አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 15. 2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ. 17፡10-13

ደቂ መዛሙርቱ ኸኣ “ንምንታይ ደኣ መምህራን ሕጊ፥ ‘ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ አለዎ’ ዚብሉ” ኢሎም ሓተትዎ።  ንሱ ኸአ መሊሱ “ እወ፥ ኤልያስ ቅድም ኪመጽእ እዩ፥ ንኹሉ ድማ ኼቃነዕ እዩ፥ ንሳቶም ግና ዝደለዩ ገበርዎ እምበር አይፈለጥዎን። ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብአአቶም ሓሣረ መከራ ኪቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም አሎኹ” በሎም።

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ  ናይ ደቂ መዛሙርቱ “ንምንታይ ደኣ መምህራን ሕጊ፥ ‘ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ አለዎ’  ዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ “ እወ፥ ኤልያስ ቅድም ኪመጽእ እዩ፥ ይብሎም፡ እዚ ክብል ከሎ ብዛዕባ ዮሓንስ መጥምቕ ኢዩ ዝዛረብ ዘሎ። ዮሓንስ መጥምቕ ሓደ ንጹር ዝኾነ ተልእኾ ሒዙ ማለት ንምጽአት ክርስቶስ መገዲ ከዳሉ ኪመጽእ ነይሩዎ። መምህራን ሕጊ ነዚ ግን ክቕበሉዎን   ኪርድእዎ አይከአሉን።

ሓዋሪያት ሙሴን ኤሊያስን አብ እምባ ምስ ክርስቶስ ኪዘራረቡ ረአዩዎም፡  ነዚ  ዝተዓዘቡ ኩሎም ኤሊያስ መገዲ ከዳሉ ኪምለስ ኢዩ ኢሎም ይአምኑ ነበሩ። ሓዋሪያት ነቲ ‘ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ አለዎ’  ዝብል ትምህርቲ መምህራን ሕጊ ክርድኡን ኪፈልጡን ይደሊዩ። ክርስቶስ ከም መሲሕ ጊና ዲሮ አብ መንጎኦም ነበረ። ከምኡውን  ኤሊያስ ዲሮ ከምዝመጸ ጊና ከምዘይሰምዕዎ ይዛረቦም። ኤልያስ ቅድም ኪመጽእ እዩ፥ ንኹሉ ድማ ኼቃነዕ እዩ፥ ንሳቶም ግና ዝደለዩ ገበርዎ እምበር አይፈለጥዎን። ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብአአቶም ሓሣረ መከራ ኪቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም አሎኹ” በሎም። አብዚ ሓዋሪያት ብዛዕባ ዮሓንስ መጥምቕ ይዛረብ ከምዘሎ ተረደኦም።

ዮሓንስ መጥምቕ “ አቱም ውሉድ ተመን፥ ካብቲ ዚመጽእ ቁጥዓ ክትመልቁኸ መን ሓበረኩም፧ እምበአር ንንስሓ ዝበቕዕ ፍረ ግበሩ”ሉቃ.  3፡7-14). እናበለ ተልእኾ ናይ ኤሊያስ ክፍጽም ተረኽበ። ንሱ ንእግዚአብሔር ብቑዕ ሕዝቢ ምእንቲ ኼዳሉ፥ ልቢ አቦታት ናብ ውሉድ፥ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ኪመልስ፥ ብናይ ኤሊያስ መንፈስን ኃይልን ቀቅድሚ ጎይታ ኪኸይድ እዩ።”(Lc 1,17). እዚ ቃል እዚ ብየውሓንስ ይፍጸም። በዚ ምኽኒያት ከአ ንሞት ይፍረድ። ክርስቶስ ነዚ ተልእኾ ዮሓንስ መጥምቕ  ይቕጽል። ማሕበራዊ ሕይወት ደቂ ሰባት ክሃንጽ ይጅሚር። ምኺኒያቱ እግዚአብሔር አቦ ንሕና ኩሉና አኅዋትን አኃትን ስለዚኾና። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕይወቱን ቃላቱን ክልተ ፍቕሪ ይምስርት፡ ፍቕሪ  እግዚአብሔርን ፊቕሪ ብጻይን። ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብአአቶም ሓሣረ መከራ ኪቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም አሎኹ” ኢሉ ዝተነበዮ። በቲ ተልእኽኡ ዘይተሓጎሱ አይሁዳውያን ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስዊን እንተኾነ ከም ዮሓንስ መጥምቕ ንሞት አሕሊፎም ይህብዎ።

ዝኸበርኩም አሕዋትን አኃትን አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ እምበአር ንሕናዊን  ተልእኾ ክርስቶስ ጎይታና ቤተክርስቲያኑ እንታይ ምኻኑ አሚና ብእምነት ተቐቢልና ክርስቲያናዊ ሕይወትና ብቓል አምላኽ ክንመርሕ ይግበአና። ብፍላይ በዚ ናይ ምጽአት ግዜ ስብከት ዮሓንስ መጥምቕ መሪሕ ሕይወትና ክንገብሮ ይግበአና።  ዮሓንስ መጥምቕ ንኽርስቶስ መንገዲ ክቕርበሉ ክሰብኽ ምስ ጀመረ እታ ቀዳመይቲ ቃሉ ወይ ስብከቱ  – ኣተሓሳስባኩም ቀይሩ ወይ ለውጡ – መንገድታት እግዚኣብሔር ኣቕንዑ፤ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል፣ እምባን ኵርባን ኩሉ ትሕት ይበል፤ ጥውይዋይ ዝኾነ ኩሉ ትኽ ይበል፤ ድንጉር ይተኻኸል። ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ከኣ ምድኃን ኣምላኽ ኪርኢ እዩ። አብዚ ግዜ እዚ እቲ ዓለማዊ ወይ ስጋዊ አተሓሳስባና ገዲፍና ብመንፈስ አምላኽ ጉዑዞ እንጅምረሉ፡ ካብቲ ጉጉይ መንገዲና ገዲፍና በቲ ቅኑዕ ዝኾነ መገዲ አምላኽ ክንጎዓዝ ንዕደም። ግዜኡ ግዜ ንስሓ ኢዩ፡ ግዜ ዕርቂ ኢዩ፡ ምሕረት አምላኽ እንቕበለሉ ግዜ ኢዩ፡ ሚስ አኅዋትናን አኃትና እንዕረቐሉ ግዜ ኢዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.