አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 15.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: ፡

ዮሓ.19:25-27

አብ ጥቃ መስቀል ኢየሱስ ከአ አዲኡን ኅብቲ እንኖኡን፥ ማሪያም ሰበይቲ ቀልዮጳን ማሪያም መግደላዊትን፥ ደው ኢለን ነበራ። ኢየሱስ ነዲ ኡ፥ “ አቲ ሰበይቲ! እንሆ ወዲኺ” በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከአ “ እንሃ አዴኻ” በሎ። እቲ ወዲ መዝሙርውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ።

  • አስትንትኖ

ቅዱስ ጳውሎስ ምልኣት ጊዜ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ንወዱ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ እግዚኣብሔር ነቲ ብሓጢኣት ካብኡ ተፈልዩ ዝነበረ ሰብ ካብ ዝነበሮ ዓዘቕቲ ነጻ ከውጽኦ ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ባዕሉ ኣተወ። ብብዙሕ መንገድን ብዙሕ ሻዕን ከኣ ብነቢያት ተዛረበ መደብ ኣምላኽ ኣብ ምልኣት ምስ በጽሔ ክርስቶስ ናይቶም ብዙሓት ነቢያት መፈጸምን ምልኣትን ስለዝኾነ ካብ ድንግል ተወልደ። ካብኣ ተወሊዱ ከኣ ንኹልና ደቂ እግዚኣብሔር ናይ ምዃን መሰል ሃበና። ኣምላኽ ከም ሰብ ኮይኑ ንኽመጽእ ከኣ ንማሪያም መረጸ።

እዛ ሰበይቲ እምበኣር ኣብቲ ሞት ፍቁር ወዳ ሓደ ሓደራ ትቕበል  “እንሆ ወድኺ” ከምኡ ንረድኡ” እንሃ ኣዴኻ” ብማለት ማርያም ኣደ ኩሎም ኣመንቲ ክትኮውን ከም ዘለዋ ሓደራ ይገድፈላ። ማርያም እምበኣር ነታ ክርስቶስ ንተልእኽኡ ክትቅጽል ዝሓረያ ቤተ ክርስትያን አዲኡ ይሓድገላ። “ብመለኮታዊ ፍቃድ ምስቲ ቦኵሪ ወዳ ብብርቱዕ ሓዘን ተሳቒያ፡ ኣብቲ እናታዊ ልባ ንወፈያ ወዳ ምስ ርእሳ ብምውህሃድ ከኣ ንመሥዋዕቲ እቲ ካብኣ ዝተወልደ ብፍቕሪ ሕራይ ኢላ ተቐበለቶ። ክሳብቲ ኣብ ጥቓ መስቀል ደው ብምባል (ዮሓ.19፡25) ምስ ወዳ ዝንበራ ሓድነት ብእምነት ሓለወቶ። ኣብ መጨረሽታ ከኣ፡ በቲ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዝነበረ ወዳ”  አቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ “ብምባል ኣደ ኵላ ቤተክርስትያን ንክትኮውን ሓደራ ምስ ተዋባ ተቐበለቶ።

ማርያም ንመደብ ድሕነት ኣምላኽ ብሙሉኡ ተሳቲፋቶ ኢያ፡ ኣብ መስቀል ምስ ወዳ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝረኸበቶ መከራ ኣቐዲሙ ስምዖን ነቢይ ተነቢዩላ ነይሩ ኢዩ። ምስ ወዳ ምእንቲ ድሕነትና ንሳውን እቲ መሪር ሓዘን ንልባ ከም ሰይፊ ክስንጥቖ ተረኺቡ ኢዩ (2፡35)።

ኢየሱስ፡ ማርያም “ እንሃ አዴኻ” እናበለ ንዮሓንስ ክህባ እንከሎ ሓደ ዓቢይ ምስጢር ዝሓዘ ነበረ። ንሱ ብስም ኵልና ኣመንቲ ንማርያም ይቕበላ።  ዮሓንስ ንቃል ኢየሱስ ዚሰምዕን ዝ እዘዝን ብምንባሩ  ነደ ጐይትኡ ዝበሎ ተቐቢሉ ንማሪያም ብእምነት ንቤቱ ክወስዳ ይርኤ። በቲ አብ መሥዋ ዕቲ ድኅነት ዝኸፈለቶ መሥዋ ዕቲ አብ ድኅነት ደቂ ሰባት ዓቢ ተራ ተዋሂቡዋ፡  ናይቶም ኩሎም ዝተቐበሉዎ ብስሙ ዝተጠምቁን መንፈሳዊት አደ ምኻና ብወግ ዒ ተአወጀላ። ምኽኒያቱ ንሳ ሚስ ወዳ ንድኅነት ደቂ ሰብ ተሰዊዓ ኢያ። ቅዱስ ሄርኒሞስ “ አብ  ሰብነት ክርስቶስ ቁስሊ ነይሩ፡ አብ ልቢ ማሪያም ግና ብርቱዕ ሥቓይ፤ ንልባ ሰንጢቑ ዚኃልፍ ነበረ “ ይብል።

ሔዋን ብሥጋ አደ ኹሉና ክትከዊን ከላ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም  ከአ ብመንፈስ አደ ነፍሲ ወከፍና አመንቲ ኮይና ትርከብ።  ነቲ ብሰንኪ ኃጢአት ጠፊ ኡ ዝነበረ አባታዊ ውልድነት ብሳላ ተአዚዞ ማሪያም ተመለሰልና። ዝከበርኩም አኅዋትን አኃትን እምበአር ነዛ አደ መድኃኒና አደና ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል አምሪያም አብቲ መአዲ ድድኅነት፤ ንኽተሳትፈና ክተብጸኃና፤ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዘድሊየና ጸጋታት ካብቲ ፍቑር ወዳ ክተማልደልና ትኽ እል ኢያ እሞ ሃየ ነንገዛና ንውሰዳ፡ አሰራ ብምኽታል አብ ሕይወትና መደብ አምላኽ ንኽፍጸም ልባትና ነቲ ልዑል አምላኽና ንኽፈተሉ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: ፡

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.