1:16-17 ፍጥረት ነቲ ፍቕርን ክብረትን ልዕልናን ኣምላኽ ዝገልጽ ኢዩ። ንሕና ነቲ ክብሪ ኣምላኽ እንገልጽ ፍጡራት ኢና። ምክንያቱ እቲ ፍቕሩ ንሓልዮቱን ጽባቔኡን ኣብቶም ፍጡራቱ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ስለ ዘንጸባርቕ። በዚ ምኽንያት ስለዚ ኩሉ ፍጡር ንኽብሪ ኣምላኽ ዝገልጽ ኮይኑ ይርከብ። ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ፍጥረት. ቅዱስ ቬናቨንቱራ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል፥

“እግዚኣብሄር ንኹሉ ነገራት ዝፈጠረ ኣብ ክብሩ ክብሪ ንምውሳኽ ዘይኮነስ ንአኡ ኪገልጽን ንካልኦት ከሳትፎን ኢሉ ኢዩ ይብል። “እግዚብሔር ብለዋህነቱን ብጥበቡን ንርእሱ ገሊጹ ምስጢር ፍቓዱውን ንኽገልጽ ፈቐደ። ፍቃዱ ከአ ብኽርስቶስ በቲ ሥጋ ዝኾነ ቃልን፡ ብመንፈስ ቅዱስን፡ ደቂ አዳም ምስ አብ ርክብ ምእንቲ ክህልዎም፡ ካብቲ አምላኻዊ ባህሪ እውን ተኻፈልቲ ምእንቲ ክኾኑ ኢዩ”። ፪ ጉባኤ ቫቲካን አብ ቃል እግዚአብሔር ምዕራፍ ሓደ ቁጽሪ 2

ስለዚ ብፍላይ ንሕና ነፍሲ ወከፍና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ሕያውነትን አብ ሕይወትና ከንጸባርቕ  ሓላፍነትን ጸዋዕታን ኣለና። ዓለም ንኽብሪ ኣምላኽ ተፈጥረ ዝብል መልእኽትን ትምህርትን እምበኣር ሓደ ሓቂ ናይ እምነትና እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ እቲ መለኮታዊ ጽባቐ ናይ ኣምላኽ የንጸባርቕ። እዚ ኣብ መዝ.19:1 ክነንብብ ንኽእል፣“ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንትው፥ ጠፈር ከኣ ግብሪ ኣእዳው ይነግር”። እዚ ኣበሃህላ እዚ ዓለምን ኩሉ ኣብኣ ዝነብር ፍጡርን ንኽብሪ ኣምላኽ ከምዝተፈጥረ ኢዩ። ኦ እግዚኣብሔር ሰማያት አቲ ዝገበርካዮ ተኣምራታት ኬመስግንዎ ኢዮም። መዝ 88:5 ፀሓይን ወርኅን ኣመስግናኦ: ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንኦ: ሰማየ ሰማያን ኣብኣ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ.

ኣዚ ሓደ 148.3 ዓለም ንኽብሪ ኣምላኽ ተፈጥረ ክንብል ከለና ፍጡራት ብህላዊኦምን ተግባሮምን ክብሪ ኣምላኽ ይገልጹ። ንሕና ኸኣ ብወገና ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘድንቕ ፍጥረት ብምርኣይን ምስትንታንን ነቲ ፈጣሪኦምን ሰራሒኦምን ንኣምላኽ ነምስግን። እግዚአብሔር ነዚ ንኽገብር ካሊእ ዕላማ አይነበሮን፤ እንታይ ደአ ገደዶ ፍቕሪን ሕይውነትን።  እግዚኣብሔር ንዓለም ብመደቡን ጥበቡን ከምዝፈጠሮ ንኣምን። ብነጻ ድላይ ከምጽተፈጠረ ንኣምን። ነዚ ከኣ እግዚኣብሔር ንፍጥራቱ ኣብ ህላዊኡን ጥበቡን ኣብ ሕያውነቱን ከሳትፎም ስለ ዝደለየ እዩ። መዝ.104:24, 145:9

ኦ እግዚኣብሔር፥ ግብርታትካ ኣዝዩ ብዙሕ ኢዩ።

ንኹሉ ብጥበብ ገበርካዮ፥

ንምድሪ ኸኣ ብፍጡራትካ መላእካያ

ስለዚ እግዚአብሔር ክብሩ ንኺገልጽን፥ ንደቂ ሰባት አብቲ ኽብሪ ኢቲ ንኸሳትፍን ኢሉ ንዓለም ፈጠራ። ንፍጡራቱ ኸአ አብቲ ሓቂ፡ አብቲ ሰናይ አብቲ ጽባቄ ኡን ንኸሳትፎም ፈጠሮም። ካብዚ ተበጊሱ ከኣ እግዚኣብሔር ንዓለም ብመደብ ጥበቡ ከምዝፈጠሮ ንርኢ። ጥበ 9:9 ፍጥረት እምበኣር ብናይ እግዚኣብሔር ነጻ ድላይ ከምዝተፈጥረ ነኣምን። እግዚኣብሔር ንፍጥራቱ ኣብ ህላዌኡ፤ ጥበቡ: ኣብ ሕያውነቱ ከሳትፎም ደለየ፤ ከመይሲ ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ፤ ፍቓድካ ስለዝኾነ ድማ ህላዌ ረኺቡን ተፈጢሩን ኣሎ። ራእ.4:11 እቲ መዘሙር ቀጺሉ “ኦ ጎይታ: ግብርታትካ ኣዝዩ ብዙሕ ኢዩ፤ ንኹሉ ብጥበብ ገበርካዮ” እግዚኣብሔር ንኹሉ ሠናይ እዩ፤ ንኹሉ ፍጥረቱ ከኣ ይርኅራኅሉ። መዝ 104:24 እናበለ ይድነቕ ብተግባር እግዚኣብሔር ክድነቕ ንዕዘብ።

እግዚኣብሔር ንኽፈጥር ዝኾነ ሓገዝ ከምዘይድልዮ: ከኣሌ ኩሉ ከምዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና። በዚ ከኣ ንኣምን። ክእለት እግዚኣብሔር ንኹሉ ዘጠቓልል ምኻኑ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተደጋጊሙ ይግለጽ። ናይ ያዕቆብ ኃያል፤ “ጎይታ ሠራዊት” “ኃያልን በዓል ክእለትን” ብዚብል ይጽዋዕ። ኢዮብ ነዚ ከኣሌ-ኩሉነት ናይ እግዚኣብሔር ኣብ እንክገልጽ፥ ኩሉ ከም እትኽእልን፤ ነቲ ዝመደብካዮ ኻብ ምግባር ዚኽልክለካ ኸም ዘአልቦን ሕጂ ፈለጥኩ ይብል። ኢዮ.42:2 ንኹሉ ነገር እምበኣር እግዚኣብሔር ካብ ዘየሎ ከምዝፈጥር: ትንፋስ ከምዝህብ ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስና ይምህረና።

