አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 13.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ.11:11-15

ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እካ ከም ዘይተንሥአ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። አብ መንግሥተ ሰማያት  ግና እቲ ዚንእስ ካብኡ ይዓቢ። ካብ ዘመነ ዮሓንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግሥተ ሰማያት ትግፋዕ አላ፥ ገፋዕቲ ድማ ይዘርፍዋ አለዉ። “ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሓንስ ተነብዮም እዮም። ክትቅበልዎም እንተ ደአ ደሊኹምሲ እቲ ኺመጽ እ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሓንስ ኢዩ።  እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዮሓንስ መጥምቕ ኪዛረብ ንረኽቦ። ክርስቶስ ሚስ ኩሎም ደቂ ብሉይ ኪዳን ብምውድዳር ከአ ካብኡ ዝዓቢ ከምዘይተፈጥረ ይምስክር። ዮሓንስ መጥምቕ ካብ ኤርሚያስ አብርሃም፡ ኢሳይያስ ዝዓቢ ኮይኑ ይቐርብ። ምኽኒያቱ ዮሓንስ መጥምቕ ብዓይኒ ብሉይ ኪዳን እቲ ዝዓበ ተልእኾ ዝተቐበለ ኢዩ ነይሩ። እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ተልእኾ ይህቦ፡ ነቲ ዝመጽእ መሲሕ መገዲ ንከዳሉ። መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ” እናበለ ከኣ ይሰብኽ። ዮሓንስ አቀዲሙ ደቂ መዛሙርቱ ልኢኹ “እቲ ዚመጽእ ንስኻ ዲኻ ፥ ወይ ድማ እንጽበዮ ኻልእ አሎ፧” እናበለ ሓቲቱዎ ነይሩ ኢዩ። አብዚ ዮሓንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝተጠራጠረ ይመሲል። ምኽኒያቱ ተግባራት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ዮሓንስ ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዘለዎ መሲሕ  ዝሰበኾ ዝጋጮ ይመሲል ነይሩ። ዮሓንስ ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ መድኅን “ ሓደ ሕሱም ፈራዳይ፡ ናብዚ ዓለም ዝመጽእ ዘሎ ብቕጥዓ ክፈርድን ክኹንን ምኻኑ፡ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ዝቕርጽ፥ ናብ ሓዊ ድማ ዝድርቢ።  ዓውዲ ዘጽርየሉ መስአ አብ ኢዱ ዘለዎ ፥ ስርናይ አብ ቆፍኡ ዝእክብ፥ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኬንድድ” ምኻኑ ይሰብኽ።

ክርስቶስ ጊና ሓደ ሕሱምን ጨካንን ፈራዳይ ዘይኮነ ዓርኪ ወዲ ሰብ፡ ኩላትና ኮይኑ ይርከብ። “ለዋኅን ትሑትን ኮይኑ ይርከብ። ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ኪበልዕን ኪሰትን ይርከብ፡ በዚ ተግባራት ዝተዓንቀፉ ፈሪሳውያን “ስለምንታይ ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ዚበልዕን ዝሰቲን” ኢሎም ኪሓቱ ተረኽቡ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዘሚዑ “ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥ ዑያት አየድልይዎን እዮም፤ አነ ኸአ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ አይመጻኹን” ማር.2:16-17 እናበለ ይምልሰሎም። ዮሓንስ እቲ ናይ መጨርሽታ ብሉይ ኪዳን ኢዩ ነሩ። ንሱ እዩ ንመጀመርታ “እንሆ ገንሸል ኣምላኽ”ዮሓ. 1፡36 እናበለ ንደቂ ሰባት ዝሓበረ። እቲ  ብአብራሃም ዝጀመረ ነዊሕ ታሪኽ ብዮሓንስ  አብ ዕላማኡ ይበጽሕ።  ዮሓንስ ግና ህላዌ መንግስ ተሰማይ አብ ክርስቶስ ከምዘላ  ንኽርድኦ የጸግሞ፡ ይጠራጠር፡ ስለዚ ኢዩ ኸአ “እቲ ዚመጽእ ንስኻ ዲኻ ፥ ወይ ድማ እንጽበዮ ኻልእ አሎ፧” እናበለ ኪሓትት ዝተረኽበ። ምኽኒያቱ ታሪኽ ብሉይ ኪዳን ንበይኑ   ነቲ ብኽርስቶስ ዝመጻና ሰናይ ዜና እግዚአብሔር ንኽንርዳአና አይክእሊን። ቅዱስ አጎስጢኖስ እቲ ሓድሽ አብ ብሉይ ኪዳን ተሓቢኡ አሎ ይብል” ስለዚ ነቲ ሓድሽ ንምርዳእ ሓገዝ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶኢስ የድሊየና። እቲ አብ ክርስቶስ ብእምነት ዝመላለስ ምስኡ ሕብረት ዘለዎ ከአ ነቲ ኩሉ አብ ብሉይ ተሓቢኡ ዘሎ ሓቂ ንኽርዳእ ብርሃን ይርከብ። “ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሓንስ ተነብዮም እዮም። ክትቅበልዎም እንተ ደአ ደሊኹምሲ እቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሓንስ ኢዩ።  እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።  መንግሥተ ሰማይ መንግሥቲ ድኻታት፡ መንግሥቲ ትሑታት፡ ለዋሃት፡ ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ኢያ።.

Leave a Reply

Your email address will not be published.