አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 14.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ሉቃ.17:11-19

ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ኪኸይድ ከሎ ድማ ብመንጎ ሰማሪያ ገሊላን ኃለፈ። ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኺአቱ ኸሎ ኸአ ብርሑቕ ደው ዝበሉ፥ ዓሰርተ ለምጻማት ተጋነፍዎ። ድምፆም ዓው አቢሎም ከአ “ ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” በልዎ። ንሱ ኸአ ምስ ረአዮም፥ “ ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት አርእዩ” በሎም። ኪኸዱ ኸለዉ ኸአ ነጽሑ። ካብአቶም  ሓደ ኸአ ከም ዝሃወየ ምስ ረአየ፥ ድምጹ ዓው አቢሉ ንአምላኽ እናመስገነ  ተመልሰ። እናአመስገኖ  ኸአ አብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ። ንሱ ሳምራዊ ነበረ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ እናበለ ሓተተ፦ “ ዝነጽሑስ ዓሠርተ ደይኮኑን፧ እቶም ትሽዓተ ደአ አበይ አለዉ፧ ብጀካ እዚ ኻልእ ዝዓሌቱስ ንአምላኽ ክብሪ ኺህብ ዝተመልሰዶ የልቦን፧” ብድኅርዚ “ ተንሥእ እሞ ኪድ፤ እምነትካ አሕወየትካ” በሎ።

አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ሉቃስ ወንጌላዊ ሕውየት ናይ ዓሰርተ ለምጻማት የዘንቱ። ካብዞም ዓሠርተ ኸአ ሓደ በቲ ዝተገብረሉ ጸጋ ከመስግን ከምዝተመልሰ የዘንቱ። አብዚ እምበአር ንነፍሲ ወከፍና እግዚአብሔር ዝገብረልና ሰጋታት  ብምፍላጥ መ ዓልታዊ ክነመስግን የዘኻኽረና፤፡

ወንጌላዊ ሉቃስ ክርስቶስ ጎይታ  ናብ ኢየሩሳሌም አብዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ኪኸይድ ከሎ ድማ ብመንጎ ሰማሪያን ገሊላን ከምዝኃለፈ የዘንቱ። ክርስቶስ ነቲ ካብ ሰማያዊ አብኡ ዝተቀበሎ ተልእኾ ንምፍጻም ሕይወቱ ወትሩ አብ ጉዑዞ ከምዝነበረ ቃል አምላኽ ይምህረና። ናብታ ር እሲ ከተማ  ዝኾነት የሩሳሌም ንምብጻሕ ከአ ኩሉ መሰናኽል እናሰገረ ንኹሉ አ አዳዊ ዘርጊሑ አብቲ ድኅነት ንኸሳትፍ ይሰርሕ። ነቲ አብ ገዛእ ርእሱ ዕጽው ዝነበረ ሃይማኖት ናብ ሓደ ክፉት ንኹሉ ከም አኅዋትን አኃትን ደቂ ሓደ  አቦ – ደቂ ሓደ አምላኽ አምላኽ ይቕበሊን ይሓቁፍን። እዚ ክፉትነት እዚ አብቶም  ዓሰርተ ለምጻማት ከይተረፈ ተገሊጹ ንረኽቦ።

