አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 14.2018

ሉቃ.17:11-19

ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ኪኸይድ ከሎ ድማ ብመንጎ ሰማሪያ ገሊላን ኃለፈ። ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኺአቱ ኸሎ ኸአ ብርሑቕ ደው ዝበሉ፥ ዓሰርተ ለምጻማት ተጋነፍዎ። ድምፆም ዓው አቢሎም ከአ “ ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” በልዎ። ንሱ ኸአ ምስ ረአዮም፥ “ ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት አርእዩ” በሎም። ኪኸዱ ኸለዉ ኸአ ነጽሑ። ካብአቶም  ሓደ ኸአ ከም ዝሃወየ ምስ ረአየ፥ ድምጹ ዓው አቢሉ ንአምላኽ እናመስገነ  ተመልሰ። እናአመስገኖ  ኸአ አብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ። ንሱ ሳምራዊ ነበረ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ እናበለ ሓተተ፦ “ ዝነጽሑስ ዓሠርተ ደይኮኑን፧ እቶም ትሽዓተ ደአ አበይ አለዉ፧ ብጀካ እዚ ኻልእ ዝዓሌቱስ ንአምላኽ ክብሪ ኺህብ ዝተመልሰዶ የልቦን፧” ብድኅርዚ “ ተንሥእ እሞ ኪድ፤ እምነትካ አሕወየትካ” በሎ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 14.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ሉቃ.17:11-19

ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ኪኸይድ ከሎ ድማ ብመንጎ ሰማሪያ ገሊላን ኃለፈ። ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኺአቱ ኸሎ ኸአ ብርሑቕ ደው ዝበሉ፥ ዓሰርተ ለምጻማት ተጋነፍዎ። ድምፆም ዓው አቢሎም ከአ “ ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” በልዎ። ንሱ ኸአ ምስ ረአዮም፥ “ ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት አርእዩ” በሎም። ኪኸዱ ኸለዉ ኸአ ነጽሑ። ካብአቶም  ሓደ ኸአ ከም ዝሃወየ ምስ ረአየ፥ ድምጹ ዓው አቢሉ ንአምላኽ እናመስገነ  ተመልሰ። እናአመስገኖ  ኸአ አብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ። ንሱ ሳምራዊ ነበረ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ እናበለ ሓተተ፦ “ ዝነጽሑስ ዓሠርተ ደይኮኑን፧ እቶም ትሽዓተ ደአ አበይ አለዉ፧ ብጀካ እዚ ኻልእ ዝዓሌቱስ ንአምላኽ ክብሪ ኺህብ ዝተመልሰዶ የልቦን፧” ብድኅርዚ “ ተንሥእ እሞ ኪድ፤ እምነትካ አሕወየትካ” በሎ።

አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ሉቃስ ወንጌላዊ ሕውየት ናይ ዓሰርተ ለምጻማት የዘንቱ። ካብዞም ዓሠርተ ኸአ ሓደ በቲ ዝተገብረሉ ጸጋ ከመስግን ከምዝተመልሰ የዘንቱ። አብዚ እምበአር ንነፍሲ ወከፍና እግዚአብሔር ዝገብረልና ሰጋታት  ብምፍላጥ መ ዓልታዊ ክነመስግን የዘኻኽረና፤፡

ወንጌላዊ ሉቃስ ክርስቶስ ጎይታ  ናብ ኢየሩሳሌም አብዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ኪኸይድ ከሎ ድማ ብመንጎ ሰማሪያን ገሊላን ከምዝኃለፈ የዘንቱ። ክርስቶስ ነቲ ካብ ሰማያዊ አብኡ ዝተቀበሎ ተልእኾ ንምፍጻም ሕይወቱ ወትሩ አብ ጉዑዞ ከምዝነበረ ቃል አምላኽ ይምህረና። ናብታ ር እሲ ከተማ  ዝኾነት የሩሳሌም ንምብጻሕ ከአ ኩሉ መሰናኽል እናሰገረ ንኹሉ አ አዳዊ ዘርጊሑ አብቲ ድኅነት ንኸሳትፍ ይሰርሕ። ነቲ አብ ገዛእ ርእሱ ዕጽው ዝነበረ ሃይማኖት ናብ ሓደ ክፉት ንኹሉ ከም አኅዋትን አኃትን ደቂ ሓደ  አቦ – ደቂ ሓደ አምላኽ አምላኽ ይቕበሊን ይሓቁፍን። እዚ ክፉትነት እዚ አብቶም  ዓሰርተ ለምጻማት ከይተረፈ ተገሊጹ ንረኽቦ።

ድምፆም ዓው አቢሎም ከአ “ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” በልዎ። አብ ብሉይ ኪዳን  “ እቲ ዚላገብ ሕማም ዘለዎ ሰብ ክዳኑ ቕደዱ ይኹን፥ ፀግሩ ርእሱ ኸአ አይዘርግፍ፥ ከንፈሩ እውን ይኽደን፥ ‘ ር ኹስ እየ፥ ርኹስ እየ’ እናበለ ኸአ ይጨርሕ። ዚላገቡ ሕማም ክሳ ዕ ዘለዎ ርኹስ ይኹን፥ ርኹስ እዩ እሞ ንበይኑ ይቀመጥ፥ ምቕማጡ ኸአ አብ ወፃኢ ሰፈር ይኹን።ዘሌ. 13.45-46  እዞም ሰባት እዝ ኦም ካብ ሕብረሰብ ግሉላት ንጹጋት ኢዮም ነሮም።  ስለዚ ኢዮም ከአ አብ ማዕዶ  ኮይኖም አብ ቅድሚ ክርስቶስ ቀሪቦም “ “ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” እናበሉ   ክርስቶስ ክንጸሖምን ክምሕሮምን ከምዝኽእል እምነቶም ይገልጹ።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ ካብ ኃቲአትና  ንኸንጸሓና ንኸሕውየና ኢዩ። ኃጢአት ካብ እግዚአብሔር ካብ ፍቕሪ አምላኽ ይፈሊየካ። ካብ እግዚአብሔር ከም እትርሕቕ ይገብረካ። አብዚ ኩነታት ምስ እንርከብ አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና ብእምነት “ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” ክንብሎ ይግበአና።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዓሰርተ ለምጻማት ልመንኦም ምስ ሰምዓ  “ ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት አርእዩ” በሎም። ምኽኒያቱ ከምቲ አብ ብሉይ ኪዳን ዘሌዋውያን 14.1-32 ከም እንረኽቦ እቲ ካህን ካብቲ ሕማሞም ከምዝነጽሑ ክምርምሮም ነይሩዎ።  እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ክርስቶስ ኪዱ ዝብል ትእዛዝን ወይ ቃል   ብምእዛዚን ምእማንን ናብ ካህን ግዑዞኦም ይጅምሩ –  መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነቲ እምነቶም ብምርአይ –  ድሮ አብ ጉዑዞኦም ከለዉ የንጽሖም። ኪኸዱ ኸለዉ ኸአ ነጽሑ። ሎሚውን ን ዓና እዚ ክርስቶስ ጎይታ ነዚ ትእዛዝ ኢዩ ዝህበና አብ ውድቀት ድካም ኃጢአት ምስ እንርከብ ናብ ቤተክርስቲያኑ ኪንቀርብ። ቤተክርስቲያን ከአ ብስሙ ክተንጸሓን ኢያ።

