አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 25.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 20. 20-28

ድኅሪዚ አደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ ናብኡ ቐሪባ እናሰገደት ሓደ ነገር ለመንቶ። ኢየሱስ ከአ “እንታይ ትደልዩ፧” በላ። ንሳ ድማ “እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብጸጋም ኪቕመጡ ሕራይ በለኒ” በለኒ። ኢየሱስ ግና መሊሱ “እትልምንዎ አይትፈልጡን ኢኹም። እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” በሎም። ንሳቶም ድማ “እወ፥ ንኽእል” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ጽዋዐይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ አብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም አቦይ ዘዳለዎሎም እዩ እምበር አነ አይኮነኩን ዝህቦ” በሎም። እቶም ዓሠርተ ደቅ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም በቶም ክልተ አኅዋት አመና ሓረቑ። ስለዚ ኢየሱስ ጸዊዑ “ንአሕዛብ እቶም ሹማምንቶም ከም ዚገዝእዎም፥ ዓበይቶም ድማ አብ ልዕሊኦም ከም ዚሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም።

  • አስተንትኖ

ድኅሪዚ አደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ ናብኡ ቐሪባ እናሰገደት ሓደ ነገር ለመንቶ። ኢየሱስ ከአ “እንታይ ትደልዩ፧” በላ። ንሳ ድማ “እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብጸጋም ኪቕመጡ ሕራይ በለኒ” በለኒ። ኢየሱስ ግና መሊሱ “እትልምንዎ አይትፈልጡን ኢኹም። እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” በሎም። ንሳቶም ድማ “እወ፥ ንኽእል” በልዎ።

ኢየሱስ ከአ “ጽዋዐይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ አብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም አቦይ ዘዳለዎሎም እዩ እምበር አነ አይኮነኩን ዝህቦ” በሎም። እቶም ዓሠርተ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም በቶም ክልተ አኅዋት አመና ሓረቑ። ስለዚ ኢየሱስ ጸዊዑ “ንአሕዛብ እቶም ሹማምንቶም ከም ዚገዝእዎም፥ ዓበይቶም ድማ አብ ልዕሊኦም ከም ዚሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም።  “አባኻትኩም ግና ኸምዚ አይኮነን፥ እቲ ኻባኻትኩም ኪዓቢ ዚደሊ አገልጋሊኹም ይኹን። እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ኪኸውን ዚደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብ ደአ እምበአር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” በሎም።

ዝኸበርኩም ኣኃዋትን አኃትን ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል  ተበጊስና እምበአር ነፍሲ ወከፍና ሕይወትና ብቓል አምላኽ ክንመርሕ፡ መዓልታዊ ሕይወትና ብቓል አምላኽ አሰኒና  ምስቲ ሰማያዊ አቦናን ጋሳናን ዝኾነ ጎይታና አምላኽና ክርስቶስ ርክብና ክነዕሙቕ ንጽዋዕ አለና።  ክርስቶስ ምስ ሓዋሪያቱ ናብ ኢየሩሳሌም ገጾም ይኸዱ ነበሩ። አይሁዳውያን ክምዝቐትልዎ ይፈልጥ ነሩ። ኢሰይያስ ነቢዊን  ድሮ አዊጅዎ ነሩ ኢዩ። እቲ ናቱ ስቕያትን ሞትን ምእንቲ ድኅነት ሰብ ከምዝነበረግን ኩሉና እንፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ኢየሱስ “ክስዕበኒ ዚደሊ ሕይወቱ ይመንን፥ መስቀሉ አልዒሉ ድማ ይስዓበኒ” ኢሉውን ምሂሩ ነሩ ኢዩ። ሓዋሪያትን ግን ነዚ ሓቂ እዚ ክርድእዎ  አይክእሉን። ስቕያትን መስቀልን ንሓደ መሲሕ አይሓስብዎን።

ሓዋሪያት ተልእኾን መደብን ናይ ክርስቶስ አይርድእዎን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ገዛእ ርእሶም ቦታ ረብሓን ክሓስቡ ይርከቡ። አደ ደቂ ዘብዴዎስ አብ ክንዲ ደቃ ሓደ ነገር ንክትሓቶ ናብ ኢየሱስ ትቀርብ። ኢየሱስ ከአ “እንታይ ትደልዩ፧” በላ። ንሳ ድማ “እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብጸጋም ኪቕመጡ ሕራይ በለኒ”።  ንሳቶም ኢቲ ሓቀና ተልእኮ ክርስቶስ መሲሕ አይተረደኦምን። ብዛዕባ መጻኢ ሕይወቶም ድልየቶምን ሃረርታኦምን ክሻቀሉ ተረኽቡ።

