አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 6.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 9:9-13

ኢየሱስ ካብኡ ምስ ኃለፈ፥ ማቴዎስ ዝስሙ ሰብአይ አብቲ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረአየ እሞ፥ “ሰዓበኒ” በሎ፥ ንሱ ድማ ተንሢኡ ሰዓቦ። ብድኅሪዚ አብ እንዳ ማቴዎስ አብ መ አዲ ምስ ተቐመጠ፥ እንሆ ብዙኃት ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ምስ ኢየሱስ ደቂ መዝሙርቱን ተቐመጡ። ፍሪሳውያን ከአ እዚ ርእዮም ንደቂ መዛሙርቱ  “መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ስለምንታይ ይበልዕ፧” በልዎም። ኢየሱስ ግና ሰሚዑ፥ “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበአር፥ ጥዑያት አይደለይዎን እዮም። ‘ምሕረት ደአ እምበአር መሥዋዕቲ  አይኮንኩን ዝደሊ’ ዚብል እንታይ ምኻኑ ኪዱ ተምሃሩ። ከመይ አነ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ኽጽውዕ አይመጻእኩን” በሎም።

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዚወስድ መንገዲ እዩ (ዮሓ.14᎓6) ነቶም ኣብኡ ዝሃቦ ይጸውዕ ሕይወቶም’ውን በቲ ናቱ አብነትን ሕይወትን ንኽመርሑ  ይዕድሞም። ካብቲ ዝነበርዎ ዚነበረ ሕይወት ብኣገባብን ኣነባብራን ፍልይ ዚበለ ሕይወት ንኽነብሩ  ከኣ ይጽውዖም፣ ማቴዎስ ሓደ ካብቶም ተቐበልቲ ቐረጽ ብፈሪሳውያን ሓጥአተኛን ዘይንጹሕን ዝቑጸር ዝነበረ አብቲ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረአየ እሞ፥ “ሰዓበኒ” ይብሎ፥ ንሱ ድማ ተንሢኡ ሰዓቦ። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና አብቲ ናቱ ሕይወት ንኸሳትፈና ብጥምቀት ይጽወዓና። ቀጺሉውን ንሓደ ፍሉይ ተልእኮ ይጽወዓና።  ብዝተፈላለየ መንገዲ አብ መንጎና ብምርካብ ናብቲ መንገዲ ድኅነት ይመርሓና። ወዲ ሰብ ነዚ ጸዋዕታ’ዚ ብእመንት ክምልሰሉ ይዕደም።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳ ማቴዎስ አብ መአዲ ምስ ብዙኃት ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ምስ ተቐመጠ –  ፍሪሳውያን  እዚ ርእዮም ንደቂ መዛሙርቱ  “መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ስለምንታይ ይበልዕ፧” እናበሉ ክሓትዎም ይርከቡ። ምኽኒያቱ ንሳቶም ንገዛእ ርእሶም ከም ቅኑዓትን ቅዱሳትን ይሓስቡ ነበሩ። ነቲ “ ብዝፈረድክምዎ ፍርዲ ኪፍረደኩም፥ ብዝሰፈርክምዎ መስፈር ኪስፈረኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም አይትፍረዱ” ማቴ.7:1 ዝብል ቃል ክርስቶስ ይእዘኡ አይነበሩን። ከምኡውን ነታ አብ ዙሙት ዝተረኽበት ሰበይቲ ናብኡ አምጺኦም፤ አብ ከምዚ ዝተረኽበት ሰበይቲ ብዳርባ እምኒ ክጥቅተል  ሙሴ ከምዝ አዘዞም ምስ ሓተትዎ ንሱ “ ካባኻትኩም እቲ ኃጢአት ዘይብሉ ቅድም እምኒ ይደርብየላ በሎም።” ንሕናዊን ሎሚ አብ ቅድሚ አምላኽ ኩሉና ኃጢአተናታት ምኻና ክንአምንን ክንቅበሊን ይግበአና። ንነፍሱ ቅንዕቲ  ገይሩ አብ ቅድሚ አምላኽ ዘቅርባ ጸጋ አምላኽ ምሕረት አምላኽ ንኸይቅበል መገዲ ይዓጹ። ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ብኃጢአት አኅዋቱን አኃቱን ከዕንቀፍ የብሉን ምኽኒያቱ ነፍሲ ወከፍና ኃጢአት ንምፍጻም ድኹማትን ወደቅትን ስለዝኾና። ኢየሱስ ግና ንፈሪሳውያን ከምዚ እናበለ ክምልሰሎም ይርከብ፡ ክርስቶስ ጎይታና ነቲ “መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ስለምንታይ ይበልዕ ዝብል ሕቶ ፈሪሳውያን “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበአር፥ ጥዑያት አይደለይዎን እዮም። ‘ምሕረት ደአ እምበአር መሥዋዕቲ  አይኮንኩን ዝደሊ’ ዚብል እንታይ ምኻኑ ኪዱ ተምሃሩ። ከመይ አነ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ኽጽውዕ አይመጻእኩን” እናበለ ተልእኹኡ  ንኃጢ አተኛታ ናብ ንስሓ ኽመልስ ምኻኑ ይምህር።

