አስተንትኖ ቃል አምላኽ ነሓሰ – 16.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 18.21-ፍ

ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ “ጎይታይ! ኃወይ እንተ በደለንስ ክንደይ ሳዕ ይቕረ ኽብለሉ፧ ክሳዕ ሽብዓተዶ፧ በሎ። ኢየሱስ ድማ “ሾብዓተ ሳዕ ሰብዓ ደአ እምበር ክሳዕ ሾብዓተ አይብለካን” በሎ። ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ምስ አገልገልቱ ኪጸባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል። ኪጸባጸብ ምስ ጀመረ ዓሠርተ ሽሕ መክሊት ዕዳ ዘለዎ ሰብ አምጽእሉ።  ዝፈድዮ ምስ ሰአነ ግና እቲ ጎይትኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሃብቲ ኹሉን ኪሸይጥ እሞ እቲ  ዕዳ ኪኸፈል አዘዘ። እቲ አገልጋሊ ድማ ናብ እግሩ ተደፊኡ “ጎይታይ፥ ተዓገሰኒ ደአ እምበር ኩሉ ኽፈድየካ እየ’ እናበለ ሰገደሉ። እቲ ጎይታኡ ድማ ነቲ አገልጋሊ ደንገጸሉ እሞ ፈትሖ፥ ዕዳውን ኅደገሉ። እቲ አገልጋሊ ምስ ወፀ ግና፥ ካብቶም ብጾቱ ሚእቲ ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ አገልጋሊ ረኸበ እሞ፥ ‘ አባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ’ ኢሉ ሓኒቑ ኃዞ። ሽዑ እቲ ብጻዩ አገልጋሊ ‘ ተዓገሠኒ፥ ኩሉ ክፈድየካ እየ’ እናበለ ተደፊኡ ለመኖ። ንሱ ግና አበዮ፥ ከይዱ ድማ ክሳዕ ዕዳኡ ዚፈድዮ አእሰሮ። እቶም ብጾቱ አገልገልቲ ድማ እቲ ዝገበሮ ነገር ርእዮም አዝዮም ጎሃዩ፥ ከይዶምውን እቲ ዝኾነ ኹሉ ነገር ንጎይታኦም ነገርዎ። ሽዑ ጎይታኡ ጸዊዑ ‘አታ ሕሱም አገልጋሊ፥ አነ ስለ ዝለመንካኒ ብዘሎ ዕዳኻ ኃደግኩልካ። ንስኻኸ ከምቲ አነ ዝመሓርኩኻዶ ነቲ ብጻይካ ክትምሕሮ አይምተገበአካን፧’ በሎ። ጎይታኡ ኸአ ተቖጢዑ ኩሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ክሳዕ ዚፈዲ ንዜሳቕይዎ አኅሊፉ ሃቦ። እምበአር ንስኻትኩም ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ንኃዉ ካብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይኃደገሉ፥ ሰማያዊ አቦይውን ከምኡ ኺገብረኩም እዩ።”

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ምሕረትን ዕርቅን ይዛረብ።  ቅዱስ ጴጥሮስ ካብቲ ናይ መድኃኒን ኢየሱስብ ክርስቶስ ትምህርቲ ብዛዕባ ምሕረትን ዕርቅን ተበጊሱ ከምዚ እናበለ ንክርስቶስ ጎይቱ ኡ ኪሓትት ይርከብ። “ጎይታይ! ኃወይ እንተ በደለንስ ክንደይ ሳዕ ይቕረ ኽብለሉ፧ ክሳዕ ሽብዓተዶ፧ በሎ:፡ ሽብዓተ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ምልኣት የስምዕ። ክርስቶስ ግና “ሾብዓተ ሳዕ ሰብዓ ደአ እምበር ክሳዕ ሾብዓተ አይብለካን” እናበለ ምሕረት መዓቀኒ ግዜን ከምዘይብሉ ይምህሮ፡ ማለት ኣብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና መዓልታዊ ክንምሕር ከምዘለና ይምህረና።“ ምስትውዓል ንሰብ ዓቃል ይገብሮ፡ ምኅዳግ በደል ከአ፡ ክቡር ይገብሮ” ይብል ምሳሌ 19:11 ምሕረት ምሃብ ማለት እምበኣር ኣሰር ክርስቶስ ብምስዓብ ንኽፉእ ነገር ብጽቡቕ ነገር ምስዓር ማለት ኢዩ።

