ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ግንቦት 2.2018

ዮሓን.15.1-8

“ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ፡ ተኻሊኡ ኸኣ ኣቦይ ኢዩ። ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ጨንፈር ኩሉ ይቑረጾ፤ ነቲ ፍረ ዚፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ብዙኅ ምእንቲ ኺፈሪ የጽርዮ። ንስኻትኩም ከአ ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል  ድሮ ንጹሓት ኢኹም። አባይ ንበሩ፥ አነውን አባኻትኩም ክነብር እየ። ጨንፈር አብቲ ጉንዲ ወይኑ እንተ ዘይነበረ ካብ ርእሱ ኺፈሪ ከም ዘይክእል፥ ንስኻትኩምውን አባይ እንተ ዘይነበርኩም ከምኡ ኢኹም።  እቲ ጎንዲ ወይኒ አነ እየ፥ ጨናፍር ከአ ንስኻትኩም ኢኩም፥ እቲ አባይ ዚነብር አነውን አብኡ፥ ንሱ እዩ ብዙኅ ፍረ ዝፈሪ፤ ምኽኒያቱ ብጀካይ ሓንቲ እካ ኽትገብሩ አይትኽእሉን ኢኹም። አባይ ዘይነብር ዘበለ ኸም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርቢዩ ይነቅጽ፥ አኪቦም ድማ አብ ሓዊ ይድርብይዎ እሞ ይነድድ። አባይ እንተ ነበርኩም፥ ቃለይውን አባኻትኩም እንተ ኃደረ፥ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም። ብዙኅ ፍረ እንተ ፈሬኹም አቦይ በዚ ኪኸብር እዩ፥ ንስኻትኩም ከአ ደቂ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም።

Leave a Reply

Your email address will not be published.