አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሠነ 6.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.12:18-27

ትንሣኤ ሙታን ናይ እምነታ ዓቢይ ትምህርት ኢዩ። ቅዱስ መጽሓፍውን ብግልጺ ትንሣኤ ሙታን ከምዘሎ ይምህረና። ባዕሉውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋይ ዚበልዕን ደመይ ዚሰትን ዘለዓለማዊ  ሕይወት አለዎ፡ አነ ከዓ በታ ዳኅረይቲ መዓልቲ ከተንሥኦ እየ” ዮሓ. 6፡40 እናበለ  ድሕሪ ሞት ትንሣኤ ከምዘሎ ይምህር።  “ክርስቶስ ዘይተንሥአ እንተኾኑ፡ ስብከትና ከንቱ እዩ፤ እምነትኩም’ውን ከንቱ እያ”። “ክርስቶስ ካብ ምውታን ተንሥአ፡ በዚ ኸአ ናይቶም ዝሞቱ በኹሩ ትንሣኤ ኾነ። 1ቆሮ. 15:20-22

ሰዱቃውያን እምበአር ንኽርስቶስ ንምፍታን ሰበይቲ ሸውዓተ ሰብአይ አእቲያ ኩሎም ብዘይ ሓድጊ እንተሞቱ  እሞ ብትንሣኤ ሙታን ናይ መኖም ኽትከውን ኢያ ብምባል ሓተትዎ። ንሱ ከአ መጻሕፍቲ ኾነ ኃይሊ አምላኽ ሰአን ምፍላጥኩም አይኮነን ትጋገዩ ዘለኹም፧ ካብ ምውታት ምስ ተንሥኡስ ከምቶም አብ ሰማያት ዘለዉ መልእኽቲ አምላኽ እዮም እምበር፥ አይምርዓውን አየመረዓዕውን እዮም። አነ አምላኽ አብራሃምን አምላኽ ይስሓቕምን አምላኽ ያዕቆብን እየ” ኢሉ ኸም ዝተዛረቦዶ አየንበብኩምን፤

ንሳቶም ከም ቃል አምላኽ እቶም ቀዳሞት ፭ መጻሕፍቲ ጥራይ ይቕበሉ ነበሩ። መጻሕፍቲ ነቢያት ግና ይነጽግዎ ነበሩ ምክንያቱ አብ መጻሓፍቲ ነቢያት እግዚአብሔር ቀጻሊ ፍትሒ ይሰብኽ ስለዝነበረ ነቶም አብዚ ምድሪ እዚ ፍትሒ ዘይገብሩ ግና ይኹንን ስለዝነበረ፡ ስለዚ እቲ ዝነበረ ኩነታት ሕይወት ንዓታቶም ዘርብሕ ስለዝነበረ። አብ ትንሥኤ ሙታን አይአምኑን ነበሩ።  ክርስቶስ እምበአር ነቲ ሕቶኦም ከምቲ አቐዲምን ዝሰማዕናዮ ካብ ምውታት ምስ ተንሥኡስ ከምቶም አብ ሰማያት ዘለዉ መልእኽቲ አምላኽ እዮም እምበር፥ አይምርዓውን አየመረዓዕውን እዮም። ወዲ ሰብ እዚ ግዚያዊ ጉዑዙ ፈጺሙ  ካብዚ ዓለም እዚ ምስ ሓለፈ አብቲ እግዚአብሔር ዘዳለወሉ መንግሥተ ሰማይ ሕይወት መላእኽቲ ክነብር ከምዝተጸውዕ ይዛረብ። ምስ ተንሥኡስ ከምቶም አብ ሰማያት ዘለዉ መልእኽቲ አምላኽ እዮም እናበለ አብቲ መልሱ መላእኽቲ ይጠቕስ አብዚውን ሰዱቃውያን አብ ህላዌ መላእኽቲ ይአምኑ ስለዘይብነበሩ ኢዩ፡ ስለዚ ከምቲ መላእኽቲ ሕይወት ብቐጥታ ካብ እግዚአብሔር ዝቕበሉ ከምኡ ኸአ አብ ትንሣኤ ሕይወት ንሕና ነፍሲ ወከፍና ካብቲ እግዚአብሔር አምላኽና ዘለዓለማዊ ንወርስ። ነዚ ንኽንበቅዕ ግና አብቲ ናይ እግዚአብሔር ሕግታቱን ትምህርቱን እሙናት ኮይና ክንርከብ ይግበአና። አምላኽ ድማ ከምቲ ንጎይታና ካብ ምውታት ዘተንሥኦ፥ ንአናውን ብኃይሉ ኼተንሥ አና እዩ። 1ቆሮ. 6:14 አነ አምላኽ አብራሃምን አምላኽ ይስሓቕምን አምላኽ ያዕቆብን እየ” ኢሉ ኸም ዝተዛረቦዶ አየንበብኩምን።

አነ አምላኽ አብራሃምን አምላኽ ይስሓቕን አምላኽ ያዕቆብን እየ” ከምዚ ኽብል ከሎ እግዚአብሔር ነብራሃምን ንያዕቆብን ይሳቕን ከም ዝከላኸለሎም ኢዩ ዘረድእ። አብራሃምን ያዕቆብን ይስሓቕን  አብ ትሕቲ ሓላዋ እቲ ልዑል እግዚአብሔር ኢዮም ነሮም። እግዚአብሔር ንፍጡራቱ ብሕይወቱ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ይከላከለሎም። ንሕና አብ ትሕቲ ሓለዋ እግዚአብሔር ኢና ክንብል ከለና ንሕናውን እግዚአብሔር አምላኽና ፍጡራቱ ክንመውት አይደሊን፡ አብቲ ሕይወቱ የሳትፈና። ። አብዚ ሓደ ፍሉይ ሓደ ሓድሽ ትምህርቲ ብዛዕባ ሕይወት ሞትን ትንሣኤን ይምህር። እምበአር ንሱ አምላኽ ሕያዋን እምበር አምላኽ ምውታት አይኮነን።

ክርስቶስ  ጎይታና እምበአር በዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ነቲ ጎይታ ሕይወት ዝኾነ አምላኽ ልባትና ክንከፍተሉ ን ዕደም። ብዙሕ ግዜ አብቲ ደጋዊ ሕይወትና ጥራይ ብዙሕ ግዜ ንሓስብ ንአምላኽና ልባትናን  መንፈሳናን ክንከፍተሉ ግና የጸግመና።  ንሱ አምላኽ ሕያዋን እምበር አምላኽ ምውታት አይኮነን፡ ሕይወት አምላኽ ፍቕሪ ኢዩ፡ ብርሃን፡ ሓቂ ኢዩ። እምበአር እግዚአብሔር አምላኽና  ናብ ሕይወት ይጽወዓና አሎ። ብሰንኪ ኃጢአትና መንገዲ ዘለ ዓለማዊ ሕይወት ከይንስሕት፡ መገዲ ጸልማት ከይንመርጽ፡ ትንሣኤን ሕይወትን አነ እየ” ዮሓ.12:25 ንሕልውና መንግሥተ ሰማይ እና አመና ንቅድስና ወትሩ ክንሰርሕ ይግበአና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.