ካብአቶም  ሓደ ኸአ ከም ዝሃወየ ምስ ረአየ፥ ድምጹ ዓው አቢሉ ንአምላኽ እናመስገነ  ተመልሰ። እናአመስገኖ  ኸአ አብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ። ንሱ ሳምራዊ ነበረ። እቲ ሳምራዊ ሓደ ካብቶም ዓሰርተ ለምጻማት ነቲ ዝተገብረሉ ጸጋ ንምምስጋን ናብ ኢየሱስ ይምለስ፡ አብ እግሪ ኢየሱስ ተደፊኡ ኸአ የመስጊን።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ንሕና ደቂ ሰባት በግዚአብሔር አምላኽና ዝተገብረልና ጸጋታትን ዝግበረልና ዘሎንመወዳ እታ የብሉን፡ ግና ስጋብ ክንደይ ኢና ነዚ ተረዲእና መ ዓልታዊ ንግዚአብሔር ፈጣሪና ክነመስግንን ክንውድስን ክነምልኽን እንርከብ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ እናበለ ሓተተ፦ “ ዝነጽሑስ ዓሠርተ ደይኮኑን፧ እቶም ትሽዓተ ደአ አበይ አለዉ፧ ብጀካ እዚ ኻልእ ዝዓሌቱስ ንአምላኽ ክብሪ ኺህብ ዝተመልሰዶ የልቦን፧” ብድኅርዚ “ ተንሥእ እሞ ኪድ፤ እምነትካ አሕወየትካ” በሎ። ንሓናዊን ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ብ እምነት አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና ኦ ክርስቶ ኦ አምላክ መሓረና ክንቢል ንዕደም።

አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ናብ ቲቶ ዝጠጻሕፈ ብዛ ባ ክርስቲያናዊ ሥነ ምግባር እንክምህር፦  ነቶም ሕዝቢ፥ ንገዛእትን ንሰብ ሥልጣንን ኪግዝኡን ኪእዘዙን፥ ንሠናይ ግብሪ ዘበለ  ዝተዳለዉ  ኪኾኑ፥ ንሓደ እካ ስሙ ከየጸልሙ፥ ሰለማውያንን ምቕሉላትን፥ ምስ ኩሉ ሰብ ብትሕትና ዚነብሩ ኪኾኑ አዘካኽሮም” እናበለ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ይጽሕፍ። በዚ መንገዲ ንሕናውን አብ ቅድሚ አኅዋትናን አኃትናን ሰለማውያን ምቕሉላቲን ትሑታቲን ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ብ አማላድነት እኖና ቅድስቲ ማሪያም ንነፍሲ ወከፍና ጸጋታቱ ይሃበና። አስተንትኖና በዚ ናይ መ ዓልቱ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 23 ክን ዓጽዎ፦

መዝ.23

እግዚኣብሔር ጋሳይ እዩ፥

ዚጎድለኒ የብለይን።

አብ ልሙ ዕሻኻ የው ዕለኒ፥

ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሃኒ። ………….

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 09.2018

ዮሓ.2.13-22

ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ፥ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። አብ ቤት መቅደስ ከአ አብዑርን አባጊዕን ረገቢትን ዚሸጡ፥ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ኸአ ምስተን አባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቕደስ አውፅኦም፥ ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲውን ፋሕ አበሎ፥ ንሰደቃኦም ከአ ገልበጦ። ነቶም ሸየጥቲ ረገቢት ድማ “ እዚ ኻብዚ አልዕልዎ፥ ንቤት አቦይ ቤት ሸቐጥ አይትግበርዎ’’ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ኸአ  “ቅንአት ቤትካ በልዓኒ’’ ዚብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘክሩ። ሽዑ አይሁድ፥ ‘’ ነዚ ኽትገብር ሥልጣን ከም ዘሎካ እንታይ ትእምርቲ ተር እየና፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ  ድማ፥ ‘ነዚ ቤት መቕደስ እዚ አፍርስዎ፥ አነ ኸአ ብሠለስተ መዓልቲ ኸልዕሎ  እየ’’ ኢሉ መለሰሎም። እቶም አይሁድ ከአ “ እዚ ቤት መቕደስ እዚ በርብዓን ሽዱሽተን ዓመት እዩ ዝተሓንጸ፥ ንስኻዶ ብሠለስተ  መዓልቲ ከተልዕሎ ኢኻ፧” በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ  ቤት መቕደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ። ስለዚ ኸአ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ደቂ መዛሙርቱ  ነቲ ዝበሎም ዘከሩ፥ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቓልን ድማ አመኑ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 09.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ዮሓ.2.13-22

ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ፥ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። አብ ቤት መቅደስ ከአ አብዑርን አባጊዕን ረገቢትን ዚሸጡ፥ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ኸአ ምስተን አባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቕደስ አውፅኦም፥ ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲውን ፋሕ አበሎ፥ ንሰደቃኦም ከአ ገልበጦ። ነቶም ሸየጥቲ ረገቢት ድማ “ እዚ ኻብዚ አልዕልዎ፥ ንቤት አቦይ ቤት ሸቐጥ አይትግበርዎ’’ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ኸአ  “ቅንአት ቤትካ በልዓኒ’’ ዚብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘክሩ። ሽዑ አይሁድ፥ ‘’ ነዚ ኽትገብር ሥልጣን ከም ዘሎካ እንታይ ትእምርቲ ተር እየና፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ  ድማ፥ ‘ነዚ ቤት መቕደስ እዚ አፍርስዎ፥ አነ ኸአ ብሠለስተ መዓልቲ ኸልዕሎ  እየ’’ ኢሉ መለሰሎም። እቶም አይሁድ ከአ “ እዚ ቤት መቕደስ እዚ በርብዓን ሽዱሽተን ዓመት እዩ ዝተሓንጸ፥ ንስኻዶ ብሠለስተ  መዓልቲ ከተልዕሎ ኢኻ፧” በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ  ቤት መቕደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ። ስለዚ ኸአ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ደቂ መዛሙርቱ  ነቲ ዝበሎም ዘከሩ፥ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቓልን ድማ አመኑ።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ  ክርስቶስ ንቤት እግዚአብሔር አብኡ ዘለዎ ፍቕሪ ክገልጽ ንረኽቦ። እዚ ቤት እዚ ንሕና ደቂ ሰባት ምስቲ ሰማያዊ አቦና እንራኸበሉ ቤት ኢዩ። ብዙሕ ግዜ ብድኻምነትናን ሸልልነትናን  ዘይነስተውዕለሉ። ሓደ ፍሉይ ቦታ ውሽጣውን ደጋዊን ሱቕታ ዘድሊዮ ቅዱስ ቦታ ኢዩ።

አብ ቤት መቅደስ ከአ አብዑርን አባጊዕን ረገቢትን ዚሸጡ፥ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ኸአ ምስተን አባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቕደስ አውፅኦም፥ ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲውን ፋሕ አበሎ፥ ንሰደቃኦም ከአ ገልበጦ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ እንታይ ኢዩ ክምህር ደሊዩ፧ ዝኸበርኩም አሕዋትን አኃትን በዚ ቃል አምላኽ እዚ ፍቕሪ  ክርስቶስ አብ ልባትና ንኸይአቱ – ዕንቅፋት ዝኾነና ጸሪግና ካብ ሕይወትና ክንአሊዮ – ንዕደም። መን እዩ ካባና አብ ሓደ  ጋሓፍ ዝመልኦ  ገዛ ከይዱ ክቕመጥ ኮፍ ኪብል ዝደሊ፧ ወላሓደ ካብ ምኻድ ንቕጠብ። ከምኡውን ክርስቶስ ዝለዘፍቅረና አብ ልባትና ምእንቲ ከዕርፍ፤  ቦታ ክንህቦ ካብ ኩሉ ርስሓት ነጻ ኽንከዊን ይደሊ። ሓንቲ ብራካ ማይ እንተመሊእናያ – ወይኒ  ክንመልአ አይንኽእሊን፡ ወይኒ  ንኽንመልአ ነቲ ማይ ክነፍስሶ አለና። ከም ኡዊን ክርስቶስ አብ ልባትና ንኽአቱ ብፍቅሪ ንኽመልአና ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ  እቲ ብኃጢአት ዝመልአ ቤትና ክጸሪ ክነጽሕ ይግበኦ። ስለዚ አብቲ ናይ ዓለም ነገራት እሱራት ኮይና ከይንርከብ  ክንሰርሕ ይግበአና። ከምቲ ክርስቶስ ነቶም አብ ቤት መቅደስ አምላኽ ክሸጡን ክልውጡን ዝረኸቦም እሞ ኩሉ ንገንዘበም  ፋሕ ዘበሎ፥ ንሰደቃኦም ከአ ዝገልበጦ። ንቤት አቦይ ቤት ሸቐጥ አይትግበርዎ’’ ዝበሎም። ሎሚውን ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ዝእውጆ ዘሎ መልእኽቲ ኢዩ።  ቤት መቅደስ አምላኽ ቅዱስ ቦታ ኢዩ፡ ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ – እንውድሰሉ እነምልኸሉ ኢዩ። ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ሎሚ እዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ናይ ካሊእ እግዚአብሔር ዘይደሊዮ ንእግዚአብሔር ዘየሕጉሶ መሳርሒ ወይ ናይ አንነትና መጋበሪ ገርናዮ ንርከብ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበአር ሎሚ ብቓል ወንጌሉ ጌሩ ነፍሲ ወከፍና ቤት መቅደስ አምላኽ እቲ ሓቀኛ ክብሩ ሒዙ ንኽርከብ ክንሰርሕ ይዕድመና አሎ። ከም ዳዊት ንቤትካ ዘሎኒ መንፈሳዊ ቕንኢ ኸም ሓዊ የንድደኒ አሎ፥ መዝ.69.9

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ቤት መቅደስ እግዚአብሔር ዘራኽሱ ዝነበሩ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ  ምስተን አባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቕደስ እንከውጸኦም ፥ አይሁድ ነዚ ኽትገብር ሥልጣን ከም ዘሎካ እንታይ ትእምርቲ ተርእየና፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ  ድማ፥ ‘ነዚ ቤት መቕደስ እዚ አፍርስዎ፥ አነ ኸአ ብሠለስተ መዓልቲ ኸልዕሎ  እየ’’ ብምባል ከአ – ብዛዕባ  ሕንጻ ሰብነቱ ይዛረብ። ነቲ ሓቀና ዝኾነ ቤት መቅደስ ሰውነተይ  ክተፍርስዎ ኢኹም – አነ ጊና አብ ሳልሳይ መዓልቲ ከተንሥኦ ኢየ እናበለ ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤኡን ይዛረቦም። ሎሚዊን አሕዋትን አኃትን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ንሕና ቤት መቅደስ አምላኽ ኢና፡ ስለዚ ነቲ ስጋና ዘይኮነ መንፈስና ክቐጢል ዝኽ እል ሓጢአት ብምፍራህ ካብኡ ብንስሓ ነጻ ብምኻን ፍቕሪ አምላኽ አባና ንኽዓዝዝ ወትሩ ክንሰርሕ ይግበአና።

አብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:16-17 ከምዚ ነንብብ፦

ቤት መቅደስ አምላኽ ምኻንኩምን፥ መንፈስ አምላክ አባኹም ኃዲሩ ምህላዉንዶ አይትፈልጡን ኢኹም፧  ሓደ እካ ነታ ቤት መቕደስ አምላኽ እንታ አፍረሰ ፥ አምላኽ ኬፍርሶ እዩ። ቤት መቅደስ አምላኽ ቅድስቲ እያ ፣ እዚ ቤት መቅደስ እዚ አውን ንስኻትኩም ኢኹም። ህላዌ መንፈስ ቅዱስ ወይ ስላሴ አብ ህይወትና ንነፍሲ ወከፍና ሓደ ግላዊ ዝኾነ ርክብ ምስ አምላኽና ንኽህልወና ይዕድመና። ስለዚ ንሕና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምኻና አይንዘንግዕ አምላኽ አብ ውሽጢና አሎ ንድለዮ ንስመዓዮ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

Abba Hagos Tesfagabir

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 07.2018

ሉቃ.14.25-33

ብዙኃት ሰብ ምስኡ ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ኸአ ግልጽ ኢሉ በሎም፦ “ ናባይ ዚመጽእ እንተሎ እሞ አቡኡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አኅዋቱን አኃቱን፥ ሕይወቱን ኸይተረፍትውን እንተ ዘይጸልአ ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን እዩ።  መስቀሉ ፀይሩ ደድኅረይ ዘይስዕብ ዘበለ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን ኢዩ።  ካባኻትኩምከ ግምቢ ኺሠርሕ ዚደሊ እሞ ንምውድኡ  ዚአኽሎ ገንዘብ እንተለዎ ቅድም ተቐሚጡ ዘይጽብጽብ እንታዋይ ኢዩ፧  እንተ ዘየሎ  ወሠረት ምስ ሠረተ፥ ምውድኡ እንተ ሰአነ፥ ዝረአይዎ ኹሎም ‘ እዚ ሰብ እዚ ምንዳቕ  ጀሚሩ ምውዳኡ  ስኢኑ’ እናበሉ ኼላግጽሉ ይጅምሩ፡፤  ወይስ አየናይ ንጉሥ ኢዩ ምስ ካልእ ንጉሥ   ኪዋጋእ  ዚኸይድ እሞ ፥ ነቲ ብዕሥራን ሽሕ ዚመጾስ  ዓሠርተ ሽሕ ኪገጥመሉ ዚኽእል እንተኾይኑ፥ ተቐሚጡ ቅድም ዘይመክር፧  እንተዘይኮነስ ፥ ገና ርሑቕ ከሎ ልኡኻት ናብ ኡ ሰዲዱ ዕርቂ ይልምን፡፤ ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ  ካባኹም ዘለዎ ዘበለ ኹሉ ዘይኃደገ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን ኢዩ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 07.2018 – 07.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ሉቃ.14.25-33

ብዙኃት ሰብ ምስኡ ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ኸአ ግልጽ ኢሉ በሎም፦ “ ናባይ ዚመጽእ እንተሎ እሞ አቡኡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አኅዋቱን አኃቱን፥ ሕይወቱን ኸይተረፍትውን እንተ ዘይጸልአ ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን እዩ።  መስቀሉ ፀይሩ ደድኅረይ ዘይስዕብ ዘበለ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን ኢዩ።  ካባኻትኩምከ ግምቢ ኺሠርሕ ዚደሊ እሞ ንምውድኡ  ዚአኽሎ ገንዘብ እንተለዎ ቅድም ተቐሚጡ ዘይጽብጽብ እንታዋይ ኢዩ፧  እንተ ዘየሎ  ወሠረት ምስ ሠረተ፥ ምውድኡ እንተ ሰአነ፥ ዝረአይዎ ኹሎም ‘ እዚ ሰብ እዚ ምንዳቕ  ጀሚሩ ምውዳኡ  ስኢኑ’ እናበሉ ኼላግጽሉ ይጅምሩ፡፤  ወይስ አየናይ ንጉሥ ኢዩ ምስ ካልእ ንጉሥ   ኪዋጋእ  ዚኸይድ እሞ ፥ ነቲ ብዕሥራን ሽሕ ዚመጾስ  ዓሠርተ ሽሕ ኪገጥመሉ ዚኽእል እንተኾይኑ፥ ተቐሚጡ ቅድም ዘይመክር፧  እንተዘይኮነስ ፥ ገና ርሑቕ ከሎ ልኡኻት ናብ ኡ ሰዲዱ ዕርቂ ይልምን፡፤ ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ  ካባኹም ዘለዎ ዘበለ ኹሉ ዘይኃደገ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን ኢዩ።

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ሓዋሪያ ይዛረብ፤ ሓዋሪያ ክርስቶስ ንኽትከዊን ክትገብሮ ዘለካ  ወይ ክተቀድሞ ዘለካ ነገራት ይሕብር።  ናባይ ዚመጽእ እንተሎ እሞ አቡኡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አኅዋቱን አኃቱን፥ ሕይወቱን ኸይተረፍትውን እንተ ዘይጸልአ ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን እዩ።

ክርስቶስ ምእንቲ ድኅነትና ብምስቓይ አሰሩ ክንክተል  ጥራይ አይኮነን አብነት ሂቡና እንታይ ደአ  መገዲ ከፊቱልና። እቲ መገዲ እቲ ኢንተ ስዒብና አብ ምድራዊ ጉዑዞና ሕይወትን ሞትን ሓድሽ ትርጉም ይህልዎ ። እቲ ክርስቲያን ክስዕቦን ክንክተሎን ዘሎና መንገዲ መገዲ ክርስቶስ ኢዩ፤ መንገዲ ክርስቶስ ከአ መንገዲ መስቀልን መስዋዕትን ኢዩ። በዚ ምኽኒያት እዩ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባይ ዚመጽእ እንተሎ እሞ አቡኡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አኅዋቱን አኃቱን፥ ሕይወቱን ኸይተረፍትውን እንተ ዘይጸልአ ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን እዩ።

