አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 11.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ.18:12-14

እንታይ ይመስለኩም፧ ሚእቲ አባጊዕ ዘለዋኦ ሰብአይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን አብ ጎበታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊዶ አይከይድን፧ እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍአ ብአአ አዝዩ ከም ዚሕጎስ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ከምኡ ድማ ኻብዞም ናእሽቱ ሓደ እካ ኺጠፍእ ፍቓድ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦኹም አይኮነን።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሕያውነትን ፍቕሪ አምላኽ ንኽነስተንትን ይሕግዘና። ነቲ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝገበረልናን ዝገብረልና ዘሎን እናዘከርና ከአ ወትሩ  ክነመስግኖን ክንውድሶን ንዕደም።  መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ሓደ ታሪኽ የዘንቱ። ሓደ ሚእቲ አባጊዕ ዘለዋኦ ሰብአይ ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን አብ ጎበታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊ ይከይድ። ብዙሕ ግዜ ነፍስ ወከፍና አብዚ ዓለም እዚ ከምተን ዝጠፍአ አባጊዕ ኢና፡ ነፍሲ ወከፍና ብዙሕ ግዜ ካብዚ ናይዚ ዓለም እዚ ነገራት ነጻ ኪንከዊን ይጽገመና። ብዙሕ ግዜ እቲ ብሓቂ ሰናይ አብቲ ሓቂን ፍቕሪን ክርስቶስ አምላኽ ከምዝርከብ አይርደ አናን ወይ ንዝንግዖ።

ዝከበርኩም አኅዋትን አኃትን እዚ ዘለናዮ ግዜ፡ ግዜ ምጽአት ኢዩ። ልደተ ክርስቶስ ንኽነብዕል ብጾልትን ጾምን እንቀራረበሉ ግዜ ኢዩ።   እቲ ሰናይ ዜና ናይ ልደተ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽ አብ መንጎና ምእንቲ ድኅነት ነፍሲ ወከፍና  ካብ ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ምላዱ ኢዩ። እግዚአብሔር ምስ ኩሉ ሓይሉ ጽጋታቱ ንኽዕድል ይመጽእ። ሓይሊ አምላኽ ፍቕሪ ኢዩ፡ ሓሊዮት፡ ድኅነት ኢዩ። ርሕራሔ ዝመልኦ ሓይሊ ኢዩ። ርሕራሔር ከምቲ ሕያዋይ ጋሳ ምስ አባጊዑ ዘለዎ ርሕራሔር እግዚአብሔር አምላኽናውን እቲ ምስ ነፍሲ ወከፍና ዘለዎ ልክዕ ከምኡ ኢዩ። እግዚአብሔር ንወላሓደ አይርስዕን ኢዩ፡ ወላእካ ከምታ ዝጠፍአት በጊዕ እንተ ጠፋእና ወትሩ ምሳና አሎ፡ ናብቲ ሓቅኛ ጋሳናን ጎይታናን ንኽንምለስ ወትሩ ይደሊየናን – ይጽወዓናን፡

እቲ ሕያዋይ ጋሳ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ዝጠፍአት በጊዕ ክትምለስ አይጽበን። ማለት ንሕና ነፍሲ ወከፍና ካብቲ ጋሳና ዝኮነ አምላኽና ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ብዝተፈላለየ ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ካብኡ ምስ እንርሕቅ ምስ እንጠፍእ ክርስቶስ አምላኽና ናብኡ ንኽንምለስ መዓልታዊ ብዝተፈላለየ መገዲ ይደሊየና ።

እንታይ ይመስለኩም፧ ሚእቲ አባጊዕ ዘለዋኦ ሰብአይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን አብ ጎበታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊዶ አይከይድን፧ እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍአ ብአአ አዝዩ ከም ዚሕጎስ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ከምኡ ድማ ኻብዞም ናእሽቱ ሓደ እካ ኺጠፍእ ፍቓድ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦኹም አይኮነን።

እቲ ቃል አምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ፡ ንዓና መለኮታዊ ባሕሪ ምእንቲ   ኬልብሰና ካብቲ ግጉይ መገዲ ንኽመልሰና  ነተን ዝጠፍአ አባጊዕ ንኽመልስ፡ ሰብ አዊ ስጋና ክለቢስ ክኢሉ። ንሕና ካብ ኩኔነ ንኽንድሕን ንሱ አገልጋሊ ኮነ። ንሕና ንኽንጸድቕ ንኃጢአትና አብ ዝባኑ ተሸከመ። ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመጸ እምበአር ምስኡ ሓቢርና ናብ ክብሪ መንግሥተ ሰማይ  ምእንቲ ክትድይብ ኢሉ ኢዩ።

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.