አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 27.2018

ማቴ.13.18-23

“እምበአር ንስኻትኩም ናይቲ ዘራኢ ምስላ ሰምዑ። ቃል መንግሥቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ኹሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ አብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ፥ ስልዚ እቲ አብ መሰን መገዲ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዚቅበሎ ሰብ ኢዩ። እንተ ኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። እቲ አብ እሾኹ ዝተዘርአ ኸአ ነዚ ቓል ዚሰምዕ እዩ፥ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚአን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ፥ ከይፈረየውን ይተርፍ። እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል ኢዩ፥ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈሪን፥ ገሊኡ ሚእቲ፥ ገሊኡ ስሳ፥ ገሊኡ ኸአ ሠላሳ ዚህብን እዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.