አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 6.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 5:1-11

ብዙኃት ሕዝቢ ቃል አምላኽ ኪሰምዑ እናተደፋፉኡ ኸለዉ፥ ኢየሱስ አብ ገምገም ብሕሪ ጊንሳሬጥ ደው ኢሉ ነበረ። አብቲ ገምገም ባሕሪ ኸአ ኽልተ ጃልባ ደው ኢለን ረአየ፤ እቶም ገፈፍቲ ዓሣ ድማ ኻብአተን ወሪዶም መርበቦም ይሓጽቡ ነበሩ። ካብተን ጃለቡ አብ ሓንቲአን፥ አብታ ናይ ስምዖን ደይቡ ካብ ምድሪ ቁሩብ አርሕቕ ኬብላ ለመኖ። አብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ሕዝቢ ይምህሮም ነበረ።  ዘረባኡ ምስ ወደአ ኸአ ንስምዖን “ ናብቲ ዓሚቑ ባህሪ ቕርብ በል እሞ ዓሣ ኽትገፉ መርበብኩም አውርዱ” በሎ። ስምዖን ከአ “ መምህር! ምሉእ ለይቲ ጺዒርና ዝኃዝናዮ የብልናን፤ ከም ቃልካ ግና ነዚ መርበብ አውርዶ አሎኹ” ኢሉ መለሰሉ። ከምኡ ምስ ገበሩ ኸአ አዝዩ ብዙኅ ዓሣ ኃዙ፥ እቲ መርበቦምውን ኪብተኽ ጀመረ። ነቶም አብታ ኻልአይቲ ጃልባ ዝነበሩ ብጾቶም ከአ መጺኦም ኪድግፍዎም ብምልክት ጸውዕዎም። መጺኦም ድማ ንኽልቲአን ጃለቡ ጥቓ ምጥሓል ክሳብ ዚቀርባ መል እወን። ስምዖን ጴጥሮስ ነዚ ምስ ረአየ አብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፊኡ “ ጎይታይ! አነ ኃጥ እ ሰብ እየ እሞ ካባይ ረሓቕ” በሎ። እዚ ኸአ ንሱን ኩሎም እቶም ምስኡ ዝነበሩን በቲ ኺገፉ ኸለዉ ዝኃዝዎ ዓሣ ስለ ዝተገረሙ እዩ። ከምኡውን እቶም ሰብ ብርኩ ዝነበሩ ደቂ ዘብዴዎስ ያዕቆብን ዮሓንስን ተገረሙ። ኢየሱስ ከአ ንስምዖን “ አይትፍራህ ካብ ሕጂ ንደኃር ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ” በሎ። ንሳቶም ከአ ጀላቡኦም ናብ ምድሪ አውጺኦም ንኹሉ ኃዲጎም ሰዓብዎ።

  • አስትንትኖ

ቀዳሞት አቦታት ቤተክርስቲያን አብ ናይ ስምዖን ጴጥሮስ ባርካ ምልክት ናይታ አብ ምድሪ አብ ጉዑዞ እትርከብ  ቤተክርቲያን ይርእዩ ነበሩ። አብዚ አብቲ መጀመርታ ጸገም ቤተክሪስቲያን ንርኢ ቀጺሉ ከአ ፍረ ንርኢ። ካብተን ጃለቡ አብ ሓንቲአን፥ አብታ ናይ ስምዖን ደይቡ ካብ ምድሪ ቁሩብ አርሕቕ ኬብላ ለመኖ። አብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ሕዝቢ ይምህሮም ነበረ።  ክርስቶስ ናብታ ባርካ ይአቱ። አብአ ተቐሚጡ ኸአ እቲ  ካብ ሰማያዊ አብኡ ሕዚዎ ዝመጸ መልእኽቲ ድኅነት ይሰብኽን ይምህርን። ሎሚዊን እንተኾነ እዚ  ስብከትን ትምህርትን  ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በቲ ዝተዋህባ ተልእኾ ካብ መንበረ ጴጥሮስ ንደቃ ቃል ሕይወት ክተመሓላልፍን ክትሰብኽን ትርከብ። ንሕና ነፍሲ ወከፍናውን ንገዛእ ርእስና  ንነብስና ሕይወትና  ክርስቶስ ንስብከተ ወንጌል ዝጥቀመላ ባርካ ገርና ክንሓስባ ይግበአና። ምኽኒያቱ ሎሚውን እንተኾነ ክርስቶስ ብቤተክርስቲያን ብነፍሲ ወከፍና ስብከተ ወንጌሉ ናብ ምሉ እ አኅዋትን አኃትን ከብጽሕ ይደሊ። ከምቲ ክርስቶስ ንኽሰብኽ ንኽምህር ባርካ ናይ ጴጥሮስ ዘድለዮ ሎሚ ልባትና የድሊዮ ። አብ ልባትና ክቅመጥ ይደሊ አሎ፡

