አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – ኅዳር 06.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

 

ሉቃ.14:15-24

ሓደ ካብቶም ምስ ኢየሱስ ኣብ መኣዲ ዝተቀመጡ  እዚ ምስ ሰምዐ፥  “ እቲ አብ መንግስቲ አምላኽ እንጌራ ዚበል ብፁዕ እዩ፥” በሎ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ በሎ፦ “ ሓደ ሰብአይ ዓቢይ ድራር ምስ ገበረ፥ ንብዙኃትውን ዓደመ። ጊዜ ድራር ምስ ኮነ  ድማ ነቶም ዕዱማት፥  “ ኩሉ ተዳሊዩ እዩ እሞ ንዑ’ ኺብሎም ጊልያኡ ለአኸ። ኩሎም ከአ ኃቢሮም ኬማኻንዮ ጀመሩ። እቲ ቐዳማይ ፥ ‘ ግራት ዓዲገ አሎኩ እሞ ናብአ ወፊረ ኽርእያ ብግዲ ስለ ዘድለየኒ፥ ከተማኻንየለይ እልምነካ አሎኹ’ በሎ። እቲ ኻልአይ ድማ ‘ሓሙሸተ  ጽምዲ ብዕራይ ዓዲገ አሎኹ፥ ክፍትኖም ከአ ክኸይድ እየ እሞ፥ ከተማኻንየለይ እልምነካ አሎኩ’ በሎ።  እቲ ሣልሳይ ከአ ‘ ሰበይቲ አእትየ አሎኹ እሞ ኽመጽእ አይኮነለይን እዩ’ በሎ። እቲ ጊልያ መጺኡ ነዚ ነገራት እዚ ንጎይትኡ ነገሮ፤ ሽዑ እቲ ብዓል ቤት ተቖጢዑ  ነቲ ጊልያኡ ‘ ናብ አደባባይን ናብቲ መተ ኃላለፊ ኸተማ ቀልጢፍካ ውጻእ፥ ድኻታትን ቆራያትን ዕውራትን ሓንካሳትን ናብዚ አምጽእ’ በሎ። እቲ ጊልያ ኸአ ‘ ጎይታይ ከምቲ ዝአዘዝካዮ ተፈጺሙ እዩ’ እንተኾነ ስፍራ ገና አሎ’ በሎ፦ ‘ ናብ መንገድታትን ቀጽርታትን ውፃእ እሞ ቤተይ ምእንቲ ኺመልእሲ ኸም ዚመጹ ግበሮም። ምኽኒያቱ ካብቶም ዝተዓደሙ ሰብኡት ሓደ እካ ንድራረይ አይክጥዕምን ኢዩ፥ እብለኩም አሎኹ።’”

  • አስተንትኖ

ብቃንቃ መጽሓፍ ቅዱስ “እቲ አብ መንግስቲ አምላኽ እንጌራ ዚበል ብፁዕ እዩ፥  ነቲ እግዚአብሔር አብቲ ዘለዓለማዊ ብሽ ዕና ዘዳልዎ ምሳሕ የመልክት አዚ ምልክት  አዚ አብ ኢሳ. 25.6 “እግዚአብሔር ጎይታ ሠራዊት አብ እምባ ጽዮን ንኹሎም መንግሥትታት ዓለም ዓቢይ ምሳሕ ኬዳልወሎም እዩ። እወ፥ ብዝበለጸ ዝደረቐ ነቢትን ብስቡሕ ሥጋን አንጉዕን ዓቢይ ምሳሕ ኬዳልወሎም እዩ። ኢሳ.25፡

ኢየሱስ ከአ ኸምዚ በሎ፦ “ሓደ ሰብአይ ዓቢይ ድራር ምስ ገበረ፥ ንብዙኃትውን ዓደመ። ጊዜ ድራር ምስ ኮነ  ድማ ነቶም ዕዱማት፥  “ ኩሉ ተዳሊዩ እዩ እሞ ንዑ’ ኺብሎም ጊልያኡ ለአኸ። እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ብእምነት ክስዕብዎ ይዕድም። እግዚአብሔር ብፍቕሪ ይጽውዕ፡ አብቲ ምስጢረ ድኅነቱ ንኸሳትፈና። ብዝተፈላለየ መንገዲ ከአ ንጸዋዕታ እቲ ግቡእ መልሲ ሂብና ንኽንክእል ይሕግዘና። ነዚ ጸዋዒት አምላኽ መልሲ ንምሃብ ከአ መስዋዕቲ ይሓትት። ንእግዚአብሔር አሰር ክርስቶስ ብምስዓብ ፍቓድና ንዕኡ ካብ ምስዋዕ ዚዓቢ ህያብ ወፈያ ክንገብረሉ አይትኽእልን ኢና። እዚ ኽንፍጽም ከለና ኩሉንትናና ኢና እንህቦ።

ቅዱስ ጳውሎስ አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ናብ  ሰብ ፈልጲስዩስ ክጽሕፍ ከሎ “ 2:5-11

እቲ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ አተሓሳስባ አባኻትኩም ይሃሉ፦ ጳውሎስ እዚ መል እኽቲ እዚ ናብ ሰብ ፈልጲስዩስ ካብ እሱር ቤት ይጽሕፍ።  እታ ማሕበር አመንቲ ነቲ እምነታ አብ ሓደጋ ዘውድቕ ሽግራት አብ ዘጋንፋ ዝነበረ ግዜ ይጽሕፋ። ጳውሎስ አብቲ እምነቶም ስጋብ መወዳእታ ምእንቲ ወንጌል  ጽንዓት ክህልዎም ይመክርን ርይዕድም።  ነታ ማሕበር አመንቲ ፈልጲስዩስ ብሓንሳብ ንኽትገዓዝ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ሕብረት ከምዘድሊያ ይመኪር። አብዚ ዕዊቲ ኮይና ንኽትርከብ ካብ ገዛእ ርእሰይ ዝቢል አተሓሳስባ ክትወጽእ ይምዕድ። እዚ ትሕቲና እዚ ከአ እቲ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ አተሓሳስባ አብአቶም ብምኽስካስ ካብ ክርስቶስ ጥራይ ክመሃርዎ ከምዝኽእሉ የተሓሳስብ።  አነ ለዋህ እየ፥ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ፥ አርዑተይ ጽሩ፥ ካባይውን ተመሃሩ”  ነፍሲ ወከፍና እምበአር መሰረታዊ ጸዋ ዕታና ካብዚ ክብገስ ይግብኦ። በቲ አተሃሳስባን ወንጌልን ክርስቶስ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ክንመርሕ።

ንሱ ብባህርዩ አምላኽ እካ እንተ ኾነ፥ ነቲ ምስ አምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት “አይገድፍን” ኢሉ አይተኸራኸረን። እንተኾነ ሰብ ብምኻን፥ መልክዕ ባሪያ ብምውሳድ፥ ብገዛእ ፍቃዱ ንርእሱ ድኻ ገበረ። ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት፥ አረ እካ ደአ ክሳብ አብ መስቀል ሙማት፥ ተአዘዘ። እናበለ ወዲ አምላኽ ብፍቃዱ ትሕትና ብምልባስ ሰብ ከምዝኾነ ይምህር። ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ እምበአር ናይ ገዛእ ርእስና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሃውና ሃፍቲና ክንሓስብ የዘኻኽረና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.