አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 31.2018

ማቴ. 13. 36-43

ድኅሪዚ ነቶም ሕዝቢ አፋንዩ ናብ ቤት አተወ፥ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ቐሪቦም “ ምሰላ ናይቲ አብ ግራት ዝበቖለ ኽርዳድ ተርጉመልና” በልዎ። ንሱ ድማ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “እቲ ጽሩይ ዝርኢ ዚዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፥ እታ ግራት ዓለም እያ፥ ጽሩይ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግሥቲ እዮም፥ እቲ ኽርዳድ ግና ደቂ እቲ እኩይ እዮም። እቲ ዝዘርኦም ጸላኢ ኸአ ዲያብሎስ እዩ፥ ቀውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ፥ እቶም ዓጻዶውን መላእኽቲ እዮም። እምበአር ነቲ ኽርዳድ አኪቦም ብሓዊ ኸም ዜንድድዎ አብ መወዳእታ ዓለም ከአ ኸምኡ ኺኸውን እዩ፥ ንሳቶም ከአ ንኹሎም ምኽንያት ኃጢአት ዝኾኑን ገበርቲ ኽፋእን ካብ መንግሥቱ ኺእክብዎም እዮም፥ አብኡ ድማ ብምኽኒያት ምሕርቃም አስናንን ኪኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን አብ መንግሥቲ አቦኦም ከም ፀሓይ ኪበርሁ እዮም፥ እትሰምዕ አዝኒ ዘላቶ ይስማዕ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 31.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 13. 36-43

ድኅሪዚ ነቶም ሕዝቢ አፋንዩ ናብ ቤት አተወ፥ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ቐሪቦም “ ምሰላ ናይቲ አብ ግራት ዝበቖለ ኽርዳድ ተርጉመልና” በልዎ። ንሱ ድማ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “እቲ ጽሩይ ዝርኢ ዚዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፥ እታ ግራት ዓለም እያ፥ ጽሩይ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግሥቲ እዮም፥ እቲ ኽርዳድ ግና ደቂ እቲ እኩይ እዮም። እቲ ዝዘርኦም ጸላኢ ኸአ ዲያብሎስ እዩ፥ ቀውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ፥ እቶም ዓጻዶውን መላእኽቲ እዮም። እምበአር ነቲ ኽርዳድ አኪቦም ብሓዊ ኸም ዜንድድዎ አብ መወዳእታ ዓለም ከአ ኸምኡ ኺኸውን እዩ፥ ንሳቶም ከአ ንኹሎም ምኽንያት ኃጢአት ዝኾኑን ገበርቲ ኽፋእን ካብ መንግሥቱ ኺእክብዎም እዮም፥ አብኡ ድማ ብምኽኒያት ምሕርቃም አስናንን ኪኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን አብ መንግሥቲ አቦኦም ከም ፀሓይ ኪበርሁ እዮም፥ እትሰምዕ አዝኒ ዘላቶ ይስማዕ።

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ሓዋሪያት ምስ ክርስቶስ ጎይታኦም አብ ሓደ ገዛ ተአኪቦም ከምዝነበሩ “ምሰላ ናይቲ አብ ግራት ዝበቖለ ኽርዳድ ተርጉመልና” ዝብል ሕቶ ከምዘቕረቡን ቃል ወንጌል የዘንትወልና።  አብዚ እቲ ናይ ሓዋሪያት ምስ ክርስቶስ ዝነበሮም ርክብ ክንሓስብ ንኽእል። እቲ ቀዳማይ ጸዋዕታ አምላኽ ምስኡ ንኽትከውን ኢዩ ዝጽወዓካ። ምስኡ ብምኻን ከአ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ተልእኾ ትምሃር።

ንሕናውን ነዚ ሕይወት ናይ ሓዋሪያት ኢና ክንስዕብ ዘለና። መዓልታዊ አብ ቅድሚኡ ክንቀውም ይግበአና፡ ምእንቲ ክዛረበና እቲ ዝብለና ክንሰምዖ፡ ክርስቶስ ነቲ ሕቶ ሓዋሪያት ብዛዕባ “ምሰላ ናይቲ አብ ግራት ዝበቖለ ኽርዳድ” እንክትርጉም፡ “እቲ ጽሩይ ዝርኢ ዚዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፥ ይብሎም። አቀዲሙ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ መንግሥተ ሰማያት አብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርእ ሰብ ኢያ እትመስል ኢሉ  ብምሰላ ተዛሪብዎም ነይሩ ኢዩ። “እቲ ጽሩይ ዝርኢ ዚዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፥ እናበለ ትርጉሙ ክምህሮም ጀመረ። እቲ ዘራኢ ወዲ ሰብ – አምላኽ ባዕሉ እዩ፤ ኢቲ ዝዘርኦ ከአ ኩሉ ሰናይን ስቡቕን ኢዩ። እቲ ግራት ድማ ዓለም ኢያ። እግዚአብሔር አምላኽና ንሕና ደቁ በቲ ግልጸት ወዱ ንኽንድኅን ፈቐደ። አብዚ ዓለም እዚ ብምምጻእ አብ መንጎና ብምሕዳር ድማ ቃሉ ኩሉ ሰናይ ጽቡቕ ዘበለ አብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ዘርአ።

