አስተንትኖ ቃል አምላኽ ነሓሰ – 14.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.18:1-5፡ 10፡ 12-14

በታ ሰዓት እቲአ እቶም ደቂ መዛሙርቱ “ አብ መንግስተ ሰማያት መን ይዓቢ፧” እናበሉ ናብ ኢየሱስ ቀረቡ። ኢየሱስ ድማ ሓደ ሕፃን ናብኡ ጸዊዑ አብ ማእከሎም አቖሞ እሞ ከምዚ በለ፦ “እንተ ዘይተመለስኩም፥ ከም ሕፃናትውን እንተ ዘይኮንኩም ናብ መንግሥተ  ሰማያት  ከቶ ኸም ዘይትአትዉ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ”። እቲ ኸምዚ ሕፃን እዚ ርእሱ ዜትሕት ንሱ እዩ አብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ኩሉ ዚዓቢ። እቲ ንኸምዚ ዝበለ ሕፃን ብስመይ ዚቕበል ንአይ ይቕበል። እቲ ንሓደ ኻብዞም ብአይ ዚአምኑ ናእሽቱ ዜስሕት ድማ አድጊ ዚጥሕነሉ መጥሓን አብ ክሳዱ አሲሮም አብ መዓሙቕ ባሕሪ ኼጥሕልዎ ይኅሾ።

“ መላኣኽቶም ኣብ ሰማያት ኩሉ ሳዕ ገጽ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ ኣለዉ እሞ፥ ካብዞም ናአሽቱ ንሓደ እካ ኸይትንዕቁ ተጠንቀቑ። እንታይ ይመስለኩም፧ ሚእቲ አባጊዕ ዘለዋኦ ሰብአይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን ኪደሊዶ አይከይድን፧ እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍ አብአ አዝዩ ከም ዚሕጉስ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ከምኡ ድማ ኻብዞም ናአሽቱ ሓደ እካ ኺጠፍእ ፍቃድ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦኹም አይኮነን።

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ  እቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ምዕራፍ 18 ብዛዕባ ናይ Haንቲ ማሕበር ሕብረተሰብ ይዛረብ። አብዚ ቃል  አምላኽ እዚ “ ናአሽቱ ዝብል ንቃል ንረክብ። ናአሽቱ ክንብል ከለና ንቓልዑት ጥራይ አይኮነን ዝጠቅስ ዘሎ እንታይ ደአ ንኹሎም ንድኻታት አብ ማሕበራትና፡  ሕብረተሰብና አቓልቦ ዘይብሎም። ፡  መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም አኃዋት አኃት እዚአቶም ፍሉይ አቅልቦን ምክንኻንን  ክንገብረሎም ይሓተና። ምኽኒያቱ ካብዚ አቶም ሓደ እካ ኺጠፍእ ፍቃድ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ እግዚአብሔር አቦ ስለዘኮነን።

ሓዋሪያት አብ አብ ቅድሚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪቦም፡ “አብ መንግሥተ ሰማያት መን ከምዝዓቢ ንምፍላጥ፡ “አብ መንግስተ ሰማያት መን ይዓቢ፧” እናበሉ ክሓትዎ ይርከቡ። ካብዚ ሕቶ እዚ ሓዋሪያት ተልእኮ ክርስቶስ ብዙሕ ዝተረድኡዎ አይመስሉን፡፡ አብዚ እቲ ሓዋሪያ ክርስቶስ ወይ ተኸታሊ ክርስቶስ ዝበሃል ነቲ ናቱ ድልየታት ክብሪ ከየቐደም፡ አብ ሕይወቱ መንፈስ አገልግሎት፡ ከቀድም ከምዘለዎ የረድኦም። ሎሚ ንህናዊን ካብዚ ቃል አምላኽ እዚ ተበጊስና ብሓቂ አብ ቅድሚ አምላኽ ዓበይቲ ተባሂላን ክንጽዋዕ መንግሥተ ሰማይ ንኽንወርስ  ትሕት ክንብል ከምዘለና ክንመሃር ንዕደም። ዕብየት ወዲ ሰብ አብ ትሕትና ምኽናኡ ኢዩ። አብ መንግስተ ሰማያት መን ይዓቢ፧” መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ሓደ ሕፃን ናብኡ ጸዊዑ አብ ማእከሎም አቖሞ እሞ ከምዚ በለ፦ እንተ ዘይተመለስኩም፥ ከም ሕፃናትውን እንተ ዘይኮንኩም ናብ መንግሥተ  ሰማያት  ከቶ ኸም ዘይትአትዉ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ።

እቲ ኸምዚ ሕፃን እዚ ርእሱ ዜትሕት ንሱ እዩ አብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ኩሉ ዚዓቢ። ትሕትና መሰረት ቅድስና ኢያ። ሚስ ክርስቶስ ጎይታ ከም እትወሃሃድ ትገብረካ። “እግዚአብሔር ጸጋኡ ምእንቲ ኪህበካ፡ ብዝ ዓበኻዮ መጠን ትሑት ኩን” ሲራ፡3: ትሕትና ናይቶም ንመንግሥተ ሰማያት ንምእታው ዝተሓጽዩ   ምልክት ኢዩ ። አብ ቅድሚ አምላኽ። ትዕብተና ምኻን ዕሽነት ክኸውን ከሎ፡ ትሕትና ግና ጥበብ ኢዩ።  ስለዚ ትሕትና ከም መንፈሳዊ መሰረት ሕይወትና ገርና አብ መዓልታዊ ሕይወትና ክነዘውትሮ ይግበአና፡፤

ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ብትሕትናአ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማይ ክትስሕቦ ኪኢላ ኢያ። አብ አ ክሓድር ፈቒዱ። እቲ ሓቀኛ እንታይነት ማሪያም አብቲ ፍጹም እምነታ ዝተመስረተ ትሕትና አ ኢዩ። እግዚአብሔር ትሕትናአ ስለዝረአየ ገብርኤል መልአክ ልኢኹ አብአ ኪሓድር ፈቐደ። ንሳ ኸአ ፍጹም ትሕትና ብዝመልኦ እምነት “እኔኩ አነ ባሪያ እግዚአብሔር ኢየ ከምቲ ዝበልካለይ ይኹነለይ “ እናበለት መደብ እግዚአብሔር አብአ ኽፍጸም አፍቀደት። ነዚ አብነት አዴና ቅድስቲ ማሪያም ክንስ ዕብ ሎሚ ንዕደም አለና።

እቲ ንኸምዚ ዝበለ ሕፃን ብስመይ ዚቕበል ንአይ ይቕበል። ክርስቶስ ንገዛእ ርእሱ ሚስ ሕጽናት ምስ ነአሽቱ ይቖጽራ። ስለዚ እቲ አብዚ ዓለም እዚ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወቱ ነቶም ነአሽቱ ማለት ነቶም ድኻታት ካብ ሕብረተሰብ ግሉላት ንዑቓት ዝቅበል ንክርስቶስ ይቕበል ምኽኒያቱ ክርስቶስ አብ አቶም ስለዝርከብ። እቲ ንሓደ ኻብዞም ብአይ ዚአምኑ ናእሽቱ ዜስሕት ድማ አድጊ ዚጥሕነሉ መጥሓን አብ ክሳዱ አሲሮም አብ መዓሙቕ ባሕሪ ኼጥሕልዎ ይኅሾ።

እቲ ንሓደ ኻብዞም ብአይ ዚአምኑ ናእሽቱ ዜስሕት ድማ አድጊ ዚጥሕነሉ መጥሓን አብ ክሳዱ አሲሮም አብ መዓሙቕ ባሕሪ ኼጥሕልዎ ይኅሾ። ንናአሽቱ ምስሓት ማለት ነቶም ነአሽቱ፡ ወይ ድኻታት ተቐባልነት ካብ ሕብረተሰብ ዘይብሎም አኅዋት አኃት  እምነቶም ንኽገድፉ ምኽኒያት ከይንኾኖም ዝዕድም ኢዩ።

“ መላኣኽቶም ኣብ ሰማያት ኩሉ ሳዕ ገጽ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ ኣለዉ እሞ፥ ካብዞም ናአሽቱ ንሓደ እካ ኸይትንዕቁ ተጠንቀቑ። እንታይ ይመስለኩም፧ ሚእቲ አባጊዕ ዘለዋኦ ሰብአይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን አብ ጎቦታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊዶ አይከይድን፧ እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍ አብአ አዝዩ ከም ዚሕጉስ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ከምኡ ድማ ኻብዞም ናአሽቱ ሓደ እካ ኺጠፍእ ፍቃድ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦኹም አይኮነን።

ክርስቶስ እቲ ሕያዋይ ጋስ ጋሳና አብዚ ፍቅሩ ብምሳሌ ገሊጹልና ይርከብ። እዚ ምሳሌ እዚ ፍቕሪ እግዚአብሔር ግላዊ ምኽናኡ ይገልጽ። ማለት እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና ከምዘፍቅረና ይገልጽ። እቲ ሕያዋይ ጋስ በተን 99 አባጌዕ አይሕጎስን። በታ ጎዲላ ዘላ ሓንቲ በጊዕ ይሓዝን። እዚ ብምሳሌ“ ነተን ተስዓን ትሽዓተን አብ ጎቦታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊ ዝኸይድ ጋሳ፧ ፍቕሪ እግዚአብሔር ኢዩ ዝገልጽ። ፍቕሪ እግዚአብሔር ን ዓና ደቂ ሰባት ንምድሓን መ ዓልታዊ አብ ምድላይ ይርከብ። አብ ምኹሕካሕ ልባትና ይርከብ። መስጢራቱ ሰሪ ዑ ካብቲ መገዲ ትፍ አት ናብቲ ሕቕፍ ኡ መጋስ ኡ ኪመልሰና ይጽውዓና። ብጥፍ አትና ይሓዝን ብንስሓና ይሕጎስ። እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍ አብአ አዝዩ ከም ዚሕጉስ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። “ሕያዋይ ጋስ አነ ኢየ፥ እቲ ሕያዋይ ጋሳ ሕይወቱ በጃ አባጊ ዑ አኅሊፉ ይህብ።”ዮሓ.10:11 ነተን ዝጠፍአ ኽደልየን፥ ነተን ዝተባረራ ኽመልሰን፥ ንዝተሰብራ ኽዝንነን፥ ንዝሓመማ ኽፍውሰን እየ። ሕዝ.34:16

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *