ኣስተንትኖ ቃላ ኣምላኽ ሠነ – 8.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.19:31-37

ስለዚ፥ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ፥ እታ ሰንበት እቲአ ድማ ኽብርቲ በዓለ ዓመት ስለዝነበረት፥ እቲ ሬሳታት አብ መስቀል ምእንቲ ኸይኃድር መሓኹልቶም ሰሰቢሮም ኬውርድዎ መራሕቲ አይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ። ሽዑ እቶም ወተሃደራት መጺኦም መሓኹልቲ እቲ ቐዳማይን ናይቲ ምስኡ ዝተሰቕለ ኻልአይን ሰበሩ። ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ግና ድሮ ከም ዝሞተ ርእዩም መሓኹልቱ አይሰበርዎን። ሓደ ኻብቶም ወተሃደራት ግና ጎድኑ ብኹናት ወግኦ፥ ብኡብኡ ኸአ ደምን ማይን ወፅ። እቲ ነዚ ዝረአየ መስከረ፥ እቲ ምስክሩ ኸአ ሓቂ አዩ፤ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትአምኑ ድማ ንሱ ሓቂ ኸም ዝመስከረ ይፈልጥ እዩ። እዚ ዝኾነ ኸአ አቲ “ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እካ አይኪሰብሩን እዮም” ዚብል ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም እዩ። ካልእ ጽሑፍውን “እቶም ዝወግእዎ ክርእይዎ እዮም” ዚብል አሎ።

  • አስተንትኖ

ዮሓንስ ወንጌላዊ ካብዚ  ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ምስጢረ አምላኽን ሰብን ክነስተንትን ይዕድመና፤፡ እቲ ቃል ብቕደሙ ዝነበረ ብርእሱውን አምላኽ ዝኾነ ኩሉ ብአኡ ዝተፈጥረ፥ ብርሃን ኮይኑ ናብ ዓለም ምስ መጸ፥ ሕዝቢ ዓለም ምቕባሉ ስለ ዝተሳእኖም፥ ነቲ  ጸልማት መሪጹ፥ ግብሮም ክፍእ ስለ ዝነበረ ድማ ነቲ ጻድቕ ካብ  ገጽ ምድሪ ኬጥፍእዎ ተማኸሩ፡:አብ መስቀል ተሰቒሉ ክመውት ፈረድዎ። አብ ቀራኒዮ አእዳውን አእጋሩን ብጽኑዕ ሸንኪሮም አብ መንጎ ሰርቕቲ ሰቐልዎ።

ንሱ ብሰሪ ገበና ቆሰለ፡ ብሰሪ አበሳና ድማ ተኸትከተ፡ ንሕና ሰላም ምእንቲ ኽንረክብ መቕጻ ዕቲ ናብኡ ወረደ፡ ንሕናውን ብስምብራቱ ሓወና። አበሳና ኩሉ አብኡ ጸዓኖ፡ አብ መስቀል ክርስቶስ ተሳቐየ፡ ብናጽነት ምእንቲ ድኅነት ደቂ ሰባት ሕይወቱ አወፈየ። ን ዓና ከም ሓደ ዓቢ እቲ ዝዓበ ምልክት ከአ ብሞቱ ከአ ማይን ደምን ሃበ። አብ መስቀል ከአ ፍቕሩ ገለጸ፤፡ እቲ ጻድቕ ንሞት ተፈርደ ተኾነነ።

ክርስቲያናዊ ሕይወትና ከምቲ ዝግባእ ክነብሮ አብ ሓደ ዶግማ ጥራይ ምእማን፡ ናይ ሓደ ማሕበር ወይ ምንቕስቃስ አባል ምኻን፡ ቤተክርስቲያን ምምልላስ  ጥራይ እኹል አይኮነን። ነቲ እንአምኖ ብሕይወት ክትነብሮ፤ አሰር ክርስቶስ ክንክተል መስቀልና ክንስከም ይግበአና። በታ ናብ ሕይወት እትወስድ ጸባብ መንገዲ ክንሓልፍ ይግበአና። “ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና፥ ከም ሓደ ምኡዝ ዝሽትኡ መባእን መሥዋዕትን ገይሩ ኸአ ንገዛእ ርእሱ ምእንታና አኅሊፉ ዝሃበ፥ ንስኻትኩምውን ብፍቕርን ንበሩ”። ኤፌ.5:2 እዚ ማለት ከአ እግዚአብሔር ምእንቲ ወዲ ሰብ፤ ምእንቲ ፍጡሩ፤ ሓጢአተኛ  ገዛእ ሕይወቱ ብገዛእ ፍቃዱ አኅሊፉ ሃበ ማለት ኢዩ። ሞቱ ከአ እቲ ዝዓበ መወዳድርቲ ዘይብሉ መግለጺ ፍቕሩ ኢዩ።  ስለዚ ከም ክርስቲያን ነቲ ሕማማት ክርስቶስ መዓልታዊ ሕይወትና ክነስተንትኖ ይግበአና። ንሱ ፍልጠትን ፍቕርን ምኻኑ ከአ ክርደአና ኢዩ።

ሓደ ኻብቶም ወተሃደራት ግና ጎድኑ ብኹናት ወግኦ፥ ብኡብኡ ኸአ ደምን ማይን ወፅ። ምልክት ሕይወትን መንፈስ ቅዱስን። ምልክት ናይቲ መስዋእቲ ክርስቶስ ምእንቲ ድኅነት ደቂ ሰባት። በዚ ኸአ ክርስቶስ ሕይወቱ ንነፍሲ ወከፍና ከካፍል ደለየ። እግዚአብሔር ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብደሙን ማዩን  ከም እንውለድን ክም እንነብርን ክገቢር ደለየ፡ ምኽኒያቱ ደም ምልክት ሕይወት ኢዩ። ክርስቶስ እምበአራብዚ ሕይወት እዚ ከሳትፈና ደለየ። እቲ ካብ ጎድኑ ዝወፀ ደም እምበአር ምልክት ናይቲ ሕይወቱ ምእንታና ዝተሰወዕ ኢዩ። ክርስቶስ እምበአር አብ ምሥጢረ ጥምቀት ብሕያብ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና ሕያው ማይ ይቕየር። በዚ ኸአ ንነፍሲ ወከፍና ጽምእና ከም እነርዊ ይገብረና። አብ ምድራዊ ጉዑዞና ዓርኪ ይኾነና። አብ ምሥጢርተ ቅዱስ ቁርባን ስጋኡን ደሙን ብምሃብ ከአ ምስ እግዚአብሔር አቦ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሕብረት ክምዝህልወና ይገብረና። እቲ ነዚ ዝረአየ መስከረ፥ እቲ ምስክሩ ኸአ ሓቂ አዩ፤ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትአምኑ ድማ ንሱ ሓቂ ኸም ዝመስከረ ይፈልጥ እዩ። እዚ ዝኾነ ኸአ አቲ “ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እካ አይኪሰብሩን እዮም” ዚብል ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም እዩ።

ክርስቶስ አብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኺኃድር፥ አብ ፍቕሪ ሱር ክትሰዱን ክትስረቱን፥ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኮንኩምውን ምግፋሑን ምንዋሑን ም ዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምኻኑ ምስትውዓል ምእንቲ ኽትክእሉ፥ ነታ ንፍልጠት ኃፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ኽትፈልጥዋ፥ ክሳብ ኩሉ ምልአት አምላኽ ከአ ምእንቲ ኽትመልኡ፥ እጽሊ አለኹ። ኤፌ.2፡17-19

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Leave a Reply

Your email address will not be published.