አስተንትኖ ቃል አምላኽ ነሓሰ -3.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 13. 54-58

ኢየሱስ ነዘን ምስላታት እዚ ኣተን ምስ ፈጸመ ኻብኡ ኣልገሰ። ናብ ዓዱ መጺኡ ኸኣ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ፥ ከምዚ ኢሎም ክሳዕ ዚድነቑ መሃሮም፦ “ እዝስ እዚ ጥበብ እዝን እዚ ተአምራት እዝን ካበይ ረኸቦ።  ወዲ እቲ ፀራቢዶ አይኮነን፧ አዲኡስ ማርያም እትብሃልዶ አይኮነትን፧ አኃዋቱስ ያዕቆብ፥ ዮሳ፥ ስምዖን፥ ይሁዳዶ አይኮነኑን፧ አኃቱስ ኩለን ምሳናዶ አየለዋን፧ እዚኹሉ ደአ ኻበይ አምጽኦ፧” ብእኡ ኸአ ተዓንቀፉ። ኢየሱስ ግና “ ነቢይ ብዘይካ አብ ዓዱን አብ ቤቱን፥ አብ ዘይከብረሉ የልቦን” በሎም።  ብሰሪ ዘይምእማኖም ድማ አብኡ ብዙኅ ተአምራት አይገበረን።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም ኣኃዋትን ኣኃትን አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓዱ ናብ ናዝሬት ክአቱ ንር እዮ። እቶም ደቂ ዓዱ ንክርስቶስ ካብቶም ድኻታትን ትሑታትን ስድራ ቤት ምኻኑ ይፈልጥዎ ኢዮም። ብዛዕባ እቲ ካብኡ ዝወጽእ ዝነበረ ጥበብን ፍልጠትን ክእለትን  ግና ይድነቁን ይዕንቀፉን። እምነትና አብቲ ሓቀኛ ታሪክ ዝኾነ መሰረት ትምህርተ ሓዋሪያት ክጸንዕ አለዎ። እምነት ታሪኽ ናይ እግዚአብሔር ምስ ወዲ ሰብ ዘለዎ ርክብ ኢዩ። ስለዚ እምበአር ነዚ ቃል አምላኽ ክንሰምዕ ከለና ሕጂውን እቲ አብ መንጎ እግዚአብሔርን ማለት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን እስራኤላውያንን ደቂ ናዝሬት ዝነበረ ርክብ ኢና ነስተንትን ዘለና። እዚ ክነስተንትን ከለና እምበአር ሎሚውን እንተኾነ አባናን አብ መንጎ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎታና ዘሎ ርክብ፡ ነቲ ካብኡ ዝመጻና ብዝተፈላለየ መንገዲ ተአምራትን ጥበብን፡ ነቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዝፍጸምን ዝወርድን ጸጋ ናይ አምላኽ ብኸመይ ንቅበሎ፧ እንታይ ዓይነት ርክብ አለና፧ ክነስተንትን ሎሚ ንዕደም አለና።

ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ኢዩ መጺኡ። እስራኤላውያን ነዚ መሲሕ ክመጽእ ተጸቢዮሞ ኢዮም። አብ መንጎኦም ብምርካብ ከአ  ሕይወቱን እንታይነቱን ተልእኾኡን ገሊጺሎም። አነ አቦን ሓደ ኢና ክብልውን ምሂሩዎም። እዝስ እዚ ጥበብ እዝን እዚ ተአምራት እዝን ካበይ ረኸቦ።  ወዲ እቲ ፀራቢዶ አይኮነን፧ አዲኡስ ማርያም እትብሃልዶ አይኮነትን፧ አኃዋቱስ ያዕቆብ፥ ዮሳ፥ ስምዖን፥ ይሁዳዶ አይኮነኑን፧ አኃቱስ ኩለን ምሳናዶ አየለዋን፧ እዚኹሉ ደአ ኻበይ አምጽኦ፧” ብእኡ ኸአ ተዓንቀፉ። ይብለና ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ። ወዲ ሰብ በቲ ናይ አምላኽ ተግባራትን ተአምራታትን ዝዕንቀፍ እንተኾይኑ እቲ ሰብ እቲ አብ ውሽጡ ናይ እግዚአብሔር ሓቂ ከምዘይብሉ ዘርኢ ምልክት ኢዩ።  ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥ ኢዩ። ስለዚ ንሕናውን ሎሚ አብ ቅድሚ አምላኽ ቀርቢና ነቲ እግዚአብሔር አብ ሕይወትና ዝገብሮ ዘደንቅ ተግባራት ብትሑት ልቢ ክንቅበልን ክንአምንን ይግበአና።