ኣብ ካሊእ መጽሓፍ መቃብያን ምዕ.7.22 -23 ከምዚ ነንብብ፦ ኣነ ኣብ ማሕጸን ከመይ ኢልኩም ሕይወት ከም ዝዘራእኩም ኣይፈልጥን ኢየ። ኣነ ሕይወትን ትንፋስን ኣይሰኻዕኩልኩምን፥ ነዚ ኣባኻትኩም ዘሎ ኣካላት ሰብነትውን ኣይሰራ ዕኩልኩምን። ስለዚ እቲ ንዓለም ዝፈጠረ፥ እቲ ንሰብ መጀመርታ ቕርጺ ሂቡ ዝፈጥረን፥ ንኹሉ ፍጥረት ዝመሃዘን፥ ሕጂ ንስካትኩም ምእንቲ ሕጉ ሕይወትኩም እንተመነንኩም፥ ንሱ፥ ብምሕረቱ መሊሱ ሕይወትን ትንፋስን ክህበኩም እዩ ይብል። 2መቃ 7:22-23 እዚ ከኣሌ ኩሉ ምካኑ እናኣምኖ ኣምላኽ እምበኣር ኣብ ደቂ ሰባት ብመንፈሱ ንጹሕ ልቢ ኪፈጥር ዝኽእል፥ ንኅጥኣተይናታት ሕይወት ክህብን ክዘርእን ዝኽእል ኣምላኽ ኢዩ። ኣምላኽ ንዝሞቱ ህይወት ዝህብ ንዘየለዉውን ናብ ህላዌ ዚጽውዕ ኣዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ብፍላይ ንሕና ደቂ ሰባት ነዚ ካኣሌ ኩሉ ፈጣሪ ኣምላኽ ክብሪ ክንህብ ይግበኣና።ብተግባርና ነቲ ናቱ ጽባቄ ክንገልጽ ይገባኣና። “ከምኡ ኸአ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ር እዮም፥ አብ ሰማያት ንዘሎ አቦኹም ምእንቲ  ኼመስግንዎ፥ ብርሃንኩም አብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ”። ማቴ.5:16  ኣምላኽና ቅዱስ ኢዩ እሞ ንሕናውን ቅድስና ኣምላኽ ክነንጸባርቕ ኣለና።

ዳዊት ክዝምር ከሎ:

እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ፥

እቲ እትሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ:

ካብ መላእኽቲ ቑሩብ ኣንኣስካዮ።

ኣብ ልዕሊ ኹሉ ፍጡርካ ሰምካዮ፥

ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ሥልጣኑ ገበርካዮ። 7:5-6

ካብቲ ኩቡር ኣምላኽ እዚ ኩሉ ክብሪ ዝተዋህበና ፍጡራት ኢና። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ፈጣሪና ኣይንእዘዝን ምስበልና እንተኾነውን ሓደ ወዱ ብምልኣኽ እንደገና ብመንፈስ ከም እንፍጥጠር ገበረና።

“ኣብ መጨርሽታ ብግዜና ብወዱ ገይሩ ተዛረበና” ዕብ. 1:1-2 ነቲ ንደቂ ሰብ ዘብርህ ቃል ዘለዓለም ዝኾነ ወዱ፡ ኣብ ማእከል ደቂ ኣዳም እናነበረ ም ሥጢራት እግዚኣብሔር ምእንቲ ክግልጽ ለኣኾ”። ዮሓ.1:1-18፡ በዚ ተግባራትን ሓልዮትና አምላኽ እምበአር እግዚአብሔር አምላኽና ናብቲ ኽብርና መንነትናን መለሰና። በቲ ወዱ ኣብ መስቀሉ ዘፍሰሶ ደም ገይሩ ሰላም ገብረልና። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ኹሉ ከኣ ምስ ገዛእ ርእሱ ዓረቖ።

ኣሕዋት እምበኣር ነዚ ናይ ሎሚ  ትምህርተ እምነትና ክነስተንትን ከለና: ንሕና እግዚብሔር ክሳብ ክንደይ ከምዘፍቅረና: ክንዝክርን ክነስተንትንን – ትርጉም ሕይውትናን ጸዋዕታናን  ክንፈልጥን ይግበአና። ዓለም ንክብሪ አምላኽ ተፈጢራ ኢልና ካብ አመናን ተቐበልናን፡ ንሕና ብሕይወትናን ተግባራትናን ነዚ ኽብሪ እዚ ክንምስክር ይግበአና። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዘለዓለማዊ ዕላማ ሕይወትና ከይንርስዕ። እግዚአብሔር ብአምሳሉን ብአርአያኡን ገይሩ ምስ ፈጠረና፡ ብወዱ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ሕይወት ወረስቲ ኽንከዊን “ብልዕን ምምራትን አብ ዘየባላሽውዎ፥ ሰረቕቲ ኹዒቶም አብ ዘይሰርቅዎ አብ ሰማይ ሃብቲ አክቡ” እናበለ ጸዊዑና ኢዩ። በዚ ኸአ ንሃብቲ እዛ ዓለም ዘይኮነ ንሃብቲ ሰማይ ሃረር ክንብልን ክንሰርሕን ይጽወዓና። ዕላማ መፍጠሪና ከአ እዚ ኢዩ፡ ነቲ ናይ አምላኽ ነገር ሃረር ክልንብል። በቲ ናይ እግዚአብሔር ሕግን ስርዓትን ትምህርትን ሕይወትና ክንመሕ።

አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ነቶም አብ መጀመርታ ዘልዓልናዮም ሕቶታት፡ ማለት ካበይ ከምዝመጻና ፡ ናበይ ገጽና ንጎዓዝ ከምዘለና – መወዳእታና ኸአ እንታይ ኢዩ ክንፈልጥ ይግበአና። አብዚ ዓለም እዚ ንሕና መንገደኛታት ወይ ስደተኛታት ምኽና አሚና ወትሩ አብ ቅድሚ ፈጣሪና እሙንታ ኮይና ክንመላለስ ይግበአና። ዘለዓለማዊት ሓገር እግዚአብሔር አምላኽ ዘዳለወልና አላትና፡በዚ ምድራዊ ሓጎስ ጣዕሚ ከይተታለልና ነቲ ሰማያዊ ሓጎስ ክነስተንትን መዓልታዊ ክንሰርሕ ይግበአና። ።

 

በዓለ ጰራቅሊጦስ – ግንቦት 27.2018

ዮሓ.20:19-25

በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን፥ ምድሪ ምስ መሰየ፥ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ነቶም አይሁድ ስለ ዝፈርሁ መዓጹ ተሸጉሩ ነበረ። ኢየሱስ ከአ አብታ ተ አኪቦሙላ ዝነበሩ መጸ፥ አብ ማ እከሎም ደው ኢሉ ድማ “ ሰላም ንአካትኩም ይኹን” በሎም። እዚ ምስ በሎም ከአ አ እዳውን ጎድኑን አርአዮም፤ እቶም ደቂ መዛሙርቱውን ንጎይታ ምስ ረአይዎ ተሓጎሱ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ “ ሰላም ንአኻትኩም ይኹን፤ ከምቲ አቦ ንአይ ዝለአኸኒ አነውን ከምኡ እልእከኩም አሎኹ” በሎም። እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ “መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ”። ኃጢአቶም ንዝሓደግኩምሎም ኪኅደገሎም፥ ንዘይኃደግኩምሎም ግና አይኪኅደገሎምን እዩ” በሎም።

በዓለ ጰራቅሊጦስ – ግንቦት 27.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ግ.ሓ.2:1-11

ዮሓ.20:19-25

በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን፥ ምድሪ ምስ መሰየ፥ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ነቶም አይሁድ ስለ ዝፈርሁ መዓጹ ተሸጉሩ ነበረ። ኢየሱስ ከአ አብታ ተ አኪቦሙላ ዝነበሩ መጸ፥ አብ ማ እከሎም ደው ኢሉ ድማ “ ሰላም ንአካትኩም ይኹን” በሎም። እዚ ምስ በሎም ከአ አ እዳውን ጎድኑን አርአዮም፤ እቶም ደቂ መዛሙርቱውን ንጎይታ ምስ ረአይዎ ተሓጎሱ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ “ ሰላም ንአኻትኩም ይኹን፤ ከምቲ አቦ ንአይ ዝለአኸኒ አነውን ከምኡ እልእከኩም አሎኹ” በሎም። እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ “መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ”። ኃጢአቶም ንዝሓደግኩምሎም ኪኅደገሎም፥ ንዘይኃደግኩምሎም ግና አይኪኅደገሎምን እዩ” በሎም።

