አስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ግንቦት – 15.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.17:1-11

ነቶም ኢየሱስ ነዚ  ምስ ተዛረበ አዕይንቱ ናብ ሰማይ ቓሕ  አቢሉ ኸምዚ በለ፦ “ ኦ አቦ! እንሆ እታ ሰዓት በጺሓ እያ። ወልድ ምእንቲ ኼኽብረካስ ንወድኻ አኽብሮ። ነዞም ምእንቲ ኹላቶም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺህቦም ንእኡ አብ ልዕሊ ኹሉ ወዲ ሰብ ሥልጣን ሂበካዮ ኢኻ። ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከአ፥ አምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምኻንካን እቲ ዝለ አኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምኻኑ፥ ምፍልጥ እዩ። አነ ነቲ ኽገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ አብ ምድሪ አኽቢረካ ኢየ። ኦ አቦይ! ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት አባካ ዝነበረኒ ኽብሪ አኽብረኒ። ነቶም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽኩሎም። ናትካ ነበሩ፥ ንአይ ሃብካኒ፥ ቃልካውን ሓለዉ። እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኹሉ ኻባኻ ምኻኑ ሕጂ ፈለጡ።እቲ ዝሃብካኒ ቓል ሃብክዎም፥ ንሳቶምውን ተቐበልዎ። አነ ኻባኻ ከም ዝወፃእኩ ድማ ብሓቂ ፈለጡ፣ ንስኻ ኸም ዝለ ኣኽካኒውን ኣመኑ። ኣነ ምእንትኦም እልምን ኣሎኹ። ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ እዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምንን ኢየ። ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ፥ እቲ ናትካውን ናተይ ኢዩ፥ አነውን አብአቶም ከበርኩ።  ደጊም አነ አብ ዓለም አለዉ፥ አነውን ናባኻ እመጽእ አሎኹ። ኦ ቕዱስ አቦ! ነቶም ዝሃብካኒ ኸማና ሓደ ምእንቲ ኪኮኑ ብስምካ ሓልዎም።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዘንበብናዮ ኢየሱስ አዕይንቱ ናብ ሰማይ ቓሕ  አቢሉ  “ኦ አቦ! እንሆ እታ ሰዓት በጺሓ እያ። ወልድ ምእንቲ ኼኽብረካስ ንወድኻ አኽብሮ። እናበለ ይጽሊ።  ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ምድራዊ ጉዕዝኡ አብ መጨረሽትኡ ከምዝበጽሐ ፈሊጡ፡ ቅድሚ ካብዚ ዓለም ምስንባቱ፣ እታ ሰዓት በጺሓ እያ። ወልድ ምእንቲ ኼኽብረካስ ንወድኻ አኽብሮ እናበለ ይጽሊ። ክርስቶስ ነቲ ሰማያዊ ኣቡኡ ብስቃያቱን፡ ሞቱን ትንሣኤኡን፡  ከኽብሮ ክኸብርን ነይሩዎ። ኣብዚ ብዛዕባ ኽብሪ ክዛረብ ከሎ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ: ብዛዕባ እቲ ሥልጣን፣ ክብሪ፣ አምላኽ ንእግዚአብሔርር ጥራይ ዝወሃብ ኢዩ ይዛረብ።  ወዲ አምላኽ ምስ አቦ ማዕረ ምኻኑ ይዛረብ። ድኅሪ ካብ ድንግል ማሪያም ተወሊዱ ብፍላይ ብሞቱን ትንሣኤኡን ከአ እቲ መለኮታዊነቱ ተገልጸ። እቲ ቓል ሰብ ኮነ፥ ጸጋን ሓቅን መልኡዎ ኸአ ምስና ነበረ። ዮሓ.1፡14