እዝስ እዚ ጥበብ እዝን እዚ ተአምራት እዝን ካበይ ረኸቦ።  እንታይነት ክርስቶስ ክርድእዎ አይከአሉን። ወዲ እቲ ፀራቢዶ አይኮነን፧ አዲኡስ ማርያም እትብሃልዶ አይኮነትን፧ አኃዋቱስ ያዕቆብ፥ ዮሳ፥ ስምዖን፥ ይሁዳዶ አይኮነኑን፧ አኃቱስ ኩለን ምሳናዶ አየለዋን፧ እዚ ኹሉ ደአ ኻበይ አምጽኦ፧” ክርድእዎን ክአምንዎን አይከአሉን። ሎሚውን እዚ  እዚ ጥበብን ተአምራትን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ  ብመንገዲ ቤተክርስቲያኑን ልኡኻቱን ይፍጽሞ ከምዘሎ ክንአምንን ክንቅበሊን ይግበአና። ነቲ ንሓዋሪያቱ አነ ስጋብ መጨረሽታ ዓለም ምሳኹም አለኹ ኢሉ ቃል ዝአተዎ፡ አብ መንጎ ሓዋሪያቱን ኮይኑ ብመንፈስ ቅዱሱ ሕጂውን እንተኾነ አብ መንጎና አብ ናይ ነፍሲ ወከፍና ሕይወት ብምእታው  ጥበቡን ተአምራቱን ይፍጽም አሎ። ነዚ ጥበብን ተአምራትን ናይ አምላኽና ብትሕትና ልባትና ከፊትና ናይ ምቕባል ግና ናይ ነፍሲ ወከፍና ሃላፍነት ይኸውን።

ኢየሱስ ግና “ ነቢይ ብዘይካ አብ ዓዱን አብ ቤቱን፥ አብ ዘይከብረሉ የልቦን” በሎም።  ብሰሪ ዘይምእማኖም ድማ አብኡ ብዙኅ ተአምራት አይገበረን። ነቲ ተግባራቱ ብዘይ ምቅባሎሚን ምእማኖምን ነዚ ቃል እዚ የስምዖም፡፤ አብቲ ተቀባልነት ዘይብሉ እምነት የብሉን። እቲ አብ ልዕሊ ኢየሱስ ዘለዎም አረአኢያን ርድኢቲን ነቲ አብኡ ዘሎ ሚስጢር ንኸይግለጸሎም ይኽልክሎም። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምእማኖም  ይድነቕ። ስለዚ ክርስቶስ አብ ሕይወትና ምስጢረ ድኅነቱ መደቡ ጸጋታት ክገልጽን ክሽልሚን እምነት የድሊ። አብነት ማሪያም ተኸቲልና ይኹነለይ ኢልካ ምቕባል የድሊ፡፤

አኃዋቱስ ያዕቆብ፥ ዮሳ፥ ስምዖን፥ ይሁዳዶ አይኮነኑን፧ አኃቱስ ኩለን ምሳናዶ አየለዋን፧ ዝብል ቃል ሎሚ አብ መንጎ አመንቲ ብዙሕ ፍልልይ ፈጢሩ ይርከብ። አብዚ ቃል እዚ  አኅዋቱን አኃቱን  ስለዝበለ ማሪያም ነቲ ቅድሚ ምጥናሳን ድኅሪ ምላዳን ድንግል ዝብል ናይ ቤተ ክርስቲያና ትምህርትን እምነትን ክቃወሙ ይርከቡ። አብዚ ቃል እዚ መሰረት ብምግባር ማሪያም ድሕሪ ኢየሱስ ከምዝወለደት ድንግል ከምዘይኮነት ይገልጹን ይምህሩን። ቅድስቲ ቤተክርስቲያና ግና  ማሪያም ነቲ ሰብ ዝኾነ ወልደ እግዚአብሔር አብ ዝወለደትሉ ኾነ ብድሕሪ ኡ  ወትሩ  ብሓቂ ድንግል ኮይና ከምዝቐጸለት፤ ትእመን።  በዚ እምነት እዚ ተለዓዒልና ኢና እምበአር ንሕና አብነት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ተኸቲልና አብቲ ዝአተናዮ ጸዋዕታ እሙናት ኮይና ነቲ ጥበብ፡ ፍልጠት፡ ተአምራት ካብ እግዚአብሔር አምላኽና አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዝመጻና ተቐቢልና ክንክእል እሞ፡ ብጸጋ አምላኽ ተመሊእና ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ከአ “ ከምቲ ዝበልካለይ ይኹነለይ” እናበልና እግዚአብሔር አብ መንጎና ዝኸብረሉን፡ ዝሰርሓሉን፡ ሕይወትና እነወፍየሉን፡ ጸጋ አባና ንኽዓዝዝ ብአማላድነት እኖና ቅድስቲ ድንግል አምሪያም ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምን። አሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.