አስተንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም 27.2018

በዓለ መስቀል

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

 

ዮሓ. 19.25-27

አብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከአ አዲ ኡን ኃብቲ እንኡን፥ ማሪያም ሰበይቲ ቀለዩጳን ማሪያም መግደላዊትን፥ ደው ኢለን ነበራ።  ኢየሱስ ነዲኡ፥ ነቲ ዚፍቅሮ ወድ መዝሙርውን አብ ጥቓአ ደው ኢሉ ምስረአየ  ነዲኡ “አቲ ሰበይቲ! እንሆ ወድኺ” በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከአ  “ እንሃ አዴኻ” በሎ። እቲ ወድ መዝሙርውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ።

  • አስተንትኖ

መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  አብቲ ግዜ መሪር ስቃያቱ  ነዲኡ ይሓስብ፡  ነቲ ዘፍቅሮ የውሃንስ ይሓስብ።  ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ክሃስብ ይርከብ። ንማሪያም ከኣ ኣብዚ ሞት ፍቁር ወዳ ሓደ ሓደራ ትቕበል = “እንሆ ወድኺ” ከምኡ ንረድኡ” እንሃት ኣዴኻ ብማለት ማርያም ኣደ ኩሎም ኣመንቲ ክትኮውን ከም ዘለዋ ሓደራ ይገድፈላ።

ማርያም እምበኣር ነታ ክርስቶስ ንተልእኽኡ ክትቅጽል ዝሓረያ ቤተ ክርስትያን ነዲኡ ይሓድገላ። “ብመለኮታዊ ፍቃድ ምስቲ ቦኵሪ ወዳ ብብርቱዕ ሓዘን ተሳቒያ፡ ኣብቲ እናታዊ ልባ ንወፈያ ወዳ ምስ ርእሳ ብምውህሃድ ከኣ ንመሥዋዕቲ እቲ ካብኣ ዝተውልደ ብፍቕሪ ሕራይ ኢላ ተቐበለቶ። ክሳብቲ ኣብ ጥቓ መስቀል ደው ብምባል ምስ ወዳ ዝንበራ ሓድነት ብእምነት ሓለወቶ።  ኣብ መጨረሽታ ከኣ፡ በቲ ኣብ መስቀል ዝመውት ዝነበረ መድሓኒና” ኣደ ኵላ ቤተክርስትያን ንክትኮውን ሓደራ ምስ ተዋባ ተቐበለቶ። ማርያም ንመደብ ድሕነት ኣምላኽ ብሙሉኡ ተሳቲፋቶ ኢያ፡  ኣብ መስቀል ምስ ወዳ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝረኸበቶ መከራ ኣቐዲሙ ስምዖን ነቢይ ተነቢዩላ ነይሩ ኢዩ። ምስ ወዳ ምእንቲ ድሕነትና ንሳውን እቲ መሪር ሓዘን ንልባ ከም ሰይፊ ክስንጥቖ ተረኺቡ ኢዩ

ሎሚ መስቀል ክነብዕል ከለና

ኣይሁድ ምልክት ይልሙኑ፡ ግሪኻውያን ድማ ጥበብ የደልዩ፡ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት፥ ንኣሕዛብ ከኣ ዕሽነት  ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ይብል ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ክጽሕፍ ከሎ። ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ ክርስትና ብዘይ መስቀል ክርስትና ኣይኮነንን። ኣብ ሕይወቱ ንመስቀል ዘይቅበል ክነብር ኣይክእልን፡ ሕይወቱ ክመርሕ ኣይክእልን ንሱ ብባህርኡ ኣምላክ እካ እንተኾነ፥ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት፥ ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። እንተኾነ ሰብ ብምኻን፥ መልኽዕ ባርያ ብምውሳድ፥ ብገዛእ ፍቓዱ ንርእሱ ሞት፥ ኣረ እካ ደኣ ክሳብ ኣብ መስቀል ሙማት፥ ተኣዘዘ። ነዚ ምስጢር እዚ ሽዑ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ኪስዕበኒ ዚደሊ ሕይወቱ ይመንን። መስቀሉ ኣልዒሉ ድማ ይስዓበኒ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና መለኮታዊ ባሕርይ ከልብሰና ቢሉ፡ ሰብአዊ ስጋና ለበሰ። ንሕና ካብ ኩሉ ኹኔነ ነጻ ኮይና ምእንቲ ኽንርከብ ንሱ አገልጋሊና ኮይኑ ተረኽበ። አብ መጨረሻ ንሕና ምእንቲ ክንጸድቕ ክንድኅን  ንኃጢአትና አብ መስቀል ጾሮ። ንሕና ሕይወት ም እንቲ ኽንረክብ ምእንቲ  ነፍሲ ወከፍና ሞተ። ናአና ንፍጡራቱ ኸአ “ ኪስዕበኒ ዚደሊ ሕይወቱ ይመንን። መስቀሉ ኣልዒሉ ድማ ይስዓበኒ” እናበለ ይጽው ዕ። ስለዚ ንጎይታና አምላኽና ንምስዓብ መዓልቲ መዓልቲ  መስቀልና ክንሽከም የዲሊ። ም እንቲ ፍቕሪ ኢየሱስ ኢልና አብ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ንዘጋጥሙና ጽቃይን መከራን  ብትሕትና ክንቅበሎም ይግበአና። መስቀልና ብምሽካም ናይ መንፈስ ሓጎስ  ንረክብ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ንፍቃዱ እናመላእና መስቀልና ብምሽካም መዓልታዊ ክንስዕቦ ፍቕርና ክንገልጸሉ ብመንፈስ ቅዱሱ ይሓግዘና። ርሑስ በዓለ መስቀል ይግበረልና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

Leave a Reply

Your email address will not be published.