ኩሎም ነዚ ቃል ሕይወት ሰናይ – ስቡቕ-  እዚ ብትሑት ልቢ ዝቅበሉ ንመንግስተ ሰማያት ቡቓዓት ኮይኖም ይርከቡ። ጽሩይ ዘርኢ – ደቂ መንግስቲ ኮይኖም ይርከቡ።  እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ጸላኢኡ መጺኡ አብቲ ማእከል ስርናይ ክርዳድ ዘሪኡ ኸደ። እዚ ክርዳድ ኢሉ ዝጽወዖም ዘሎ ወንጌል እምበአር ደቂ እቲ እኩይ ኢዮም። እቲ ጸላኢ ወዲ ሰብ ዝኾነ ሸይጣን አብቲ ሰናይን ጽቡቕን ዘርኢ ክርዳድ ክዘርእ ይርከብ። አብ ሓደ ግራት ክርዳድን ስርናይን ብሓደ ኢዮም ዝዓብዩ።  ከምኡውን አብ ሕይወትና ሕማቅን ጽቡቕን ብሓደ ኢዮም ዝኸዱ። ስለዚ አብ ሓደ አማናይ ሕማቅን ጽቡቕን ክንረክብ ንኽእል ኢና። እግዚአብሔር ግና አብ መወዳእታ ዓለም ክፈሊዮም ኢዩ።

ክርስቶስ አብ ትምህርቱ እቲ ሓቂ ናይ ወዲሰብ መፈጸምታ ይምህር። ናብ ምልአት ገጽና ክንጎዓዝ ድማ ይምህረና። ምሕረቱ የተስፍወና፡ ብምስጢራቱ ከአ ሓድሽ ሕይወት ክንጅምር ይዕድመና። ወትሩ ኸአ ናትና ምምላስ ይጽበ። ጽቡቕና ሓጥአትና ብዘየገዲስ ከአ የፍቅረና። ግና ግዜ ቀውዒ ቅመጽእ ኢዩ። ነቲ በዓል ቤት አገልገልቲ  መጺኦም ‘ጎይታይ አብ ግራትካስ ጽሩይ ዘርእዶ ዘሪእካ አይነበርካን፧ እዚ ክርዳድ ደአ ካበይ መጸ፧’ በልዎ። ነዝስ ጸላኢ እዩ ዝገበሮ በሎም። እቶም አገልገልቱ ግና እምበአር ኬድና ክንጽህይዮዶ ትደሊ ኢኻ፧’ በልዎ። ንሱ ድማ በሎም፦ ‘ክርዳድ ክትጽህይዩ ከሎኹም ምስኡ ስርናይ ከይትምሕዉስ አይፋልኩምን፡ ካሳዕ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ኅደግዎም” ይብል።

አብዚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግዜ ቀውዒ ክብል ከሎ ከምቲ ባዕሉ ዝገልጾ መወዳእታ ዓለም  ኢዩ። አብ ቅድሚ አምላኽ እንቀርበሉ ግዜ ቀውዒ ክመጽእ ኢዩ። እቶም ዓጻዶ ነቲ ኽርዳድ አኪቦም ብሓዊ ኸም ዘንድድዎ አብ መወዳእታ ዓለምውን ልክዕ ኸምኡ ክኸውን ኢዩ። አምላኽና ሞት ናይ ኃጢአተኛታት ደቁ አይብህግን ኢዩ። እንታይ ደአ ነፍሲ ወከፍና ናብኡ ክንልወጥ፡ ብንስሓ ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ክንምለስ። ስለዚ ከም ጻድቃን አብ መንግሥተ ሰማያት አቦና ከም ጸሓይ በሪህና ክንርከብ ሎሚ አብ ቅድሚ አምላኽ ነቲ ጽቡቕ ዘርኢ እግዚአብሔር አብ ልባትና ዝዘርኦ እሙናት ኮይና ክንርከብ ይግበአና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋግቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 30.2018

ማቴ. 13. 31-35

ክልእ ምሰላ ኸምዚ ኢሉ ነገሮም፦ “መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ አብ ግራቱ ዝዘርእ ፍረ አድሪ እያ እትመስል። ንሳ ድማ ኻብ ኩሉ አዝርእቲ ትንእስ፥ ምስ በቑለት ግና አዕዋፍ ሰማይ መጺአን አብ ጨናፍራ ኻሳብ ዜዕርፉ፥ ካብ ኩሉ ተኽሊ አሕምልቲ ዝዓበየት ኦም ትኸውን።” ካልእ ምስላውን ነገሮም፥ “መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ፥ ኩሉ ክሳዕ ዚበኩዕ፥ አብ ሠለስተ መስፈር ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሑቕ ትመስል። ኢየሱስ እቲ ብነብይ “አፈይ ብምሰላ እኽፍት፥ እቲ ዓለም ካብ ዚፍጠር ተሠዊሩ ዝነበረ እዚ ኹሉ ብምሰላ ተዛረቦም እምበር፥ ብዘይ ምስላስ ሓንቲ እካ አይተዛረቦምን።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 30.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

