አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 14.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ.11:16-19

“ እዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ኽምስሎ እየ፧ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ነዕሩኾም ዚጽውዑ ቑልዑ እዩ ዚመስል። ከምዚ ኸኣ ዚብልዎም፦ ‘ እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይበኼኹምን።’ ዘይበልዕን ዘይሰትን ዮሓንስ እንተ መጸ ጋኒን አለዎ ይብሉ። ዚበልዕን ዚሰትን ወዲ ሰብ እንተ መጸ ኸአ፥ እንሆ በላ ዕን ሰታይን ወይንን ዓርኪ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥ አንን ይብሉ። ጥበብ ግና ብተግባራ ረትዐት።”

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሓንስ 11:13 “ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሓንስ ተነብዮም እዮም። ክትቅበልዎም እንተ ደአ ደሊኹምሲ እቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሓንስ ኢዩ።  እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ድሕሪ ኢሉ መቐጸልታ ናይዚ ትምህርቲ እዚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጺሉ ነቶም ንኸይፈልጥዎን ከይቅበሉዎን ምኽኒያታት ዘብዝሑ “እዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ኽምስሎ እየ፧   ብምባል ክወቅሶም ይርከብ።

እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ንወዲ ሰብ ናብኡ ንምስሓብ ዘይገበሮ ነገር አይነበረን። ደቂ ሰባት በቲ ኩሉ ዝተገብረሎም ጸጋታት ንቃል አምላኽ ክአምኑን ክቕበሉን ስለዘይከአሉ።  “ነታኽልቲ ወይነይሲ ኃለፋ እቲ አነ ዝገበርክሉ እንታይ ኮን ምተገብረሉ ነይሩ፧ ዘቢብ የፍሪ ኢዩ ኢለ እናተጸበኽዎስ፥ ስለምንታይ እዩ መጺጽ ፍረ ዘፍረየ፧ ኢሳ.5:4 ኣብ ወንጌል ዮሓንስ እንተረኤና – ዮሓንስ መጥምቕ ከም ጸራግ መንገዲ ወይ ንብርሃን ክምስክር መጸ ። ንብርሃን ይመስክር እምበር ንሱ ብርሃን ከምዘይነበረ ከኣ ይገልጽ።

እቲ ዘለዓለማዊ ቃል፡ ክርስቶስ ዓለም ብኣኡ ድሕሪ ተፈጢራ፣ ንፍጥረት ካብ ዝነበሮ ጸልማትን ባርነትን ንምልቃቕ፣ ኣብቲ ናይ ቀደም ናብራኡ ንምምላስን ሥጋ ለቢሱ፡ ከም ምንጪ ሕይወትን ብርሃንን ኮይኑ ናብ ዓለምና መጸ። ዓለም ግና አይተቐበለቶን ጸልማት መሪጻ።

