አስተንትኖ ቃል አምላኽ ግንቦት – 17.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.17:20-26

‘ምእንቲ እቶም ብቓሎም ብኣይ ዚኣምኑ ድማ እምበር ምእንቲ እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ። ኦ ኣቦ! ንስኻ ከም ዝለኣክካኒ ዓለም ምእንቲ ኽትኣምንሲ፥ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ኺኮኑ፥ ከምቲ ንስኻ አባይ ዘሎኻ አነውን አባኻ፥ ከምኡ ድማ ንሳቶም አባና ም እንቲ ኺኾኑ፥ እልምን አሎኹ።  ንሕና  ሓደ ኸም ዝኾንና ንሳቶምውን ሓደ ምእንቲ ኺኾኑ እቲ ዝሃብካኒ ኽብሪ ሃብክዎም። እዚ ድማ ኸምቲ አነ አብአቶም ንስኻውን አባይ ዝኾንካ፥ ንሳቶምውን ብሓድነት ፍጹማት ምእንቲ ኪኾኑ፥ ከሙኡ ድማ ንአይ ከምዝለአኽካኒ፥ በቲ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪውን ንአአቶም ከም ዘፍቀርካዮም ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥ እዩ። ኦ ኣቦ፥ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ስለ ዘፍቀርካኒ፥ እዞም ዝሃብካኒ ኸአ ነቲ ዝሃብካኒ ኽብሪ ምእንቲ ኺርእዩ፥ አብቲ አነ ዘለኽዎ ንሳቶምውን አብኡ ኺህልዉ እደሊ አሎኹ።  ኦ ጻድቕ አቦ! ዓለም አይፈለጠትካን፥ አነ ግና ፈሊጠካ አሎኹ። እዚአቶምውን ንስኻ ኸም ዝለአኻኽካኒ ፈሊጦም አለዉ። እታ ንአይ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ አብአቶም ምእንቲ ኽትህሉ፥ አነውን አብ አቶም ምእንቲ ኽነብር፥ ስምካ አፍሊጠዮም አሎኹ፥ ከፍልጦምውን ኢየ።

  • ኣስተንትኖ

ናይ ሎሚ መዓልቲ ቃል ኣምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን   ክህነታዊ ጸሎቱ ናብቲ ሰማያዊ ኣቡኡ የቕርብ። አብዚ ክርስቶስ ንመጻኢ ይጥምት። እቲ ናይ ሕብረት  ዘለዎ  ድልየትን ሃረርትና ይገልጽ።  ሕብረት አብ መንጎ ኩሎም አመንቲ፡ አብ መንጎ ሓዋሪያቱ፡ ሕብረት አብ መንጎ ቤተክርስቲያኑ። ሕብረት አብ መንጎ ነፍሲ ወከፍና። ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ኺኮኑ፥ ከምቲ ንስኻ አባይ ዘሎኻ አነውን አባኻ፥ ከምኡ ድማ ንሳቶም አባና ምእንቲ ኺኾኑ፥ እልምን አሎኹ።

ክርስቶስ ጎይታና አብ ጸሎት ይጽመድ ‘ምእንቲ እቶም ብቓሎም ብኣይ ዚኣምኑ ድማ እምበር ምእንቲ እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ። ኦ ኣቦ! ንስኻ ከም ዝለኣክካኒ ዓለም ምእንቲ ኽትኣምንሲ፥ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ኺኮኑ፥ ከምቲ ንስኻ አባይ ዘሎኻ አነውን አባኻ፥ ከምኡ ድማ ንሳቶም አባና ምእንቲ ኺኾኑ፥ እልምን አሎኹ።  አብዚ  ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ አብ  ማሕበር አመንቲ ክህሉ ዘለዎ ሕብረት ሻቕሎቱ ይገልጽ። አብዚ ሕብረት ማለት አብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ሓድነት ማለት ኢዩ። ፍቕሪ ጥራይ ኢዩ ንማሕበር አመንቲ አብ ሓደ መአዲ ክጥርንፎም ዝኽእል። ከምቲ ንስኻ አባይ ዘሎኻ አነውን አባኻ፥ ከምኡ ድማ ንሳቶም አባና ምእንቲ ኺኾኑ፥ እልምን አሎኹ። እቲ አብ እግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝነበረ ሕብረት እምበአር ንዓና  አብነትና ኢዩ ክኸውን ዘለዎ። ነቲ ሕብረት ኢቲ ኢና ክንስ ዕብ ኸአ  ንጽዋዕ። በዚ ጥራይ ኢና ከአ ከምቲ እግዚአብሔር አቦ አብ ክርስቶስ፤ ክርስቶስ ከአ አብ እግዚአብሔር ዝነበረ ንሕና ነፍሲ ወከፍና አብአቶም ክንህሉ ንኽእል። ንሕና ማሕበር አመንቲ በቲ አብ መንጎና ዘሎ ሕብረትን ፍቕርን ከአ እቲ ዓሚቕ ሓቀኛ መል እኽቲ ክርስቶስ ክነመሓላልፍ ንኽእል። አብ ፍቕርን ሕብረትን መሰረት ዘይገበረ እምነት ወይ ማሕበር አመንቲ ግና ፍረ የብሉን። ኩሉ ግዜ ከአ ንጸጋም ገጹ ይጎዓዝ።  አብ ሕብረት ዘይአምን ዝኾነ ምንቅስቓስ ይኹን ማሕበር ከአ ወላእካ ናይ ክርስቶስ ኢየ፤ ኢና እንተተባህለ ናይ ክርስቶስ ወይ ንኽርስቶስ ዘምልኽ ክኸውን አይክእልን። እንታይ ደአ ብስም ክርስቶስ ንገዛእ ርእሱ ዘምልኽ ምንቅስቃስ ወይ ማሕበር ኮይኑ ይተርፍ።