ማቴ. 13. 31-35

ክልእ ምሰላ ኸምዚ ኢሉ ነገሮም፦ “መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ አብ ግራቱ ዝዘርእ ፍረ አድሪ እያ እትመስል። ንሳ ድማ ኻብ ኩሉ አዝርእቲ ትንእስ፥ ምስ በቑለት ግና አዕዋፍ ሰማይ መጺአን አብ ጨናፍራ ኻሳብ ዜዕርፉ፥ ካብ ኩሉ ተኽሊ አሕምልቲ ዝዓበየት ኦም ትኸውን።” ካልእ ምስላውን ነገሮም፥ “መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ፥ ኩሉ ክሳዕ ዚበኩዕ፥ አብ ሠለስተ መስፈር ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሑቕ ትመስል። ኢየሱስ እቲ ብነብይ “አፈይ ብምሰላ እኽፍት፥ እቲ ዓለም ካብ ዚፍጠር ተሠዊሩ ዝነበረ እዚ ኹሉ ብምሰላ ተዛረቦም እምበር፥ ብዘይ ምስላስ ሓንቲ እካ አይተዛረቦምን።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ክርስቶስ ብምሳሌ ዝመሃሮ ብዛዕባ መንግስተ ሰማይ ኢና ክነስተንትን ንዕደም ዘለና፤ ዕላማ ናይዚ ከአ ሚስጢረ መንግስተ አምላኽ አብ መንጎ አሕዛብ ንምግላጽ ኢዩ፡ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ክልተ ሓጸርቲ ምሳላ የቕርበልና። ምሰላ አድሪን ማይ ብሑቕን። መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንፍጡራቱ ንደቁ ብዛዕባ ምስጢረ መንግስተ አምላኽ ንኽንርዳእ ንምሕጋዝ  በዞም  ምሰላታት ገሩ ክልተ ታሪኽ አብ መዓልታዊ ሕይወትና እንጥቀመሎም ይትርኽ።

ክርስቶስ ከምዚ እናበለ ብምሰላ ይዛረቦም “መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ አብ ግራቱ ዝዘርእ ፍረ አድሪ እያ እትመስል። ይብል ቀጺሉ ኢቲ ታሪኽ ይትርኽ።  ንሳ ድማ ኻብ ኩሉ አዝርእቲ ትንእስ፥ ምስ በቑለት ግና አዕዋፍ ሰማይ መጺአን አብ ጨናፍራ ኻሳብ ዜዕርፉ፥ ካብ ኩሉ ተኽሊ አሕምልቲ ዝዓበየት ኦም ትኸውን።” መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ ምሰላ ትርጉም ግና አይገልጽን። አብዚ ታሪኽ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ስራሕ ይኸውን ነቲ አብ መንጎና አብ ሕይወትና ተዘሪኡ ዘሎ መንግስተ አምላኽ ንምፍላጥ። ስለዚ መንግሥተ አምላኽ ሓደ ሓሳብ አይኮነን፡ መንግሥተ አምላኽ ህያብ አምላኽ አብ መንጎና ዝነብር ኢዩ። እቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ አብዚ ቃል እዚ ክርስቶስ ጎይታ ባዕሉ ኢዩ፡ እቲ ፍረ አድሪ ከአ ቃል ወንጌል ኢዩ።  እቲ ወዲ አምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ጎይታ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ አብዚ ዓለም እዚ ቃል ሕይወት ዘሪኡዎ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ አብ መንጎና ተዘሪኡ ይርከብ።  አብ ሉቃስ 17:21 ፈሪሳውያን “መንግሥተ አምላኽ መአዝ እያ እትመጽእ ፧”ኢሎም ምስ ሓተትዎ፥ “መንግሥተ አምላኽሲ ብምትሕልላው አይትመጽእን እያ። መንገሥተ አምላኽ እነሃ አብ ውሽጥኹም” እያ ዘላ እንዳበለ ይምልሰሎም። እዛ ፍረ እዚአ እግዚአብሔር  አብ ሊቢ ነፍሲ ወከፍና ዘሪኡዋ  ይርከብ፡ ንኽትዓቢ ንኽትፈሪ ንብዙሓት ንኽተጽልል ምክኒያት ድኅነቶም ንኽትከውን ግና ነፍሲ ወከፍና ተቐቢልና ከምቲ ዝድለ ክንኩስኩሳ ይግበአና፤፡

ካልእ ምስላውን ነገሮም፥ “መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ፥ ኩሉ ክሳዕ ዚበኩዕ፥ አብ ሠለስተ መስፈር ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሑቕ ትመስል። እዚ ምሰላ እዚውን ካብቲ ናይ መዓልታዊ ተመክሮ ሕይወትና ዝተወስደ ኢዩ። ከምቲ  መባኹዕቲ ቀስ ብቀስ ነቲ ኩሉ ብሑቕ ከብኩዖ ዝርከብ፡ ከምኡውን ቤተክርስቲያን ቀስ ብቐስ አብዚ ዓለም እዚ መባኹዕቲ ኮይና ነቲ “እምበአር ኪዱ እሞ፥ ንኹሎም አሕዛብ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን  እናጠመቕኩም ደቂ መዛምርተይ ግበርዎም” ዝብል ቃል አምላኽ   ተቐቢላ ነህዛብ መባኹዕቲ ኮይና ትርከብ አላ። ብተወሳኺ መባኹዕቲ ምልክት ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ኢዩ፡ ጸዋዕታ ነፍሲ ወከፍና ንቕድስና ርእስና ጥራይ  አይኮነን። ናብ ኩሉ መንገድታት  ብምኻድ ንኅዋትና መገዲ ድኅነት ምሕባርን ብ አር አያና ቃላትና ምኽኒያት ድኅነቶም ኮይና ምርካብን ኢዩ፡፤ ግልጸት – መደብ አምላኽ ካብቶም ብግሩህ ልቢ ዘይቅበሉዎ ሕቡእ ኢዩ።  አብቶም ብትሑት ሊቢን ከም ሕጻናት ኮይኖም አብ ቅድሚ አምላኽ ዝቀርቡ ግና ይግለጸሎም። ስለዚ ንቃል ወንጌል ንምቅባል ትሑታትን ክፉታትን ክንከዊን ይግበአና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 27.2018