ንሕና ነፍሲ ወከፍና አብ ሕይወትና ዝተፈላለየ ጸገማት ተመክሮ ዝገበርና ኢና። እዚ ተመክሮ እዚ ኸአ ዘይሕጉሳት ይገብረና፡ ንጸገማትና ስቅያትና አሰር ክርስቶስ ብምኽታል ብዓይኒ ክርስቲያናዊ እምነት ምስ እንጥምቶ ጊና አብቲ ጸገምና ስቅያትናን ሓጎስ ይስመዓና። መስቀሉ ፀይሩ ደድኅረይ ዘይስዕብ ዘበለ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን ኢዩ። መስቀል እምበአር  እቲ ሓደ ናብ እግዚአብሔር ዘብጸሓና መንገዲ ምኻኑ ክንአሚን ይግበአና። በዚ ጥራይ ኢና ምስ ክርስቶስ ሓድነት ዝህልወና፡ አብ ቅድስና ክንበጽሕ እንኽእል።

ክርስቶስ ምኽታል ኣሰሩ ምስዓብ፣ ኣብ ኢ.ክ. ዝርከብ እምነት እግዚኣብሔር ምምላስ ማለት እዩ። ነቲ ንሱ ዝፈጸሞን ብመንፈሱ ብርሃን ኣብ ሕዝቡ ዝውልዕ ኣገልግሎት ውፉይ ሕይወት ብሓድነት እምነትን ፍቕርን ዝንበር ጸዋዕታ እዩ። ኣሰሩ ምስዓብ ማእሰር ሓድነት እዩ ኣብ ክርስቶስ ምስኡን ነዓኡን ኣብ  እግዚኣብሔር ጸኒዕካ በቲ ንሱ ዝሓለፎ መንገዲ ምጉዓዝ ማለት እዩ። መንገዱ ኸአ ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ መንገዲ መስቀል ኢዩ።

ኢየሱስ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዚወስድ መንገዲ እዩ (ዮሓ.14᎓6) ነቶም ኣብኡ ዝሃቦ ይጸውዕ ሕይወቶም’ውን ብናቱ ሕይወት ንክምርሕ ይዕድሞም። ካብቲ ዝነበርዎ ዚነበረ ሕይወት ብኣገባብን ኣነባብራን ፍልይ ዚበለ ሕይወት ንከሕልፉ ከኣ ይጽውዖም፣ ኣብቲ ቆላሕታ ኢየሱስ (ማር.10᎓2) ምስሊ ናይቲ ዘይርኤ ኣምላኽ (ቆላ.1᎓15) ነጸብራቕ ክብሪ ናይ ኣቦን (ዕብ.1᎓3) ዘሎ ሓይሊ ንውሽጥኻ ኣንቀሳቂሱ (ተንኪፉ) ነቲ ዓሙቕ ዘለዓለማውን ዘይውዳእ ፍቕርን እግዚኣብሔር የረድኣካ።

ነዚ ዝተረድኤትን ዚጠዓመትን ነፍሲ ከመይ ኢላ ነቲ ፍቕሪ ብዝመልኦ ኣጠማምታ ዚጸውዓ ክርስቶስ ከይመለሰት ስቕ ክትብል እትኽእል። እኳ ድኣ ኩሉ ሓዲጋ ክትስዕብ ትጐዪ። አቦ አደ ሰበይቲ  አኅዋት አኃት፥ ሕይወቱ ኸይተረፈ ክትገዲፍ አየጸግማን።  ብክርስቶስ ዝተተንከፉ ሰባት ከም መዓል ቅዱስ ዓውሎስ ነቲ ዝነብርዎ ዝነበሩ ጽቡቕ ኢሎም ዝአምኑሉ ዝነበሩ = ድምጹ ምስ ሠምዑ “ነቲ ነዓይ ረብሓ ዚነበረ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ኸም ክሳራ ቆጸርክዎ። እወ ምእንቲ እቲ መዘና ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታይ ዝኾነ ክርስቶስ…..ንኹሉ ከም ክሳራ እቖጽሮ….ንእኡ ክረክብ ምስኡ ክኸውን ንኩሉ ከም ጉሓፍ እቆጽሮ ኣሎኹ። (ፊሊ.3᎓7-8)

“እቲ ድሕረይ ኪስዕብ ዝደሊ ገዛእ ርእሱ ይመንን፣ መስቀሉ ኣልዒሉ ከኣ ይስዓበኒ፣ (ማር.8᎓34) እዚ ማለት ንኽርስቶስ ክስ ዕብ ዝደሊ  ስቓይ ሕይወቱ ክካፈል ድልው ክኸውን ኣለዎ

መስቀል ማለት ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ሰብን ዘሎካ ተኣማንነት ምምናንን ንኽትምንን ቅሩብ ምዃንን ማለት እዩ። እምነት ምሕላው “ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኹሉ፣ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እዩ (ሉቃ.12᎓8) ኣሰሩ ምኽታል ማለት ንሱ ዝገበሮ ምግባር ማለት እዩ። ኣብነቱ ምኽታል “ካብ መምህሩ ዝዓቢ ተማሃራይ ካብ ጐይታኡ ዚበልጽ ኣገልጋሊ የልቦን….. ንበዓል ቤት ብዔል ዘቡል ካብ በልዎ ንቤተሰቡ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይብልዎ። ኣሰሩ ምኽታል ማለት ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ምብሣርን እቲ ንሱ ዝፈጸሞም ተኣምራትን ትእምርትን ምፍጻም ማለት እዩ። ንኢየሱስ ምኽታል ማለት ምስቲ ዝተንስኤን ዝኸበረን ጽኑዕ ርክብ ምፍጣር የስምዕ (ዮሓ.12᎓26)

