አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 10.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 6:6-11

ብኻሊእ ሰንበት ድማ ኢየሱስ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ መሃሪ፥ አብኡ ኸአ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ ነበረ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ከአ መኽሰሲ ምእንቲ  ኪረኽቡሉ፥ ብሰንበት እንተ አሕወዩ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ። ንሱ ኸአ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ “ተንሥእ እሞ አብ ማእከል ደው በል” በሎ። ንሱውን ተንሥኡ ደው በለ። ኢየሱስ ከአ “ እስከ ክሓተኩም ፦ ብሰንበት ጽቡቕ ምግባርዶ ወይ ክፉእ ምግባር፥ ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል ይግባእ፧” በሎም። ንኹሎም እቶም አብ ዙርያኡ ዝነብሩ እናጠመተ ኸአ  ነቲ ሰብአይ “ ኢድካ ዘርግሕ” በሎ፥ ንሱ ኸአ ዘርግሓ፥ እታ ኢዱውን ሓወየት። ንሳቶም ግና አዝዮም ነደሩ፥ ንኢየሱስ እንታይ ከም ዚገብርዎ ድማ ንሓድሕዶም ተማኸሩ።

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት ከመይ ክነሕልፋ ከምዘለን ይምህረናን ይሕብረናን። እቲ ሓቅነት ናይ አምልኾ ናይ አገልግሎት ይምህረና።  ጸሎትና ስር ዓት አምልኾና አብ ሕይወትና ሕይወት ሓውናን ኃፍትና ፍትሕን ዕርቅን ፍቕርን ዘይምጽእ እንተኮይኑ ኩሉ ልምዲ ኮይኑ ይተርፍ። ብኻሊእ ሰንበት ድማ ኢየሱስ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ መሃሪ፥ አብኡ ኸአ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ ነበረ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ከአ መኽሰሲ ምእንቲ  ኪረኽቡሉ፥ ብሰንበት እንተ አሕወዩ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ።

አብታ  ዝነቐጸት የማነይቲ ኢድ ኩሉ እቲ ድኻምነት ሕመቕን ኃጢአትን ወዲ ሰብ ኢና   እንርኢ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ነዚ ድኻምነትንና ኃጢአትናን አብ ርእሱ ብምሽካም ንኽፍውሰናን ከሕውየናን ካብ ኃጢአትና ነጻ ክገብረና ናብዚ ዓለም እዚ ይመጽእ።   እቲ ሓቀና ሰንበት ንነፍሲ ወከፍና ነቲ ዝመጽእ መዓልታት  ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ንኽንሰርሕ ነኅዋትና ምኽኒያት ድኅነቶም ኮይና ክንርከብ ዝሕግዘና መዓልቲ – ሰናይ ነገር ናይ ፍቕሪ ስራሕ እንፍጽመሉ መ ዓልቲ ኢዩ  ክኸዊን ዘለዎ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ  መኽሰሲ ምእንቲ  ኪረኽቡሉ፥ ብሰንበት እንተ አሕወዩ ኢሎም ይጸናጸንዎ አብ ዝነበሩሉ ግዜ  ሓሳቦም ፈሊጡ፤  ነቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ “ተንሥእ እሞ አብ ማእከል ደው በል” በሎ። አብ ቅድሚ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ቀዳምነት ቦታ ሒዙ ይርከብ። ንሱ ምድኃን ደቂ ሰባት ልዕሊ እቲ ደጋዊ ሕጊ ይሰርዖ። ምኽኒያቱ ንሱ ልዕሊ ህጊ ስለዝኾነ፡ ንሱ እቲ ሓቀኛ አምላኽ ፈቃር አምላኽ ናይ ምሕረት አምላኽ ጎይታ ስለዝኾነ። ከምዚ እናበለ ከአ ክሓቶም ይርከብ፦ ብሰንበት ጽቡቕ ምግባርዶ ወይ ክፉእ ምግባር፥ ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል ይግባእ፧” እናበለ ኸአ ነቲ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ “ ኢድካ ዘርግሕ” በሎ፥  ንሱ ኸአ ዘርግሓ፥ እታ ኢዱውን ሓወየት። ብሰንበት ጽቡቕ ምግባርዶ ወይ ክፉእ ምግባር፥ ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እግዚአብሔር አምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ንምድኃን ናብዚ ምድሪ እዚ እቲ ዘፍቅሮ ወዱ ለአኸ። ንኹሉና ከአ ምስ ኩሉ ክፍአትናን ሓጢአትናን ኢዱ ዘርጊሑ ይምሕረና ይቅበለና።  ነቲ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ“ ኢድካ ዘርግሕ” ክብሎ ንርኢ፡ ሎሚ እዚ ቃል እዚ ንነፍሲ ወከፍና – ክርስቶስ ንዓይ ከምዚብሎ ዘሎ ጌረ ክወስዶ ይግበአኒ። ነዚ “ ኢድካ ዘርግሕ” ዝብል ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ አብስቅያት ንዝርከቡ አኅዋትናን አኃትናን  ጎረባብቲናን አእዳውና ክንዝርገሓሎም፡ ሓገዝና ክንልግሰሎም፡፤ ተስፋ ጸግዒ ክንኮኖም።  ነቶም ድኻታት ሓገዝና ዘድሊዮም አእዳውና ክንዝርገሓሎም ክንዕንግሎም ፍቕርና ክንልግሰሎም፡ እግዚአብሔር ሓኪምና ኢዩ ንሕና ከአ ፈውሱ ዘድሊየና ሕሙማቱ ኢና እምበአር ነቲ ሰማያዊ አቦና ምእንቲ ካብ ሓጢአትና ክምሕረና ይቕረ ክብለልና አቅድሚኡ ቀውሪብና አእዳውና ንዝርገሓሉ – ምሕረቱ ፈውሱ ምእንቲ ክህበና።

ስብሓት ንኣብን ንወልድ ……………………

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.