ኦ ኣቦ፥ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ስለ ዘፍቀርካኒ፥ እዞም ዝሃብካኒ ኸአ ነቲ ዝሃብካኒ ኽብሪ ምእንቲ ኺርእዩ፥ አብቲ አነ ዘለኽዎ ንሳቶምውን አብኡ ኺህልዉ እደሊ አሎኹ። ክርስቶስ ፍቕሪ ኢዩ፡ ክርስቶስ ንበይኑ ክኸውን አይደሊን፡ኦ አቦይ! አብቲ አነ ዘለኽዎ ንሳቶምውን አብኡ ኺህልዉ እደሊ አሎኹ” እናበለ አብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ብምህላው ክብሪ አምላኽ ክርእዩን ከስተንትኑን ይልምን። ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር አብ ዘለዎ ተመክሮ ሓዋሪያትውን  እዚ ተመክሮ ክገብሩ ይደሊ። ንሱ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ን እግዚአብሔር አብ ክንፈልጦ ይደሊ። አብ ቅዱስ መጽሓፍ ምፍላጥ ክንብል ከለና ንሕና ነፍሲ ወከፍና ምስ ነፍሲ ወከፍ አኃዋትናን አኃትናን ብፍቕሪ ብምንባር ህላዌ አምላኽ አብ ሕይወትና እነስተማቕረሉ ወይ ተመክሮ እንገብረሉ ኢዩ። ፍቕሪን ሕብረትን እምበአር ሓደ ምልክት ናይ ሕላዌ አምላኽ አብ መንጎ ማሕበር አምነቲ ። እዚ ዘይብላ ማሕበር አመንቲ ሕላዌ አምላኽ ክህልዋ አይክእልን። ብመንፈስ አምላኽ ትምራሕ አላ ክንብልውን አይንኽእልን፡ “ነሕድሕድኩም ፍቕሪ እንተ አላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምኽንኩም ኩሉ ኪፈልጥ እዩ” ዮሓ13፡34-35

ኦ ጻድቕ አቦ! ዓለም አይፈለጠትካን፥ አነ ግና ፈሊጠካ አሎኹ። እዚአቶምውን ንስኻ ኸም ዝለአኻኽካኒ ፈሊጦም አለዉ። እታ ንአይ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ አብአቶም ምእንቲ ኽትህሉ፥ አነውን አብ አቶም ምእንቲ ኽነብር፥ ስምካ አፍሊጠዮም አሎኹ፥ ከፍልጦምውን ኢየ።አብዚ ናይ መጨረሽታ ጸሎት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስና አምላኽ ንሱን ሓዋሪያቱ ከምዝፈለጥዎ፤  ዓለም  ግና  ነቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ስለዝነጸገቶ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክትፈልጦ ክትፈልጦ አይከአለትን። ስለዚ ሎሚውን እግዚአብሔር አምላኽና አብዚ ምድራዊ ሕይወትና ብሕብረትን ሓድነትን ፍቅሪን ክንጎዓዝ ይዕድመና’ሞ እግዚአብሔር ብአማላድነት እኖን ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ይሓግዘና።

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.