አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 30.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

ማቴ. 13. 31-35

ክልእ ምሰላ ኸምዚ ኢሉ ነገሮም፦ “መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ አብ ግራቱ ዝዘርእ ፍረ አድሪ እያ እትመስል። ንሳ ድማ ኻብ ኩሉ አዝርእቲ ትንእስ፥ ምስ በቑለት ግና አዕዋፍ ሰማይ መጺአን አብ ጨናፍራ ኻሳብ ዜዕርፉ፥ ካብ ኩሉ ተኽሊ አሕምልቲ ዝዓበየት ኦም ትኸውን።” ካልእ ምስላውን ነገሮም፥ “መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ፥ ኩሉ ክሳዕ ዚበኩዕ፥ አብ ሠለስተ መስፈር ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሑቕ ትመስል። ኢየሱስ እቲ ብነብይ “አፈይ ብምሰላ እኽፍት፥ እቲ ዓለም ካብ ዚፍጠር ተሠዊሩ ዝነበረ እዚ ኹሉ ብምሰላ ተዛረቦም እምበር፥ ብዘይ ምስላስ ሓንቲ እካ አይተዛረቦምን።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ክርስቶስ ብምሳሌ ዝመሃሮ ብዛዕባ መንግስተ ሰማይ ኢና ክነስተንትን ንዕደም ዘለና፤ ዕላማ ናይዚ ከአ ሚስጢረ መንግስተ አምላኽ አብ መንጎ አሕዛብ ንምግላጽ ኢዩ፡ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ክልተ ሓጸርቲ ምሳላ የቕርበልና። ምሰላ አድሪን ማይ ብሑቕን። መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንፍጡራቱ ንደቁ ብዛዕባ ምስጢረ መንግስተ አምላኽ ንኽንርዳእ ንምሕጋዝ  በዞም  ምሰላታት ገሩ ክልተ ታሪኽ አብ መዓልታዊ ሕይወትና እንጥቀመሎም ይትርኽ።

ክርስቶስ ከምዚ እናበለ ብምሰላ ይዛረቦም “መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ አብ ግራቱ ዝዘርእ ፍረ አድሪ እያ እትመስል። ይብል ቀጺሉ ኢቲ ታሪኽ ይትርኽ።  ንሳ ድማ ኻብ ኩሉ አዝርእቲ ትንእስ፥ ምስ በቑለት ግና አዕዋፍ ሰማይ መጺአን አብ ጨናፍራ ኻሳብ ዜዕርፉ፥ ካብ ኩሉ ተኽሊ አሕምልቲ ዝዓበየት ኦም ትኸውን።” መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ ምሰላ ትርጉም ግና አይገልጽን። አብዚ ታሪኽ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ስራሕ ይኸውን ነቲ አብ መንጎና አብ ሕይወትና ተዘሪኡ ዘሎ መንግስተ አምላኽ ንምፍላጥ። ስለዚ መንግሥተ አምላኽ ሓደ ሓሳብ አይኮነን፡ መንግሥተ አምላኽ ህያብ አምላኽ አብ መንጎና ዝነብር ኢዩ። እቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ አብዚ ቃል እዚ ክርስቶስ ጎይታ ባዕሉ ኢዩ፡ እቲ ፍረ አድሪ ከአ ቃል ወንጌል ኢዩ።  እቲ ወዲ አምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ጎይታ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ አብዚ ዓለም እዚ ቃል ሕይወት ዘሪኡዎ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ አብ መንጎና ተዘሪኡ ይርከብ።  አብ ሉቃስ 17:21 ፈሪሳውያን “መንግሥተ አምላኽ መአዝ እያ እትመጽእ ፧”ኢሎም ምስ ሓተትዎ፥ “መንግሥተ አምላኽሲ ብምትሕልላው አይትመጽእን እያ። መንገሥተ አምላኽ እነሃ አብ ውሽጥኹም” እያ ዘላ እንዳበለ ይምልሰሎም። እዛ ፍረ እዚአ እግዚአብሔር  አብ ሊቢ ነፍሲ ወከፍና ዘሪኡዋ  ይርከብ፡ ንኽትዓቢ ንኽትፈሪ ንብዙሓት ንኽተጽልል ምክኒያት ድኅነቶም ንኽትከውን ግና ነፍሲ ወከፍና ተቐቢልና ከምቲ ዝድለ ክንኩስኩሳ ይግበአና፤፡

ካልእ ምስላውን ነገሮም፥ “መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ፥ ኩሉ ክሳዕ ዚበኩዕ፥ አብ ሠለስተ መስፈር ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሑቕ ትመስል። እዚ ምሰላ እዚውን ካብቲ ናይ መዓልታዊ ተመክሮ ሕይወትና ዝተወስደ ኢዩ። ከምቲ  መባኹዕቲ ቀስ ብቀስ ነቲ ኩሉ ብሑቕ ከብኩዖ ዝርከብ፡ ከምኡውን ቤተክርስቲያን ቀስ ብቐስ አብዚ ዓለም እዚ መባኹዕቲ ኮይና ነቲ “እምበአር ኪዱ እሞ፥ ንኹሎም አሕዛብ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን  እናጠመቕኩም ደቂ መዛምርተይ ግበርዎም” ዝብል ቃል አምላኽ   ተቐቢላ ነህዛብ መባኹዕቲ ኮይና ትርከብ አላ። ብተወሳኺ መባኹዕቲ ምልክት ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ኢዩ፡ ጸዋዕታ ነፍሲ ወከፍና ንቕድስና ርእስና ጥራይ  አይኮነን። ናብ ኩሉ መንገድታት  ብምኻድ ንኅዋትና መገዲ ድኅነት ምሕባርን ብ አር አያና ቃላትና ምኽኒያት ድኅነቶም ኮይና ምርካብን ኢዩ፡፤ ግልጸት – መደብ አምላኽ ካብቶም ብግሩህ ልቢ ዘይቅበሉዎ ሕቡእ ኢዩ።  አብቶም ብትሑት ሊቢን ከም ሕጻናት ኮይኖም አብ ቅድሚ አምላኽ ዝቀርቡ ግና ይግለጸሎም። ስለዚ ንቃል ወንጌል ንምቅባል ትሑታትን ክፉታትን ክንከዊን ይግበአና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.