አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 21. 2018

ሉቃ. 1:39-45

በቲ ጊዜ እቲ ማሪያም ንመገሸኣ ተበገሰት፥ ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁድ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካሪያስ አትያ ኸአ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ።

ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማሪያም ምስ ስምዐት፥ እቲ ሕፃን አብ ከርሣ ተሰራሰረ፤ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ። ብዓቢይ ድምፂውን ዓው ኢላ “ ንስኺ ኻብ አንስቲ ዝተባረኺኪ ኢኺ፥ እቲ ኻባኺ ዚውለድ ሕፃንውን ዝተባረኸ እዩ። አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺኺ እዚ ኻበይ ኮነለይ፧ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ሕፃን አብ ከርሠይ ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዚፍጸም ስለ ዝአመንኪ ብፅዕቲ ኢኹ” በለት።

  • አስተንትኖ

“ማርያም ድማ “እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፥ ከም ዝበልካለይ ይኹነለይ”። እናበለት ኣብ ጉዕዞ ሕይወታ ንፍቃድ እግዚኣብሔር ኣብ ብምልኣት ብምፍጻም፡ ኣብ ናይ ወዳ ስራሕ ድሕነት ሰሚራ፡ ንኹሉ ናይ መንፈስ ቁዱስ ሕሹኽታ ብምቕባል፣ ድንግል ማሪያም ንቤተኽርስቲያን ናይ እምነትን ኣፍቕሮትን ኣብነት ኮይና ተረኽበት። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ናይ ቤተኽርስቲያን ፍጽምቲ ኣምሳል ትብሃል። ብፍሉይ ዝኾነ መገዲ፣ ብተኣዝዞኣን እምነታን ተስፈኣን፣ በቲ ዘቓጽል ኣፍቅሮታን>፡ ንነፍሳት መልእልተ-ባሕሪያዊ ሕይወት ንምሃብ ኣብ ዝግበር ስራሕ መድሃኔ ዓለም ተሓባባሪት ኮነት። በዚ ምኽንያት ንነፍሲ ወከፍና ኣዴና ትኸውን። ቅዱስ ኢረንዩስ …. ተኣዛዚት ብምኻና ንርእሳን ንመላዕ ዓሌት-ሰብን ምኽንያት ድሕነት ኮነት። ኣዚ ኩሉ ጸጋታት ህያባት ናይ ማርያም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ምልኣተ ጸጋ ዝፈሰሰ፣ እዩ።

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ማሪያም ንኤልሳቤጥ ከም ዝበጽሓታ የዘንትወልና። በቲ ጊዜ እቲ ማሪያም ንመገሸኣ ተበገሰት፥ ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁድ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካሪያስ አትያ ኸአ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። አብዚ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ናይ ማሪያም አብነት ብምኽታል አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብሓቂ ደቂ ማሪያም እንተኾይና ነሕዋትና ካብ ምብጻሕን ምግልጋሊን ክንቁጠብ የብልናን። ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ አኅዋትና አኃትናን ክንሓስብ የተሓሳስበና። አብ መዓልታዊ ሕይወታን ከም ማሪያም ንኽርስቶስ ሕዝና አብዚ ምድራዊ ጉዑዞን ክንጎዪ፡ ቃል አምላክ ነሕዋትና ክንእውጅ፡ ንዕደም። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ  ጽላሎት ማሪያም ናብኣ ምስ መጸ፡ እቲ ኣብ ማኃጸና ዝነበረ ሕጻን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ፡ መንፈስ ቅዱስ መሊኡዋ ድማ፡ ብዓቢይ ድምጺ፡ < ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፡ እቲ ካባኺ ዝውለድ ሕጻን’ውን ዝተባረኸ እዩ> እናበለት ክትምስክረላ ተረኽበትበ። < ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺ’ኸ እዚ ካበይ ኮነለይ? እንሆ ድምጺ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ህጻን ኣብ ከርሰይ ብሓጐስ ተሰራሰረ፡ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዚፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ> ትብላ። ሉቃ።1.41-44

አብ ቅዱስ ወንጌል  ሓንቲ ሰበይቲ ብስራሕ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምግራም “ ንዓኻ ዝጥበዋ አጥባትን ንዓኻ ዝተሸከመት ማሕጸንን ብፁዓን እየ” ሚስ በለቶ “ ብፁዓትስ እባ እቶም ንቃል አምላክ ዚሰምዑ እዮም” እናበለ ይምልሰላ፡ እዚ ማለት ድንግል ማሪያም ብጽዕቲ ዝግብራ ንቓል አምላኽ ብዘይ መኸላእታ ብምቕባላ ምኻኑ ንምግላጽ ኢዩ። ከመይ ብእምነታ ብጽዕቲ ምኻና ዝተመስከረላ ቅድስቲ አደ  ኢያ። ስለዚ ንሕናውን ከም ደቂ ማሪያም ንቃል አምላኽ አብ ምስማዕ ክንተግህ የድሊ። ቃል አምላኽ አብ ሕይወትና መኻን ኮይኑ ከይርከብ አብነት ቅድስቲ ማሪያም ክንስዕብ የድሊ። እቲ ብእምነት ብትሕትና ንቓል አምላክ ዚሰመዕ፡

ማርያም ክርስቶስ ጎይታ ንቤተክርስትያን ዝሃባ ዓባይ ህያብ’ያ፣ ከም ኣደ ኩሉ ኮይና ከኣ ንኣመንቲ ደቃ ተገልግል፣ ንሳ ኣዴና ኢና – እዚ ከኣ ካብ ጥንቲ እግዚኣብሔር ኣደ ክትኮነና ስለ ዝመደባን ብወገና ከኣ ሕራይ ኢላ ስለ ዝተቐበለትን እያ። ስለዚ ኢያ ቅድስቲ ኤሊሳቤጥ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዚፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ> ትብላ። ኣብ መደብ ድሕነት ሕራይ ማርያም ወሳኒ እዩ ነይሩ – ተጠይቓ ሕራይ ምስ በለት ወዳ’ውን ካብአ ተወሊዱ ከድሕነና ሕራይ በለ። ብሓቂ ደቂ እግዚኣብሔር ደቂ ማርያምን ክንከውን ከኣ ነቲ ምስጢ ድሕነት ክርስቶስ “ሕራይ” ክንብል ኣሎና።

ዝኸበርኩ አኅዋትን አኃትን ሎሚ ነዚ ቃል እዚ ክነስተንት ከለና መጀመርታ አብ ሕይወትና ክብሪ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ክነኽብርን ንዓለም ማለት ነኅዋትና ቅድስናአ ክንምስክሪን ንዕደም።  እቲ አብአ ዝነበረ እምነት ትሕትና አባና ቀንጸባርቕ መዓልታዊ ክንጽ ዕር የድሊ። ንኩሉ ጉዕዛዊ ሕይወትና  ምስቲ ናይ ማሪያም ሕይወት ክነማሳስሎ ንጽዓር። አብነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ብምስዓብ፡ ሎሚውን ንሕና ከምቲ ዘማራይ “ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን ኢዩ” እናበለን አብ ቃሉ እሙንታ ኮይና ክንጎ ዓዝ ቅድስቲ ማሪአም አማልድነታ አይፈለየና።

Leave a Reply

Your email address will not be published.