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

Aba Hagos Tesfagabir

አስተንትኖ ቃል አምላኽ – ኅዳር 06.2018

ሉቃ.14:15-24

ሓደ ካብቶም ምስ ኢየሱስ ኣብ መኣዲ ዝተቀመጡ  እዚ ምስ ሰምዐ፥  “ እቲ አብ መንግስቲ አምላኽ እንጌራ ዚበል ብፁዕ እዩ፥” በሎ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ በሎ፦ “ ሓደ ሰብአይ ዓቢይ ድራር ምስ ገበረ፥ ንብዙኃትውን ዓደመ። ጊዜ ድራር ምስ ኮነ  ድማ ነቶም ዕዱማት፥  “ ኩሉ ተዳሊዩ እዩ እሞ ንዑ’ ኺብሎም ጊልያኡ ለአኸ። ኩሎም ከአ ኃቢሮም ኬማኻንዮ ጀመሩ። እቲ ቐዳማይ ፥ ‘ ግራት ዓዲገ አሎኩ እሞ ናብአ ወፊረ ኽርእያ ብግዲ ስለ ዘድለየኒ፥ ከተማኻንየለይ እልምነካ አሎኹ’ በሎ። እቲ ኻልአይ ድማ ‘ሓሙሸተ  ጽምዲ ብዕራይ ዓዲገ አሎኹ፥ ክፍትኖም ከአ ክኸይድ እየ እሞ፥ ከተማኻንየለይ እልምነካ አሎኩ’ በሎ።  እቲ ሣልሳይ ከአ ‘ ሰበይቲ አእትየ አሎኹ እሞ ኽመጽእ አይኮነለይን እዩ’ በሎ። እቲ ጊልያ መጺኡ ነዚ ነገራት እዚ ንጎይትኡ ነገሮ፤ ሽዑ እቲ ብዓል ቤት ተቖጢዑ  ነቲ ጊልያኡ ‘ ናብ አደባባይን ናብቲ መተ ኃላለፊ ኸተማ ቀልጢፍካ ውጻእ፥ ድኻታትን ቆራያትን ዕውራትን ሓንካሳትን ናብዚ አምጽእ’ በሎ። እቲ ጊልያ ኸአ ‘ ጎይታይ ከምቲ ዝአዘዝካዮ ተፈጺሙ እዩ’ እንተኾነ ስፍራ ገና አሎ’ በሎ፦ ‘ ናብ መንገድታትን ቀጽርታትን ውፃእ እሞ ቤተይ ምእንቲ ኺመልእሲ ኸም ዚመጹ ግበሮም። ምኽኒያቱ ካብቶም ዝተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እካ ንድራረይ አይክጥዕምን ኢዩ፥ እብለኩም አሎኹ።’”

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – ኅዳር 06.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

 

ሉቃ.14:15-24

ሓደ ካብቶም ምስ ኢየሱስ ኣብ መኣዲ ዝተቀመጡ  እዚ ምስ ሰምዐ፥  “ እቲ አብ መንግስቲ አምላኽ እንጌራ ዚበል ብፁዕ እዩ፥” በሎ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ በሎ፦ “ ሓደ ሰብአይ ዓቢይ ድራር ምስ ገበረ፥ ንብዙኃትውን ዓደመ። ጊዜ ድራር ምስ ኮነ  ድማ ነቶም ዕዱማት፥  “ ኩሉ ተዳሊዩ እዩ እሞ ንዑ’ ኺብሎም ጊልያኡ ለአኸ። ኩሎም ከአ ኃቢሮም ኬማኻንዮ ጀመሩ። እቲ ቐዳማይ ፥ ‘ ግራት ዓዲገ አሎኩ እሞ ናብአ ወፊረ ኽርእያ ብግዲ ስለ ዘድለየኒ፥ ከተማኻንየለይ እልምነካ አሎኹ’ በሎ። እቲ ኻልአይ ድማ ‘ሓሙሸተ  ጽምዲ ብዕራይ ዓዲገ አሎኹ፥ ክፍትኖም ከአ ክኸይድ እየ እሞ፥ ከተማኻንየለይ እልምነካ አሎኩ’ በሎ።  እቲ ሣልሳይ ከአ ‘ ሰበይቲ አእትየ አሎኹ እሞ ኽመጽእ አይኮነለይን እዩ’ በሎ። እቲ ጊልያ መጺኡ ነዚ ነገራት እዚ ንጎይትኡ ነገሮ፤ ሽዑ እቲ ብዓል ቤት ተቖጢዑ  ነቲ ጊልያኡ ‘ ናብ አደባባይን ናብቲ መተ ኃላለፊ ኸተማ ቀልጢፍካ ውጻእ፥ ድኻታትን ቆራያትን ዕውራትን ሓንካሳትን ናብዚ አምጽእ’ በሎ። እቲ ጊልያ ኸአ ‘ ጎይታይ ከምቲ ዝአዘዝካዮ ተፈጺሙ እዩ’ እንተኾነ ስፍራ ገና አሎ’ በሎ፦ ‘ ናብ መንገድታትን ቀጽርታትን ውፃእ እሞ ቤተይ ምእንቲ ኺመልእሲ ኸም ዚመጹ ግበሮም። ምኽኒያቱ ካብቶም ዝተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እካ ንድራረይ አይክጥዕምን ኢዩ፥ እብለኩም አሎኹ።’”

  • አስተንትኖ

ብቃንቃ መጽሓፍ ቅዱስ “እቲ አብ መንግስቲ አምላኽ እንጌራ ዚበል ብፁዕ እዩ፥  ነቲ እግዚአብሔር አብቲ ዘለዓለማዊ ብሽ ዕና ዘዳልዎ ምሳሕ የመልክት አዚ ምልክት  አዚ አብ ኢሳ. 25.6 “እግዚአብሔር ጎይታ ሠራዊት አብ እምባ ጽዮን ንኹሎም መንግሥትታት ዓለም ዓቢይ ምሳሕ ኬዳልወሎም እዩ። እወ፥ ብዝበለጸ ዝደረቐ ነቢትን ብስቡሕ ሥጋን አንጉዕን ዓቢይ ምሳሕ ኬዳልወሎም እዩ። ኢሳ.25፡

