አስተንትኖ ቃል አምላኽ 26 መጋቢት 2021

“ ዮሓ. 10፡31-42

አስተንትኖ

አይሁድ መድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ አነን አቦን ሓደ ኢና ስለዝበለ “ ብዳርባ እምኒ ኢቀትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ አልዓሉ።  መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ከምዚ እናበለ ይሓቶም“: “ካብ አቦይ ብዙኅ ሠናይ ግብርታት አርአኹኹም፤ ካብ አተን በየነይቲ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ኽትቀትሉኒ ትደልዩ ዘሎኹም፧”እናበለ ተዛረቦም። አይሁድ ከአ “በቲ ምጽራፍካን ሰብ ከሎኻ ገዛእ ርእስኻ አምላኽ ብምግባርካን እምበር በቲ ጽቡቕ ግብርታትካ አይኮንናን ብዳርባ እምኒ እንቐትለካ” ኢሎም መለስሉ። ስለዚ ክቐትልዎ ይደሊዩ ምኽኒያቱ ስለዝተጻረፈ። ሕጊ ንኽቅተል የፍቅድ።

ክርስቶስ ንኣይሁዳውያን ንምርዳእ ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 82:6 አነስ፥ ‘አማልኽቲ ኢኹም፥ ኹልኹካትኩም ውሉድ እቲ ልዑል ኢኹም” “እዚ ኢሉ ድሕሪ ኢሉ ጠቒሱ” እቲ ጽሑፍ ኪሰዓር አይከአልን ኢዩ፥” እናበለ ይምልሰሎም።  ኣይሁዳውያን አብቲ ቃላቱ ይኹን አብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተግባራት ክኣምኑ ኣይከኣሉን፡፡ ንሱ ሰራቒ በደለኛ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ አብ ግ.ሓ. 10:38 ዝመስከሮ “ ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ ብዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ፥ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ  ምስኡ ስለዝነበረ፥ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን፥ ንኹሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወየውን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም።ግ.ሓ. 10:38  እናበለ ናይ ሁዳውያን ፈሪሳውያን ክወቕሶም ዝተረኽበ፡

“ብከንቱ ዚጸልኡኒ ኻብ ፀግሪ ርእሰይ ይበዝሑ፥ ጸላእተይ ብሓሶት የካፍኡኒ፥ ኺቐትሉኒ ዚደሊዩ ኃያላት ኢዮም” መዝ.69:4። ክርስቶስ በቲ ሳናይ ተግባሩ እዚ ፍርዲ ካብ ተፈረዶ ንሕና ተኸተልቱውን አብ መዓልታዊ ሕይወትና ንኽርስቶስ ክንመስል መጠን ዝጸዓርናሉ መጠኑ ሕማቕን ስደትን ከምዘጋንፈና ክንፈልጥ ይግበአና።

ዓለም እንተ ጸልአትኩም ቅድሜኹም ንአይ ከም ዝጸልአትኒ ፍለጡውን” Gv.15:18 ኢሉና ኢዩ።። Gv.15:18 መስቀልና ጸርና ክንስዕቦውን  አዚዙና ኢዩ። ክርስቶስ ግብሪ አቦይ እንተ ዘይገበርኩ አይትእመኑኒ። ዝገብሮ እንተ ደአ ኮይነ ግና፥ ንአይ እካ እንተ ዘይአመንኩም፥ አቦ አባይ ምህላዉ አነውን አብ አቦ ምህላወይ ምእንቲ አረጋጊጽከም ክትፈልጡ ነቲ ግብረይ እመንዎ” እናበለ መለሰሎም። ስለዚ ክርስቶስ ደጊሙ ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ሰናይን ዘደንቅን ተግባራትን ግልጸትን እግዚአብሔር አቦ ምካኖም ይገልጽ። ስራሓ አቦይ ዘይገብር እንተ ኮይነ ግና አይትእመኑኒ።

