አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 24.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ቴ.12.46-ፍ

ነቶም ሕዝቢ ኪነግሮም ከሎ እንሆ ኣዲኡን ኣኅዋቱን ኪዛረብዎ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ነበሩ። ሓደ ኸኣ “እንሆ ኣዴካን ኣኅዋትካን ኪዛረብኻ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ኣለዉ” በሎ።

ኢየሱስ ግና ነቲ ዝነገሮ  “ኣደይ መን እያ፧ ኣኅዋተይሲ እንመን እዮም፧” ኢሉ መለሰሉ። “ፍቓድ እቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዚገብር ዘበለ ኹሉ ንሱ ኃወይን ኃብተይን እኖይን እዩ” ኢሉ ኢዱ ናብ ደቂ መዛሙርቱ ዘርጊሑ “እኖይ አኅዋተይንሲ እነዉ” በለ።

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንሕና ነፍሲ ወከፍና አብ ክርስቶስ እንአምን እቲ አባትነት ናይ እግዚአብሔር አብ ብምእማንን ምቅባልን ብክርስቶስ ጎይታ ኩሉና አኅዋትን አኃትን ንኸውን። እንሆ ኣዲኡን ኣኅዋቱን ኪዛረብዎ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ነበሩ። ሓደ ኸኣ “እንሆ ኣዴካን ኣኅዋትካን ኪዛረቡኻ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ኣለዉ” በሎ ይብለና ቃል አምላኽ። ኢየሱስ ግና ነቲ ዝነገሮ  “ኣደይ መን እያ፧ ኣኅዋተይሲ እንመን እዮም፧እንበለ ክምልሰሉ ተረኽበ። ሰብአዊ ሕቶ ይሓትዎ መለኮታዊ መንሲ ይህቦም። “ኣደይ መን እያ፧ ኣኅዋተይሲ እንመን እዮም፧ እናበለ ይሃትት። ሎሚ ነዚ ቃል ብቃሉ ብምውሳድ ብዙሓት ክርስቶስ ብስጋ አኅዋት ከምዝነበሩዎ፡ ቅድስቲ ማሪያም ድንግል ከምዘይኮነ ብጀካ ኢየሱስ ካልኦት ከምዝወለደት ይዛረቡ። አብዚ ምዕራፍ እዚ አዝማድካን አኅዋትካን ስለዝብል፡ኣብ እስራኤላውያን ብፍላይ እቶም ቀረባ ኣዝማድ ከም ኣሕዋት ኮይኖም ይቀርቡን ይጽውዑን ነበሩ። በዚ ምኽኒያት ክርስቶስ ወዲ ማሪያምን –  ወዲ እቲ ጸራቢን እቶም ቀረባ ኣዝማዱ ከም ኣሕዋቱ ኮይኖም ይቀርቡ ነበሩ። ማሪያም ግና ቅድስቲ ቤተክርቲያና ከም እትምህረና ድንግል ቅድሚ ምጥናስ ድንጊል ድሕሪ ምላድ ኮይና ተረኸበት። እቲ ኣብ ከርሳ ዝሓደረ ክርስቶስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ስለዝነበረ። “ፍቓድ እቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዚገብር ዘበለ ኹሉ ንሱ ኃወይን ኃብተይን እኖይን እዩ” ስለዚ ንሕና አሕዋትን አዝማድኒ ክርስቶስ ጎይታና ኮይና ክንርከብ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ፍቃድ አምላክ ክንፍጽም ይግበአና። መደብ አምላክ አብ ሕይወትና ንኽፍጸም ክነፍቅድ ልባትና ስንድው ኪንገቢር አለና። ዕላማ ሕይወትና ንእግዚአብሔር ንምሕጋስ ክኸዊን አለዎ።  “ ምኽኒያቱ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ መክብብ  እንረክቦ “ ሰብ ነዚ ኢዩ ተፈጢሩ እሞ፤ ንእግዚአብሔር አምላኽ ፍርሃዮ፥ ንትእዛዛቱ እውን ሓልዎ” መክ.12:13. ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነሕጉስ ኣብ ኩሉ ጉዑዞና ፍቃድ ኣምላኽ ክነቐድም ይግበኣና። ፍቃድ ኣምላኽ ሰላምና መዓልታዊ ዑዮና ጻዕርና ይኹን፡፡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢቲ ዝዓበየ መስዋዕቲ ክነቅርበሉ እንኽእል ድልየትና ሰዊእና ድልየት ኣምላኽ ምቅዳም ኢዩ –  ካብዚ ዝዓቢ መስዋዕቲ ነቲ ልዑል ኣምላኽና ጎይታና ክነቅርበሉ ኣይንኽእሊን ኢና። ምኽኒያቱ ንሕና ፍቃድና ክንስውዕ ከለና ኩሉንትናና ኢና ን ኣምላኽ ነወፊ ዘለና። በዚ ከኣ ንብረት እግዚኣብሔር ንኸውን ። በዚ መሰረት እዚ ኢና እምበኣር ንኣምላኽና ክነገልግሎን ክንስዕቦን ዘለና፡፡ ኣብቲ ክርስቲያናዊ እምነትና እሙናት ኮይና፡ ከምቲ ንሱ “ዑዮይሲ ፍቃድ ኣምላኽ ምፍጻም” ኢዩ ኢሉ ንሃዋሪያቱ ዝመሃሮም ሎሚ ንዓናዊን ዑዮና  ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ምፍጻም እሙናት ኮይና ክንርከብ ኢዩ። ኣብ ፍቅሪ ክርስቶስ ምጎዓዝ ኢዩ። ኣብ ፍቅሪ ክርስቶስ ምጎዓዝ  ማለት ከኣ ፍቃድካ ምስ ፍቃድ  ኣምላኽ  ኣሰማሚዒካ ምንባር ማለት ኢዩ።

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.