ማቴ.13.18-23

“እምበአር ንስኻትኩም ናይቲ ዘራኢ ምስላ ሰምዑ። ቃል መንግሥቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ኹሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ አብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ፥ ስልዚ እቲ አብ መሰን መገዲ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዚቅበሎ ሰብ ኢዩ። እንተ ኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። እቲ አብ እሾኹ ዝተዘርአ ኸአ ነዚ ቓል ዚሰምዕ እዩ፥ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚአን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ፥ ከይፈረየውን ይተርፍ። እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል ኢዩ፥ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈሪን፥ ገሊኡ ሚእቲ፥ ገሊኡ ስሳ፥ ገሊኡ ኸአ ሠላሳ ዚህብን እዩ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 27.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.13.18-23

“እምበአር ንስኻትኩም ናይቲ ዘራኢ ምስላ ሰምዑ። ቃል መንግሥቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ኹሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ አብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ፥ ስልዚ እቲ አብ መሰን መገዲ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዚቅበሎ ሰብ ኢዩ። እንተ ኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። እቲ አብ እሾኹ ዝተዘርአ ኸአ ነዚ ቓል ዚሰምዕ እዩ፥ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚአን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ፥ ከይፈረየውን ይተርፍ። እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል ኢዩ፥ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈሪን፥ ገሊኡ ሚእቲ፥ ገሊኡ ስሳ፥ ገሊኡ ኸአ ሠላሳ ዚህብን እዩ።

  • አስተንትኖ

እንሆ ዘራኢ ክዘርእ ወፈረ ክዘርእ ከሎ ድማ፡ ገሊኡ አብ መንገዲ፡ ገሊኡ አብ ከውሒ፡ ገሊኡ አብ ማእኸል እሾኽ፡ ገሊኡ ድማ አብ ጽቡቕ መሬት ከምዝወደቐ የዘንቱ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ምሰላ ገሩ ከኣ፡- እቲ ወዲ ሰብ ምስ ቃል አምላኽ ዘለዎ ርክብ ወይ ክህልዎ ዘለዎ ርክብ ይዛረብን ይምህርን። አብዚ ትምህርቲ እዚ ወይ ምሰላ እዚ አርባዕተ ዓይነት መሬት ተገሊጾም ንረኽቦም። እዞም አርባዕተ ዓይነት መሪት ወይ ባህሪ ደቂ ሰባት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ገሊጹዎም ዝርከብ፤

እንሆ ዘራኢ ኪዘርእ ወፈረ። ኪዘርእ ከሎ ገለ አብ ጥቃ መገዲ ወደቀ። አዕዋፍ መጺአን ድማ በልዕኦ። እቲ ሰራኢ አምላኽ ባዕሉ ኢዩ፡ ኢቲ ዘርኢ ኸአ ቃል አምላኽ ኢዩ። እዚ አብ መንገዲ ዝወደቀ ዘርኢ አብ ላዕሊ ኢዩ ዝተርፍ፤ ብዕምቀት አብ መሬት አብ ልቢ ወዲ ሰብ ክአቱ አይክእሊን፡ ከምቲ ዘድሊ ሱር ክሰድድ ክበቁል አይክእልን።

ምኽንያቱ እቲ መሬት እቲ ነቲ ቃል ክስከም ክቕበል ቁሩብ አይነበረን። ከም ውጺኢቱ እቲ ቃል መግቢ አዕዋፍ ኮይኑ ይተርፍ። ምክኒያቱ አብቲ መሬት እቲ ክዓቢ ይኽእል ኣይነበረን። እዚ ነቲ ዮሓንስ አብ 8.37 ዝብሎ ክነንብብ ንኽእል፦ ንስኻትኩም ዘርኢ አብርሃም ምኻንኩምሲ እፈልጥ እየ። ቃለይ አባኻትኩም ስለዘይሓደረ ግና ኽትቀትሉኒ ትደልዩ አሎኹም። እዚ ዝበሎ ከአ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ አብ ሰማዕቱ ቦታ ስለዘይረኸበ ኢዩ። ብርግጽ ሎሚ ንዓይ ኢዚ ቃል እዚ እንታይ ይብለኒ። ብሓቂ ነዚ ዝሰምዖ ዘለኹ ቃል ሕይወት አብ ሕይወተይ፤ አብ መዓልታዊ ምንቅስቃሰይ፤ አብ ልበይ፤ አብ ሓዳረይ ቦታ ይረክብዶ አሎ፧ ወይስ ከምቲ አብ መገዲ ዝተዘርአ ቃል ኮይኑ ቀለብ አዕዋፍ ይኸውን አሎ። ወይስ ልበይ ከስተውዕለሉ ስለዘይከአለ ነቲ ብእግዚአብሔር አምላኽ አብ ልበይ ዝተዘርአ ቃል ሕይወት እቲ እኩይ መጺኡ ይምንጥሎ አሎ፥