  • አስተንትኖ

ሎሚ በዓለ ጰራቅሊጦን ክነብዕል ኸለና ነቲ ኣብ በዓለ ሓምሳ ኣብ ልዕሊ ሃዋሪያት ዝኾነን ዝተፈጸምን ኢና ንዝክርን ነስተንትንን። እቲ ሽዑ ኣብ ልዕሊ ሓዋሪያት ዝተፈጸመ ሎሚውን ኣባና ከምዝፍጸም ኣብ ልዕሌና መንፈስ ቅዱስ ወርዱ፣ ሕይወትና ከምዝልውጥን ንአምን። ኢየሱስ ቅድሚ ንሰማይ ምዕራጉ፣ማለት ካብዚ ምድሪ እዚ ምስንባቱ ንሓዋርያቱ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝጥመቁን፣ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ከም ዝቅበሉን። ተፍቕርሩኒ እንተኾንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ፥ ኣነ ከኣ ነቦይ ክልምኖ እየ፥ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካሊእ መጸናንዒ ክሰደልኩም እዩ” እናበለ ቃል ኣቲሎም ነሩ ኢዩ።

ኣብ መበል ሓምሳ መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ግብረ ሓዋሪያት ምዕ.2 ከምዘዘንትወልና “ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳብ ነበሩ”። “ብሃንደበት ከኣ ኸም ሓደ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ፥ ካብ ሰማይ ሓደ ድምጺ መጸ”፣ “ነታ ተቐሚጦሙላ ዝነበሩ ቤትውን ሓደ መለኮታዊ ሓይሊ መልኣ። ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከኣ ክዓልብ ተረኽበ። ልሳናት ሓዊ ዚመስልውን ተራእዮም።  ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ  ሓዊ፣ ኣምሳል ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢዮ።ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር ሓዋሪያት መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ብቋንቋታት ኬኣ “ቃል ኣምላኽ” ክዛረቡ ጀመሩ።

ጰራቅሊጦስ ድሕሪ 50 መዓልቲ፣ ህዝቢ እስራኤል ኣብ እምባ ሲና “ምስ ኣምላኽ ዝተራኸበሉን”፣ “ሕጊ ዝተቀበለሉን”፣ በዚ ሕጊዚ መሰረት ከኣ “ምስ ኣምላኽ ኪዳን ዝኣተወሉ” ይዝክሩ ነበሩ።   ህዝቢ እስራኤል ካብ ግብጺ ነጻ ምስ ወጹ  ኣብ እምባ ሲና ምስ ኣምላኽ ምስ ብምርኻብ፣ በቲ እግዚኣብሔር ብሙሴ ዝሃቦም ሕጊ ተማእዚዞም  ክነብሩ ምስተቀበሉ፣ ምስ ኣምላኾም ሓደ ኪዳን ተፈጺሙ። ኣብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ኣምላኽ ብመልክዕ ንፋስን ሓውን ምስ ሓዋርያት ይራኸብ፣ በዚ ኸአ ከምቲ አብ ብሉይ ኪዳን ኣብ እምኒ ተወቂሩ ዝተጻሕፈ ሕጊ፣ ኣብ ሓዲሽ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ሓዋሪያትን ኣመንቲ ይውቀጥ።

ቅ. ጳውሎስ “ሕጂ ነቶም ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ፣ ኰነኔ የቢሎምን፣ ምኽንያቱ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕይወት ዝህብ ሕጊ መንፈስ፣ ካብቲ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ሓራ ኣውጺኡና ኢዩ” ይብል (ሮማ. 8. 2-2)። እቲ ሕጊ ኃጢአትን ሞትን  ባራዩ ይገብረና። ነጻ ክገብረና አይክእልን። ስለዚ ሕጊ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ፡ ንሱ ምንጪ ናይ ሕይወትና፡ ጽቡቕና፡ ናጽነትና፤ ድኅነትና ኮይኑ ይርከብ።

“እቲ ኣቦይ ብስመይ ዚሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቕዱስ፥ ንሱ ኹሉ ኪምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለውን ኬዘክረኩም እዩ።14.26 መንምፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኾይኑ፣ነቲ ክንገበሮ ዝግብኣና ይምህረና፣ ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ይመርሓና። ነዚ ቃል ብልቢ ብምስትንታንን ብምቕባልን: እቲ ናቱ ትሕዝቶ መልእኽትን ምስእንርዳእ፣ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ርክብ ክነሕድስን ክንቅይርን ጸገም ኣይክህልወናን። እግዚኣብሔር እቲ ካባና ዝጽበዮ ኣብ ሕይወትና ክንቅበሎን ቦታ ክንህቦን እዩ። ልባትና ማሕደሩ ክኸውን ክነፍቕድ፡ መንፈስ ቅዱስ አባና ክሰርሕ ሕይወትና ክልውጥ ክነፍቅድ ወትሩ ክንደኪም የዲሊ። ኣብዚ ስራሕ/ ተልእኾ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት ንኽእል፦ መምህር ኢዩ፡ዘኻኽር፡ ዘጸናንዕ፡ ዝመርሕ ሓይሊ ኢዩ። ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እምበኣር ሓዲስ ትምህርቲ ምምሃር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ ኩሉ ብብመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰብከ ሓቂን ትምህርትን ደጊሙ ዝምህርን ..ዘዘካኽርን – ዓሚቕ ትርጉሙን መልእኽቱን ግልጺ ዝገብርን ሓይሊ እዩ።

እዚ ሓይሊ እዚ እምበአር አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ከም አንልወጥን እንሕደስን ይገብረና። አብ አገልግሎት ቤተክርስቲያንን አኅዋትን ከም እንጽመድን እንተግህ ይገብረና። መንፈስ ቅዱስ ነቲ ባህሪያዊ ናብ መንፈሳዊ፣ ነቲ ብስሚዕት  ዝምራሕ ስጋና ብመንፈስ ከም ዝምራሕ ዝገብር ሓይሊ ኢዩ። ኣምላኽ ጽሩይ ማይ ነጺጉ የጽርየና፣ ካብ ኩሉ ርኽሰትናን ካብ ኩሎም ጣዖታትና የንጽሓና። ሓዲሽ ልቢ ይህበና ሓዲሽ መንፈስን ከኣ ኣብ ውሽጥና የሕድረልና። ነቲ ንኣምላኽ ዘይእዘዝ ናይ ልቢ እምኒ ኣውጺኡ፣ ንኣምላኽ ዝምእዘዝ ናይ ስጋ ልቢ ይህበና። መንፈሱ ኣብ ውሽጥና ኣሕዲሩ ከኣ ትእዛዛቱ ብምሕላው ከም እንሕጐስ፣ ብድሌቱ ከም ንመላለስን ይገብረና፣ በዚ ከኣ ንሕና ሕዝቡ ንኸውን፣ንሱ ከኣ ኣምላኽና ይኸውን:: ሕዝ. 36. 25-28