ሎሚውን ንነፍሲ ወከፍና ዝብሎ ኢዩ። ንሕና ደቂ አምላኽ ኢና ክርስቲያን ኢና ክንብል ንኽእል ኢና። ነዚ ሓቅነቱ ዘረጋግጹ ግና ተግባራትና ኢያቶም። ከም ሓዋሪያት ክርስቶስ ሰዓብቲ ክርስቶስ ስራሕ ክርስቶስ ክፍጽም ይግበአኒ፡: ስራሓ አምላኽ ወይ ተግባራት አምላኽ ሕውነት፡  ፍቅሪ፡ ትሕትና ኢያቶም እዚአቶም አብ ሕይወትናን ከንጸባርቑ አለዎም። ሎሚ ክርስቶስውን ብዝተፈላለየ መገዲ ዘደንቅ ተግባራቱ አብ መንጎና እናፈጸመ ኢዩ።

 ንአብነት እቲ ዝዓበ ተአምራት አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብቤተክርስቲያኑ ብአገልገልቱ ብተ አምረታዊ መገዲ መአዱ ሰሪዑ እንኩ ብልዑ ስተዩ ሕይወት ክትረኽቡ ይብለና። ነዚ ተግባር እዚ አሚና አብኡ ብንስሓ ተሓጺብና ክንምገብን ክንሓውን ንዕደም። ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር ንገዛእ ርእስና እዚ ሕቶ እዚ ክነቅርብ ንዕደም፦ ከም አማናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን፡ ነቲ ክርስቶስ ብቤተክልርስቲያኑ ዝፍጽሞ ተግባራት ብኸመይ ይቅበሎን፧ እዚ ተግባራት እዚ አብ ሕይወተይ ከንሰባርቅከ እንታይ እገቢር?

Aba Hagos Tesfagabir

ሸሞንተ አፍደገ መንግስተሰማያት -“ ትምህርቲ ብጽዕና”

1ይ ክፋል

“ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ፥ ብፁዓን እዮም”  ማቴ.5:3

ሸሞንተ አፍደገ መንግስተሰማያት ኢልና እንጽውዖኦም እቶም አብ ወንጌል ማቴዎስ አብ 5:3-10 ተዘርዚሮም እንረኽቦ፡ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትምህርቲ ብጽዕና ዝመሃሮም እዮም። አብዚ ምድሪ እዚ  በዚ መንገዲ ጥራይ ኢና ሓደ ሕጉስ ዝኾነ ክርስቲያናዊ ሕይወት ክነብር እንኽእል: በዚ መንገዲ ጥራይ እና ሓደ ጥዑይ ሕብረተውሰብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ ሕብረተስብ ክንምስርት እንኽእል።  ብፍላይ ሎሚ ወዲ ሰብ ብትዕቢትን አንነትን ሓሚሙሉ አብዘለወሉ ግዜ ንግዚያዊ ህብትን ንዕብለላን አብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ግዜ ነዚ መልእኽቲ ወንጌል እንተዘይተቐበለ ክሓዊ አይክእሊን እዩ።

አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ነቲ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ዝሃበና ተልእኾ ብዝግባእ ክንፍጽም ጨውን ብርሃንን ኮይና ክንርከብ ብመንፈስ ድኻታት፡ ትሑታት ፡ለወሃት፡ መሓርቲ ኮይና ክንርከብ አለና። ነዚኦም ክርስቶስ  አብ መስቀል ምልአት ከልብሶም ተረኺቡ። አብ ጎልጎልታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ድኻ ኮይኑ ተረኺቡ፡ አብ ጎልጎልታ ሕያዋይ ፡ ጥሙይ፡ ንፍትሒ ክጸምእ ተረኺቡ፡ መሓሪ፡ ንጹሕ ልቢ፡ ገባሪ ሰላም፡ ምእንቲ ፍትሒ ክስደድ ተረኺቡ። ነዞም ብፅዕና ብምልአት ስለዝነበሮም ኸአ ብምልአት አብ ትንሣኤ እግዚአብሔር ዓቢ ክብሪ ሃቦ።