ንሕና ካብቲ ልዑል ኣምላኽ ምሕረት ስለዘድሊየና ክንምሕር ይግበኣና፡፡ እንተ መሓርና ኢና እንመሓር፡ ምሕረት እንቕበል። ከምቲ እግዚኣብሔር መዓልታዊ በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቅሩ ተደሪኹ ዝምሕረና ንሕናውን ንሓውና ክንምሕር ትሑዛት ኢና። ክርስቲያናዊ ሕይወትና ጠባያትና ብመንፈስ ምሕረት ክግዛእ የድሊ። አብ ዕብራውያን “ሾብዓተ ሳዕ ሰብዓ” ኩሉ ግዜ ዝብል ቃል የስምዕ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንምሕር ሎሚ ክርስቶ ጎይታና ብቃል ሓዋሪያቱ ይዕድመና አሎ።

መንግሥተ ሰማያት ምስ አገልገልቱ ኪጸባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል። ኪጸባጸብ ምስ ጀመረ ዓሠርተ ሽሕ መክሊት ዕዳ ዘለዎ ሰብ አምጽእሉ። ዝፈድዮ ምስ ሰአነ ግና እቲ ጎይትኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሃብቲ ኹሉን ኪሸይጥ እሞ እቲ  ዕዳ ኪኸፈል አዘዘ። እቲ አገልጋሊ ድማ ናብ እግሩ ተደፊኡ “ጎይታይ፥ ተዓገሰኒ ደአ እምበር ኩሉ ኽፈድየካ እየ’ እናበለ ሰገደሉ። እቲ ጎይታኡ ድማ ነቲ አገልጋሊ ደንገጸሉ እሞ ፈትሖ። አብዝ ቃል እዚ እቲ ንጉስ ወይ ጎይታ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ሰማያዊ አምላኽና ኢዩ። ንሱ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብንገብሮ ተግባራት ክፈርደና ምኻኑ የረድአና፤ እቲ ብሓቂ ግድልነቱ ሕማቕ ተግባራቱ ተአሚኑ አብ ቅድሚ ጎይታ ቀሪቡ “ ኦ ጎይታይ ተ ዓገሰኒ መሓረኒ ይቅረ በለለይ እናበለ ዝልም ዝምብርከኽን ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ክቕበል ኢዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ፈቃር አምላኽ ኢዩ፡ ዝምሕር አምላኽ ኢዩ፡ ምሕርተቱ መውዳ አታ የብሉን፤ ካብቲ ኃጢአትና ምሕረት አምላኽ ይዓቢ። ብጉድልነትና ተአሚና ግና አብ ቅድምኡ ክንቀርብ ይግበአና።

እቲ ብጎይትኡ ምሕረት ዝጠቐበለ  አገልጋሊ ግና ነቲ  ‘ ተዓገሠኒ፥ ኩሉ ክፈድየካ እየ’ እናበለ ተደፊኡ ዝለመኖ ሓዉ ብጻዩ ክድንግጸሉን ክምሕሮን አይተረኽበን። እዚ ተግባራት እዚ ሎሚ ባ ሕይወትና ዘጋንፈና ሃቂ ኢዩ። ንሕና ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ካብቲ ብኃጢአትና ኩነኔ ሞት እካ ይግበአና እንተኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ግና ፈቃር አምላኽ ስለዝኾነ ብምሕረቱ ብሕይወት ከም እንመላለስ ይገቢር። ከምቲ ንሕና ካብ እግዚአብሔር ምሕረት እንቕበል ን አኅዋትና ክንምሕር ንጽዋዕ። እምበአር ንስኻትኩም ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ንኃዉ ካብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይኃደገሉ፥ ሰማያዊ አቦይውን ከምኡ ኺገብረኩም እዩ።

”ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ርሕሩሕ ዝኾነ ንስኻትኩም ከኣ ርሕሩሓት ኩኑ” ሉቃ፡ 6፡36 ዝብል ቃል ወንጌል እንዳስተንተና፡ ኣብ ምሕረትን ዕርቅን  ክንመላለስ እቲ ግዜ ሕጂ ኢዩ። ኣብ ሕይወትና ምሕረት ምዝውታር ማለት ምስ እግዚኣብሔር ኣቦናን ኣሕዋትናን ዕርቂ ምዝውታር ማለት ኢዩ። ምኽንያቱ ንስሓ መወዳእትኡ ምሕረት ኣምላክ ምርካብ ስለዝኾነ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.