ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሚያዝያ – 30.2018

ዮሓ. 14:21-16

እቲ ንትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዚሕልወን  ንሱ ኢዩ ዜፍቅረኒ፣ ነቲ ዜፍቅረኒ ድማ፥ እቲ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ፥ ኣነውን ኣፍቅሮ እየ፣ ርእሰይ ከኣ ኣገልጸሉ።”  ይሁድ ድማ ፥ እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነስ እቲ ሓደ, “ ጎይታይ! እቲ ር እስኻ ንዓለም ዘይኮነ  ንኣና እትግለጸሉ እንታይ እዩ፧ “ በሎ። ኢየሱስ ድማ ኸምዚ ኢሉ መለሰሉ፦ “ እቲ ዜፍቅረኒ ቃለይ ኪሕሉ እዩ፥ አቦይ ከአ ኬፍቅሮ እዩ፥ ናብኡ መጺእና ድማ አብኡ ማኅደር ክንገቢር ኢና። እቲ ዘይፍቅረኒ ግና ንቓለይ አይሕልዎን እዩ። እዚ እትሰምዕዎ ዘሎኹም ቃል ከአ ናይቲ ዝለአኸኒ አቦ ኢዩ እምበር ናተይ አይኮነን።

Leave a Reply

Your email address will not be published.