ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መስከረም – 18.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር .……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም …………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡ ፡

ሉቃ.7.11-17

ኢየሱስ ንጽባሒቱ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ኸደ፥ ምስኡ ኸአ ደቂ መዛሙርቱን ብዝኅ ሕዝብን ከዱ። ናብ አፍ ደገ እታ ኸተማ ምስ ቀረበ፥ እንሆ ነዲ ኡሓደ ወዳ ዝነበረ ስለ ዝሞተ ተፀይሩ ይወጽእ ነበረ፥ ንሳ ኸአ መበለት ነበረት። ብዙኅት ደቂ እታ ኸተማ ኸአ ምስአ ነበሩ። ጎይታ ምስ ረአያ ራኅርኃላ፥ “አይትብከዩ” ከአ በላ። ቀሪቡ ነቲ ቓሬዛ ተንከዮ፥ እቶም ፀወርቲውን ደው በሉ፤ ንሱ ኸአ “ አታ ጎበዝ፥ ተንሥእ እብለካ አሎኹ” በሎ። እቲ ምውት ተንሢኡ ኮፍ በለ፥ ምዝራብውን ጀመረ፤ ኢየሱስ ድማ ነዲኡ ሃባ። ንኹሎም ፍርሃት ኃዞም፤ “ አብ ማእከልና ዓቢይ ነቢይ ተንሢኡልና፥ አምላኽ ንሕዝቡ በጺሕዎ” እናበሉ ኸአ  ንአምላኽ አመስገንዎ። ዝናኡ ኸአ አብ ኩላ ይሁዳን ከባቢአን ተስምዐ።

  • ስተንትኖ

ኢየሱስ ነቲ አብ ቅፍርናሆም ንጊልያኡ ከሕውየሉ  ልመናኡ ዘቕረበ  ሓለቓ ሚእቲ በቲ እምነቱ  ተገሪሙ ልመንኡ ብምፍጻም ንጽባሒቱ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ይኸይድ፥ ሓዋሪያቱን ብዙሓት ክልኦት ሕዝብን ከአ እቲ ናቱ ተጋባራትን ቃላትን ርእዮም ክስዕብዎ ተረኽቡ። ምስኡ ኸአ  ከዱ ይብለና ቃል አምላኽ።

እንሆ ነዲኡ ሓደ ወዳ ዝነበረ ስለ ዝሞተ ተፀይሩ ይወጽእ ነበረ፥ ንሳ ኸአ መበለት ነበረት። ብዙኅት ደቂ እታ ኸተማ ኸአ ምስአ ነበሩ። ጎይታ ምስ ረአያ ራኅርኃላ፥ ይብለና።  “ጎይታ ምስ ረአያ ራኅርኃላ” ካብዚ  ርሕራሐ ተበጊሱ ከአ ከአ ነቲ ወዳ ከተሰአላ ተረኽበ። ብምሕረቱ ፍቕሩ አብዛ ስድራ ቤት እዚአ ተአምራት ይፍጽም። “አቱም ሕጂ እትበኽዩ ፥ ክትስሕቁ ኢኹም እሞ ብጽዓን ኢኹም” ሉቃ. 6፡21 “አታ ጎበዝ፥ ተንሥእ እብለካ አሎኹ” እቲ ምውት ተንሢኡ ኮፍ በለ፥ ምዝራብውን ጀመረ፤  ትንሣኤ ናይዚ መንእሰይ መግለጺ ሓይሊ አምላኽን ምሕረቱን ኢዩ። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሃብታም ክንዲዚኮነ ነዚ መንእንሰይ ካብ ሞት ናብ ሕይወት የተንሥኦ። እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ሓይሉ ኩሉ  አብ አገልግሎት ምሕረት ኢዩ ዘውዕሎ። ምኽኒያቱ ሓይሊ አምላኽ ሓይሊ ፍቕሪ ኢዩ።

እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ አብ መንጎና ብምርካብ እቲ ሓያል ፍቕሩ የርእየና። ካብ ኩሉ ሕማምና ሓጢአትና ይምሕረና። ካብቲ ዝወደቅናሉ የተስአና፤ አነ መንገዲን ሓቅን ሕይወትን እየ እንዳበለ ከአ ካብ ሞት ናብ ሕይወት የሳግረና። ንሕና ሕይወት ምእንቲ ክንረክብ ንሱ ንኃጢአትና ብምስካም አብ መስቀል ሞተ። ብሞቱ ከአ ተሳተፍቲ እቲ መለኮታዊ ሕይወቱ ገበረና። ዘካሪያስ ከምዚ እናበለ ይንበ “ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን ዝተበጀዎምን እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይባረኽ። ንሱ ነቶም አብ ጽልማትን አብ ጽላሎት ሞትን ዚርከቡ ኼብርህ እዩ፤ ነእጋርና ኸአ ናብ መንገዲ ሰላም ኪመርሕ እዩ።”

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃቲን ካብዚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር ንሕናውን አምላኽና ካብቲ ዝወደቅናሉ ኃጢአት ከተንስአናን ክምሕረናን ብእምነት ናብኡ ንቕረብ።  ንበደልና አብ መንበረ ታቦት ነወፍዮ ንሱ ኸአ ምሕረቱ ምልጋስ ጥራይ ዘይኮነ ጸጋታቱ ክሽልመና ኢዩ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡ ፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.