አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥቅምቲ 10.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

ሉቃ.11:1-4

ኢየሱስ አብ ሓንቲ ስፍራ ኺጽሊ ጸኒሑ ምስ ወድአ፥ ሓደ ኻብ ደቂ መዛሙርቱ፥ “ ጎይታይ፥ ከምቲ ዮሓንስ ንደቂ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ጸሎት ምሃረና” በሎ። ንሱ ኸአ በሎም፦ ‘ክትጽልዩ ኸሎኹም ኸምዚ በሉ፥ ‘አብ ሰማያት እትነብር አቦና፥ ስምካ ይቀደስ፥ መንግሥትኻ ትምጻእ፥ ፍቃድካ ኸምቲ አብ ሰማይ ከምኡ ድማ አብ ምድሪ ይኹን። ንናይ ዕለት እንጌራና አብ ፅባሕ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ኹሎም  ይቕረ ንብል ኢና እሞ ኃጢአትና ይቕረ በለልና፤ ካብ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና።’’

አስተንትኖ

ሓደ ካብ ሓዋሪያት ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት መሃረና ዝብል ሕቶ ምስ አቕረበ  ክትጽልዩ ከሎኹም “ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር…. እናበልኩም ጸልዩ ኢሉ ክምልሰሎም ተረክበ። እዚ ጸሎት እዚ ኢየሱስ ምስ ኣቡኡ ዝነበሮ ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ንሓዋሪያቱ ንነፍሲ ወከፍ አማናይ ንኸሳትፍ ዝነበሮ ብርቱዕ ድልየትን ሃረርታን ዚገልጽ እዩ ነይሩ።

ንሕና ንእግዚኣብሔር አምላኽና ኣቦ እንብሎ ኢየሱስ መንፈስ ፍቕርን ሓድነትን ኣብ ልብና ስለ ዘሕደሮ እዩ። “ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከኣ ነቲ “ኣባ “ኣቦ” ኢሉ ዚጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ። ደጊም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን። ውሉድ ካብ ኮንካ ኸኣ ኣምላኽ ወራሲ ገይሩካ እዩ (ጋላ.4᎓6-7) ስለዚ ኣቦ መሠረታዊ ትርጉሙ ምንጪ ናይ ሕይወት የስምዕ። ቅዱስ ሲፕሪያኖስ፣ ታሪኽ ድሕነት እንተ ተዓዘብና መበገሲኡ ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ። ኣተገባብራኡን ናብ ኣቦ ዘመርሕ እዩ። ሥራሕ ክርስቶስ ኮነ ሥራሕ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ናብ ኣቦ ዘተኰረ እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ናይ ኩሉ ሥራሕ ድሕነት ምንጭን መወዳእታን እዩ። ኣባትነት እግዚኣብሔር እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ወይ ብሥራት ናይ’ቲ ዝተንስአ ክርስቶስ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ኵላትና ስለ ዝኾነን ንሕና ከኣ ደቁ ስለ ዝኾንናን ነፍሲ ወከፍና አቦ ኢልና ክንጽውዖ ይደሊ። በዚ ኸአ ነፍስወከፍና ብመንፈስ ተመሪሕናን ተሓጊዝናን ርክብና ምስ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኩሎም ኣሕዋትን አኃትን  ጽኑዕ ርክብ ክህልወና ይግባእ። ነዚ ኣብ ወዱ ብመንፈስ ቅዱስ ሓድነትና ዘቖመ ኣምላኽ -‘አብ ሰማያት እትነብር አቦና፥   እናበልና ዕብየት አምላኽ  ንገልጽ ። በዚ ኸአ  ስግደትን ኣምልኾን ነቅርበሉ። ንሕና ነዚ ጸሎት እዚ ኪንደግም ከለና ምስ እግዚኣብሔር እንገብሮ ኪዳን የስምዕ። ኣቦና ዘለዎ ቤትና ማለት’ዩ። ክርስቶስ ሰማይን ምድርን ስለ ዘተዓረቐ ከኣ እግዚኣብሔር ዘለዎ ቦታ ንሱ እዩ ስማይና።ብተወሳኺ   በዚ ጸሎት እዚ መንነትና ንገልጽ፤ ምኽኒያቱ  ንሕና ደቁ ኢና ስለዚ ኢና  ኣቦ ኢልና  እንጽውዖ ፣ እንተኾነ ሓቐኛታት ደቂ እቲ ልዑል  አቦ ኽንከውን ፍቓዱ ክንመልእ ይግበአና።

ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ – ስም እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኪቅደስ ከም ዘለዎ ካብ ጥንቲ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ’ዩ።  ስም እግዚኣብሔር ብከንቱ ኣይትጸውዕ ዚብል ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኪንዝክር ይግበኣና። ምኽኒያቱ ብኣዘራርባ ቅዱስ መጽሓፍ ስም መንነትን ተግባራትን ናይ’ቲ ሒዙዎ ዘሎ ዚገልጽ ስለዝኾነ።  ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ዚገበረሎም ናይ ኣብ ግልጸት ኪዛረብ እንከሎ “እታ ንኣይ ዘፈቀርካኒ ፍቕሪ ኣብኣቶም ምእንቲ ኽትህሉ፣ ኣነ’ውን ኣብኣቶም ምእንቲ ኽነብር ስምካ ኣፍሊጦዮም ኣሎኹ፣ ከፍልጦም’ውን እየ” ብምባል  (ዮሓ.17᎓26) ነፍሲ ወከፍና ምስኡ ሓድነት ከም ዝሃበና ከምቲ ናቱ ቅድስና’ውን ኪህልወና ከም ዚኽእል ብምግባር ከምቲ ኣነ ዚፈለጥኩኻ ንሳቶም’ውን ኪፈልጡኻ’ሞ ንሳቶም’ውን ከምቲ ኣነ ኣባኻ ንስኻ ኣባይ ዝተቀደስናን ዝተኸበርናን ንሳቶም እውን ከምኡ ይኹኑ።

ስምካ ይቀደስ ንሕና ክርስትያን ከም ውሉድ መጠን ስምካ ይቀደስ ክንብል እንከሎና ንእግዚኣብሔር ቅዱስ ምዃኑ ፈሊጥና ከም ቅድስናኡ መጠን ወይ ንቅድስናኡ ብዚበቅዕ መንገዲ ስግደትን ኣምልኾን  ክብርን ንህቦ ኣሎና ማለት እዩ።  ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ንቅድሶ?  ብኽርስቲያናዊ ሕይወትና፤ ብተግባራትና። “ፍጽምና ወይ ቅድስና ናይ ሓደ ክርስቲያን ወይ ክርስትያናዊ ሕይወት ዚርኣየሉ ኣብ ኩሉ ስራሑ ጉድለት ዘይርኣየሉ ኮይኑ ኩሉ ነዓኡ ዚርኢ ንኣምላኽ ክብሪ ኪህብ እንከሎ እዩ ይብል ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ። ብመንፈስ ፍቕሪ ተሰንዩ ቅንዕና ኃያውነት ሕውነት ንካልኦት ይጥዓሞም ዚብል መንፈስ ዘለዎ ምሕረትን ርትዕን መምርሒ ሕይወቱ ገይሩ ዚጐዓዝ ስም እግዚኣብሔር ይቅድስ። ስም እግዚኣብሔር ኣብ ዚተቀደሰሉን ዝኸበረሉን አብ ሕይወት ወዲ ሰብ  መንግስቲ ኣምላኽ ይሰፍንን ይነግሥን፣ ንናይ ዕለት እንጌራና አብ ፅባሕ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ኹሎም ይቕረ ንብል ኢና እሞ ኃጢአትና ይቕረ በለልና፤ ካብ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና።’’ ወደይ! አገልግሎት አምላኽ አብ እትጅምረሉ ጊዜ፡ ንፈተናውን ተሰናዶ” ሲራ 2፡1 ነቲ ጎይታና ቃል ዝኣተወልና መንግስቲ ንኽንወርስ ንፈተና እንተሰዓርና እዩ እሞ፡ ንኹሉ ፈተና እዛ ዓለም ንክስዕር ወትሩ ኣብ ጽሎት ክንጽመድ ኣማልድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ኣይፈለየና። ኣሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.