ጴጥሮስ ነቶም ብስብከቱ ተሳሒቦምን ተማሪኾምን “እንታይ ክንገበር” ኢሎም ዝሓተትዎ “ተነስሑ”፣ ኅድገት ሓጢኣት ምእንቲ ክትረኽቡ ኸአ ነፍሲ ወከፍ ብስም ኢየሱስ ይጠመቕ፤ እግዚአብሔር ዚህቦ መንፈስ ቅዱስ ከአ ክትቕበሉ ኢኹም” ይብሎምዑ። ሰላም ንዓካትኩም ይኹን፤ ከምቲ አቦ ንአይ ዝለአኸኒ አነውን ከምኡ እልእከኩም አሎኹ” በሎም። እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ “መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ”። ኃጢአቶም ንዝሓደግኩምሎም ኪኅደገሎም፥ ንዘይኃደግኩምሎም ግና አይኪኅደገሎምን እዩ” በሎም፡: ሓዋሪያት መንፈስ ቅዱስ ብምቕባል እምበአር እዚ ተልእኾን ሥልጣንን ይቕበሉ። ብሓይሊን መሪሕነትን መንፈስ ቅዱስ  አብ ምድሪ ኃጢአት ክፈትሑን ክአስሩን። እዚ እንታይ ማለት ኢዩ ነዚ ተልእኾን ሥልጣንን ከአ ናብ እኖና ቅድስቲ  ቤተክርስቲያን ተመሓላሊፉ ሎሚ ቤተክርስቲያን ብመርሒነት መንፈስ ቅዱስ ነዚ ተልእኾ እዚ ክትፍጽም ትርከብ።

ስለዚ ንሕና ነዚ ተልእኾ እዚ ተቐቢልና፤ብመሪሕነት ቤተክርስቲያና ንመንፈስ ቅዱስ ኣምላኽና ልብና ንኽፈተሉ: እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንሕተቶ: ንሱ እቲ ሓቀኛ መገዲ፤ ትምህርቲ ክመርሓና ኢዩ። ንሱ እቲ መገዲ ድሕነት: መገዲ ሰላም: መገዲ ፍቕሪ ክምህረና ኢዩ። ከምቲ አብ መዝ.51, ኦ ኣምላኸይ፥ ምእንቲ ዘለዓለማዊ: ምሕረትካ ኢልካ ይቕረ በለለይ፥ ምእንቲ ዓቢይ ርሕራሔኻ ኢልካ ኸኣ: ኣበሳይ ደምስስ። እንዳበልና ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና ክንዝምር ክንልምን ክንምህለልን ይግበኣና። መንፈስ ቅዱስ እምበኣር ኣሓዋት እቲ ዓሚቅ ተልእኾ ክርስቶስን ትምህርቱን : ዝምህረናን .. ዘረደኣናን መንፈስ ኢዩ። ንዕኡ ልብና ምስእንኸፍት፤ ልብና ምስ ዝቕበል  እታ ሓቂ: ክንፈልጣ ኢና። እግዚአብሔር አምላኽና አውደአምትና ይባርኽን ይቐድስን! አሜን

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ግንቦት – 25.2018

ማር.10:1-12

ኢየሱስ ካብኡ ተላዒሉ ናብ ሃገረ ይሁዳ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ። ከም ብሓድሽ ከአ ብዙኅ ሕዝቢ ናብ ኡ ተአከበ፥ ከም ልማዱውን መሃሮም። ፈሪሳውያን ድማ ምእንቲ ኺፍትንዎ መጺኦም “ሰብአይ ንሰበይቱ ኺፍትሓዶ ግቡእ እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ ድማ  “ሙሴ እንታይ አዘዘኩም፧” ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከአ “ሙሴስ መፍትሕአ ጽሑፍ ጽሒፍና ክንፈትሓ ፈቒዱልና እዩ” በልዎ።

ኢየሱስ ከአ ኸምዚ በሎም፦ “ሙሴስ ብትሪ ልብኹም እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ዝጸሓፈልኩም።  ካብ መጀመርታ ፍጥረት ግና አምላኽ ሰብ አይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ዝፈጠሮም። ስለዚ ሰብ አይ አብኡን አዲኡን ኃዲጉ ምስ ሰበይቱ ይወሃሃድ። ክልቲኦም ድማ ሓደ አካል ይኾኑ፤ ስለዚ ድማ ሓደ አካል እዮም እምበር ክልተ አይኮኑን። እምበአርከስ ነቲ አምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ አይፍለዮ።” አብ ቤት ከአ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኻል አይ ጊዜ ሓተትዎ። ንሱ ድማ “እቲ ሰበይቱ ፈቲሑ ኻልእ ዜእቱ፥ አብ ልዕሊአ ይዝሙ። እታ ሰብ አያ ፈቲሓ ኻሊእ እተእቱ ድማ ትዝሙ” በሎም።

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ግንቦት – 25.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.10:1-12

ኢየሱስ ካብኡ ተላዒሉ ናብ ሃገረ ይሁዳ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ። ከም ብሓድሽ ከአ ብዙኅ ሕዝቢ ናብ ኡ ተአከበ፥ ከም ልማዱውን መሃሮም። ፈሪሳውያን ድማ ምእንቲ ኺፍትንዎ መጺኦም “ሰብአይ ንሰበይቱ ኺፍትሓዶ ግቡእ እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ ድማ  “ሙሴ እንታይ አዘዘኩም፧” ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከአ “ሙሴስ መፍትሕአ ጽሑፍ ጽሒፍና ክንፈትሓ ፈቒዱልና እዩ” በልዎ።

ኢየሱስ ከአ ኸምዚ በሎም፦ “ሙሴስ ብትሪ ልብኹም እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ዝጸሓፈልኩም።  ካብ መጀመርታ ፍጥረት ግና አምላኽ ሰብ አይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ዝፈጠሮም። ስለዚ ሰብ አይ አብኡን አዲኡን ኃዲጉ ምስ ሰበይቱ ይወሃሃድ። ክልቲኦም ድማ ሓደ አካል ይኾኑ፤ ስለዚ ድማ ሓደ አካል እዮም እምበር ክልተ አይኮኑን። እምበአርከስ ነቲ አምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ አይፍለዮ።” አብ ቤት ከአ ደቂ መዛሙርቱ ብዛ ዕባ እዚ ነገር እዚ ኻል አይ ጊዜ ሓተትዎ። ንሱ ድማ “ እቲ ሰበይቱ ፈቲሑ ኻልእ ዜእቱ፥ አብ ልዕሊአ ይዝሙ። እታ ሰብ አያ ፈቲሓ ኻሊእ እተእቱ ድማ ትዝሙ” በሎም።

  • ኣስተንትኖ

ሰብኣይን ሰበይትን ንሙሉእ ሕይወቶም ብሕብርትን ሓድነትን ሰሚሮም ሓደ ኮይኖ ንምንባር ዝኣትውዎ ተኽሊላዊ ኪዳን፤ ተኽሊል ንይበሃል። ቅዱስ መጽሓፍ ወዲ ሰብ ብኣምሳል ኣምላኽ ከምዝተፈጥረ ይምህረና።  ስለዚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ብሕይወትና ነቲ ጽባቐን ግርማን እግዚኣብሔር እነጸባርቕ ፍሉያት ፍጥረት ኢና። ስለዚ ቃልኪዳን ካብ ጥንቲ ብእግዚኣብሔር ዝተሰርዐ ቀጺሉ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ዝኣሰሮ ሰብ ኣይፍተሓዮ እንዳበለ ደጊሙ ዓቢ ክብሪ ዝሃቦ ዓቢ ምሥጢር ኢዩ። እቲ ብፍቕሪ ተደሪኹ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ናብ ፍቕሪ ይጽዋዓና። እዚ ናይ ንፍሲ ወከፍ ሰብ ጸዋዕታ ኢዩ። ሰብ ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ብኣምሳል እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ኢዩ። ስለዚ ኣምላኽ ሰብኣይን ሰበይትን ብምፍጣር ሓደ ኣካል ብምኻን ብሕድሕዳዊ ፍቕሪ ንኽነብሩ ይዕድሞም። እቲ ሕድሕዳዊ ፍቕሮም ከኣ ናይቲ እግዚኣብሔር ንሰብ ዜፍቀረሉ ፍጹምን ዘይቃርጽ ፍቕሪ ኣምሳል ኮይኑ ይርከብ።

