ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መስከረም – 19.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ሉቃ.7.31-35

“እምበአር ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ  ብምንታይ ክምስሎ እየ፧ ንመንከ ይመስሉ፧ ነቶም አብ ዕዳጋ ዚቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጸዋዊዖም፥ ‘እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳሳ ዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይቤኸኩምን’ ዚበሃሃሉ ቖልዑ እዮም ዚመስሉ። እንጌራ ዘይበልዕን ወይኒ ዘይሰትን ዮሓንስ መጥምቕ እንተ መጸ ‘ጋኔን አለዎ’ ትብሉ። ዚበልዕን ዚሰትን ወዲ ሰብ እንተ መጸ ኸአ ‘ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ፈታዊ ተቀበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን’ ትብሉ። ጥበብ ግና ብኹሎም ደቃ ረተዐት።

  • አስተንትኖ

መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ተ አምራታት ይፍጽም፡ አብ ቅድሚ አሕዛብ ምሕረት እቲ ሰማያዊ አብኡ  ይገልጽ፤ አብ ቅድሚ አይሁድ ከም ሓደ በዓል ስልጣን ይዛረብ። ብዙሓት ነዚ ተአምራታት ርእዮም፤ ስጋዊ ሕውየት  ርእዮም ይስዕብዎ ይደሊዩዎ። ሓቀኛ ለውጢ ወይ ንስሓ ኪገብሩ ጊና የጸግሞም። ነቲ ዝገብረሎም ዝነበረ ስጋዊ ነገራት ክቕበሉዎ ተረኽቡ ነቲ መንፈሳዊ ነገራት ጊና ክንጽግዎ ተረኽቡ።

ስለዚ ኢዩ መድኃኒን አኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ባሕሪያቶም ርእዩን ተዓዚቡን “እምበአር ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ  ብምንታይ ክምስሎ እየ፧ ንመንከ ይመስሉ፧ እናበለ ብዘይ ምእማኖም ብዘይ ምልዋጦም ብቆሉዑት ክምስሎም ዝርከብ።  ሎሚውን ንዓና ነዘን ቃላት እዚአተን ይደግመልና አሎ። እግዚአብሔር አምላኽና ሎሚውን እንተኾነ አብ መንጎና ብመንገዲ እታ መርዓቱ ዝኾነ ቤተክርስቲያን ዘድሊየና ጸጋታቱ ይዕድለና አሎ፡ ምስጢራቱ ብምስራዕ ካብ ኃጢአትና የንጸሓና አሎ፡ ምሕረቱ ይልግሰልና አሎ፡ መዓልታዊ ብፍላይ ሰንበት ሰንበት መአዱ ብምስራዕ ንዑ ብልዑ ስተዩ ሕይወት ክትረኽቡ ይብለና አሎ። ነቲ ኩሉ ዝተገብረልና ሰናይ ብምዝካርን ብምርአይን ከአ ንኽርስቶስ ጎይታና ክንስዕቦ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ክንልወጥ የዲሊ። ነቲ ዝግበረልና ናይ ለውጢ፡ ናይ ድኅነት ዕድመ ልባትና ከፊትና ክንቅበሎን ክልንስዕቦን የድሊ።

እዚ ምስ ዘይንገቢር ግና እግዚአብሔር አምላኽና ሎሚውን ንዓና እዞም ቃላት እዚአቶም ከስመዓና ኢዩ። “እምበአር ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ  ብምንታይ ክምስሎ እየ፧ ንመንከ ይመስሉ፧ ነቶም አብ ዕዳጋ ዚቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጸዋዊዖም፥ ‘እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳሳ ዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይቤኸኩምን’ ዚበሃሃሉ ቖልዑ እዮም ዚመስሉ። ‘እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳሳዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይቤኸኩምን’ እግዚአብሔር አምላኽና ብዝተፈላለየ መገዲ ቃላቱ ይዘርእ አሎ፡ ምስጢራቱ ይሰረዕ አሎ፡ ድኅነት ዘለ ዓለማዊ ሕይወት ይእውጀልና ይዕድመና አሎ። ስለዚ ነዚ ሸለል ከይንቢል።

እሰያስ አብ መዕራፍ 5:4 “ነታኽልቲ ወይነይሲ ኃለፋ እቲ አነ ዝገበርክሉ እንታይ ኮን ምተግብረሉ ነይሩ፧ ዘቢብ የፍሪ እዩ ኢለ እናተጸበኼዎስ፥ ስለምንታይ እዩ መጺጽ ፍረ ዝፈሪ፧ እግዚአብሔር አምላኽና ም እንቲ ንሕና ናጽነት ክንረክብ ካብ ኃጢአትና ክነጸሕ በቲ ሓደ ወዱ ብምልአኽ ካብ ሞት ናብ ሕይወት አሳጊሩና ኢዩ። ካብ ጥፍአት መገዲ ናብቲ ቅኑዕ መንገዲመሊሱና ኢዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ነፍሲወከፍና ናብ ቅድስና ክነምርሕ ፍረ ክንፈሪ ይደሊ። ስለዚ መዓልታዊ ምእንቲ ፍቕሪ አምላኽ ኢልና መፈሳዊ ተጋድሎ ክነዘውትር ይግበአና። እቲ ዝጸወዓና አምላኽና ቅዱስ ኢዩ እሞ ንሕናውን ቅዱሳት ኽንከዊን የደሊ። ንጸዋዕታ ንሕሽኽታ  አምላኽ ጽን ኢልና ክንሰምዕ የድሊ። መደብ አምላኽ አብ ሕይወትና ንኽፍጽም ክነፍቅድ የድሊ። ነቲ ዝተቀበልናዮ ጸጋ አምላኽ ኮንቱ ኮይኑ ከይተርፍ ክንሰርሕ ። እቲ ሓቀኛ እምነት ዝግለጽ አብቲ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ልቢ ውሽጣዊ ንስሓ ሚስ እንገቢር ኢዩ፤ እሞ ናብ ንስሃ ቀሪብና ምስቲ ሰማያዊ አምላክ ተዓሪቕና መገዲ ቅድስና ንስ ዓብ። ነዚ አምላኽ ብአማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ይሓግዘና! አሜን።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

Leave a Reply

Your email address will not be published.