መገዲ እግዚአብሔር አቕንዑ

ከምቲ አብ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ፦ እንሆ ‘ጎደና እግዚአብሔር አሰናድዉ፥ መገድታቱ ኸአ አቕንዑ እናበለ ናይ ሓደ አብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምጺ፥ ቀቅድሜኻ መገደይ ዚጸርግ ልኡከይ እሰደልካ አሎኹ” ዚብል ተጻሒፉ ዘሎ፥ ዮሓንስ አብ ምድረ በዳ እና አጥመቐን፥ ንኅድገት ኃጢአት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ። ብዘላ ሃገር ይሁዳን፥ ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን፥ ናብኡ ይመጹ ብኃጢአቶም እናተናዘዙውን አብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ንሱ ኸአ “ ካባይ ዚብርትዕ፥ አነ ደኒነ ስራኽ አሣእኑ ኽፈትሓሉ ዘይበቅዕ፥ ብድኅረይ ይመጽእ አሎ። አነ ብማይ የጠምቐኩም አሎኹ፥ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ኬጠምቐኩመዩ” እናበለ ይሰብኽ ነበረ። ማር.1:1-8

ዮሓንስ መጥምቕ ከም ሓደ ልኡኽ አምላኽ አብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምጺ ገይሩ የቕርቦ። መገድታቱ አሰናድዉ፡ አምላኽ ንወዱ ናብዚ ዓለም እዚ ክልእኽ ነሩዎ። ዮሓንስ ከአ ነዚ ዝመጽእ ንጉሰ ሰማይን ምድርን ዝኸውን ብስብከቱ መገዲ፡ ስፍራ፡ ቦታ ከዳሉ ነይሩዎ። ዮሓንስ ይሰብኽ ይእውጅ ጥራይ አይነበረን እንታይ ደአ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ “ እናጠመቐን፥ ንኅድገት ሓጢአት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ”።

እዚ ጥምቀት እዚ ግና – ገና ከምቲ ባዕሉ ዮሓንስ መጥምቕ ስምስክሮ፡ ናይ ንስሓ ጥምቀት ነበረ። ነቲ ዝመጽእ “ውልድ አምላኽ” ንኽንከውን መሰል ዘውህበና፡ ብክርስቶስ ክሰራዕ ዝነበሮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት መቀራረቢ ነበረ። ሎሚውን አሕዋት አሓት ቤተክርስቲያን ነቲ ናይ ዮሓንስ ቃል ብምድጋም “መገድታቱ አሰናድዉ፡ ሕይወትኩም ቐይሩ፡ ተነስሑ፡ እናበለት ትእውጀልና አላ። ነቲ ቃል አምላኽ ልባትና ክንከፍተሉ ንሱ ከአ ሕይወትና ክቅይር ጸዋዒት ትገብረልና አላ። ልባትና ምድረበዳ ኮይኑ ከይተርፍ ፡ ንቃል አምላኽ፡ ድምጺ አምላኽ ድምጺ ቤተክርስቲያኑ ድምጺ ብጹዓት ኣቦታትና ንኽሰምዕ ን ዕደም።

ክርስቶስ ጎይታ እምበአር ንዚጸምኤ ከርዊ፡ ንዚሓመመ ክፍወስ መዓልቲ መዓልቲ ናብ ሕይወትና ይመጽእ አሎ፡ ንነፍስወከፍና እጽውዕ አሎ። ከምቲ ዘማራይ “ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ኣነ ከኣ ኦ ኣምላኽ ንዓኻ እናፍቕ ኣሎኹ፣ መኣስ’የ መጺኤስ ኣብ ቅድሜኻ ዝሰግድ” መዝ.42 እናበልና ንቕረቦ።

ትምህርቲ ብሉይ ኪዳን ኩሉ ነቲ ክመጽእ ዝነበሮ መድኅን ዓለም ዝቐራርብ ኢዩ ነሩ።  ኩሎም ነቢያት ከአ ብዝተፈላላእየ መገዲ ነቲ መሲሕ ከምጽኦ ዘለዎ ድኅነት ሰበኹን መሃሩን። ዮሓንስ ግና  እቲ ካብ አንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ዝዓበ  ነቲ መሲሕ ክርስቶስ እዚ ኢዩ እናበለ ንደቂ ሰባት ክሕብር ኪኢሉ። እንሆ ኃጢአት ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል አምላኽ”