እዚ ፍቕሪ እዚ ብእግዚኣብሔር ክባረኽ ንረኽቦ። ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከኣ ምልእዋን ምለኹዋን እናበለ እግዚአብሔር ንኪዳን ሰብአይን ሰበይትን ይባርኾ። ሰብእይን ሰበይትን እምበር ሓደ ነቲ ሓደ ክመልእ ዝተፈጥሩ እዮም። ሰብኣይ ኣቡኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይወሃሃድ – ይነብር። ሓደ ኣካል ድማ ይኾኑ። “ ደጊም ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን” ብምባል “ካብ ጥንቱ መደብ ፈጣሪ እንታይ ከምዝነበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነጺሩ ይምህረና። ኢየሱስ ኣብቲ መጀመሪያ ስብከቱ ኣብ ቃና ዘገሊላ ተረኺቡ .. ብኣማላድነት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ናይ መጀመሪያ ተኣምራቱ ይፍጽም። ክርስቶስ  ስለምንታይ ኣብዚ መርዓ እዚ ክርከብ ደለየውን ክንብል ንኽእል ኢና። ነቲ ምስጢረ ኪዳን ዓቢ ትርጉም ንምሃብ ኢዩ: ሰናይ ነገር ምኻኑ ንምምስካር ኢዩ

ነቲ ኣብ ጥንታዊ ኪዳን ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ምውህሃድ .. ወይ ሓድነት ብመደብ እግዚኣብሔር  ከምዝተፈጥረ .. መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ .. ነዚ ሓቂ እዚ ኣብ መጀመርታ ስብከቱ .. ኣብ መርዓ ተርኺቡ ተኣምራቱ ይፍጽም። ኪዳን ብትምህርተ ክርስቶስ፡ ሰበይቲ ንምፍታሕ ብሙሴ ዝተዋህበ ፍቓድ ብሰንኪ ትሪ ሊቢ ደቂ ሰባት ዝተገብረ ሕድገት ደኣምበር: ብሕጊ እግዚኣብሔር ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓድነት ፍጺሙ ዘይፍታሕ ምኽኑ ኣትሪሩ ይእውጅ። እዚ መድብ ሓድነት እዚ መደብ እግዚኣብሔር ኢዩ። ስለዚ ማንም ኪፈትሖ ኣይክእልን፣ “ እምበኣር ነቲ ኣምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍተሓዮ” እንዳበለ ከኣ ትምህርቱ የመሓላልፍ። እዚ ሓዋሪያት ብርቱዕን ዘይከኣልን ትእዛዝ ገሮም እካ እንተሓሰብዎ፡  ኣብ ክርስቶስ ዝኣምን ግና .. ደገፍን ጽላልን ናይ ክርስቶስ ኣይፍለዮን ኢዩ። ሰብ ኪዳን እምበኣር መስቀሎም ክጸሩ .. ኣብ መዓልታዊ ሕይወቶም ክደጋገፉ ይግበኦም።

ቅዱስ ጳውሎስ .. ኣቱም ሰብኡት ከምቲ ክርስቶስ ንቤተክርስቲያን ምእንቲ ኪቕድሳ ዘፍቀራን: ህይወቱውን ምእንተኣ ዘወፈየ፤ ነንስትኹም ኣፍቅሩወን፣ ቀጺሉውን “ ስለዚ ሰብኣይ ኣቡኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ሓደ ይከውን: ክሊቲኦም ከኣ ሓደ ኣካል ይኮኑ። እዚ ምስጢርዚ ዓቢይ እዩ፤ ኣነ ግና ብክርስቶስ ብቤተክርስትያንን እምስሎ ኣለኹ እንዳበለ ይናገር። ኪዳን እምበኣር እዚ ትርጉም ሒዙ ይርከብ። ኣምሳል ፍቕሪ ክርስቶስን ቤተክርስቲያኑን ኮይኑ ይርከብ። እቲ ኣብ ክርስቶስን ቤቴክርስቲያኑን ዝነበረ ሓድነትን ፍቕርን ኣብ መንጎ ሰብ ኪዳን እዚ ዓይነት ሓድነትን ፍቕርን ክነግስ ይድለ።

ስለዚ መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ነዚ ክነስተንትን ይዕድመና ፡፡ ብሓቂ እቶም አብ ኪዳን እንነብር ብፍቕሪን፡ ብሓድነትን፡ ብሕብረትን እሙናት ኮይና ብቕድስና ክንጎዓዝ  ይዕድመና አሎ። ከምቲ እኖን ቅድስቲ ድንግል ማሪያም  አብ ቃና ዘገሊላ ተረኺባ መድኅኒናን አምላኽናን ኢየሱስ አብቲ መርዓ ተረኺቡ ክባርኽን ክቅድስን ዓቢ ተአምራት ክገቢርን ዘማለደትን ዝገበረትን፡ ሎሚውን አብ መንጎ ሰብአይን ሰበይትን፡ አብ መንጎ ሰብ ኪዳን ተረኺባ፡  ካብቲ ፍቑር ወዳ ሰላምን ኅብረትን፡ ፍቕሪን፡ ሓድነትን ክተማልደሎም ንጸሊ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

አስተንትኖ አምላኽ ግንቦት – 22.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ  መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ ብዛዕባ  ሕማማቱን መቱን ትንሥኤኡን ከምዝመሃሮም የዘንትወልና። ሓዋሪያት ግና በዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን  ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከትን ትምህርትን ይስንብዱ። ብዛዕባ መስቀል ክዛረብ እምከሎ  ክርድኦም አይክእልን፡፤ ክቕበልዎን ክርድእዎን የጸግሞ ። ንዓኦም ሓደ መሲሕ አገልጋሊ አኃዋቱ ክኸውን ክትሕት፤ ከገልግል ዝመጽእ አይርደኦምን። ንሳቶም ሓደ መሲሕ ሓያል ይጽበዩ ነበሩ። አብዚ  ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሕማማቱን ሞቱን ክዛረብ ከሎ ንሳቶም ግና ብዛዕባ ዕብየቶም ይዝትዩን ይካትዑን።  አብ መንገዲ ትካትዑሉ ዝነበርኩም እንታይ እዩ፧ ኢሉ ከአ ክርስቶስ ጎይታ ክሃቶም ይርከብ። ንሳቶም ከአ አብ መንገዲ መን ከምዝዓቢ ንሓድሕዶም ይካትዑ ነበሩ እሞ አጽቀጡ።  ኢየሱስ ግና ምስ ተቐመጠ ነቶም ዓሰርተ ክልተ ሓዋሪያቱ ጸዊዑ “ እቲ ሓለቓ ኺከውን ዚደሊ ድኅሪ ኹሉን አገልጋሊ ኹሉን ይኹን” ክብሎም ተረኽበ”።

