አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 18. 2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ. 1፡18-24

ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ኸምዚ እዩ፦ አዲኡ ማሪያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ኸላ፥ ከይተቓረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕጹይ ጻድቕ ስለ ዝነበረ፥ ብኅቡእ ኪኃድጋ  ደአ ሓሰበ እምበአር ኬጋልጻ አይደለየን። ንሱ እዚ ኪሓስብ ከሎ፥ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ፥ ከምዚ ድማ በሎ፦ “ዮሴፍ ወዲ ዳዊት፥ እቲ ኻብአ ዚውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጽትኻ ማሪያም ምውሳድ አይትፍራህ። ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸአ ንሕዝቡ ኻብ ኃጢአቶም ኼድኅኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። እዚ ኹሉ ድማ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ “ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲውን ክትወልድ እያ፥ ስሙ ኸአ አማኑኤል ኪብልዎ እዮም፥ ትርጉሙ ኸአ ‘አምላኽ ምሳና’ ማለት እዩ” እናበለ ዝተዛረቦ ምእንቲ ኪፍጸም ኮነ። ዮሴፍ ካብ ድቃስ ተንሢኡ መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝአዘዞ ገበረ፥ ንማሪያም ሕጽይቱ ወሰዳ፥ [በኹሪ}  ወዳ ክሳዕ እትወልድ አይፈልጣን፥ ስሙ ድማ ኢየሱስ ኢሉ ሰመዩ።

  • አስተንትኖ

ብዛዕባ ልደተ ክርስቶስ የዘንትወልና። ገብሪኤል መልአኽ“ ሰላም ንዓኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ፥ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ” ዝብል ብስራት ምስ አስመዓ ወላ እካ አብቲ መጀመርታ እዚ ከምይ ኢሉ ይኸዊን እንተበለት፡ እዚ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ምኻኑ ምስነገራ  “እኔኹ አነ ባሪያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” እናበለት ነቲ ብስራት ተቐበለቶ። ወዲ አምላኽ አብአ ክሓድር አፍቀደት።

ግዜኡ ምስበጽሐ ግን፤ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን፤ ንሕናውን ናይ ውልድነት መሰል ምእንቲ ኽንረክብ፤ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ: ኣብ ትሕቲ ሕግውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ። ይብል ጳውሎስ አብ መልእኽቱ። የውሃንስውን” እቲ ቃል ስጋ ኮነ፤ ጸጋን ጽድቅን መሊኡዎ፤ ኣብ ምንጎና ሓደረ፤ ሓደ ወዱ ነቡኡ ዝኾነ: መጠን ዚረኸቦ ክብሪ ዚኣክል ክብሩ ረአና  ንሕና ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። ኣብቲ ናይ ጸሎት ሃይማኖትውን ውትሩ እንደግሞ … ንአና ንደቂ ሰብ: ምእቲ ድሕነትና ኢሉ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ። ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ከም ተሰግወ፤ ሰብውን ከም ዝኾነ ኢልና ንጽልን ንደግምን። እቲ ነብያት እተነበይሉ፡ ድንግል ክትወልድ፤ ስሙ ከአ አማኑኤል ክትሰምዮ ኢያ ዝብል ቃል አምላኽ፡ እቲ ንማሪያም ዝተዋህበ ቃል ብስራት፡ አነ ሰብአይ ዘይፈልጥስ፤ እዚ ነገር እዚ ደአ ከመይ ኢሉ ኪኸውን እዩ፧ ንዝብል ናይ ማሪያም ሕቶ፡ ዝተዋህበ መለኮታዊ ምላሽ፤ ማለት እቲ ዝውለድ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምኻኑ ምስተገልጻ ማሪያም ብእምነት ብትሑት መንፈስ ተቐበለቶ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንወድሰብ ናብቲ መሰረቱ ንምላስን፡ ንምድሓንን ምእንቲ ካሕሳ ሓጥያትና ኣምላኽ ሰብ ኮነ። ናብ ዓለም መጸ ስጋና ለበሰ። ብኣኡ ሕይወት ምእንቲ ክንረክብ፤ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ለኣኾ። በዚ ኸኣ ኣሕዋት ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባና ተገልጸ ይብል 1የው. 4:9። ንሱ ኣምላኽ እካ እንተኾነ ነቲ ኹሉ ኣምልኽነቱ ብምግዳፍ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ብምላድ ሰብ ብምኻን፡ ንዓለምና ድሕነት አበሰረ፡፡ ንነፍሲ ወከፍና እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ገለጸ።

ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ኸምዚ እዩ፦ አዲኡ ማሪያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ኸላ፥ ከይተቓረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። እቲ ብመልአኽ ዝተነግረ ኪፍጸም ንርእዮ። ምስጢረ ድኅነት ወዲ ሰብ አብዚ ይጅምር። ዮሴፍ ሕጹይ ጻድቕ ስለ ዝነበረ፥ ይብል። ዮሴፍ ጻድቕ ኢሉ ይሰምዮ ቅዱስ መጽሓፍ – ምኽኒያቱ አብ ሕይወቱ እቲ ኩሉ እግዚአብሔር ዝአዘዞ ኪፍጽም ስለዝተረኽበ። ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ስለዚ ኢዩ ቃል አምላኽ ቅዱስ እናበለ ቅጽል ዝህቦ። ብዕብራይስጢ ቅዱስ ሰብአይ ኪብል ከሎ “ እሙን አገልጋሊ አምላኽ ማለት ኢዩ። አብቲ መደብ እግዚአብሔር እሙን ኮይኑ ዝርከብ ወይ መደብ እግዚአብሔር አብ ሕይወቱ ዝፍጽም ማለት ኢዩ። እግዚአብሔር ንኖኅ ዘፍ.7:1  ከምእንረኽቦ “ አብዛ ወለዶ እዚአ አብ ቅድመይ ጻድቕ ኮንካ ረኺበካ እየ እሞ፥ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ” እናበለ ንእግዚአብሔር ብምእዛዙ ናብታ ናይ ድኅነት መርከብ ኪኣቱ ይእዝዞ። ዘፍ.7:1  ጆስማሪያ ዝተባህለ ቅዱስ “ ቅዱስ ሰብ ዝበሃል “ንእግዚአብሔር ዘፍቅር፥ እዚ ፍቕሪ እዚ ከአ ሕግታቱ ብምሕላውን ምሉእ ሕይወቱ አብ አገልግሎት አሕዋቱ ብምጽማድን ዘርእዮ ወይ ዝምስክሮ   ኢዩ ይብል።

ቅዱስ ዮሴፍ አብ ማሪያም ዘጋጠመ ናይ ጥንሲ ኩነታት ስለዘጋጠሞ ብኅቡእ ኪኃድጋ  ደአ ሓሰበ እምበአር ኬጋልጻ አይደለየን። ንሱ እዚ ኪሓስብ ከሎ፥ ግና  መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ፥ ነቲ ሓቂ ከአ ከምዚ እናበለ ገለጸሉ፦ “ዮሴፍ ወዲ ዳዊት፥ እቲ ኻብአ ዚውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጽትኻ ማሪያም ምውሳድ አይትፍራህ። ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸአ ንሕዝቡ ኻብ ኃጢአቶም ኼድኅኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። እግዚአብሔር ነቶም ብሓቂ አብ ሓይሊ ቃሉን ጥበቡን  ዝአምኑ ብርሃኑ ይህቦም ኢዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጽትኻ ማሪያም ምውሳድ አይትፍራህ። እናበለ ኸአ የጸናንዖ።  ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸአ ንሕዝቡ ኻብ ኃጢአቶም ኼድኅኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። ኢየሱስ መድድህን ማለት ኢዩ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን……………. አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.