አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 07.2018 – 07.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ሉቃ.14.25-33

ብዙኃት ሰብ ምስኡ ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ኸአ ግልጽ ኢሉ በሎም፦ “ ናባይ ዚመጽእ እንተሎ እሞ አቡኡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አኅዋቱን አኃቱን፥ ሕይወቱን ኸይተረፍትውን እንተ ዘይጸልአ ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን እዩ።  መስቀሉ ፀይሩ ደድኅረይ ዘይስዕብ ዘበለ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን ኢዩ።  ካባኻትኩምከ ግምቢ ኺሠርሕ ዚደሊ እሞ ንምውድኡ  ዚአኽሎ ገንዘብ እንተለዎ ቅድም ተቐሚጡ ዘይጽብጽብ እንታዋይ ኢዩ፧  እንተ ዘየሎ  ወሠረት ምስ ሠረተ፥ ምውድኡ እንተ ሰአነ፥ ዝረአይዎ ኹሎም ‘ እዚ ሰብ እዚ ምንዳቕ  ጀሚሩ ምውዳኡ  ስኢኑ’ እናበሉ ኼላግጽሉ ይጅምሩ፡፤  ወይስ አየናይ ንጉሥ ኢዩ ምስ ካልእ ንጉሥ   ኪዋጋእ  ዚኸይድ እሞ ፥ ነቲ ብዕሥራን ሽሕ ዚመጾስ  ዓሠርተ ሽሕ ኪገጥመሉ ዚኽእል እንተኾይኑ፥ ተቐሚጡ ቅድም ዘይመክር፧  እንተዘይኮነስ ፥ ገና ርሑቕ ከሎ ልኡኻት ናብ ኡ ሰዲዱ ዕርቂ ይልምን፡፤ ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ  ካባኹም ዘለዎ ዘበለ ኹሉ ዘይኃደገ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን ኢዩ።

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ሓዋሪያ ይዛረብ፤ ሓዋሪያ ክርስቶስ ንኽትከዊን ክትገብሮ ዘለካ  ወይ ክተቀድሞ ዘለካ ነገራት ይሕብር።  ናባይ ዚመጽእ እንተሎ እሞ አቡኡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አኅዋቱን አኃቱን፥ ሕይወቱን ኸይተረፍትውን እንተ ዘይጸልአ ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን እዩ።

ክርስቶስ ምእንቲ ድኅነትና ብምስቓይ አሰሩ ክንክተል  ጥራይ አይኮነን አብነት ሂቡና እንታይ ደአ  መገዲ ከፊቱልና። እቲ መገዲ እቲ ኢንተ ስዒብና አብ ምድራዊ ጉዑዞና ሕይወትን ሞትን ሓድሽ ትርጉም ይህልዎ ። እቲ ክርስቲያን ክስዕቦን ክንክተሎን ዘሎና መንገዲ መገዲ ክርስቶስ ኢዩ፤ መንገዲ ክርስቶስ ከአ መንገዲ መስቀልን መስዋዕትን ኢዩ። በዚ ምኽኒያት እዩ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባይ ዚመጽእ እንተሎ እሞ አቡኡን አዲኡን ሰበይቱን ደቁን አኅዋቱን አኃቱን፥ ሕይወቱን ኸይተረፍትውን እንተ ዘይጸልአ ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን እዩ።

ንሕና ነፍሲ ወከፍና አብ ሕይወትና ዝተፈላለየ ጸገማት ተመክሮ ዝገበርና ኢና። እዚ ተመክሮ እዚ ኸአ ዘይሕጉሳት ይገብረና፡ ንጸገማትና ስቅያትና አሰር ክርስቶስ ብምኽታል ብዓይኒ ክርስቲያናዊ እምነት ምስ እንጥምቶ ጊና አብቲ ጸገምና ስቅያትናን ሓጎስ ይስመዓና። መስቀሉ ፀይሩ ደድኅረይ ዘይስዕብ ዘበለ፥ ወደ መዝሙረይ ኪኸውን አይክእሊን ኢዩ። መስቀል እምበአር  እቲ ሓደ ናብ እግዚአብሔር ዘብጸሓና መንገዲ ምኻኑ ክንአሚን ይግበአና። በዚ ጥራይ ኢና ምስ ክርስቶስ ሓድነት ዝህልወና፡ አብ ቅድስና ክንበጽሕ እንኽእል።

