አስተንትኖ ቃል አምላኽ ግንቦት 4.2018

ዮሓ. 15:15

ከምቲ አነ ዘፍቀርኩኹም ንስካትኩምውን ንሓድሕድኩም  ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ሰብ ካብቲ አብ ክንዲ አዕሩኹ ንሕይወቱ በጃ አኅሊፉ ዚህቦ ዚዓቢ ፍቅሪ የብሉን። ንስኻትኩም እዚ ዝአዛዝኩኹም ዘበለ እንተ ፈጸምኩም አዕሩኸይ ኢኹም። ደጊም ጊላዎት አይብለኩምን እየ፥ ጊልያስ ጎይትኡ ዚገብሮ አይፈልጥን እዩ፤ አነ ግና እቲ ኻብ አቦይ ዝሰማዕክዎ ዘበለ ንዓካትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም አዕሩኸይ ኢኹም እብለኩም አሎኹ። አነ እየ ዝኃረኹኹም እምበር ንስኻትኩም አይኃሬኹምንን። ኬድኩም ፍረ ምእንቲ ኽትፈርዩ፥ ፍሬኹምውን ምእንቲ ነባሪ ኺከውን ሸምኩኹም። ስለዚውን እቲ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኪህበኩም እዩ። ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም አለኹ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.