አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 7.2018

ሉቃ. 5:33-39

ንሳቶም ድም “ደቂ መዛሙርቱ ዮሓንስ ብዙኅ ሳዕ ይጾሙ ጸሎትውን ይገብሩ፥ ደቂ መዛሙርቲ ፍሪሳውያንውን ከምኡ፥ ደቂ መዛሙርትኻ ግና ይበልዑን ይሰትዩን” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ንስኻትኩም ነዕሩኽ መርዓዊ፥ እቲ መርዓዊ ምስአቶም ከሎ፥ ከተጹምዎም ይከአለኩም እዩ፧ ግናኸ እቲ መርዓዊ ኻብአቶም ዚውሰደለን መዓልታት ኪመጻ እየን እሞ፥ ሽዑ በተን መዓልታት እቲአን ኪጾሙ ኢዮም” በሎም። ከምዚ ኢሉ ድማ  መሰለሎም፥ “ ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ አብ ብላይ ክዳን ዚልግብ ሓደ እካ የልቦን፥ እንተ ዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ምስቲ ብላይ ስለ ዘይለግብ፥ እቲ ሓድሽ ቁራጽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ። ንሓድሽ ወይኒውን አብ አረገውቲ አሕርብቲ ዜዕርቕ የልቦን፤ እንተ ዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ አሕምብርቲ ይቐዶ።  ንሱውን ይፈስ ስ ፥ አሕብርቲ ድማ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይንስ አብ ሓደስቲ  አሕብርቲ እዮም ዘዕርቕዎ። ከራሚ ወይኒ ሰትዩ፥ ነቲ ኸራሚ ወይኒ ደአ ጥዑም እዩ ይብል እምበር ሓድሽ ወይኒ ዚደሊ የልቦን።

Leave a Reply

Your email address will not be published.