ክርስቶስ ምኽታል ኣሰሩ ምስዓብ፣ ኣብ ኢ.ክ. ዝርከብ እምነት እግዚኣብሔር ምምላስ ማለት እዩ። ነቲ ንሱ ዝፈጸሞን ብመንፈሱ ብርሃን ኣብ ሕዝቡ ዝውልዕ ኣገልግሎት ውፉይ ሕይወት ብሓድነት እምነትን ፍቕርን ዝንበር ጸዋዕታ እዩ። ኣሰሩ ምስዓብ ማእሰር ሓድነት እዩ ኣብ ክርስቶስ ምስኡን ነዓኡን ኣብ  እግዚኣብሔር ጸኒዕካ በቲ ንሱ ዝሓለፎ መንገዲ ምጉዓዝ ማለት እዩ። መንገዱ ኸአ ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ መንገዲ መስቀል ኢዩ።

ኢየሱስ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዚወስድ መንገዲ እዩ (ዮሓ.14᎓6) ነቶም ኣብኡ ዝሃቦ ይጸውዕ ሕይወቶም’ውን ብናቱ ሕይወት ንክምርሕ ይዕድሞም። ካብቲ ዝነበርዎ ዚነበረ ሕይወት ብኣገባብን ኣነባብራን ፍልይ ዚበለ ሕይወት ንከሕልፉ ከኣ ይጽውዖም፣ ኣብቲ ቆላሕታ ኢየሱስ (ማር.10᎓2) ምስሊ ናይቲ ዘይርኤ ኣምላኽ (ቆላ.1᎓15) ነጸብራቕ ክብሪ ናይ ኣቦን (ዕብ.1᎓3) ዘሎ ሓይሊ ንውሽጥኻ ኣንቀሳቂሱ (ተንኪፉ) ነቲ ዓሙቕ ዘለዓለማውን ዘይውዳእ ፍቕርን እግዚኣብሔር የረድኣካ።

ነዚ ዝተረድኤትን ዚጠዓመትን ነፍሲ ከመይ ኢላ ነቲ ፍቕሪ ብዝመልኦ ኣጠማምታ ዚጸውዓ ክርስቶስ ከይመለሰት ስቕ ክትብል እትኽእል። እኳ ድኣ ኩሉ ሓዲጋ ክትስዕብ ትጐዪ። አቦ አደ ሰበይቲ  አኅዋት አኃት፥ ሕይወቱ ኸይተረፈ ክትገዲፍ አየጸግማን።  ብክርስቶስ ዝተተንከፉ ሰባት ከም መዓል ቅዱስ ዓውሎስ ነቲ ዝነብርዎ ዝነበሩ ጽቡቕ ኢሎም ዝአምኑሉ ዝነበሩ = ድምጹ ምስ ሠምዑ “ነቲ ነዓይ ረብሓ ዚነበረ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ኸም ክሳራ ቆጸርክዎ። እወ ምእንቲ እቲ መዘና ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታይ ዝኾነ ክርስቶስ…..ንኹሉ ከም ክሳራ እቖጽሮ….ንእኡ ክረክብ ምስኡ ክኸውን ንኩሉ ከም ጉሓፍ እቆጽሮ ኣሎኹ። (ፊሊ.3᎓7-8)

“እቲ ድሕረይ ኪስዕብ ዝደሊ ገዛእ ርእሱ ይመንን፣ መስቀሉ ኣልዒሉ ከኣ ይስዓበኒ፣ (ማር.8᎓34) እዚ ማለት ንኽርስቶስ ክስ ዕብ ዝደሊ  ስቓይ ሕይወቱ ክካፈል ድልው ክኸውን ኣለዎ

መስቀል ማለት ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ሰብን ዘሎካ ተኣማንነት ምምናንን ንኽትምንን ቅሩብ ምዃንን ማለት እዩ። እምነት ምሕላው “ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኹሉ፣ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እዩ (ሉቃ.12᎓8) ኣሰሩ ምኽታል ማለት ንሱ ዝገበሮ ምግባር ማለት እዩ። ኣብነቱ ምኽታል “ካብ መምህሩ ዝዓቢ ተማሃራይ ካብ ጐይታኡ ዚበልጽ ኣገልጋሊ የልቦን….. ንበዓል ቤት ብዔል ዘቡል ካብ በልዎ ንቤተሰቡ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይብልዎ። ኣሰሩ ምኽታል ማለት ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ምብሣርን እቲ ንሱ ዝፈጸሞም ተኣምራትን ትእምርትን ምፍጻም ማለት እዩ። ንኢየሱስ ምኽታል ማለት ምስቲ ዝተንስኤን ዝኸበረን ጽኑዕ ርክብ ምፍጣር የስምዕ (ዮሓ.12᎓26)

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

Aba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.