ናይ ሎሚ  ቃል ወንጌል እምበአር  መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሪ ልቢ ናይቶም ንስብከት ዮውሃንስ ይኹኑ ስብከቱ ስብከቱ ክሰምዑ ዘይከአሉ ከምቲ አቀዲምና ዝሰማዕናዮ “ እዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ኽምስሎ እየ፧ እናበለ ይዛረብ። ምኽንያቱ ነቲ እግዚአብሔር ዘቅርበሎም ዝነበረ ጸዋዕታ ወይ ዕድመ ናይ ንስሓ ናይ ድኅነት  ክርድእዎን ክቕበሉዎን አይከአሉን። ከምኡውን ሎሚ አብ ግዜና ነፍሲ ወከፍና፡ አብ ሕይወታን  ገዛእ ርእስና እሞ ንመርምር። ስጋብ ክንደይ ኢና ንቃል አምላኽ አብ ሕይወትና ቦታ እንህቦ፧  ቃል አምላኽ ብኸመይ ንሰምዖ ንቕበሎ፧ ስጋብ ክንደይ ኢዩ አብ ሕይወትና ንስሓ ለውጢ ንኽንገቢር ዝሕግዘና። ክርስቶስ ጎይታና ነቶም ናይቲ ግዜ ሰማዕቱ  ብምሳሌ ገሩ “ እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳዕሳዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይበኼኹምን ዝብል።’ ሕጂውን እንተኾነ አምላኽና ንነፍሲ ወከፍና በብስምና ንቃል አምላኽ ክንሰምዕ፡ አብ ትእዛዛቱ እሙናት ኮይና ክንርከብ፥ ሕይወትና ብሰላምን ቅሳነትን ክንብሮ ዕድምኡ የቅርብ አሎ ። ‘እምብልታ ይነፋሓልና አሎ – ነዚ ጸዋዕታ እዚ ክነጸጎ አይንኽእልን። ምክንያቱ ጸዋዕታ ድሕነት ኢዩ። የሱስ ካብቲ ናይ ዮሓንስ አምጻጽአ ዝተፈልየ አብ በረኻ ይሁዳ ዘይኮነስ፡ አብ ከተማታትን ሃገረሰባትን ወንጌል መንግሥቲ እናሰበኸ፡ ኩሉ ሕማምን፥ አብ ህዝቢ ዝነበረ ድናስን እናሕወየ ፥አብ ኩለን ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ከምዝነበረ ባዕሉ ቃል ወንጌል የዘንትወልና።  ክርስቶስ አብ መንጎ ህዝቢ ይነብር  ነበረ  ምስ ሕዝቢ ይምገብ ይሰቲ፡ ምኽንያቱ ብኩሉ ንዓና ክመስል ነይሩዎ።

ዘይበልዕ ዘይሰቲን ዮሓንስ መጸ ጋኔን አለዎ ይብሉ። ነዚ ክነስተንትን ከለና ንገዛእ ርእስና ንጠምት። ንሕናኸ ንሕዋትና በቲ አብ ሕይወቶም ዝገብሩዎ ሰናይ ተበግሶታት ክንደይ ኢና ዘይንወቅሶም፡፡ ክንደይ ነገራትከ ዘይነልግበሎም። ብምስላ  ብዛዕባ እቶም ቖልዑ ክዛረብ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “አብ ዕዳጋ ዝተቀመጡ” ይብሎም። እዞም ቖልዑ እዚኦም እንተ ብትህኪት እንተስ ብኻሊእ ምኽንያታት ካብቲ ኮፍ ኢሎሞ ዘለዎ ቦታ ክትስኡ አይደለዮን። ነቲ ዕድመ ጸዋዒት እምብልታ ይነጽግዎ አይቅበሉዎን። ልክዕ ፈሪሳውያንውን ነቲ ክርስቶስ ዘምጽኦ ቃል ሕይወት ክቅበልዎ አይርከቡን። እካ ደአ  ነቲ ቅዱስ ተግባራት ክርስቶስ ነጺጎም፡ ንክርስቶስ ከም ሓደ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ   ተቀበልቲ ቀረጽን፥ ኃጥአንን ገሮም የቅርብዎን ይኸስዎን። መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሎም ሓድሽ ጉዑዞ ክጅምሩ አይደለዩን። እዚ ኩሉ አብ መዓልታዊ ህይወትና እንጥቀመሉ አገባብ ኢዩ። ነቲ ሓቀና ትምህርቲ ክርስቶስ፣ ትምህርቲ ቤተክርስቲያን፡ ሕግታት ቤተክርስቲያን ክንቅበል ምስ ዝጽግመና ልክዕ ከም ፈሪሳውያን ኮይና ንርከብ።

ስለዚ እግዚአብሔር በዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ገሩ ንነፍሲ ወከፍና፡ ንቃል ወንጌል ከም ማሪያም ብትሑት ልብን መንፈስን ክንቅበሎ ይጽወዓና አሎሞ – ነቲ ቤተክርስቲያና ብዝተፈላለየ መገዲ መዓልታዊ ቃል ሕይወት ንኽንሰምዕ ሰሚዕና ሕይወትና ቅንⷅር ሚስ ክርስቶስ አምላኽና ሕብረት ንኽህልወና ‘እምብልታት ትነፍሓልና አላ።  ነዚ ብሓቂ ዕውታት ኮይና ንኽንርከብ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወእክፍና ይሓግዘና። አሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

Leave a Reply

Your email address will not be published.