ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መስከረም – 17.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: ፡

ሉቃ.7.1-10

ኢየሱስ ኩሉ ዘረባኡ  ነቶም ሕዝቢ ኣስሚዑ ምስ ወድኣ ናብ ቅፍርናሆም ኣተወ።  ኣብኡ ኸኣ ሓሚሙ ንሞት ዝቐረበ ዚፈትዎ ጊልያ ዝነበሮ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ነበረ።  ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰመዐ፥ መጺኡ ንጊልያኡ ኪሕውየሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰመዐ፥ ናብኡ ልኢኹ ለመኖ። ንሳቶም ድማ ናብ ኢየሱስ መጺኦም “ ንሱ ንሕዝብና ይፈቱ፥ ቤት ጸሎትና ዝሠርሓልና ኸአ ንሱ እዩ እሞ እዚ ኽትገብረሉ ይግበኦ እዩ፡ ኢሎም አጽኖዖም ለመንዎ። ኢየሱስ ከአ ምስ አቶም ከደ፥ ናብ ቤቱ ምስ ቀረበ ድማ እቲ ሓለቓ ሚእቲ አዕሩኹ ልኢኹ ከምዚ በሎ፦ “ ጎይታይ፥ ናብ ቤተይ ክትአቱ አይብቁዑን ኢየ እሞ አይትድከም። ስለዚ ድማ እየ ናባኻ ንምምጻእ ንርእሰይ ብቑዕ ገይረ ዘይቆጸርኩ። ግናኸ ሓንቲ ቓል ተዛረብ ጊልያይ ከአ ኺሓዊ እዩ። አነ አብ ትሕቲ ስበ ሥልጣን ዘገልግል፥ አብ ትሕተይውን ጭፍራ ዘለዉኒ ሰብ እየ። ነዚ ኪድ እብሎ፥ ንሱ ኸአ ይኸይድ፥ ነቲ ድማ ነዓ እብሎ፥ ንሱ ኸአ ይመጽእ፥ ንጊልያይውን ‘ እዚ ግበር እብሎ ንሱ ኸአ ይገብር።” ኢየሱስ ነዚ ምስ ሰምዐ ተገረመ፥ ናብቶም ዚስዕብዎ ዝነበሩ ግልጽ ኢሉ ኸአ ‘’ ከምዚ ዝበለ እምነት አብ እስራኤል እካ አይረ ኽብኩም፥ እብለኩም አሎኹ” በሎም። እቶም ልኡኻት ናብ ቤት ምስ ተመልሱ ድማ ነቲ ጊልያ ሓውዩ ረኸብዎ።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉቃስ ወንጌላዊ ገይሩ ነፍሲ ወከፍና ልባትና ንክርስቲያናዊ እመንትና  ክፉት፡ አብ ቃል አምላኽ ምሉእ ድልዱልን ዝኾነ እምነት  ንኽህልወና  ይ ዕድምን ዘዘካኽርን ኢዩ።

እቲ መጀመርታ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዝረአየና ስቅያት  ወይ ኩነታት  ናይቲ   ሓለቓ ሚእቲ። ክርስቶስ ነዚ ምስ ሰምዐ ግና ናብኡ ገጹ የምርሕ፤ አብቲ ኩነታት ስቅያቶም ይአቱ፡ ብፍቕሪ አብቲ ሽግሮም ይሳተፍ። ኢየሱስ ከአ ምስአቶም ከደ ይብለና፥ ክርስቶስ እምበአር ናብቲ ዝጸውዖ ሰብ፤ ናብቲ ዝደለዮ ሰብ፡ ናብቲ ድኅነቱ ዝሓተተ ሰብ ጉዑዞ ክጅምር  ንርእዩ። ሚስ ኩሉናውን ከምኡ ኢዩ ዝገቢር ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ። አብ ቅድሚኡ ቀሪብና ጸጋታቱ ፈውሱ ድኅነት አብ ዝሓተትናሉ ብፍቕሪ ናባና ብምጻእን አብቲ ኩነታት ሕይወትና ብምእታዊን ምሕረቱን ጸጋታቱን ይዕድለና። አብዚ እምነት ናይቲ ሓለቃ ሚእቲውን ክንርኢ ንኽእል፡ ንሱ ንነፍሲ ወእክፍና መሪሕ ወይ አብነት ጉዑዞ እምነትና ክኸዊን ዘለዎ ኢዩ።

ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰመዐ፥ መጺኡ ንጊልያኡ ኪሕውየሉ ሽማግለታት አይሁድ ናብኡ ልኢኹ ለመኖ።  እዚ ሰብ እዚ ድሮ ብዛዕባ ኢየሱስ ሰሚዑ ነይሩ ኢዩ። እቲ  ቃል ሕይወት ዝኾነ ቃል አምላኽ ድሮ ተሰቢኽዎ ነዩ ኢዩ፡ ነዚ ቃል እዚ አብ ልቡ ሒዙዎ፡ ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰመዐ፥  እዚ ሰብን እግዚአብሄር ዝኾነ ክርስቶስ ከምዘሕውየሉ ከምዝሰምዖ ብምእማን ሽማግለታት ክልምንሉ ይልእኽ። ክርስቶስ ከምቲ ዝሰማ ዕናዮ ናብ ቤቱ የምርሕ፡ ክረኽቦ ናብታ ምሽኪን ዝኾነት ሕይወቱ ንኽአቱ፡ ስጋዊ ጥራይ ዘይኮነ መንፈሳዊ ሕውየት ድኅነት  ንኽልግሰሉ።

እቲ ሓለቓ ሚእቲ ናብ ቤቱ ከምዝቐረበ ሚስ ፈለጠ   ደጊሙ አዕሩኹ ልኢኹ ከምዚ በሎ፦ “ ጎይታይ፥ ናብ ቤተይ ክትአቱ አይብቁዑን ኢየ እሞ አይትድከም። ብምባል ነቲ ምንጭን መሠረትን ኩሉ ዝኾነ አምላኽ ድኽነቱን ሕመቑን ሓጢአቱን ይገልጽን ይንሳሕ። አብ ቅድሚ እቲ ልዑል አምላኽ ሚስ ኩሉ እቲ ዝነበሮ ዓለማዊ ስልጣን ዓሚቕ ዝኾነ ትሕትንኡ ይገልጽ።

ናብ ቤተይ ክትአቱ አይብቁዑን ኢየ እሞ አይትድከም” ድሕሪ ምባል ቀጺሉ  “ ስለዚ ድማ እየ ናባኻ ንምምጻእ ንርእሰይ ብቑዕ ገይረ ዘይቆጸርኩ” እናበለ ይዛረብ። ግናኸ ሓንቲ ቓል ተዛረብ ጊልያይ ከአ ኺሓዊ እዩ” ይብል።  በቲ ሕይወቱ በቲ ድኻምነቱ ብምእማን አብ ቅድሚ እቲ ሰማያዊ ንጉስ ንኽቀውም ይሓፍር። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እግዚአብሔር ግን ፍቕሪ ኢዩ፡ መሓሪ ኢዩ። ንሓጢአተኛታትን ድኹማትን እምበር ንቅዱሳት ከምዘይመጸ ባዕሉ ሰቢኹን ምሂሩን ኢዩ።  ስለዚ ናብዚ ሓለቓ ምኢቲ ዘይአማናይ  አብቲ ናይ ድኅነት መአዲ ንኸሳትፍ ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ስጋዊን መንፈሳዊን ሕይወት አብ ቤቱ ንኽፍጽም ናብኡ የምርሕ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: ፡

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.