ኢየሱስ ግና መሊሱ “እትልምንዎ አይትፈልጡን ኢኹም እናበል ይምልሰሎም። ብዙሕ ግዜ ንሕናውን አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና ጸሎትና አብ ቅድሚ አምላኽ ቅቡል ንኽኸውን፡ እግዚአብሔር ጸጋታቱ ንኽዕድለና፡  እቲ ዘድልየና መልሲ ንኽህበና አብ ቅድሚኡ ቀሪብና እቲ ሓቀኛ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ክነቕርብ ይግበአና። አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና እንልምኖ እንሓቶ ክንፈልጥ የድሊ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” እናበለ ክሓቶም ይርከብ።  ብዛዕባ ስቅያቱ ይዛረብ ምክኒያቱ ክርስቶስ ክሳቐ ኪዋረድ ኪስቀል ኪመውት ነሩዎ። እቶ ብሓቂ አሰሩ ዝኽተሉ ናቱ ሓዋሪያት ኮይኖም አሰሩ ዝስዕቡውን ስቕያትን ስደትን ከምዝወርዶም መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ ነይሩ ኢዩ። ስለዚ ኢዩ “ነቲ አነ  ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” እናበለ ክሓቶም ዝተረኽበ።  ስለዚ ጽዋዕ ምስታይ ማለት ምእንቲ ክርስቶስ ኢልካ ንስቅያት፡ ስደትን ሞትን ንምቕባል ቅሩብ ምኻን ማለት ኢዩ። ስለዚ ንሕናውን ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ እንድሕር ደአ ኮይና ነታ ጽዋዕ ክርስቶስ ክንሰቲ ቁርባት ክንከዊን ይግበአና። አብ መዓልታዊ ሕይወትና  ስቅያት ስደት  ምእንቲ ድኅነትና ክንቅበል ይግበአና።ስለዚ ንሳቶም አብ ክንዲ ናይ ክብሪ ቦታ  ሕይወቶም ስጋብ ሞት ንምሃብ ድሉዋት ምኻኖምን ዘይምኻኖምን ንምፍላጥ ክርስቶስ ጎይታ ይሓትት።  ንሳቶም ድማ “እወ፥ ንኽእል” እናበሉ ሓቀና መልሲ ይህቡ፡ ነዚ ባዕሉውን ክርስቶስ “ጽዋዐይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ እናበለ ይምስክረሎም፡፤ አብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም አቦይ ዘዳለዎሎም እዩ እምበር አነ አይኮነኩን ዝህቦ” በሎም። ክርስቶስ እምበአር እዚ ብምባል ስልጣን አብ ቤተክርስቲያን ብድሊየት ወዲ ሰብ ዘይኮነ መለኮታዊ ጸዋዕታ ወይ መደብ እግዚአብሔር ምኻኑ የረድአና። ወይ ከአ ካብ እግዚአብሄር ምኻኑ  የረድአና።

“አባኻትኩም ግና ኸምዚ አይኮነን፥ ይብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ።  እቲ ኻባኻትኩም ኪዓቢ ዚደሊ አገልጋሊኹም ይኹን። እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ኪኸውን ዚደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብ ደአ እምበአር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” በሎም። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ትምህርቲ ይህብ። እዚ ብምባል ከአ ብሓቂ ንሱ ካብ ሰማያት ሰማያት ዝወረደ ንአገልግሎት ንድኅነት ሰባት ምኻኑ ይምህር። እዚ አብ መንጎ ሓዋሪያት አብ መንጎ አመንቲ እቲ ክዓቢ ዝደሊ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክብሪ ክረክብ፡ ክለብስ፡ ጸጋ ክሽለምን ዝደሊ አብ ቅድሚ ሰባት ትሕት ክብል፡ ብትሕትና ክመላለስ ብተአዝዞ ክመላለስ፡ ሕግታቱ ኽሕሉ ይጽዋዕ። ነዚ ኢና እምበአር ነቲ ከገልግል ዝመጸ አምላኽና፡ ነቲ ም እንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ድኅነት ሕይወቱ ዝሃበ አምላኽና ክንክተል፡ አሰሩ ክንስዕብ አብዚ ዓለም እዚ አገልገልቲ ኮይና ክንርከብ ንሕተት። “ሰብ ካብቲ አብ ክንዲ አዕርኹ ንሕይወቱ በጃ አኅሊፉ ዚህቦ ዚዓቢ ፍቕሪ የብሉን” እናበለ ዮሓ.15:13 ከምዝዛረብ ክርስቶስ ስጋብ ክንዲዚ አፍቂሩና ኢዩ። ሕይወቱ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና አሕሊፉ ሂቡ። ምእንቲ ከገልግለና ምእንቲ እቲ ሰማያዊ አብኡ ዘዳለወልና መንግሥቲ ንኽውርሰና። እምበአር ንሕናውን ብፍቕሪ ተደሪኽና አብ አግልግሎት አኅዋትና ንምግልጋል ወትሩ ክን ዕጠቕ እግዚአብሔር አምላኽና ብአማልድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ይሓግዘና! አሜን።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.