አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 12.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 6: 20-26

ኢየሱስ ናብ ደቂ መዛሙርቱ እናጠመተ ኸምዚ በሊ፦

“ አቱም ድኻታት፥ መንግሥቲ አምላኽ ንአኻትኩም እያ እሞ ብፁዓን ኢኹም። አቱም ሕጂ እትጠምዩ፥ ኽትጸግቡ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። አቱም ሕጂ እትበኽዩ፥ ክትስሕቁ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ብምኽንያት ወዲ ሰብ ሰባት እንተ ጸልኡኹም፥ እንተ ፈለዩኹም፥ እንተ ጸረፉኹም፥ ሸምኩኩምውን እንተ አነወርዎ ብፁዓን  ኢኹም።  እንሆ አቦታቶም ድማ ንነብያት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ፥ ዓስብኹም አብ ሰማይ ብዙኅ ኪኸውን እዩ፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ባህ ይበልኩም ብሓጎስውን ተሰራሰሩ። አቱም ሃብታማት ግና ሓጎስኩም ወዲ እኩም ኢኹም እሞ ወይልኹም። አቱም ሕጂ እትስሕቁ፥ ክትበኽዩን ኽትሓዝኑን  ኢኹም እሞ ወይሉኹም። አቦታታቶም ንነብያት ሓሶት ከም ኡ ገይሮም ዎም ነይሮም እዮም እሞ፥ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ እንተ ተዛረበልኩም ወይልኹም።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ብጽዓን ክነስተንት ንዕደም። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ እናጠመተ “አቱም ድኻታት፥ መንግሥቲ አምላኽ ንአኻትኩም እያ እሞ ብፁዓን ኢኹም። እናበለ ይዛረቦም። እዚ አዋጅ ወይ ትምህርቲ እዚ ነቲ ማሕበራዊ ሕይወት ሓዋሪያት ዝገልጽ ነበረ። ንሳቶም ድኻታት ኢዮም ነሮም። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ መንግሥተ ሰማይ የተስፍዎም።  እዚ ተስፋ እዚ ናይ መጻኢ ሕይወቶም አይኮነን ነሩ እንታይ ደአ እቲ ዝተጠቀመሉ ቃል ነቲ ግዜን ሰዓትን ዘመልክት ነበረ። መንግሥተ አምላኽ ድሮ ናታቶም ከምዝኾነት የበስሮም። አብ ወንጌል ማቴዎስ “ ብመንፈስ ድካታታ ዝኾኑ መንግሥተ ሰማያት ናቶም ኢያ” ይብል። 5፡3 እቶም ድኻታት ኢዮም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘለዎም፡  ምኽኒያቱ ከም ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ወላሓንቲ ክእክቡ አይደሊዩን፡ ክርስቶስ ንዑ ሰዓቡኒ ምስ በሎም ዘለዎም ኩሉ ገዲፎን ክስዕብዎ ተረኽቡ። ከምቲ ግብረ ሓዋሪያት ሕይወት ቀዳሞት ክርስቲያን ዘዘንትወልና ኸአ “ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮይኖም ብኹሉ ብርኪ ኮይኖም ይነበሩ ነበሩ፥ ሓደ እካ ነቲ ገንዘቡ፥ “ እዚ ናተይ እዩ፥ “ ዚብል አይነበሮምን። ነቲ ዝነበሮም ብሕውነትን ምምቕቓልን ይነብሩ ነበሩ።

አቱም ሕጂ እትበኽዩ፥ ክትስሕቁ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ብምኽንያት ወዲ ሰብ ሰባት እንተ ጸልኡኹም፥ እንተ ፈለዩኹም፥ እንተ ጸረፉኹም፥ ሸምኩምውን እንተ አነወርዎ ብፁዓን  ኢኹም። እቲ ሎሚ እንነብሮ እንሳቐዮን መጨረሽታ አይኮነን፡፤ እቲ ሎሚ አብ ሕይወትና አብዚ ምድሪ ብሓይሊ መንፈስ ክርስቶስ  እንኃንጾ ዘለና መንግሥተ አምላኽ  . መንግሥተ አምላኽ ንምህናጽ ስደትን ስቅያትን ከምዘለዎ የረድአና፡፤ ሓደ ነገር ግና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ የተስፍወና ዓስብኹም አብ ሰማይ ብዙኅ ኪኸውን እዩ፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ባህ ይበልኩም ብሓጎስውን ተሰራሰሩ። በዚ ቃል ክርስቶስ ሉቃስ ነቲ ናይ ግዚኡ ማሕበር አመንቲ የተስፍዎም። ሎሚውን ነቶም ብሓቂ አብ ሕይወትና ነቲ ቃል አምላኽ ቃል ወንጌል ተቐቢልና እሙናት ሓዋሪያት ክርስቶስ ኮይና ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ምስ እንቅጽል  አብዚ ምድሪ እዚ ስደትን ውርደትን ከምዘጋንፈና ክንፈልጥ ይግበአና፤ እዚ ጊና ግዚአያዊ እምበር ዘለዓለማዊ አይኮነን። አብዚ ጸዋዕታ እዚ እሙናት ኮይና ምስ እንርከብ ክርስቶስ ጎይታና ዓስብና  አብ ሰማይ ብዙኅ ከምዝኸውን፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ባህ ከምዝብለና  ብሓጎስውን ከም እንሰራሰር” የተስፍወና፡፤ በዚ ተስፋ ተጸናኒዒና ኢና እምበአር አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና እሙናት ኮይና ክንጎዓዝ እንዕደም።

አቱም ሃብታማት ግና ሓጎስኩም ወዲ እኩም ኢኹም እሞ ወይልኹም። አቱም ሕጂ እትስሕቁ፥ ክትበኽዩን ኽትሓዝኑን  ኢኹም እሞ ወይሉኹም። ክርስቶስ አብዚ ንሃብታማት ክኽኑኖም ይርከብ። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ድኽነትና ነቲ አብ  እግዚአብሔር አምላኽና ዘለና እምነት  መግለጺ  ክኸውን አለዎ። ሓደ ምልክት ነቲ በዚ ናይዚ ዓለም ሃብቲ ወይ ነገራት እዚ ክትሕጎስን ክታዓግብን ዘይተረኽበት ነብሲ እምነታን ተስፋአን ሃብታን ሓጎሳን አብ እግዚአብሔር ፈጣሪአ ትገቢር ማለት ኢዩ። እዚ ምስ እንገቢር ሕይወትና ብፍቕሪ አምላኽ ይመልእ፤ ነሕዋትናን አኃትና ፍቕሪ ክንልግስ ንርከብ። እቲ ኻሊእ መግለጺ ድኽነት ሓደ ክርስቲያን ከአ  ነቲ ዝተዋህቦ ጸጋ አምላኽ ነቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ብምኽታል ሚስ አሕዋቱ ተኻፊሉ ዝነቢር  ኢዩ። እቲ ካብ እግዚአብሄ ዝረኸቦ ሓጎስ ነሕዋቱ ዘካፍል፡ ነቲ ዝተዋህቦ ነገራት ሃብቲ ተጠቂሙ አብ ምፍታሕ ጸገም አኅዋቱ አኃቱ ዘውዕሎ እዩ፡:

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.