ኢየሱስ ከአ ኸምዚ በሎ፦ “ሓደ ሰብአይ ዓቢይ ድራር ምስ ገበረ፥ ንብዙኃትውን ዓደመ። ጊዜ ድራር ምስ ኮነ  ድማ ነቶም ዕዱማት፥  “ ኩሉ ተዳሊዩ እዩ እሞ ንዑ’ ኺብሎም ጊልያኡ ለአኸ። እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ብእምነት ክስዕብዎ ይዕድም። እግዚአብሔር ብፍቕሪ ይጽውዕ፡ አብቲ ምስጢረ ድኅነቱ ንኸሳትፈና። ብዝተፈላለየ መንገዲ ከአ ንጸዋዕታ እቲ ግቡእ መልሲ ሂብና ንኽንክእል ይሕግዘና። ነዚ ጸዋዒት አምላኽ መልሲ ንምሃብ ከአ መስዋዕቲ ይሓትት። ንእግዚአብሔር አሰር ክርስቶስ ብምስዓብ ፍቓድና ንዕኡ ካብ ምስዋዕ ዚዓቢ ህያብ ወፈያ ክንገብረሉ አይትኽእልን ኢና። እዚ ኽንፍጽም ከለና ኩሉንትናና ኢና እንህቦ።

ቅዱስ ጳውሎስ አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ናብ  ሰብ ፈልጲስዩስ ክጽሕፍ ከሎ “ 2:5-11

እቲ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ አተሓሳስባ አባኻትኩም ይሃሉ፦ ጳውሎስ እዚ መል እኽቲ እዚ ናብ ሰብ ፈልጲስዩስ ካብ እሱር ቤት ይጽሕፍ።  እታ ማሕበር አመንቲ ነቲ እምነታ አብ ሓደጋ ዘውድቕ ሽግራት አብ ዘጋንፋ ዝነበረ ግዜ ይጽሕፋ። ጳውሎስ አብቲ እምነቶም ስጋብ መወዳእታ ምእንቲ ወንጌል  ጽንዓት ክህልዎም ይመክርን ርይዕድም።  ነታ ማሕበር አመንቲ ፈልጲስዩስ ብሓንሳብ ንኽትገዓዝ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ሕብረት ከምዘድሊያ ይመኪር። አብዚ ዕዊቲ ኮይና ንኽትርከብ ካብ ገዛእ ርእሰይ ዝቢል አተሓሳስባ ክትወጽእ ይምዕድ። እዚ ትሕቲና እዚ ከአ እቲ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ አተሓሳስባ አብአቶም ብምኽስካስ ካብ ክርስቶስ ጥራይ ክመሃርዎ ከምዝኽእሉ የተሓሳስብ።  አነ ለዋህ እየ፥ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ፥ አርዑተይ ጽሩ፥ ካባይውን ተመሃሩ”  ነፍሲ ወከፍና እምበአር መሰረታዊ ጸዋ ዕታና ካብዚ ክብገስ ይግብኦ። በቲ አተሃሳስባን ወንጌልን ክርስቶስ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ክንመርሕ።

ንሱ ብባህርዩ አምላኽ እካ እንተ ኾነ፥ ነቲ ምስ አምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት “አይገድፍን” ኢሉ አይተኸራኸረን። እንተኾነ ሰብ ብምኻን፥ መልክዕ ባሪያ ብምውሳድ፥ ብገዛእ ፍቃዱ ንርእሱ ድኻ ገበረ። ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት፥ አረ እካ ደአ ክሳብ አብ መስቀል ሙማት፥ ተአዘዘ። እናበለ ወዲ አምላኽ ብፍቃዱ ትሕትና ብምልባስ ሰብ ከምዝኾነ ይምህር። ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ እምበአር ናይ ገዛእ ርእስና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሃውና ሃፍቲና ክንሓስብ የዘኻኽረና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥቅምቲ 10.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

ሉቃ.11:1-4

ኢየሱስ አብ ሓንቲ ስፍራ ኺጽሊ ጸኒሑ ምስ ወድአ፥ ሓደ ኻብ ደቂ መዛሙርቱ፥ “ ጎይታይ፥ ከምቲ ዮሓንስ ንደቂ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ጸሎት ምሃረና” በሎ። ንሱ ኸአ በሎም፦ ‘ክትጽልዩ ኸሎኹም ኸምዚ በሉ፥ ‘አብ ሰማያት እትነብር አቦና፥ ስምካ ይቀደስ፥ መንግሥትኻ ትምጻእ፥ ፍቃድካ ኸምቲ አብ ሰማይ ከምኡ ድማ አብ ምድሪ ይኹን። ንናይ ዕለት እንጌራና አብ ፅባሕ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ኹሎም  ይቕረ ንብል ኢና እሞ ኃጢአትና ይቕረ በለልና፤ ካብ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና።’’

አስተንትኖ

ሓደ ካብ ሓዋሪያት ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት መሃረና ዝብል ሕቶ ምስ አቕረበ  ክትጽልዩ ከሎኹም “ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር…. እናበልኩም ጸልዩ ኢሉ ክምልሰሎም ተረክበ። እዚ ጸሎት እዚ ኢየሱስ ምስ ኣቡኡ ዝነበሮ ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ንሓዋሪያቱ ንነፍሲ ወከፍ አማናይ ንኸሳትፍ ዝነበሮ ብርቱዕ ድልየትን ሃረርታን ዚገልጽ እዩ ነይሩ።