ስለዚ ኢዩ ከአ ክርስቶስ አምላኽ ብምሕረት ምእንቲ ኃጢአትና አብ መስቀል ዝተሰቅለን ዝሞተን። ስለዚ ኢዩ ምስ ኅጢአተኛታት ክበልዕን፤ ክሰትን ዝርአ። ክኽንኖም አይተረኽበን፡ እንታይ ደአ  ..  ብአብነቱ ትሕትንኡን መገዲ ንስሓ መገዲ ምሕረት ይሕብሮም። የፍቅሮም፡ ከምኡ ከአ ሎሚ ንሕና በዚ ቃል ክርስቶስ ተጸናኒዕና ብእምነት ምኅረት ንቕንቅበል ናብኡ ክንቀርብ ንዕደም አለና፡፡ ከምኡውን ነሕዋትና ክነፍቅርን ብዓይኒ ምሕረት ክንጥምትን።

መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ’ሞ ተነስሑ ብወንጌል እመኑ’’ ብምባል ኣብዚ ምድር’ዚ  ተለእኾ ናይ ጎይታና ኅድገት ኃጢኣትን ድሕነትን፡ ምሕረትን  ከም ዝኾነ ኣበሰረ። ስለዚ ወዲ ሰብ ብሓይሉ ካብ ውድቀት ሓጢኣት  ንኽትንስእ  ሓይሊ ወይ ምሕረት እግዚኣብሔር የድልዮ። “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበአር፥ ጥዑያት አይደለይዎን እዮም። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ካብ ኃጢአት ካብ ሕማምና ክንሓዊ ካብ ሓጥያቱ ምሕረት ክንቕበል ኣብ ምሕረት ኣምላኽ  ክቐርብ የዲሊ። ንክርስቶስ ብትአማንነት ንኽንስዕብን መንፈሳዊ መግቢ ንኽንሰንቅን ኣብዚ ምስጢር እዚ ክንመላለስ የዲሊ።  ፍረ ምሥጢረ ንስሓ “ምሕረት ኣምላኽ ምርካብ” ኢዩ።

ኵላትና እምበኣር ናብቲ መኣዲ ምሕረት ዘብጸሓና “ምሥጢረ ኑዛዜ” ንቕረብ”።  ኃጢኣትካ ንድሕሪት ደርቢኻ ናብ እግዚኣብሔር ተመለስ። ኣብ ቅድሚኡ ጸሊ፥ ካብ ምብዳሉ ኸኣ ተቖጠብ። ካብ ሓጢኣት ርሓቕ፥  ናብቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ድማ ተመለስ። ንሱ ኻብ ጸልማት ኣውጺኡ፥ ናብ ናይ ሕይወት ብርሃን ኪመርሓካ ኢዩ። (ጥበብ ሲራክ.17:25-27)

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.