ገሊኡ ድማ አብ ኸውሒ ወደቀ። ከውሒ – ስጋና እዩ እቲ አንጻር መንፈስ አምላኽ ዝቃለሰና። እዚ ኸአ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዚቕበሎ ሰብ እዩ። አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ክንደይ ግዜ ኢና ነቲ ዝስበኸና ቃል አምላኽ ብሓጎስ እንሰምዖ፡ እንተኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ መሰረት ስለዘይብሉ ንጊዝኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ።

ገሊኡ ኸአ አብ ማእከል እሾኽ ወደቐ፡ ምልክት ናይዛ ዓለም እንነብረላ እዩ፡፤ እቲ አብ እሾኽ ዝተዘርአ ኸአ ነዚ ቓል ዚሰምዕ እዩ፡ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚአን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ። ከይፈረየውን ይተርፍ። አብ ሕይወትና ቃል ኣምላክ ቀዳምነት ዘይምሃብ። ብጣዕሚ ናይዛ ዓለም ተሓኒቁ ወይ ካልአይ ደረጃ ሒዙ ከይርከብ፤ ኩሉ አድህቦና ቀዳምነት ንቃል አምላኽን ትእዛዛቱን ክንህብ

እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል እዩ፤ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈሪ፤ ገሊኡ ሚእቲ፤ ገሊኡ ስሳ ገሊኡ ኸአ ሠላሳ ዚህብን እዩ። ይብለና ቃል አምላኽ። ንሕና ዘሪኢ ቃል አምላኽ አለና። ናይ ነፍሲ ወከፍና ጸዋዕታን ሓላፍነትን ከአ ይኸውን እዚ ቃል እዚ አብ ልባትና ንኸዕርፍ ክነፍቅድን ቦታ ክነዳልወሉን። እዚ ምስላ እዚ ነቲ አብ ሕይወትና ዘጋጥመና ኩነታት ጠባያት ነቲ ቃል አማልኽ ብምቕባልን ምስትንታንን ቦታ ብምሃቢን፡ ነቲ ሚእቲ ስሳ ሰላሳ ከይንፈሪ ዕንቕፋት ዝኮነና ንክነለሊ ካብኡ ክንወጽ እን  ይዕድመና። ደጊም ንኽርስቶስ ኢየሱስ “ጎይታ እዩ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩምዎ ብአኡ ንበሩ። ከምቲ ዝተመሃርክምዎ፡አብኡ ተሠሪትኩምን ተሓኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩምን፥ አብ እምነት ጽንዑ። አብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ፤ አብ ባህሊ ሰብን አብ አተሓሳስባ እዛ ዓለም እዚአን ዝተመስረተ ኮንቱን መዓሸውን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደ እካ ከይማርኸኩም ተጠንቀቑ። ቆላ. 2:6–7

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብ ጉዑዞ ክርስቲያናዊ እምነትና ደልዲልና ምእንቲ ክንመላለስ መግቢ የድልየና።  ወትሩ ሱር ንኽሰድድ አብ እምነት ንክድልድል ቀጻሊ ቃል አምላኽ ከስተንትንን ክንጽሊ ይግብአና። መንፈሳዊ መግቢ የድሊየና። ብፍላይ በዚ ሎሚ ዓለምና ካብ እግዚአብሄር ሪሒቑ ንናይ ዓለም ነገራት አብዘምልኸሉ ዘሎ ግዜ  ብዙሕ ነገራት ነቲ እምነትና ዘዳኽም ተዘሪኡሉ አብ ዘሎወሉ ግዜ አብቲ መንፈሳዊ ሕይወትና ክንድልድል መዓልታዊ ብቃል አምላኽ ተሰኒና ክንሰርሕ ይግበአና። አብቲ መንፈሳዊ ሓቂ ክነድህብ ይግበአና፤ ምእንቲ እምነትና ክዓቢ አብ ወንጌል ዝተመስረተ ሕይወት ክንምስርት አለና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 25.2018

ማቴ. 20. 20-28

ድኅሪዚ አደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ ናብኡ ቐሪባ እናሰገደት ሓደ ነገር ለመንቶ። ኢየሱስ ከአ “እንታይ ትደልዩ፧” በላ። ንሳ ድማ “እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብጸጋም ኪቕመጡ ሕራይ በለኒ” በለኒ። ኢየሱስ ግና መሊሱ “እትልምንዎ አይትፈልጡን ኢኹም። እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” በሎም። ንሳቶም ድማ “እወ፥ ንኽእል” በልዎ።

ኢየሱስ ከአ “ጽዋዐይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ አብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም አቦይ ዘዳለዎሎም እዩ እምበር አነ አይኮነኩን ዝህቦ” በሎም። እቶም ዓሠርተ ደቅ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም በቶም ክልተ አኅዋት አመና ሓረቑ። ስለዚ ኢየሱስ ጸዊዑ “ንአሕዛብ እቶም ሹማምንቶም ከም ዚገዝእዎም፥ ዓበይቶም ድማ አብ ልዕሊኦም ከም ዚሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። “አባኻትኩም ግና ኸምዚ አይኮነን፥ እቲ ኻባኻትኩም ኪዓቢ ዚደሊ አገልጋሊኹም ይኹን። እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ኪኸውን ዚደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብ ደአ እምበአር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” በሎም።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 25.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 20. 20-28

ድኅሪዚ አደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ ናብኡ ቐሪባ እናሰገደት ሓደ ነገር ለመንቶ። ኢየሱስ ከአ “እንታይ ትደልዩ፧” በላ። ንሳ ድማ “እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብጸጋም ኪቕመጡ ሕራይ በለኒ” በለኒ። ኢየሱስ ግና መሊሱ “እትልምንዎ አይትፈልጡን ኢኹም። እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” በሎም። ንሳቶም ድማ “እወ፥ ንኽእል” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ጽዋዐይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ አብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም አቦይ ዘዳለዎሎም እዩ እምበር አነ አይኮነኩን ዝህቦ” በሎም። እቶም ዓሠርተ ደቅ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም በቶም ክልተ አኅዋት አመና ሓረቑ። ስለዚ ኢየሱስ ጸዊዑ “ንአሕዛብ እቶም ሹማምንቶም ከም ዚገዝእዎም፥ ዓበይቶም ድማ አብ ልዕሊኦም ከም ዚሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም።

  • አስተንትኖ

ድኅሪዚ አደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ ናብኡ ቐሪባ እናሰገደት ሓደ ነገር ለመንቶ። ኢየሱስ ከአ “እንታይ ትደልዩ፧” በላ። ንሳ ድማ “እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብጸጋም ኪቕመጡ ሕራይ በለኒ” በለኒ። ኢየሱስ ግና መሊሱ “እትልምንዎ አይትፈልጡን ኢኹም። እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” በሎም። ንሳቶም ድማ “እወ፥ ንኽእል” በልዎ።

ኢየሱስ ከአ “ጽዋዐይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ አብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም አቦይ ዘዳለዎሎም እዩ እምበር አነ አይኮነኩን ዝህቦ” በሎም። እቶም ዓሠርተ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም በቶም ክልተ አኅዋት አመና ሓረቑ። ስለዚ ኢየሱስ ጸዊዑ “ንአሕዛብ እቶም ሹማምንቶም ከም ዚገዝእዎም፥ ዓበይቶም ድማ አብ ልዕሊኦም ከም ዚሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም።  “አባኻትኩም ግና ኸምዚ አይኮነን፥ እቲ ኻባኻትኩም ኪዓቢ ዚደሊ አገልጋሊኹም ይኹን። እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ኪኸውን ዚደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብ ደአ እምበአር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” በሎም።

ዝኸበርኩም ኣኃዋትን አኃትን ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል  ተበጊስና እምበአር ነፍሲ ወከፍና ሕይወትና ብቓል አምላኽ ክንመርሕ፡ መዓልታዊ ሕይወትና ብቓል አምላኽ አሰኒና  ምስቲ ሰማያዊ አቦናን ጋሳናን ዝኾነ ጎይታና አምላኽና ክርስቶስ ርክብና ክነዕሙቕ ንጽዋዕ አለና።  ክርስቶስ ምስ ሓዋሪያቱ ናብ ኢየሩሳሌም ገጾም ይኸዱ ነበሩ። አይሁዳውያን ክምዝቐትልዎ ይፈልጥ ነሩ። ኢሰይያስ ነቢዊን  ድሮ አዊጅዎ ነሩ ኢዩ። እቲ ናቱ ስቕያትን ሞትን ምእንቲ ድኅነት ሰብ ከምዝነበረግን ኩሉና እንፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ኢየሱስ “ክስዕበኒ ዚደሊ ሕይወቱ ይመንን፥ መስቀሉ አልዒሉ ድማ ይስዓበኒ” ኢሉውን ምሂሩ ነሩ ኢዩ። ሓዋሪያትን ግን ነዚ ሓቂ እዚ ክርድእዎ  አይክእሉን። ስቕያትን መስቀልን ንሓደ መሲሕ አይሓስብዎን።

ሓዋሪያት ተልእኾን መደብን ናይ ክርስቶስ አይርድእዎን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ገዛእ ርእሶም ቦታ ረብሓን ክሓስቡ ይርከቡ። አደ ደቂ ዘብዴዎስ አብ ክንዲ ደቃ ሓደ ነገር ንክትሓቶ ናብ ኢየሱስ ትቀርብ። ኢየሱስ ከአ “እንታይ ትደልዩ፧” በላ። ንሳ ድማ “እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብጸጋም ኪቕመጡ ሕራይ በለኒ”።  ንሳቶም ኢቲ ሓቀና ተልእኮ ክርስቶስ መሲሕ አይተረደኦምን። ብዛዕባ መጻኢ ሕይወቶም ድልየቶምን ሃረርታኦምን ክሻቀሉ ተረኽቡ።

ኢየሱስ ግና መሊሱ “እትልምንዎ አይትፈልጡን ኢኹም እናበል ይምልሰሎም። ብዙሕ ግዜ ንሕናውን አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና ጸሎትና አብ ቅድሚ አምላኽ ቅቡል ንኽኸውን፡ እግዚአብሔር ጸጋታቱ ንኽዕድለና፡  እቲ ዘድልየና መልሲ ንኽህበና አብ ቅድሚኡ ቀሪብና እቲ ሓቀኛ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ክነቕርብ ይግበአና። አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና እንልምኖ እንሓቶ ክንፈልጥ የድሊ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” እናበለ ክሓቶም ይርከብ።  ብዛዕባ ስቅያቱ ይዛረብ ምክኒያቱ ክርስቶስ ክሳቐ ኪዋረድ ኪስቀል ኪመውት ነሩዎ። እቶ ብሓቂ አሰሩ ዝኽተሉ ናቱ ሓዋሪያት ኮይኖም አሰሩ ዝስዕቡውን ስቕያትን ስደትን ከምዝወርዶም መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ ነይሩ ኢዩ። ስለዚ ኢዩ “ነቲ አነ  ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” እናበለ ክሓቶም ዝተረኽበ።  ስለዚ ጽዋዕ ምስታይ ማለት ምእንቲ ክርስቶስ ኢልካ ንስቅያት፡ ስደትን ሞትን ንምቕባል ቅሩብ ምኻን ማለት ኢዩ። ስለዚ ንሕናውን ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ እንድሕር ደአ ኮይና ነታ ጽዋዕ ክርስቶስ ክንሰቲ ቁርባት ክንከዊን ይግበአና። አብ መዓልታዊ ሕይወትና  ስቅያት ስደት  ምእንቲ ድኅነትና ክንቅበል ይግበአና።ስለዚ ንሳቶም አብ ክንዲ ናይ ክብሪ ቦታ  ሕይወቶም ስጋብ ሞት ንምሃብ ድሉዋት ምኻኖምን ዘይምኻኖምን ንምፍላጥ ክርስቶስ ጎይታ ይሓትት።  ንሳቶም ድማ “እወ፥ ንኽእል” እናበሉ ሓቀና መልሲ ይህቡ፡ ነዚ ባዕሉውን ክርስቶስ “ጽዋዐይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ እናበለ ይምስክረሎም፡፤ አብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም አቦይ ዘዳለዎሎም እዩ እምበር አነ አይኮነኩን ዝህቦ” በሎም። ክርስቶስ እምበአር እዚ ብምባል ስልጣን አብ ቤተክርስቲያን ብድሊየት ወዲ ሰብ ዘይኮነ መለኮታዊ ጸዋዕታ ወይ መደብ እግዚአብሔር ምኻኑ የረድአና። ወይ ከአ ካብ እግዚአብሄር ምኻኑ  የረድአና።

“አባኻትኩም ግና ኸምዚ አይኮነን፥ ይብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ።  እቲ ኻባኻትኩም ኪዓቢ ዚደሊ አገልጋሊኹም ይኹን። እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ኪኸውን ዚደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብ ደአ እምበአር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” በሎም። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ትምህርቲ ይህብ። እዚ ብምባል ከአ ብሓቂ ንሱ ካብ ሰማያት ሰማያት ዝወረደ ንአገልግሎት ንድኅነት ሰባት ምኻኑ ይምህር። እዚ አብ መንጎ ሓዋሪያት አብ መንጎ አመንቲ እቲ ክዓቢ ዝደሊ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክብሪ ክረክብ፡ ክለብስ፡ ጸጋ ክሽለምን ዝደሊ አብ ቅድሚ ሰባት ትሕት ክብል፡ ብትሕትና ክመላለስ ብተአዝዞ ክመላለስ፡ ሕግታቱ ኽሕሉ ይጽዋዕ። ነዚ ኢና እምበአር ነቲ ከገልግል ዝመጸ አምላኽና፡ ነቲ ም እንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ድኅነት ሕይወቱ ዝሃበ አምላኽና ክንክተል፡ አሰሩ ክንስዕብ አብዚ ዓለም እዚ አገልገልቲ ኮይና ክንርከብ ንሕተት። “ሰብ ካብቲ አብ ክንዲ አዕርኹ ንሕይወቱ በጃ አኅሊፉ ዚህቦ ዚዓቢ ፍቕሪ የብሉን” እናበለ ዮሓ.15:13 ከምዝዛረብ ክርስቶስ ስጋብ ክንዲዚ አፍቂሩና ኢዩ። ሕይወቱ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና አሕሊፉ ሂቡ። ምእንቲ ከገልግለና ምእንቲ እቲ ሰማያዊ አብኡ ዘዳለወልና መንግሥቲ ንኽውርሰና። እምበአር ንሕናውን ብፍቕሪ ተደሪኽና አብ አግልግሎት አኅዋትና ንምግልጋል ወትሩ ክን ዕጠቕ እግዚአብሔር አምላኽና ብአማልድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ይሓግዘና! አሜን።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 24.2018

ማቴ.12.46-ፍ

ነቶም ሕዝቢ ኪነግሮም ከሎ እንሆ ኣዲኡን ኣኅዋቱን ኪዛረብዎ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ነበሩ። ሓደ ኸኣ “እንሆ ኣዴካን ኣኅዋትካን ኪዛረብኻ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ኣለዉ” በሎ። ኢየሱስ ግና ነቲ ዝነገሮ  “ኣደይ መን እያ፧ ኣኅዋተይሲ እንመን እዮም፧” ኢሉ መለሰሉ። “ፍቓድ እቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዚገብር ዘበለ ኹሉ ንሱ ኃወይን ኃብተይን እኖይን እዩ” ኢሉ ኢዱ ናብ ደቂ መዛሙርቱ ዘርጊሑ “እኖይ አኅዋተይንሲ እነዉ” በለ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 24.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ቴ.12.46-ፍ

ነቶም ሕዝቢ ኪነግሮም ከሎ እንሆ ኣዲኡን ኣኅዋቱን ኪዛረብዎ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ነበሩ። ሓደ ኸኣ “እንሆ ኣዴካን ኣኅዋትካን ኪዛረብኻ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ኣለዉ” በሎ።

ኢየሱስ ግና ነቲ ዝነገሮ  “ኣደይ መን እያ፧ ኣኅዋተይሲ እንመን እዮም፧” ኢሉ መለሰሉ። “ፍቓድ እቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዚገብር ዘበለ ኹሉ ንሱ ኃወይን ኃብተይን እኖይን እዩ” ኢሉ ኢዱ ናብ ደቂ መዛሙርቱ ዘርጊሑ “እኖይ አኅዋተይንሲ እነዉ” በለ።

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንሕና ነፍሲ ወከፍና አብ ክርስቶስ እንአምን እቲ አባትነት ናይ እግዚአብሔር አብ ብምእማንን ምቅባልን ብክርስቶስ ጎይታ ኩሉና አኅዋትን አኃትን ንኸውን። እንሆ ኣዲኡን ኣኅዋቱን ኪዛረብዎ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ነበሩ። ሓደ ኸኣ “እንሆ ኣዴካን ኣኅዋትካን ኪዛረቡኻ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ኣለዉ” በሎ ይብለና ቃል አምላኽ። ኢየሱስ ግና ነቲ ዝነገሮ  “ኣደይ መን እያ፧ ኣኅዋተይሲ እንመን እዮም፧እንበለ ክምልሰሉ ተረኽበ። ሰብአዊ ሕቶ ይሓትዎ መለኮታዊ መንሲ ይህቦም። “ኣደይ መን እያ፧ ኣኅዋተይሲ እንመን እዮም፧ እናበለ ይሃትት። ሎሚ ነዚ ቃል ብቃሉ ብምውሳድ ብዙሓት ክርስቶስ ብስጋ አኅዋት ከምዝነበሩዎ፡ ቅድስቲ ማሪያም ድንግል ከምዘይኮነ ብጀካ ኢየሱስ ካልኦት ከምዝወለደት ይዛረቡ። አብዚ ምዕራፍ እዚ አዝማድካን አኅዋትካን ስለዝብል፡ኣብ እስራኤላውያን ብፍላይ እቶም ቀረባ ኣዝማድ ከም ኣሕዋት ኮይኖም ይቀርቡን ይጽውዑን ነበሩ። በዚ ምኽኒያት ክርስቶስ ወዲ ማሪያምን –  ወዲ እቲ ጸራቢን እቶም ቀረባ ኣዝማዱ ከም ኣሕዋቱ ኮይኖም ይቀርቡ ነበሩ። ማሪያም ግና ቅድስቲ ቤተክርቲያና ከም እትምህረና ድንግል ቅድሚ ምጥናስ ድንጊል ድሕሪ ምላድ ኮይና ተረኸበት። እቲ ኣብ ከርሳ ዝሓደረ ክርስቶስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ስለዝነበረ። “ፍቓድ እቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዚገብር ዘበለ ኹሉ ንሱ ኃወይን ኃብተይን እኖይን እዩ” ስለዚ ንሕና አሕዋትን አዝማድኒ ክርስቶስ ጎይታና ኮይና ክንርከብ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ፍቃድ አምላክ ክንፍጽም ይግበአና። መደብ አምላክ አብ ሕይወትና ንኽፍጸም ክነፍቅድ ልባትና ስንድው ኪንገቢር አለና። ዕላማ ሕይወትና ንእግዚአብሔር ንምሕጋስ ክኸዊን አለዎ።  “ ምኽኒያቱ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ መክብብ  እንረክቦ “ ሰብ ነዚ ኢዩ ተፈጢሩ እሞ፤ ንእግዚአብሔር አምላኽ ፍርሃዮ፥ ንትእዛዛቱ እውን ሓልዎ” መክ.12:13. ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነሕጉስ ኣብ ኩሉ ጉዑዞና ፍቃድ ኣምላኽ ክነቐድም ይግበኣና። ፍቃድ ኣምላኽ ሰላምና መዓልታዊ ዑዮና ጻዕርና ይኹን፡፡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢቲ ዝዓበየ መስዋዕቲ ክነቅርበሉ እንኽእል ድልየትና ሰዊእና ድልየት ኣምላኽ ምቅዳም ኢዩ –  ካብዚ ዝዓቢ መስዋዕቲ ነቲ ልዑል ኣምላኽና ጎይታና ክነቅርበሉ ኣይንኽእሊን ኢና። ምኽኒያቱ ንሕና ፍቃድና ክንስውዕ ከለና ኩሉንትናና ኢና ን ኣምላኽ ነወፊ ዘለና። በዚ ከኣ ንብረት እግዚኣብሔር ንኸውን ። በዚ መሰረት እዚ ኢና እምበኣር ንኣምላኽና ክነገልግሎን ክንስዕቦን ዘለና፡፡ ኣብቲ ክርስቲያናዊ እምነትና እሙናት ኮይና፡ ከምቲ ንሱ “ዑዮይሲ ፍቃድ ኣምላኽ ምፍጻም” ኢዩ ኢሉ ንሃዋሪያቱ ዝመሃሮም ሎሚ ንዓናዊን ዑዮና  ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ምፍጻም እሙናት ኮይና ክንርከብ ኢዩ። ኣብ ፍቅሪ ክርስቶስ ምጎዓዝ ኢዩ። ኣብ ፍቅሪ ክርስቶስ ምጎዓዝ  ማለት ከኣ ፍቃድካ ምስ ፍቃድ  ኣምላኽ  ኣሰማሚዒካ ምንባር ማለት ኢዩ።

 

1 2