አብ ክንዲ አዘዝቲ አገልገልቲ ክንከዊን ይእዝዘና። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን አኃትን  እቲ አርአያ  መራሒ ናይ ስልጣን ናይ አገልግሎት  ባዕሉ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዩ። ንሱ እቲ ኣእጋር ሓዋሪያቱ ብምሕጻብ ኣርኣያ ዝሓደገልና። “እዚ ዝገበርኩልኩምሲ አስተውዒልኩምዎዶ አለኹም፧ንስካትኩም ‘መምህር! ጎይታ! ኢልኩም ትጽውዑኒ፤ ከምኡ ስለዝኾንኩ  ኸአ ጽቡቕ በልኩም። አነ ጎይታን መምህርን ከሎኹ አእጋርኩም ካብ ሓጸብኩ ንስኻትኩምውን ከምኡ አእጋር ሓድሓድኩም ክትሓጽቡ ይግበአኩም ኢዩ። ከምቲ አነ ንአኻትኩም ዝገበርኩዎ ንስኻትኩምውን ከምኡ ኽትገብሩ አርአያ ሂበኩም አሎኹ”። ዮሓ፣፩፫ እቲ ብሓቂ አብ መንፈሳዊነት መርሒነት ዘሎ ሓው ሓፍቲ መሪሒነቱ አብዚ ቃል መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረት ዝገበረ ክኸውን አለዎ። ሕያዋይ ጋሳ ምእንቲ ኣባጊዑ ሕይወቱ ዘሕልፍ። መራሒ ቤተክርስቲያን አገልጋሊ ቤተክርስቲያን ነፍሲ ወከፍ ተኸታሊ ክርስቶስ ነጸብራቅ እቲ ትሑት አገልጋሊ አምላኽ ክኸው ይግበኦ። እዚ  ክንብል ከለና፤ እቲ አብ ክርስቶስ ዝነበረ ሕይወት ክለብስ አለዎ ማለትና ኢዩ። ንሱ ንጉሰ ነገስታት እካ እንተነበረ ነዚ ገዲፉ ትሕት ክብል መሪጹ፤ አረካ ደአ ከምቲ ቁዱስ መጽሓፍ ዝብሎ ስጋብ ሞት ትሕት በለ ተአዘዘ።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ተኸተልቱ እንክምህሮም፥ መሪሕነት ወይ ስልጣን ንገዛእ ርእስኻ ንምግልጋል ዘይኮነ ምእንቲ ካልኦት አሕዋት  እትገብሮ አገልግሎት ወይ ወፈያ ምኻኑ ግልጺ ገሩ ይምህሮም። እቲ ካባኽትኩም ሓለቃ ኺኸውን ዝደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብን እምበር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” በሎም። ማቴ.20:20-28; ዮሓ.13:1-16 አብ ኩሉ አገልግሎቱ አብ ሓደ አጋጣሚ ጥራይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ክገብሩ ከምዘለዎም ከምዝተጸውዑን ይሕብሮም። እዚ ከአ አብቲ ንሓዋሪያት ብትሕትና አእጋሮም አብ ዝሓጸበሉ ግዜ ነበረ። “ አእጋሮም ምስ ሓጸቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም ብሓድሽ ተቐመጠ፤ ከምዚ ከአ በሎም፦ እዚ ዝገበርኩልኩምሲ አስተውዒልኩምዎዶ አሎኹም፧ ንስኻትኩም መምህር! ጎይታ ኢልኩም ትጽውዑኒ፡ ከምኡ ስለዝኾንኩ ኸአ ጽቡቕ በልኩም። አነ ጎይታን መምህርን ከሎኹ አእጋርኩም ካብ ሓጸብኩ ንስኻትኩምውን ከምኡ አእጋር ሓድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግበአኩም እዩ። ከምቲ አነ ንአኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩምውን ከምኡ ኽትገብሩ አርአያ ሂበኩም አሎኹ”። ዮሓ. 13:15

ጽልጣን ንምድያብን ንምዕብላልን ዘይኮነስ ትሕት ንኽንብልን ታሕቲ ክንወርድን  ክሕግዘና ወይ ክገብረና አለዎ።  ነዚ ዓይነት ሕይወት ክምህር ኢዩ ክርስቶስ ጎይታና ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ ስጋና ብምልባስ ከማና ሰብ ዝኾነ። ። ምኽኒያቱ ኸአ ወዲ ሰብ ኬገልግልን ሕይወቱ በጃ ብዙኃት ኪህብን እምበር ኬገልግልዎ አይመጸን” በሎም። እቲ ንላዕሊ ክድይብ ጥራይ ዝሓስብ ነቶም ናአሽቱ አቃልቦ አይገብረሎምን። ነዚ ክርስቶስ ግና ይቃወሞ፡ ርስቶስ ሓደ ቆልዓ  ወሲዱ ድማ አብ ማእከሎም አቖሞ፥ ሓቒፉ ኸአ፦ “ ካብዞም ከምዚአቶም ዝበሉ ቖልዑ ንሓደ ብስመይ ዚቕበል ዘበለ ንአይ እዩ ዚቕበል፥ እቲ ንአይ ዚቕበል ከአ ነቲ ዝለ አኸኒ እዩ እምበር ንአይ አይኮነን ዚቕበል” በሎም።  ዝለዚ ብስም ክርስቶስ ነቶም ነአሽቱን ጽጉማትን ዝቅበል ንኽርስቶስ ጎይታኡ ይቕበል። ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር ንሕና ከም አምነቲ ክርስቶስ ሓዋሪያት ክርስትሶ ን አገልግሎት ዝተጸዋ ዕና ፍጡራቱ ኢና፡:

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

4ይ. ክፋል – እግዜብሔር እቲ ከኣሌ – ኩሉ

አብቲ ዝሓለፈ ትምህርትና እግዚአብሔር አቦ ምኻኑ ርኢና ነርና፡ ሎሚ ከአ ከም መቀጸልታ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ምካኑ ክነስተትን ንዕደም።

እግዚኣብሔር እምበአር ከሃሌ ኩሉ ማለት ኩሉ ዝኽእል ማለት ኢዩ። እንካብ ኩሉ ንመሎኮት ዚወሃብ ቅጽላት ነቲ ልዑል አምላኽ ዝወሃብ መግለጺ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ተጠቒሱ ዘሎ፤ እቲ ናይ ኣምላኽ ከኣሌ ኩሉነት እዩ። “እግዚአብሔር ዓቢይ ምኻኑ፥ አብ ልዕሊ ኹሎም አምላኽቲ ኸአ ጎይታ ምካኑ እፈልጥ እየ። ንሱ አብ ሰማይን ምድርን፥ አብ ባሕርን መዓሙቕን ዝደለዮ ዘበለ ዚገብር እዩ። መዝ.133:5-6

ነዚ ናይ ኣምላኽ ክእለት ምእማን፤ ኣብ ሕወትና ፍሉይ ጽልዋ ዘለዎ እዩ። ክእለቱ ንኹሉ ዘጠቓልል እዩ፤ ምኽንያቱ ከኣ እቲ ንኹሉ ነገር ይኹን እንዳበለ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር፤ ንኹሉ ዝመርሕን ንኹሉ ዝፍጽምን ንሱ ባዕሉ እዩ። አምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። መንፈስ አምላኽ ድማ አብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ። ሽዑ አምላኽ “ብርሃን ይኹን በለ። ብርሃን ድማ ኾነ። ዘፍ. አብ ዘፍ.ምዕራፍ ሓደ ዘሎ ክነንብብንኽእል። እግዚኣብሔር ኣቦና ብምኻኑ፤ ምሥጢራዊ እውን ስለዝኾነ ብእምነት ጥራሕ እዩ ኪረኣን ኪልለን ዚከኣል። “እምበአር እምነት ካብ ምስማዕ እያ፥ እቲ ዝስማዕውን ቃል ክርስቶስ ኢዩ” ሮሜ.10:17 ወዲ ሰብ ናብ እምነት ንኽትመርሖ፡ ነቲ ልዑል አምላኹ ንኽፈልጦ፤ እሞ ኣብቲ ምስጢረ ድኅነት ኣምላኽ ንኽሳተፍ – እቲ መሳርሒ ስብከተ ወንጌል ኢዩ።