ንሕና ንእግዚኣብሔር አምላኽና ኣቦ እንብሎ ኢየሱስ መንፈስ ፍቕርን ሓድነትን ኣብ ልብና ስለ ዘሕደሮ እዩ። “ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከኣ ነቲ “ኣባ “ኣቦ” ኢሉ ዚጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ። ደጊም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን። ውሉድ ካብ ኮንካ ኸኣ ኣምላኽ ወራሲ ገይሩካ እዩ (ጋላ.4᎓6-7) ስለዚ ኣቦ መሠረታዊ ትርጉሙ ምንጪ ናይ ሕይወት የስምዕ። ቅዱስ ሲፕሪያኖስ፣ ታሪኽ ድሕነት እንተ ተዓዘብና መበገሲኡ ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ። ኣተገባብራኡን ናብ ኣቦ ዘመርሕ እዩ። ሥራሕ ክርስቶስ ኮነ ሥራሕ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ናብ ኣቦ ዘተኰረ እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ናይ ኩሉ ሥራሕ ድሕነት ምንጭን መወዳእታን እዩ። ኣባትነት እግዚኣብሔር እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ወይ ብሥራት ናይ’ቲ ዝተንስአ ክርስቶስ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ኵላትና ስለ ዝኾነን ንሕና ከኣ ደቁ ስለ ዝኾንናን ነፍሲ ወከፍና አቦ ኢልና ክንጽውዖ ይደሊ። በዚ ኸአ ነፍስወከፍና ብመንፈስ ተመሪሕናን ተሓጊዝናን ርክብና ምስ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኩሎም ኣሕዋትን አኃትን  ጽኑዕ ርክብ ክህልወና ይግባእ። ነዚ ኣብ ወዱ ብመንፈስ ቅዱስ ሓድነትና ዘቖመ ኣምላኽ -‘አብ ሰማያት እትነብር አቦና፥   እናበልና ዕብየት አምላኽ  ንገልጽ ። በዚ ኸአ  ስግደትን ኣምልኾን ነቅርበሉ። ንሕና ነዚ ጸሎት እዚ ኪንደግም ከለና ምስ እግዚኣብሔር እንገብሮ ኪዳን የስምዕ። ኣቦና ዘለዎ ቤትና ማለት’ዩ። ክርስቶስ ሰማይን ምድርን ስለ ዘተዓረቐ ከኣ እግዚኣብሔር ዘለዎ ቦታ ንሱ እዩ ስማይና።ብተወሳኺ   በዚ ጸሎት እዚ መንነትና ንገልጽ፤ ምኽኒያቱ  ንሕና ደቁ ኢና ስለዚ ኢና  ኣቦ ኢልና  እንጽውዖ ፣ እንተኾነ ሓቐኛታት ደቂ እቲ ልዑል  አቦ ኽንከውን ፍቓዱ ክንመልእ ይግበአና።

ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ – ስም እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኪቅደስ ከም ዘለዎ ካብ ጥንቲ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ’ዩ።  ስም እግዚኣብሔር ብከንቱ ኣይትጸውዕ ዚብል ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኪንዝክር ይግበኣና። ምኽኒያቱ ብኣዘራርባ ቅዱስ መጽሓፍ ስም መንነትን ተግባራትን ናይ’ቲ ሒዙዎ ዘሎ ዚገልጽ ስለዝኾነ።  ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ዚገበረሎም ናይ ኣብ ግልጸት ኪዛረብ እንከሎ “እታ ንኣይ ዘፈቀርካኒ ፍቕሪ ኣብኣቶም ምእንቲ ኽትህሉ፣ ኣነ’ውን ኣብኣቶም ምእንቲ ኽነብር ስምካ ኣፍሊጦዮም ኣሎኹ፣ ከፍልጦም’ውን እየ” ብምባል  (ዮሓ.17᎓26) ነፍሲ ወከፍና ምስኡ ሓድነት ከም ዝሃበና ከምቲ ናቱ ቅድስና’ውን ኪህልወና ከም ዚኽእል ብምግባር ከምቲ ኣነ ዚፈለጥኩኻ ንሳቶም’ውን ኪፈልጡኻ’ሞ ንሳቶም’ውን ከምቲ ኣነ ኣባኻ ንስኻ ኣባይ ዝተቀደስናን ዝተኸበርናን ንሳቶም እውን ከምኡ ይኹኑ።

ስምካ ይቀደስ ንሕና ክርስትያን ከም ውሉድ መጠን ስምካ ይቀደስ ክንብል እንከሎና ንእግዚኣብሔር ቅዱስ ምዃኑ ፈሊጥና ከም ቅድስናኡ መጠን ወይ ንቅድስናኡ ብዚበቅዕ መንገዲ ስግደትን ኣምልኾን  ክብርን ንህቦ ኣሎና ማለት እዩ።  ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ንቅድሶ?  ብኽርስቲያናዊ ሕይወትና፤ ብተግባራትና። “ፍጽምና ወይ ቅድስና ናይ ሓደ ክርስቲያን ወይ ክርስትያናዊ ሕይወት ዚርኣየሉ ኣብ ኩሉ ስራሑ ጉድለት ዘይርኣየሉ ኮይኑ ኩሉ ነዓኡ ዚርኢ ንኣምላኽ ክብሪ ኪህብ እንከሎ እዩ ይብል ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ። ብመንፈስ ፍቕሪ ተሰንዩ ቅንዕና ኃያውነት ሕውነት ንካልኦት ይጥዓሞም ዚብል መንፈስ ዘለዎ ምሕረትን ርትዕን መምርሒ ሕይወቱ ገይሩ ዚጐዓዝ ስም እግዚኣብሔር ይቅድስ። ስም እግዚኣብሔር ኣብ ዚተቀደሰሉን ዝኸበረሉን አብ ሕይወት ወዲ ሰብ  መንግስቲ ኣምላኽ ይሰፍንን ይነግሥን፣ ንናይ ዕለት እንጌራና አብ ፅባሕ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ኹሎም ይቕረ ንብል ኢና እሞ ኃጢአትና ይቕረ በለልና፤ ካብ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና።’’ ወደይ! አገልግሎት አምላኽ አብ እትጅምረሉ ጊዜ፡ ንፈተናውን ተሰናዶ” ሲራ 2፡1 ነቲ ጎይታና ቃል ዝኣተወልና መንግስቲ ንኽንወርስ ንፈተና እንተሰዓርና እዩ እሞ፡ ንኹሉ ፈተና እዛ ዓለም ንክስዕር ወትሩ ኣብ ጽሎት ክንጽመድ ኣማልድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ኣይፈለየና። ኣሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር