ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሠነ .7.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር. 12.28- 34

ካብቶም መምህራን ሕጊ ሓደ ኽርክሮም ሰሚዑ፥ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ከአ ርእዩ፥ ቐረበ። “ ካብ ኩለን ትእዛዛትሲ አየነይቲ እያ ቐዳመይቲ፧” ኢሉ ድማ  ሓተቶ፡፤ ኢየሱስ ከአ “እታ ቐዳመይቲ እዚአ እያ፥ ‘ኦ እስራ ኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ።” እታ ቐዳመይቲ ትእዛዝ እዚአ እያ። እታ ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ “ንብጻይካ ኸም ንፍስኻ አፍቅሮ” እትብል እያ። ካብዚአተን እትዓቢ ትእዛዝ የልቦን” ኢሉ መለሰሉ። እቲ መምህር ሕጊ ኸአ “መምህር፥ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛሪብካ ፤ አምላኽ ሓደ ኢዩ፥ ብዘይካኡ ድማ ኻልእ የልቦን።  ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ከተፍቅሮ፥ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ” እዚ ካብ ኩሉ ዚሓርር መሥዋዕትን ካብ መሥዋዕቲ ሕሩድን ዚዓቢ እዩ” በሎ። ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ፥ “ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ርሑቕ አይኮንካን” በሎ። ደጊሙ ኪሓቶ ኸአ ሓደ እካ አይደፈረን።

  • ኣስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ሓደ ካብቶም መማህራን ሕጊ ካብ ኩሉ ትእዛዛት አይናይ ከምዝዓቢ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልሲ ክረክብ ክሓቶ ይርከብ፡፡  “ ካብ ኩለን ትእዛዛትሲ አየነይቲ እያ ቐዳመይቲ፧” ኢሉ ድማ  ሓተቶ፡፤ ሎሚውን እንተኾነ ብዙሓት ካባና አለና እቲ ቀዳማይ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ሃይማኖትና ብቐዳምነት ዝስራዕ እንታይ ምኻኑ መዓልታዊ ክንሓትት እንርከብ። እንሓትት። ገለ ምስጢረ ጥምቀት፡ ገሌና ከአ  አብ ቅዳሴ ሰንበት ሰንበት ምስታፍ፡ ገለውን ኃውና ምፍቃር፡ ምእንቲ ፍትሒ ምግዳል፡ ወዘተ. መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኸምዚ እናበለ ነቲ ሕቶ ናይቲ መምህር ሕጊ ከምዝመለሰ፡ ንዓናዊን እዚ መልሲ እዚ ሎሚ ይህበና አሎ። “እታ ቐዳመይቲ እዚአ እያ፥ ‘ኦ እስራ ኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ።” አብ ግዜ ኢየሱስ አይሁዳውያን እዚ ከም ሓደ ጸሎት አብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ንግሆ፡ ቀትሪ፡ ምሸት ይደግምዎ ነበሩ። ነዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ንብጻይካ ኸም ንፍስኻ አፍቅሮ” ዝብል ከም ካልአይ ዓቢ ትእዛዝ ይጠቅስ። ካብዚአተን እትዓቢ ትእዛዝ የልቦን” እናበለ ሓጺርን ዓሚቅን መልሲ  ይህቦም።  እዚ ጽማቕ ናይቲ ኩሉ መድኃኒኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እግዚአብሔርን ሕይወትን  ዝመሃሮ ኢዩ።  እምበአር ሕግን ነብያትን እዚ ኢዩ እሞ ከምቲ ሰባት ኪገብርሉልኩም እትደሊዩዎ ኹሉ ንስኻትኩምውን ከምኡ ግበሩሎም። ማቴ. 7,12

እቲ መምህር ሕጊ ኸአ “መምህር፥ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛሪብካ ፤ አምላኽ ሓደ ኢዩ፥ ብዘይካኡ ድማ ኻልእ የልቦን።  ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ከተፍቅሮ፥ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ” እዚ ካብ ኩሉ ዚሓርር መሥዋዕትን ካብ መሥዋዕቲ ሕሩድን ዚዓቢ እዩ” በሎ። ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ፥ “ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ርሑቕ አይኮንካን” በሎ። ደጊሙ ኪሓቶ ኸአ ሓደ እካ አይደፈረን።

እታ ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ “ንብጻይካ ኸም ንፍስኻ አፍቅሮ” እትብል እያ። ብጻይ ዝበሃል፡ እቲ እግዚአብሔር አብ ሕይወትካ ምሳኻ ከምዚራኸብ ዚገብሮ፡ ሰብ ኢዩ። እቲ ሓገዝካ ዘድሊዮ። ፍቕሪ አምላኽ እቲ ቐዳማይ ትእዛዝ ኢዩ። አቱም አሕዋተይ፥ አምላኽ ከምዚ ገይሩ ኻብ አፍቀረና፥ ንሕናውን ንሓድሓድና ኽንፋቐር ይግበአና ኢዩ። 1ዮሓ.1:11 ቅዱስ አጎስጢኖስ ዚበሎ ዘረባ አይትረስዕ፥  “ አብቱ ምስኡ ክትነብር ኢልካ ትኸዶ ዘሎኻ ምእንቲ ኽትበጽሕ፡ ነቲ ምሳኻ ኃቢሩ ዚጎዓዝ ዘሎ ብጻይካ ሓግዝ”። ፍቕሪ ብጻይ እምበአር ካብ ፍቕሪ አምላኽ ኢዩ ዝመጽእ። ንብጻይካ ምስተፍቕር ንአምላኽ ተፍቅር። ንሕና ንአምላኽና ፍቕርና እንገልጸሉ ንኃውና ምስ እነፍቅሮ ጥራይ ኢዩ። ገጽ አምላክ አብ ገጽ ኅሃውና ክርኢይ አለና።

“ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ርሑቕ አይኮንካን” በሎ፡፤ መንግስተ ሰማይ ሕብረት አብዞም ክልተ ሕግታት እግዚአብሔር መሰረት ዝገበረ ኢዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን “ንብጻይካ ኸአ ኸም ንፍስኻ አፍቅሮ”  እግዚአብሔር አቦ እንተኮይኑ ንሕና ኩሉና አኅዋትን አኃትን ኢና፡ ማቴዎስ  “ ኹሎም ኦሪትን ነቢያትን አብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚ አተን ተጠርኒፎም አለዉ “ እናበለ ይጽሕፍ። ማቴ. 22,40 ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ንሕና አመንቲ ክርስቶስ ተኸተልቲ ክርስቶⶊ ነዘን ትእዛዛት እዚአተን አብ ግብሪ ክነውዕለን ክንሰርሕ ይግበአና፡ ምኽኒያቱ ብዘይ እዞም ሕጊ እዚአቶም አብ እግዚአብሔር ክንበጽሕ አይንኽ እልን ኢና። ክርስቶስ አምላኽና ባዕሉውን እተፍቅሩኒ አንተ ኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ ኢኹም” ኢሉና ኢዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ መሰረቱ ኣብ ክርስቶስ ኮይኑ ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ክነፍቅሮ። ከም እነፍቅሮ እንፍለጥ ከኣ ኣብቲ ዝሓደገልና ትእዛዛት እሙናት ኮይና ምስ እንርከብ ኢዩ። እዚ ዓይነት ጉዕዞን እምነትን እምበኣር ኣብ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ከምእንነብር ይገብረና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Leave a Reply

Your email address will not be published.