እዚ ስበከት እዚ ከአ ቃል ክርስቶስ ኢዩ። ከምቲ ጳውሎስ ዝብለና፡ እቲ ዝስማዕውን ቃል ክርስቶስ ኢዩ”:: ትርጉም እምነት እምበኣር ኣብ ህልውና እግዚኣብሔር ምንባርን፡ ነቲ ምስጢራውን ኅቡ እን ዝኾነ ህልውናኡ፡ አብ ቤተክርስቲያንን አብ ሕይወት እዚ ዓለምን፡ ከም ዝዝርጋሕን ከምዝሰርጽን ምግባር ኢዩ። ነቲ እግዚአብሔር ብኢየሱስ ወዱ ገይሩ ዚገለጸልና ሓቂ ፈቲካ ምቅባሉን ብአኡ ሕይወትካ ምምራሕን ማለት ኢዩ።  በዚ ኢዩ ኸኣ ዕብየት እግዚኣብሄር ኣብ ሕይወትና ዝግለጽ። ዝደልዮ ኹሉ ዚገብር ኣምላኽ ክእለት እግዚኣብሔር ንኹሉ ዘጠቓልል ምኻኑ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተደጋጊሙ ይግለጽ። ናይ ያዕቆብ ኃያል፤ “ጎይታ ሠራዊት” “ኃያልን በዓል ክእለትን” ብዚብል ይጽዋዕ።

እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከኣሌ-ኩሉ ኢዩ። እቲ ናቱ ኣባትነትን ሓይሉን ከኣል-ኩሉ ነንሕድሕዱ ዚበራራህ ኢዩ። ንሱ ኢቲ ናቱ ኣብ ምኽኑ፣ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምኻኑ  በቲ ንሱ ኣብቲ መዓልታዊ ሕይወትና ዘርእዮ ሓሊዮት ኢዩ ዝግለጽ።

ንሱ ኣባና ዘለዎ ሓልዮት መወዳእታ የብሉን። እቲ አባታዊ ክእለቱ ብመንገዲ እቲ አባና ዘዘርእዮ ሓልዮትን ፍቕርን ይግለጽ « አቦ ክኾነኩም እየ። ንስኻትኩምውን አወዳትን አዋልድን ክትኮኑኒ ኢኹም ይብል እቲ ኹሉ ዚኽእል እግዚአብሔር።” 2ቆር.6:18 በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ምሕረቱ ንወዲ ሰብ ኃጥአት ብምሕዳግ እቲ ዝለዓለ ከኣሌ-ኩሉ ምኻኑ የርኢ። ስለዚ አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ንሕና ኢና ደቂ እቲ ልዑል አምላኽና ክንከዊን ክንውስን ዘለና።  ንሱ ድሮ “አቦ ክኾነኩም እየ” ብምባል ፍቕሩን አባትነቱ ሓይሉን ገሊጹልና ኢዩ። ንሕና ብወገና ከም አቦ ክንቅበሎ፡ ከም ደቂ አምላኽ ክንሰርሕ ክንመላለስን ይግበአና። እዚ ምስ እንገብር እግዚአብሔር ብወገኑ አብ ኩሉ ጉዑዞና አቦ ክኾነና ኢዩ: ጽላሉ አይክፍለየናን ኢዩ: ኩሉ ግዜ አብ ጎድንና እንዳ ተጋዕዘ ካብ ኩሉ ፈተና ሸይጣን ክሕልወና፡ናብቲ ሓቅን ቅኑዑን መገዲ ክመርሓና ኢዩ።  ልዕሊ ኹሉ ግና ከፍቅረና ኢዩ።  አብቲ እንወድቀሉ ግዜውን እንተኾነ መሓሪ አቦ፤ መድኅን ዝለዝኾነ ምሕረቱ ክህበና ኢዩ። ጥራይ ንሕና አብቲ ምሕረቱን ሓይሉን ክእለቱን አሚና  ንቕረቦ እምበር።

“ኦ እግዚአብሔር ኹሉ እትኽእል እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል! አዚና ስለ ዝጎሃና ዝተሓለልናን፥ ናባኻ ንእዊ አሎና። ኦ ጎይታ! ስምዓና፥ በዲልናካ ኢና እሞ ምሓረና”። ባሮክ.3:1-2

ኢዮብ ነዚ ከኣሌ-ኩሉነት ናይ እግዚኣብሔር ኣብ እንክገልጽ፥ “ኩሉ ከም እትኽእልን፤ ነቲ ዝመደብካዮ ኻብ ምግባር ዚኽልክለካ ኸም ዘይልቦን ሕጂ ፈለጥኩ” ይብል። ኢዮ 42:2

እግዚኣብሔር “ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ከኣል ኩሉ ኮይኑ ዝተረኽበ: ፈጣሪኡ ገባሪኡ ስለ ዝኾነ እዩ። ንኹሉ ስርሓቱ ከም ፍቓዱ ገቢሩ ንዘዋድድ እግዚኣብሔር ዚሰኣኖ ነገር ክህሉ አይክ እልን።  ኣብ መዝ.115:3 ኣንተረኣናውን፥ ኣምላኽናስ ኣብ ሰማያት ኣሎ፥ ንሱ ዝደለዮ ኹሉ ዚገብር ኣምላኽ እዩ። ይብል። ንሱ ጎይታ ዓለም እዩ። ብትእዛዛቱ ንኹሉ ይሠርዕ፤ ኩሉ ነገር ከኣ ኣብ ትሕቲኡ፤ ነኣኡ ተኣዚዙን ይኸይድ። ንልብታት ዝገዝእ፤ ንኹነታት ምስ ፍቓዱ ዘሰማምዕ ኣምላኽ፤ ንሱ ናይ ታርኽ ጎይታ እዩ። ነቲ ዓቢይ ኃይልኻ: ኣብ ዝኾነ ግዜ ከተርእዮ ትኽእል ኢኻ፤ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኪብል ዚኽእል ድማ ሓደካ የልቦን።

እግዚኣብሔር ከም ሓደ ሓያልን ብርቱዕን ተገሊጹ ዝርከብ። እዚ ዓቢ ንጉስ እዚ መን እዩ፤ ንሱ እቲ ብርቱዕ ኃያልን እግዚኣብሔር፥ እቲ ኣብ ውግእ ዚስዕር እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ዓቢይ ንጉሥ ኪኣቱ እዩሞ፥ ኣቱም ደጌታት ጋህ በሉ፥ ኣቱም ናይ ጥንቲ ደጌታት ተኸፈቱ። እዚ ዓቢይ ንጉሥ እዚ መን እዩ፤ እግዚኣብሔር ጎይታ ሠራዊት፥ እቲ ዓቢይ ንጉሥ እዩ። መዝ. 24:8-10

ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ የልቦን። ሉቃ 1:37። ኢቲ ናቱ ሓይሊ ንኹሉ እዩ። ምሥጢራዊ እዩ። ኣብቲ ካብ ፍቕሪ ተላዒሉ ንወድሰብ ካብ ዘየሎ ዝፈጠሮን እንታይነቱ ተገሊጹ ይርከብ። ልዕሊ ኩሉ ግና ኣብቲ ስጋ ዝለበሰሉን ኣብ ትንሥሳኤ ወዱን – ኣብቲ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ናይ ውልድነት መሰል ብምሃቡን ምሕረት ብምሃቡን እንታይነት ናይ እግዚኣብሔርን ክእለቱን ንርኢ። እቲ ናቱ ኣባትነትን ሓይልን ብኸመይ ተገሊጹ ንረኽቦ እንተበልና — ኣብቲ ሓሊዮቱን ፍቕሩን እዩ። “እንታይ ክንሰቲ ኢና፤ እንታይ ክንክደን ኢና: ኢልኩም ኣይትጨንቑ። ነዚ ኹሉስ ኣሕዛብውን ይደልይው ኢዮም እሞ፥ ንኣኻትኩም እዚ ኹሉ ከም ዘድሊየኩም፥ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ” እዩ እንዳበለውን ባዕሉ ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ይምስክር። ማቴ 6:32

