አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 14.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………:

ዮሓ.3:13-17

ብጀካ  እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ፥ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እካ የልቦን። ብእኡ ዚአምን ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ከይጠፍእሲ፥ ከምቲ ሙሴ አብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ፥ ወዲ ሰብ ድማ ኸምኡ ኺስቀል ይግባእ ኢዩ።

“በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለ ዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ኸይጠፍእሲ፥ አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ። ምኽኒያቱ አምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለአኾ፥ ዓለም ብእኡ ምእንቲ ኽትድኅን እምበር ንዓለም ኪፈርድ ኢሉ አይኮነን።

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “ብጀካ  እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ፥ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እካ የልቦን” እናበለ አምላኽነቱ ይገልጽ።  ናብ መንግሥተ ሰማይ ዝደየበ ወላሓደ የለን፡ ስለዚ ምሉእ ዝኾነ ፍልጠት ምስጢር እግዚአብሔር ክህልዎ ዝኽእል ሰብ የልቦን።  ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ  ወዲ አምላኽ ካልአይ አካል ናይ ቅድስቲ ሥላሴ። ብእኡ ዚአምን ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ከይጠፍእሲ፥ ከምቲ ሙሴ አብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ፥ ወዲ ሰብ ድማ ኸምኡ ኺስቀል ይግባእ” ብምባል ናይ ብሉይ ኪዳን  ይጠቅስ። እግዚአብሔር ንሙሴ አብ መጽሓፍ ዘኁልቁ 21:8-9  ከምዚ ከምዚ ክብሎ ንርኢ “በስራዚ መርዛም ተመን ግበር፥ አብ ባላ ድማ ስቐሎ። ዝተነኽሰ ዘበለ ናብኡ እንተ ጠመተ ኸአ ኪሓዊ እዩ።” ሙሴ ኸአ ኻብ አስራዚ ተመን ገበረ፥ አብ ባላውን ሰቐሎ። ብተመን ዝተነኽሰ ዘበለ ሰብ ናብቲ ተመን አስራዚ እንተ ጠመተ ድማ ይሓዊ ነበረ። መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ምስቲ ናቱ ስቅለት የወዳድሮ ወይ የመዛዝኖ። ነቲ ስቕለቱ ትርጉም ወይ ክብሪ ንምሃብ። ነቲ መስቀሉ ብአምነት ዝጠመተ ኸኣ ኣብቲ ምሥጢረ ድኅነቱ ተሳታፊ ይኸውን ። አብዚ ከም አብነት ካብቶም አብ መስቀል ምስኡ ዝተሰቅሉ ክንዝክር ንኽእል። “ ኦ ጎይታይ ብመንግስትኻ ኽትመጽእ ከሎኻ ዘክረኒ” በሎ፡፤ ኢየሱስ ከአ “ ሎሚ አብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ አሎኹ “ በሎ። ሉቃ.23:42-43 ክርስቶስ ጎይታና እምበኣር ካብ ሞት፤ ክብ ጥፍኣት ንኸድኅነና፤ አብቲ ምሥቲረ ድኅነቱ ንኸሳትፈና  ክስቀል ነይሩዎ። ስለዚ አብ ሽግርናን ጸገምና ንመስቀል ንጠምት፡ ንሱ ትዕግስትን ጥበብን ክህበና ኢዩ።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዘምጽኦ ምኽኒያት ነቲ ካብ እግዚአብሔር ፈጣሪኡ ርሒቑ  አብ ኃጢአት ዝመላለስ ዝነበረ ሰብ ናብቲ ቅኑዕ መገዱ ንኽመልሶ – ተሳታፊ መንግሥተ አምላኽ ንኽገብሮ ኢዩ። ነቲ ብኃጢአት ተባላሽዩ ዝነበረ መለኮታዊ መልክዕ ምስሊ ወዲ ሰብ – ናብቲ ሓቀኛ መልክዑ ንምምላስ ኢዩ። ስለዚ ንኸድኅነና እምበአር ስጋና ለበሰ አብ ሞንጎና ሓደረ። ንዓና ናብ ሰማይ ንምስሓብ ሓፍ/ክብ  ንኸብለና ንሱ ትሕት በለ ናብ ምድሪውን ወረደ። ሃብታም ክንሱ ድኽነት መረጸ። “ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ፥ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ” እናበለ  ጳውሎስ አብ ፪ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ  አብ 8፡9ይጽሕፍ። ስለዚ ነቲ ምእንቲ ድኅነትና አብ መስቀል ዝወዓለ ኢየሱስ ንኽንክተል መዓልታዊ መስቀልና ክንጸውር ይግበአና። አሰሩ ክንክተል ይግበአና፡ መስቀል ምንጪ ድኅነትና ምኻኑ ክንአምን አሚና ነቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዘጋንፈና መስቀል ብሓጎስ ክንሽከሞ የዲሊ።

ምድራዊ ሕይወትና ካብ መስቀል ውርደት ናብ ክብሪ መንግሥተ ሰማይ፤ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ምስ ኢየሱስ ከም እንሰጋገር ክንርዳእ የድሊ። “በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ኸይጠፍእሲ፥ አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ። ምኽኒያቱ አምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለአኾ፥ ዓለም ብእኡ ምእንቲ ኽትድኅን እምበር ንዓለም ኪፈርድ ኢሉ አይኮነን።

ፍቕሪ አምላኽ ምእንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኅነት አብ መስቀል ተገልጸ። አብ መስቀል ብሙማት ከአ እቲ ዝዓበ ፍቕሩ ገለጸልና። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ስለዚ መዓልታዊ ነቲ ምእንታና አብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም ምዝካርን ምስትንታንን የድሊ።  አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ኢዩ አፍቂሩና፡ ባዓሉ ከምዝብሎ ኸአ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን።

ኦ ጎይታይ ንስኻ ከም አምላኽ ገርካ ኢካ አፍቂርካኒ፡ ትርጉም መስቀል ተረዲአ መዓልታዊ መስቀለይ ጸይረ ክስዕበካ ሓግዘኒ ደግፈኒ።   ከምቶም ብፍቕርኻ ዝነዱ ዝነበሩ ቅዱሳት አነውን ብፍቕርኻ ክከምዝነድድ ግበረኒ! አሜን

ብሓት ንአብን ንወልድን …………: ።

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.