አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 22. 2018

ሉቃ. 1.46-55

እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ ኢዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ።

ማሪያም ነቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽ ክትወልድ ብገብሬል መልኣኽ ድሕሪ ተበሲራ፡ ነቲ ብስስራት እቲ “እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፥ ከም ዝበልካለይ ይኹነለይ” ብምባል መደብ እግዚኣብሔር ኣብኣ ኽፍጸም ፍቓደኛ ኮይና ድሕሪ ተረኺባ፡ ንኤልሳቤጥ ክትበጽሕ ትብገስ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ሰላምታ ማሪኣይ ምስ ሰምዕት እቲ ኣብ ከርሳ  ዝነበረ ሕጻን ከምዝተሰራሰረ ቃል ወንጌል የዘንትወልና። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊ ኣ ዕብየት ማሪኣማ “ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ንዝተባረኽኪ ኢኺ፡ እቲ ካባኺ ዝውለድውን ሕጽጻንውን ዝተባረከ እዩ” እናበለት ትምስክር። ማሪኣይም ነዚ ኩሉ ዓቢ ተግባራት እግዚኣብሔር ብምዕዛብን ብምስትንታንን ብመንፈስ ተላዒላ፡ “ነፍሰይ ንግዚአብሔር ተዕብዮ፤ መንፈሰይ ከዓ ብአምላኸይ፥ በቲ መድኃንየይ፥ ባህ ይብሎ። ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እንሆ ኻብ ሕጂ ኹሎም ወለዶ ብጽዕቲ ኺብሉኒ እዮም። እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ። እናበለት መዝሙር ምስጋና መዝሙር ሓጎስ ትዝምር።

ድንግል ማሪያም ሽሕካ እግዚአብሔር ብጸጋታቱ እንተሸለማ፡ ካብ ኩሉ ፍጥረትውን ሓፍ እንተበላ፡ ኣደ እቲ ወልደ እግዝኣብሔር ክትከዊን እንተመረጻ፡ ኩሉ ፍጡርውን እውን ብጽዕቲ ኪብላ እንተፈቐደ፡ ብጽዕነታ ካብ ኅልዮት እግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ፡ ብሓቂ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለዋ ተአማንነትን፡ ተወፋይነትን አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቑዕን ንጹሕን መሥዋዕቲን ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ። በዚ ኢያ ኸአ ኢልሳቤጥ “እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዝፍጸም ዝለ ዝአመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ” ሉቃ.1:45 እናበለት ብጽዕንአ ትምስክርን ተረጋግጽን። ምኽኒያቱ እግዚኣብሔር ጸጋታቱ ከፍስስ ከሎ ክንቅበሎ የድሊ፡ ብኣኡ ክንምእዘዝ የድሊ።  ዕብየት ማሪያም ክግለጽ ዘይከአል ዓቢ ሕያብ አምላኽ ኢዩ። ማሪያም እምበኣር በቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝገበረላ ጸጋ “እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ ኢዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ።” እናበለት ተመስግን።  ንአምላኻ ሞገስ ክትህብ ትርከብ፡ ክትሕጎስ፡ ን ኣምላኻ ክትውድስን ክትዝምር ትርከብ።  ምኽንያቱ እግዚአብሔር ንሓደ መድኅኒ ክትከውን ስለዝመረጻ።  እግዚአብሔር እቲ ኡንኮ ወዱ ብአአ ክመጻና መሪጹ፡ ስለዚ አብ ከርሳ ሓዲሩ፡ ከማና ሰብ ኮይኑ። ንዓለም ብርሃን ድኅነት አበሲሩ።

ኤልሳቤጥ “ አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺኸ ኸመይሉ ኮነለይ፧ እናበለት ንማሪያም ክተመስግን ከላ፡ ማሪያም ግን ኩሉ ስራሕ እግዚአብሔር ምኻኑ ተስተንትንን ትቕበልን። ከምቲ ማሪያም ሓብቲ አሮን፥ ደቂ እስራኤል ብሓይሊ እግዚአብሔር ባሕሪ ምስተሳገሩ “ እግዚአብሔር አዝዩ ልዑል ኢዩ እሞ ዘምሩሉ፥ ዘጽ.15:21 እናበለት ብሓጎስ ከቦራአ ሒዛ ዝዘለለትን ሓይሊ – ስራሕ እግዚአብሔርን ዝምስከረትን፡ ማሪያምውን ነቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ መዝሙር ምስጋና ትዝምረሉ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ንሕና ካብዚ ናይ ማሪያም ተግባራት እንታይ ንመሃር ኢልና ንገዛእ ርእስና ክንሓትት ይግበአና። እግዚአብሔር አብ ሕይወትና ብዙሕ ጸጋታት ኢዩ ዝ ዕድለና። አብ ዝወደቅናሉ ብምስጢረ ንስሓ ይሓጽበና፡ ምሕረቱ ይልግሰልና። ምስ እንደክም መአዱ ሰሪዑ ስጋኡን ደሙን ክንበልዕን ክንሰቲን ይዕድመና። ነዚ ኩሉ ተአምር አብ ሕይወትና ዝገብር እግዚአብሔር ከም ማሪያምዶ በቲ ኩሉ ዝገበረልና ነመስግኖ። ንእግዚአብሔር  አምላኽና እቲ ቀዳማይ ቦታ ምስጋና አብ ሥርዓት አምልኾና ኢዩ። ስለዚ ርሕቀት ሰዓታት ንውሒ ብዘየገዲስ ስጋብ ክንደይ ኢና ነቲ ጸዋዕታ አምላኽ ሰሚዕና አብ ስርዓት አምላኾና ንእግዚአብሔር አምላኽና ንኸነመስግን ቀዳምነት እንሰርዖ።”  ግዜን ንሰዓትን ምውፋርናን ምእታውናን ናይ እግዚአብሔር ምኻኑከ ብሓቂ ንርዳኦዶ፧ እዚ ሓቂ እዚ እንተተረዲኢና ንእግዚአብሔር አምላክና  ንምምስጋንን ንምውዳስን ቀዳምነት ንምሃብ አይከጸግመናን ኢዩ። ማሪያም ነቲ ተግባር አምላኽ ብምስትንታን ንእግዚአብሔር « ስሙ ቕዱስ ኢዩ” እናበለት ትጽውዖ። እወ አምላኽና ብሓቒ ሱሙ ቕዱስ ኢዩ። አነ ቕዱስ ኢየ እሞ ንስኻትኩምውን ቕዱሳት ኩኑ ይብለና ባዕሉውን እንተኾነ። አብ መጨርሻ ማሪያም ንእግዚአብሔር፤ እግዚአብሔር ናይ ትሑታት፡ ናይ ድኻታት፡ ናይ ጥሙያት፡ ጌራ ተቕርቦ። መድኃኒየይ እናበለት ከአ ትጽውዖ። ምኽንያቱ ንሳ ልዕሊ ኹሉ ንተግባራትን ድኅነትን አምላኽ ዘስተማቐረ ፍጡር አይነበረን።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን  ሎሚ ንኹሉ ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበልናዮ ጸጋታት ዝተቐበልናዮ ጸጋታት እናዘከርና ምስ ማሪያም ኮይና “እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ” እናበለና ምስጋናና ነቕርበሉ። እግዚአብሔር ብአማላድነት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ነዚ  ንኽነተግብር ይሓግዘና። አሜን!

 

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.