አይሁድ “ ንስኻ መን ኢኻ፧”ኢሎም ኪሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለ አኹሉ፥ ዮሓንስ ከምዚ ኢሉ መስከረ፦ “ አነስ ክርስቶስ  ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ  አይኮንኩን” ብምባል እቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ መድኃኒ ክርስቶ ንሱ ከመዘይኮነ ተአመን፡፡ ሽዑ ንሳቶም “ መን ደአ ኢካ፧ ነቶም ዘለአኹና ምላሽ ምእንቲ ኽንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል፧ በልዎ።

ዮሓንስ ከአ “ አነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝበሎ፦ ‘ መገዲ እግዚአብሔር አቕንዑ’ እናበለ አብ ምድሪ በዳ ዚእውጅ ድምጺ እየ፥” በሎም። ዕብየት  ዮሓንስ  አብዚ ይጅምር። ብትሕትና በቲ ተወሃቢዎ ዝነበረ ዓቢ ተልእኾ ከይተዓበየ –  አነ ድምጺ ወይ መሳርሒ ናይቲ ክምጽእ ዘሎዎ ብርሃን ፡ ክግለጽ ዘለዎ ክርስቶስ ጎይታ፡ መድኅን ምስክር ኢየ እናበለ ይምስክር። እቲ ሓቀኛ መንነቱ ይገልጸሎም። ተልእኾ ዮሓንስ ብሕይወቱን ስብከቱን ምስክርነት ምሃብ፡  ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ መገዲ ምድላው ኢዩ ነሩ።  ምስክርነት ነቲ ዓለም ንምድኃን ቅድሚ ዘመናት ነቢያት ዝተነበይሉ። ቅድሚ ዘመናት ዓለም ዝተጸበይቶ።

እቶም ልኡኻት አይሁድ  ቀጺሎም፦ እምበአርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይትኸውን ደአ ንምንታይ ተጠምቕ አሎኻ፧’ ኢሎም ሓተትዎ። ዮሓንስ ድማ ‘ አነ ብማይ አጥመቕ አሎኹ እናበለ እቲ ናቱ ጥምቀት   ከምቲ ጽሑፍ ቃል አምላኽ ዝብሎ  “ንኅድገት ሓጢአት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት” ምኻኑ ገለጸሎም።

እዚ   ናይ ንስሓ ጥምቀት፡ ነቲ ዝመጽእ “ውልድ አምላኽ” ንኽንከውን መሰል ዘውህበና፡ ብክርስቶስ ክሰራዕ ዝነበሮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት መቀራረቢ ነበረ።  በዚ ኢዩ ኸአ ዮሓንስ ንሱ እቲ መሲሕ፡ እቲ ክርስቶስ፡ እቲ ነቢይ ከምዘይኮነ ዝእመን።  ኩሉ እቲ ክብረቱ፡ ልዕልናኡ አብ ቅድሚ አምላኽ ንአገልግሎት አምላኹን  ምኻኑ ይገልጽ። እምበአር ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ንገዛእ ርእስና ንሕተት፧ መን ኢየ አነ፧ ከም ዮሓንስ ከም ማሪያም ትሑት አገልጋሊ  – ድምጺ ናይቲ ልዑል አምላኽ ዲየ ወይስ ንገዛ እርእሰይ ክርስቶስ ክኸውን፡ ንገዛእ ርእሰይ ከኸብር ዝደሊ- ዝሰርሕ  አማናይ/ቲ ኢየ፧

ስለዚ ንሕና ኩሉና ጸዋዕታ ክርስቲያናዊ ግዴታ አለና። ከም ዮሓንስ መስከርቲ – አወጅቲ – ቃል አምላኽ ንኽንከውን ዝተጸዋዕና ኢና። ነቲ ዝተቐበልናዮ ብርሃን ክርስቶስ ንኻልኦት መስከርቲ ብርሃን ኮይና ንኽንርከብ። ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ምሳና አሎ። ኩሉ ግዜ ኢዩ አብ ጉዑዞ ሕይወትና ዝመጻና-  ዝኹሕካሓና። ከምቲ ዮሓንስ ነቶም ሓተቱ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ አብ ማእከልኩም ደው ኢሉ አሎ ዝበሎም-  ነዚ አብ መንጎና ዝመላለስ ክርስቶስ  ዘይንፈልጦ ዘይንርእዮ ከይንህሉ ንገዛእ ርእስና ክንምርምር ይግበአና።

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.