ዘለዓለማዊ ሕይወት፤ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምኻንካን እቲ ዝለአኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምኻኑ፥ ምፍልጥ እዩ። ክርስቶስ ብዛዕባ ዘለ ዓለማዊ ሕይወት ክዛረብ ከሎ፡ ንሱ ብዛዕባ እቲ ሓቀኛ ሕይወት ኢዩ ዝዛረብ ዘሎ። ንሱ ብዛዕባ እቲ ድሕሪ ሞትና ዝመጽእ ዘለዓለማዊ ሕይወት ጥራይ አይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። እቲ ሓቀኛ ሕይወት ብክርስቶስ አብ ክርስቶስ አብዚ ምድሪ እዚ ከም ዝጅመር ንምርዳእ ኢዩ። እቲ ሓቀኛ ሕይወት ሕጂ አብዚ መድሪ እዚ ክንጅምሮ አለና። ዘለዓለማዊ ሕይወት እምበአር ነቲ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ምፍላጥን፡ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሓደ ልኡኽ አምላኽ ምኻኑ ምቕባል ኢዩ። ዘለዓለማዊ ሕይወት – ንእግዚአብሔር አምላኽን ወልድን ምፍላጥ ኢዩ። እግዚአብሔር ክፍለጥ ዝኽእል ብመንገዲ ክርስቶስ ጥራይ ኢዩ። ንኽርስቶስ ዘይፈልጥ ንእግዚአብሔር አቦ ይፈልጦ ክብል አይኽእልን፡፡

አነ ነቲ ኽገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ አብ ምድሪ አኽቢረካ ኢየ። ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ብምጽኡ ክብሪ አምላኽ አቦ ብምልአት ክገልጽ ተረኽበ። ስለዚ ኢዩ ነቲ ኽገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ አብ ምድሪ አኽቢረካ  ኢየ እናበለ ዝዛረብ። ንሕናውን ነፍሲ ወከፍና አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸዋዕታ አለና። አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ክንፍጽሞ ዘለና ተልእኾ አሎ፡ ንሱ ከአ ነቲ እንአምኖ ነቲ ዝተቐበልናዮ መድኅን ብሕይወትና ክነብሮ፡ ነሕዋትና ክንምስክሮ። ሕይወትና አብ ዓለም ብርሃን ኮይኑ ክርከብ። በዚ ከአ ክርስቶስ አብዚ ምድሪ ኢዚ ብአና ክኸብር ይግብኦ።

እቲ ዝሃብካኒ ቓል ሃብክዎም፥ ንሳቶምውን ተቐበልዎ። አነ ኻባኻ ከም ዝወፃእኩ ድማ ብሓቂ ፈለጡ፣ ንስኻ ኸም ዝለ ኣኽካኒውን ኣመኑ። ኣነ ምእንትኦም እልምን ኣሎኹ። ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ እዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምንን ኢየ። ክርስቶስ ምእንቲ ሓዋሪያቱ ይጽሊ። ምኽኒያቱ ስለዘፍቅሮም። “ ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብዛ ዓለም እዚአ ናብ አቦኡ ዚኸደላ ሰ ዓት ከም ዝበጽሐት ፈሊጡ፥ ነቶም ዘፍቀሮም አብዛ ዓለም እዚአ ዘለዉ ናቱ፥ ክሳዕ መወዳእታ አፍቀሮም።  ዮሓ.13:1 አብ እግዚአብሔር አብ የማዕቕቦም። ደጊም አነ አብ ዓለም አይነብርን ኢየ። ንሳቶም ግና አብ ዓለም አለዉ፥ አነውን ናባኻ እመጽእ አሎኹ። ኦ ቕዱስ አቦ! ነቶም ዝሃብካኒ ኸማና ሓደ ምእንቲ ኪኮኑ ብስምካ ሓልዎም። ክርስቶስ ምእንቲ እቶም አብ ምድሪ ዘሳናበቶም ዘሎ ሓዋሪያቱ ናብ አቡኡ ምእንቲ ሓድነቶም ይጽሊ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.