አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 31.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 13. 36-43

ድኅሪዚ ነቶም ሕዝቢ አፋንዩ ናብ ቤት አተወ፥ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ቐሪቦም “ ምሰላ ናይቲ አብ ግራት ዝበቖለ ኽርዳድ ተርጉመልና” በልዎ። ንሱ ድማ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “እቲ ጽሩይ ዝርኢ ዚዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፥ እታ ግራት ዓለም እያ፥ ጽሩይ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግሥቲ እዮም፥ እቲ ኽርዳድ ግና ደቂ እቲ እኩይ እዮም። እቲ ዝዘርኦም ጸላኢ ኸአ ዲያብሎስ እዩ፥ ቀውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ፥ እቶም ዓጻዶውን መላእኽቲ እዮም። እምበአር ነቲ ኽርዳድ አኪቦም ብሓዊ ኸም ዜንድድዎ አብ መወዳእታ ዓለም ከአ ኸምኡ ኺኸውን እዩ፥ ንሳቶም ከአ ንኹሎም ምኽንያት ኃጢአት ዝኾኑን ገበርቲ ኽፋእን ካብ መንግሥቱ ኺእክብዎም እዮም፥ አብኡ ድማ ብምኽኒያት ምሕርቃም አስናንን ኪኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን አብ መንግሥቲ አቦኦም ከም ፀሓይ ኪበርሁ እዮም፥ እትሰምዕ አዝኒ ዘላቶ ይስማዕ።

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ሓዋሪያት ምስ ክርስቶስ ጎይታኦም አብ ሓደ ገዛ ተአኪቦም ከምዝነበሩ “ምሰላ ናይቲ አብ ግራት ዝበቖለ ኽርዳድ ተርጉመልና” ዝብል ሕቶ ከምዘቕረቡን ቃል ወንጌል የዘንትወልና።  አብዚ እቲ ናይ ሓዋሪያት ምስ ክርስቶስ ዝነበሮም ርክብ ክንሓስብ ንኽእል። እቲ ቀዳማይ ጸዋዕታ አምላኽ ምስኡ ንኽትከውን ኢዩ ዝጽወዓካ። ምስኡ ብምኻን ከአ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ተልእኾ ትምሃር።

ንሕናውን ነዚ ሕይወት ናይ ሓዋሪያት ኢና ክንስዕብ ዘለና። መዓልታዊ አብ ቅድሚኡ ክንቀውም ይግበአና፡ ምእንቲ ክዛረበና እቲ ዝብለና ክንሰምዖ፡ ክርስቶስ ነቲ ሕቶ ሓዋሪያት ብዛዕባ “ምሰላ ናይቲ አብ ግራት ዝበቖለ ኽርዳድ” እንክትርጉም፡ “እቲ ጽሩይ ዝርኢ ዚዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፥ ይብሎም። አቀዲሙ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ መንግሥተ ሰማያት አብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርእ ሰብ ኢያ እትመስል ኢሉ  ብምሰላ ተዛሪብዎም ነይሩ ኢዩ። “እቲ ጽሩይ ዝርኢ ዚዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፥ እናበለ ትርጉሙ ክምህሮም ጀመረ። እቲ ዘራኢ ወዲ ሰብ – አምላኽ ባዕሉ እዩ፤ ኢቲ ዝዘርኦ ከአ ኩሉ ሰናይን ስቡቕን ኢዩ። እቲ ግራት ድማ ዓለም ኢያ። እግዚአብሔር አምላኽና ንሕና ደቁ በቲ ግልጸት ወዱ ንኽንድኅን ፈቐደ። አብዚ ዓለም እዚ ብምምጻእ አብ መንጎና ብምሕዳር ድማ ቃሉ ኩሉ ሰናይ ጽቡቕ ዘበለ አብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ዘርአ።

ኩሎም ነዚ ቃል ሕይወት ሰናይ – ስቡቕ-  እዚ ብትሑት ልቢ ዝቅበሉ ንመንግስተ ሰማያት ቡቓዓት ኮይኖም ይርከቡ። ጽሩይ ዘርኢ – ደቂ መንግስቲ ኮይኖም ይርከቡ።  እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ጸላኢኡ መጺኡ አብቲ ማእከል ስርናይ ክርዳድ ዘሪኡ ኸደ። እዚ ክርዳድ ኢሉ ዝጽወዖም ዘሎ ወንጌል እምበአር ደቂ እቲ እኩይ ኢዮም። እቲ ጸላኢ ወዲ ሰብ ዝኾነ ሸይጣን አብቲ ሰናይን ጽቡቕን ዘርኢ ክርዳድ ክዘርእ ይርከብ። አብ ሓደ ግራት ክርዳድን ስርናይን ብሓደ ኢዮም ዝዓብዩ።  ከምኡውን አብ ሕይወትና ሕማቅን ጽቡቕን ብሓደ ኢዮም ዝኸዱ። ስለዚ አብ ሓደ አማናይ ሕማቅን ጽቡቕን ክንረክብ ንኽእል ኢና። እግዚአብሔር ግና አብ መወዳእታ ዓለም ክፈሊዮም ኢዩ።

ክርስቶስ አብ ትምህርቱ እቲ ሓቂ ናይ ወዲሰብ መፈጸምታ ይምህር። ናብ ምልአት ገጽና ክንጎዓዝ ድማ ይምህረና። ምሕረቱ የተስፍወና፡ ብምስጢራቱ ከአ ሓድሽ ሕይወት ክንጅምር ይዕድመና። ወትሩ ኸአ ናትና ምምላስ ይጽበ። ጽቡቕና ሓጥአትና ብዘየገዲስ ከአ የፍቅረና። ግና ግዜ ቀውዒ ቅመጽእ ኢዩ። ነቲ በዓል ቤት አገልገልቲ  መጺኦም ‘ጎይታይ አብ ግራትካስ ጽሩይ ዘርእዶ ዘሪእካ አይነበርካን፧ እዚ ክርዳድ ደአ ካበይ መጸ፧’ በልዎ። ነዝስ ጸላኢ እዩ ዝገበሮ በሎም። እቶም አገልገልቱ ግና እምበአር ኬድና ክንጽህይዮዶ ትደሊ ኢኻ፧’ በልዎ። ንሱ ድማ በሎም፦ ‘ክርዳድ ክትጽህይዩ ከሎኹም ምስኡ ስርናይ ከይትምሕዉስ አይፋልኩምን፡ ካሳዕ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ኅደግዎም” ይብል።

አብዚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግዜ ቀውዒ ክብል ከሎ ከምቲ ባዕሉ ዝገልጾ መወዳእታ ዓለም  ኢዩ። አብ ቅድሚ አምላኽ እንቀርበሉ ግዜ ቀውዒ ክመጽእ ኢዩ። እቶም ዓጻዶ ነቲ ኽርዳድ አኪቦም ብሓዊ ኸም ዘንድድዎ አብ መወዳእታ ዓለምውን ልክዕ ኸምኡ ክኸውን ኢዩ። አምላኽና ሞት ናይ ኃጢአተኛታት ደቁ አይብህግን ኢዩ። እንታይ ደአ ነፍሲ ወከፍና ናብኡ ክንልወጥ፡ ብንስሓ ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ክንምለስ። ስለዚ ከም ጻድቃን አብ መንግሥተ ሰማያት አቦና ከም ጸሓይ በሪህና ክንርከብ ሎሚ አብ ቅድሚ አምላኽ ነቲ ጽቡቕ ዘርኢ እግዚአብሔር አብ ልባትና ዝዘርኦ እሙናት ኮይና ክንርከብ ይግበአና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.