ድምፆም ዓው አቢሎም ከአ “ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” በልዎ። አብ ብሉይ ኪዳን  “ እቲ ዚላገብ ሕማም ዘለዎ ሰብ ክዳኑ ቕደዱ ይኹን፥ ፀግሩ ርእሱ ኸአ አይዘርግፍ፥ ከንፈሩ እውን ይኽደን፥ ‘ ር ኹስ እየ፥ ርኹስ እየ’ እናበለ ኸአ ይጨርሕ። ዚላገቡ ሕማም ክሳ ዕ ዘለዎ ርኹስ ይኹን፥ ርኹስ እዩ እሞ ንበይኑ ይቀመጥ፥ ምቕማጡ ኸአ አብ ወፃኢ ሰፈር ይኹን።ዘሌ. 13.45-46  እዞም ሰባት እዝ ኦም ካብ ሕብረሰብ ግሉላት ንጹጋት ኢዮም ነሮም።  ስለዚ ኢዮም ከአ አብ ማዕዶ  ኮይኖም አብ ቅድሚ ክርስቶስ ቀሪቦም “ “ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” እናበሉ   ክርስቶስ ክንጸሖምን ክምሕሮምን ከምዝኽእል እምነቶም ይገልጹ።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ ካብ ኃቲአትና  ንኸንጸሓና ንኸሕውየና ኢዩ። ኃጢአት ካብ እግዚአብሔር ካብ ፍቕሪ አምላኽ ይፈሊየካ። ካብ እግዚአብሔር ከም እትርሕቕ ይገብረካ። አብዚ ኩነታት ምስ እንርከብ አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና ብእምነት “ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” ክንብሎ ይግበአና።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዓሰርተ ለምጻማት ልመንኦም ምስ ሰምዓ  “ ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት አርእዩ” በሎም። ምኽኒያቱ ከምቲ አብ ብሉይ ኪዳን ዘሌዋውያን 14.1-32 ከም እንረኽቦ እቲ ካህን ካብቲ ሕማሞም ከምዝነጽሑ ክምርምሮም ነይሩዎ።  እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ክርስቶስ ኪዱ ዝብል ትእዛዝን ወይ ቃል   ብምእዛዚን ምእማንን ናብ ካህን ግዑዞኦም ይጅምሩ –  መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነቲ እምነቶም ብምርአይ –  ድሮ አብ ጉዑዞኦም ከለዉ የንጽሖም። ኪኸዱ ኸለዉ ኸአ ነጽሑ። ሎሚውን ን ዓና እዚ ክርስቶስ ጎይታ ነዚ ትእዛዝ ኢዩ ዝህበና አብ ውድቀት ድካም ኃጢአት ምስ እንርከብ ናብ ቤተክርስቲያኑ ኪንቀርብ። ቤተክርስቲያን ከአ ብስሙ ክተንጸሓን ኢያ።

ካብአቶም  ሓደ ኸአ ከም ዝሃወየ ምስ ረአየ፥ ድምጹ ዓው አቢሉ ንአምላኽ እናመስገነ  ተመልሰ። እናአመስገኖ  ኸአ አብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ። ንሱ ሳምራዊ ነበረ። እቲ ሳምራዊ ሓደ ካብቶም ዓሰርተ ለምጻማት ነቲ ዝተገብረሉ ጸጋ ንምምስጋን ናብ ኢየሱስ ይምለስ፡ አብ እግሪ ኢየሱስ ተደፊኡ ኸአ የመስጊን።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ንሕና ደቂ ሰባት በግዚአብሔር አምላኽና ዝተገብረልና ጸጋታትን ዝግበረልና ዘሎንመወዳ እታ የብሉን፡ ግና ስጋብ ክንደይ ኢና ነዚ ተረዲእና መ ዓልታዊ ንግዚአብሔር ፈጣሪና ክነመስግንን ክንውድስን ክነምልኽን እንርከብ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ እናበለ ሓተተ፦ “ ዝነጽሑስ ዓሠርተ ደይኮኑን፧ እቶም ትሽዓተ ደአ አበይ አለዉ፧ ብጀካ እዚ ኻልእ ዝዓሌቱስ ንአምላኽ ክብሪ ኺህብ ዝተመልሰዶ የልቦን፧” ብድኅርዚ “ ተንሥእ እሞ ኪድ፤ እምነትካ አሕወየትካ” በሎ። ንሓናዊን ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ብ እምነት አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና ኦ ክርስቶ ኦ አምላክ መሓረና ክንቢል ንዕደም።

አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ናብ ቲቶ ዝጠጻሕፈ ብዛ ባ ክርስቲያናዊ ሥነ ምግባር እንክምህር፦  ነቶም ሕዝቢ፥ ንገዛእትን ንሰብ ሥልጣንን ኪግዝኡን ኪእዘዙን፥ ንሠናይ ግብሪ ዘበለ  ዝተዳለዉ  ኪኾኑ፥ ንሓደ እካ ስሙ ከየጸልሙ፥ ሰለማውያንን ምቕሉላትን፥ ምስ ኩሉ ሰብ ብትሕትና ዚነብሩ ኪኾኑ አዘካኽሮም” እናበለ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ይጽሕፍ። በዚ መንገዲ ንሕናውን አብ ቅድሚ አኅዋትናን አኃትናን ሰለማውያን ምቕሉላቲን ትሑታቲን ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ብ አማላድነት እኖና ቅድስቲ ማሪያም ንነፍሲ ወከፍና ጸጋታቱ ይሃበና። አስተንትኖና በዚ ናይ መ ዓልቱ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 23 ክን ዓጽዎ፦

መዝ.23

እግዚኣብሔር ጋሳይ እዩ፥

ዚጎድለኒ የብለይን።

አብ ልሙ ዕሻኻ የው ዕለኒ፥

ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሃኒ። ………….

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.