አስተንትኖ ቃል አምላኽ ነሓሰ -1.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 13. 44-46

“ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራት ዝተኃብአ ሃብቲ እሞ ሓደ ሰብ ምስ ረኸቦ ዝኃብኦ፥ ካብ ታሕጋሱ ዝተላዕለ ኸአ ከይዱ ዘለዎ ኹሉ ሸይጡ ነታ ግራት ዚዕድግ ትመስል።

“ ከምኡ ድማ መንግሥተ ሰማያት ክቡር ዕንቁ ዚናዲ ነጋዳይ ሰብ እሞ፥ ሓንቲ ኽብርቲ ዕንቁ  ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኹሉ ሸይጡ ዜእድግ ትመስል።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መቐጸልታ ትምህርቱ ብዛዕባ መንግሥተ ሰማያት ክልተ ምሳሌታት ነንሕድሕዶ ዝመሳሰሉ የቕርብ። አብቲ ቀዳማይ ክፋል መርንግሥተ ሰማያት ምስ አብ ግራት ዝተረኽበ ሃብቲ የመሳስሎ። ክርስቶስ አብዚውን ሓደ ቀሊል አብ ሕይወት ዝኾነ ወዲ ሰብ ከጋጥም ዝኽእል ሓቂ ይትርኽ።  “መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራት ዝተኃብአ ሃብቲ እሞ ሓደ ሰብ ምስ ረኸቦ ዝኃብኦ፥ ካብ ታሕጋሱ ዝተላዕለ ኸአ ከይዱ ዘለዎ ኹሉ ሸይጡ ነታ ግራት ዚዕድግ ትመስል።

“መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራት ዝተኃብአ ሃብቲ፥ ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ድሮ አብዚ እንነብረላ ዓለም፡ አብ ሕይወትና፡ አብ ልባትና  ከምዘላ ዘረድእ ኢዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሰላ ብዛዕባ ዝተኃብአ ሃብቲ ክዛረብ ከሎ ንሱ ሃብቲና ምኻኑ ክንፈሊጥን ክነስተንትንን ይግበአና። ንክርስቶስ ንኽንውንን ክሉ ናይዚ ዓለም እዚ ክትገድፍ ክትምንን የድሊ። መንግሥተ ሰማያት እቲ ነፍሲ ወከፍና ክንጭብጦ ዘለና ሕያብ አምላኽ ኢዩ። መንግሥቲ ሰላም፡ መንግሥቲ ሓጎስ ኢዩ።  እግዚአብሔር ነዚ ሕያብ እዚ፡  ነዚ መንግሥቲ እዚ ንኽንወርስ ንወዱ በጃ ኻሳብ ዚህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ከምዘፍቀራ ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ይምህረና። ዮሓ.3:16 ስለዚ ኣብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ነታ ኣብ መንጎና ዘላ መንግስስቲ ሰማያት ነቲ ኣብ መንጎና ዝመላለስ ክርስቶስ ጎይታ ክንረክብ ኣብ ጸሎትን ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ክንነቅሕ ንጽዋዕ። ምስ ረኸብናዮ ከኣ ኩሉ ገዲፍና ብሓጎስ ክንስዕቦ ይግበኣና።

መንግሥተ ሰማያት ክቡር ዕንቁ ዚናዲ ነጋዳይ ሰብ እሞ፥ ሓንቲ ኽብርቲ ዕንቁ  ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኹሉ ሸይጡ ዜዕድግ ትመስል።  እዚ ምሳሌ እዚ ነቲ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ዓለም ኩሉ ረቢሑ ንፍሱ እንተጥፍኣ እንታይ ይጠቅሞ” ዝበሎ ቃል ክንዝክር ይሕግዘና።

ናይዞም ክልተ ምሳሌታት ዕላማ እምበአር መንግሥተ ሰማያት አብ መንጎና ከምዘላ ንምግላጽ ኢዩ። ነፍሲ ወከፍ አማናይ ነዛ አብ ሕይወቱ ተዘሪአ እትርከብ መንግሥቲ ንኽረክብ ንኽጭብጥ ወትሩ ክሰርሕ ክደክም ከምዘለዎ ኢዩ። ስለዚ ንሕና ጸዋዕታና ዘለዓለማዊ ሕይወት ምኻኑ አይንረስዕ። ሕይወት ወዲ ሰብ ነቲ ንግሆ በቂሉ ምሸት ዚጽምሉ ዕንባባ ሜዳ ኢዩ ዚመስል ይብለና ዳዊት አብ መዝሙሩ።  ዕላማና መንግሥተ ሰማይ ንምውራስ ኢዩ። ስለዚ ነቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ዕላማናን ጸዋዕታናን ሸለል ክንብል ከይንርከብ። እግዚአብሔር ብ አምሳሉን ብአርአያኡን ገይሩ ብምፈጣር ነቲ ዘለዓለማዊ መንግሥተ አምላኽ ንኽንወርስ ሓጺዩና ኢዩ። መንገዲ ከፊቱልና ኢዩ። ንሕና አብዚ ዓለም እዚ ስደተናታት ኢና፡ ናብቲ ዘለ ዓለማዊ ቤትና ክሳብ ንአቱ ከአ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብና ብጸግኡን ደገፉን ምእንቲ ድኅነት ነፍስና ምእንቲ መንግሥተ ሰማይ ክንሰርሕ ይግበአና። ሎሚ መዓልታዊ ብእምነት ክነብር ይግበአና፡ አብ ትእዛዛቱ እሙናት ኮይና ክንርከብ ይግበአና፡ አብ ምስጢራቱ ተሳተፍቲ ክንከውን ይግበአና። አነ ቅዱስ እየ እየ’ሞ ቅዱሳን ኩኑ” ከምዝበለ ጎይታና ነዚ ዕድመ እዚ ሰሚዕና ቅዱሳን ክንከዊን ይግበአና።

ብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.