እግዚኣብሔር ከኣሌ ኩሉ-ኣቦ እዩ። ንኣድላይነትና ብኸመይ ከምዝሓሊየልና ኣብ ዘርእየሉ ኩሉ፤ እግዚኣብሔር ኣባታዊ ከኣሊ-ኩልነቱ ይገልጽ። በቲ ንሱ ዝሃበና ናይ ውልድነት መሰል “ኣነ ኣቦ ክኾኖኩም እየ፤ ንስኻትኩም ድማ ውሉድን ኣውልድን ክትኮኑኒ ኢኹም፤ ይብል እቲ ከኣሊ ኩሉ” 2ቆሮ 6:18. ማቴ 6:32 ከምኡውን በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ምሕረቱ ክእለቱ ይገልጽ፤ ምኽንያቱ ኸኣ ነዚ ክእለቱ ወይ ከኣሌኩሉነቱ ብዝለዓለ መንገዲ ዚገልጾ፤ ኣብቲ ናይ ኅጢኣት መወዳእታን መወዳድርትን ዘይብሉ ምሕረቱ ብምግባር ንወዲሰብ ብምምሓር ክእለቱን ከኣሌ-ኩልነቱን ይገልጽ።

ንወዲ ሰብ ነቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ምስ ጸጥፍእ እግዚኣብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ እንደገና ጸጋ የልብሶ።  በዚ ኸኣ ከኣሌ ኩሉ ምኻኑ ይገልጽ። ብኻሊእ ኣምላኽ — ብናይ ክርስቶስ ትንሣኤን ክብርን ገቢሩ ኸኣ: እግዚኣብሔር-ኣቦ ነኣና ነቶም እነኣምን፤ ኪስፈር ዘይከኣል ዕቤት ክእለቱ ኣርእዩና። “ኣባና ኣብቶም እነ ኣምነ ከኣ፡ እቲ ኺግመት ዘይከኣል ዕቤት ሃይሉ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እጽሊ ኣሎኹ። እዚ ኣባና ዚሥርሕ ዘሎ ሓይሉ ኸኣ፡ እቲ ንኽርስቶስ ካብ ምውታት ዘተንሥአሉን አብ ሰማያት አብ የማኑ ዘቐመጠሉን ኃይሉ እዩ” ። ኤፌ.1:19-22

ናይ ኣምላኽ ከሃሌኩሉ ሥልጣኑ: ምሥጢራዊ መንገድታት ክንርድኦ እንኽእል ብእምነት ጥራሕ እዩ። እዚ እምነትእዚ ድማ: ንኃይሊ ክርስቶስ ናብኡ ምእንቲ ክንስዕብ: በቲ ድኻሙ ዚምኻሕ እምነት እዩ። ንሱ ኸኣ ኅይለይ ኣብ ድኻም እዩ ዚግለጽ እሞ፥ ጸጋይ ይኣኽለካ በለኒ። ስለዚ ኃይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ኺሓድር፥ ብብዙሕ ታሕጋስ ብድካመይ ክምካሕ እየ። እምበኣርከስ ምስ ዝደክም፥ ሽዑ እየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም፥ ብጸርፊ፥ ብሓሳር፥ ብስደት፥ ብጸበባ እሕጎስ ኣሎኹ።2ቆሮ 12:9 መጠን ንሕና ድኹማት ምኻን ዝኣመና መጠኑ ክብሪ ኣምላኽ፡ ሓይሊ ኣምላኽ፡ ኣባና ይ ዓዝዝ። ከምቲ ስራክ ኣብ 3:18 ዝጸሓፎ “እግዚኣብሔር ጸጋኡ ምእንቲ ክህበካ፡ ብዝዓበካዮ መጠን፡ ትሑት ኹን” ኣብ ትሕትና ፍሪሃ እግዚኣብሔር ኣሎ። ኣብኡ ፍቕሪ ኣሎ። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ዝተኣዘዝክምዎ ኹሉ ምስ ገበርኩም፡“ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና፡ እቲ ኽንገብሮ ዚግበኣና ኢና ዝገበርና በሉ”። ሉቃ.17:10

እግዚኣብሔር ንነፍስና ንምድሓን ንገዛእ ልዕልናኡ ሸለል ከምዝበለ፡ በዚ ኸኣ ዕብየቱን ሓይሉን  ዝገለጸ፡ ንሕናውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብትሕትናና ወይ ትሕት  ብምባል  ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ልዕል ክንብል ኢና። ድንግል ማርያም ከኣ ከምዚ ናይ ዝበለ እምነት ዝለዓለ ኣብነትን ኣርኣያን እያ፤ ከመይሲ ንሳ፡ “ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ከምዘየለ ዝኣመነት፤ ከምኡውን እቲ ኩሉ ዚኽእል ዓበይቲ ነገራት ገቢሩለይ እዩ፤ ስሙ ቕዱስ እዩ” ብምባል ንኣምላኽ ዘዕበየት ብጽዕቲ ኣደ እያ። ሉቃ.1:37፤47

ዝኸበርኩም አኅዋት አኅትን  እዚ ወርሒ ግምቦት ንማሪያም ዝተወፈየ ወርሒ ከምኻኑ –   ናይ ማሪያም አብነት ነዚ ሎሚ እነስተንትኖ ዘለና ትምህርተ ቤተክርስቲያን ንኽንርዳእ ሃጋዚ ኢዩ። “እቲ ኩሉ ዚኽእል ዓበይቲ ነገራት ገቢሩለይ እዩ እሞ፤ ስሙ ቕዱስ እዩ” እናበለት አብ ሕይወታ “እግዜብሔር እቲ ከኣሌ – ኩሉ ምኻኑ ብእምነታ  ዝገለጸትን ዝመስከረትን   አደና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም አብነታ ተኸቲልና ብአማልድነታ ሕጂውን ዕብየት እግዚአብሔር አብ ነፍሲ ወከፍና ንኽግለጽ ወትሩ ክንጽሊ ይግበአና። ንሳ ገብርኤል መልአኽ ናብአ መጺኡ ወዲ ከም እትወልድ ምስ አበሰራ ከይተጠራጠረት ንሓይልን ክእለትን እግዚአብሔር አመነት። “ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ብምባል ንፍቃድ እግዚአብሔር ተቐበለቶ።

ቅዱስ ኢረንዩስ: ተኣዛዚት ብምኻና ንርእሳን ንመላዕ ዓሌት-ሰብን ምኽንያት ድሕነት ኮነት። ቅ. አጎስጢኖስ፡“እግዚአብሔር ብባሕሪኡ ኩሉ ይኽእል፡ ድንግል ማሪያም ከዓ ብጸጋ ኩሉ ትኽእል እያ፥ ጸጋአ ድማ ወዳ እዩ፡ ወዳ ድማ ናታ እዩ፡” ይብል።  ንማሪያም እዚ ኹሉ ቅድስና ክትለብስ ዝኸኣለት ኣብቲ መለኮታዊ ጸዋዕታ ኣምላኽ – ሓይሊ ኣምላኽ ስለዝኣመንት እዩ: እቲ ካልኣይ ድማ ትሕትናኣ ኢዩ፡ ነቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝመጻ ጸዋዕታ ብትሑት መንፈስ ፍቃድካ ይኹን ስለዝበለት ኢዩ::  ስለዚ እምበኣር እግዚኣብሔር ኣቦ — መሓሪ ኣቦ እቲ ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና ዘደንቕ ነገራት ዝገበረ: ሎሚ ምስ ማሪያም ኮይና ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ የሎን እንዳበና ኣብ ጥበቡን ሓይሉን ፍቕሩን ምህረቱን ክንኣምን ሎሚ ንዕደም።

እግዚኣብሔር ይሓግዘና! ኣሜን

Abba Hagos Tesfagabir

1 2 3 4