ዘረባኡ ምስ ወደአ ኸአ ንስምዖን “ናብቲ ዓሚቑ ባህሪ ቕርብ በል እሞ ዓሣ ኽትገፉ መርበብኩም አውርዱ” በሎ። እዚ መልእኽቲ እዚ ነይታ ሓንትን ቅድስቲን ቤተክርስቲያና ዝምልከት ኢዩ። ክርስቶስ ንስምዖን “ናብቲ ዓሚቑ ባህሪ ቕርብ በል እሞ ዓሣ ኽትገፉ መርበብኩም አውርዱ” ብምባል ናይታ መርከብ ወይ ናይታ አብዚ ምድሪ እዚ ትገዓዝ ዘላ ቤተክርስቲያኑ መራሒ ንሱ ምኻኑ ይገልጽ።  ስምዖን አብ መጀመርታ  “መምህር! ምሉእ ለይቲ ጺዒርና ዝኃዝናዮ የብልናን” እካ እንተበለ ነቲ  መምርሒ ክርስቶስ ብእምነት ብምቕባል  “ከም ቃልካ ግና ነዚ መርበብ አውርዶ አሎኹ” ብምባል ብእምነቱ ይምልስ። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ንኹሉ ምድራዊ ሕይወትና ብተስፋ ከም ቃል ይኹን ክንብል ይግበአና፡ ማሪያም ነቲ ብገብሪኤል መልአኽ ዝተነግራ ቃል ብም እማን ፡ “ እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር ኢየ፥ ከምቲ ዝበልካለይ ይኹነለይ” ትብሎ። ስለዚ ቅድስና አብቲ ምስማዕን ምእዛዝን ኢዩ ዝርከብ። ጴጥሮስ ነቲ ክርስቶስ ዝአዘዞ ስለዝፈጽመን ዝተአዘዘን ዝሰምዓን ካብ ገፋፊ ዓሳ ናብ ገፋፊ ሰብ ክብ ክብል ክኢሉ። ማሪያምውን ነቲ ካብ እግዚአብሔር ብመንገዲ ገብሪ ኤል መልአኽ ዝመጻ ስለዝ አመንት ብፅዕቲ ተባህለት።  “ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዝፍጸም ስለ ዝአመንኪ ብፅዕቲ ኢኺ”

ስምዖን ጴጥሮስ በቲ ናይ ክርስቶስ ተግባራት ምስ ተዓዘበ አብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፊኡ “ ጎይታይ! አነ ኃጥእ ሰብ እየ እሞ ካባይ ረሓቕ” በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ በቲ እንታይነቱ ድኽመቱ ብም እማን አብ ቅድሚ ክርስቶስ ይንሳሕ። ድኽመቱ ሕመቑ ይገልጽ። እዚ ነቲ  አብ ማትቴዎስ 8:8 እንርኸቦ እቲ ሓለቃ ሚእቲ የዘኻኽረና  “ ጎይታይ! ንስኻ ናብ ቤተይ ክትአቱ አይበቅዕን እየ፥ ግና ሓንቲ ቃል ጥራይ ደአ ተዛረብ፥ ሎሚ ንሕና አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብፍላይ አብቲ ቅዱስ ዝኾነ ስጋኡን ደሙን ክንቀርብ ከለና ክንጽልዮ ዘለና ጸሎት እዩ። ጎይታይ! ንስኻ ናብ ቤተይ ክትአቱ አይበቅዕን እየ፥ ግና ሓንቲ ቃል ጥራይ ደአ ተዛረብ፥ ክንብሎ። ከም ጴጥሮስ አብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፍእና ድማ “ጎይታይ! አነ ኃጥእ ሰብ እየ” ኢልና ክን እመን ምሕረቱ ክንሓትት ይግበአና።ኢየሱስ ከአ ንስምዖን “ አይትፍራህ ካብ ሕጂ ንደኃር ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ” በሎ። ንሳቶም ከአ ጀላቡኦም ናብ ምድሪ አውጺኦም ንኹሉ ኃዲጎም ሰዓብዎ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.