እዞም ትምህርቲ ብጽዕና እምበአር ንዓና ሕያባት አምላኽ ኢዮም። ሕይወትና ክቕይሩ፡ ክልውጡ አብቲ ዘለዓላማዊ መንግስቱ ሓጎስ ከሳተፉና ዝተዋህቡና መጋበሪ ኢዮም። “ድኅሪ እዘን መዓልታት እዚአተን ምስ ሕዝቢ እስራኤል ዝአተዎ ኺዳንሲ እዚ እዩ፦ ሕገይ አብ ውሽጦም ከነብር፥ አብ ልቦም ከአ ኽጽሕፎ እየ፥ አነ አምላኾም ክኸዊን እየ፥ ንሳቶም ድማ ሕዝበይ ኪኮኑ እዮም፥ አነ እግዚአብሔር ተዛሪበ አለኹ።” ይብለና  ኤርሚያስ። ትምህርቲ ብጽዕና መግለጺ ናይቲ ንሕና ክንኮኖ ከነጥርዮ ዘለና ሓድሽን ሓቀኛን ፍትሓዊን ለዋህን ፈቃርን ልቢ ኢዩ።  እቲ ሓቀኛ ምሥጢር እግዚአብሔር አቦ ዝገልጸሉና ኢዮም፡ ፈውሲ መንፈሳዊ ሕይወትና ኢዮም። ንምንታይ ከምዝተጸዋዕና ዝገልጹልና ኢዮም። እቲ ሓቀኛ መንፈሳዊን ሰብአዊን ብስለት ናይ ወዲስብ መግለጺ ኢዮም። ሰባውነት፡ ለዋሃትን ድንጋጸን ዝጎድለና ከአ እዚ ዕብየትን ብስለትን ዝለዝጎደልና ኢዩ።

ትምህርቲ ብጽዕና መጀመርታ ግላዊ ጸዋዕታ ውሽጣዊን ደጋዊን ንለውጢ ንኽንገብሪ ዝዕድሙ ኢዮም። ግን ከአ ማሕበራዊ ናይ ኅብረተስብ ጸወዕታ እዮም፡ ምኽኒያቱ ብዘይካልኦት ክነብሮም አይንኽእሎ ኢና። እዞም ትምህርቲ ብጽዕና እንብሎም ዘለና አብ ሕብረትሰብ ኢና ንነብሮም። አብ ሕብረተሰብ ሰላም፡ ፍትሒ፡ ሕውነት ንኸምጽኡ ኸአ ወሰንቲ እዮም። ”ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ፥ ብፁዓን እዮም” እዚ ቀዳማይ ትምህርቲ ብጽዕና እምበአር መሰረት ናይ ኩሎም እዩ። ከምቲ ሱር ናይ ሓደ ተኽሊ ነቲ ኩሉ ተኽሊ ጨናፍር ዝስከም እዚ ቀዳማይ ትምህርቲ ብጽዕና ከአ ንኹሎም ተሰኪምዎም ይርከብ።

አብዚ ወንጌልን፡ አብ ሓደ አማናይ፡ ናይ ክርስቶስን ምስጢረ ድኽነት አሎ። እዚ ነቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ንኽንርዳእ መሰረታዊ መፍቲሒ ኢዩ፡  “ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም፥ንስኻትኩም በቲ  ድኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ፥ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ። 2ቆሮ.8:9 መንፈሳዊ ድኽነት መፍጥሕ ናይ መንፈሳዊ ሕይወት፡ ናይ ቅድስና እዩ። እቲ አብ ቅድሚ አምላኽ ድኻ ዝኾነ ሰብ ጥራይ እዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ፡ ግልጸት ምስጢረ አምላኽ  ክቕበል ዝኽእል። ሓቀኛ ናይ መንፈስ ድኽነት ምንጪ ሓጎስ፡ ሰላም ኢዩ። ብነጻነት ከም እትነቢር ይገብረካ፡አብ ዙርያኻ ሰላም ከም እትዘርእ ይገብረካ። ብጽቡቕ ከም እትሕጎስ፡ ብሕማቕ ከም እትሓዝን ይገብረካ። ናይ ሕልና ሰብ፡ ብሰብአውነት ዝተማረኸ ሰብ ይገብረካ። ብብርሃን ክርስቶስ ከም እትመላለስ ይገብረካ። ስለዚ አብዚ “ሸሞንተ አፍደገ መንግስተ  ሰማያት” ዘርእስቱ አስተንትኖና፡ እዚ ቀዳማይ  ትምህርቲ ብጽዕና “ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ” ማቴ. 5:3 ዝብል ውሽጣዊ ድኽነት ክንለብስ ይዕደመና። እዚ መንፈስ እዚ ወይ እዚ ሕይወት እዚ አብ ልባትና እንታይ ከምዘሎ ፡ ገዛእ ርእስና ከም እንፈልጥ፡ ይገብረና። ብተወሳኺ ሓድሽ ጥምየት ጽምኢ ናይ አምላኽ ከም እነሕድር ይገብረና፡ አብዚ ግዜ እዚ ኢዩ፡ ሃብቲ፡ መግቢ ሳዕስዒት፤ መስተ፡ ብሓፈሻ ጣዕሚ ናይዛ ዓለም ሓጎስ ክህበና ከምዘይክል እንርዳእ። እንታይ ደአ በዚ መንፈስ ክነብር አብ ዝጀመርናሉ ግዜ እግዚአብሔር ይግለጸልና፡ እቲ ዘይንፈልጦ ካብ  እግዚአብሔር ዝወጽእ ሓቀኛ መግቢ ይዕድለና።

ዝኸበርኩም ሕዝበ ክርስቲያን እዚ መንፈስ እዚ ንኽነቢር ማለት “ብመንፈስ ድኻታት” ማለት ትሑታት ኮይና ክንረክብ፡ ሓደ ዓሚቕ ተመክሮ ናይ ጸሎት፡ ርክብ ምስ እግዚአብሔር ኪንገብሪ ይግበአና። እዚ ብሓደ መዓልቲ ዝርከብ አይኮነን ወይ አብ ወርሒ ሓደ ግዜ አብ ጸሎት ብምስታፍ፡ አብ ሓደ ወርሒ ሓደ ሰንበት መስዋዕተ ቅዳሴ ብምስታፍ ዝርከብ ወይ ዝጭበጥ አይኮነን፡ እንታይ መዓልታዊ አብ ጸሎት ብምንቃሕ፡ ሰንበት ሰንበት አብቲ ስርዓተ አምልኾ ብምስታፍ እዩ ዝጥረ።  ምኽኒያቱ አብቲ መዓልታዊ ምስ እግዜብሔር እንገብሮ ርክብ አባና ዘሎ አንነትን ትዕቢት ኃጢአትን ከም እንጠፍእ ይገብረና። ብዘይ ሓገዝ አምላኽ ንሕና ድኹማት ምኻን ክንርድእ ንርከብ። እቲ ሓቀኛ አምላኽ ክንፈልጦ ንጅምር።  እቲ ድኻምነትና ብምፍላጥ ናብ ምስጢረ ንስሓ ከም እንቀርብ ይገብረና። እግዚአብሔር እንሰምዓሉን እንርእየሉ ብርሃን ይህበና፡ እዚ በቲ ቅዱስ ቃሉ ይፍጽሞ። ያዕቆብ እግዚአብሔር ድሕሪ ተዛሪቡዎ ንእግዚአብሔር ብስቕታ ክሰምዖ ከምዘለዎ ተረደኦ። “ብዛዕባ ብእዝነይ ሰሚዐ ነይረ፥ ሕጂ ግና ብዓይነይ እርእየካ አሎኹ። ስለዚ ንርእሰይ እፍንፍን አሎኹ፥ አብ ሓመድን ሓመኽሽትን ኮይነ ኸአ እንሳሕ አሎኹ፡”ያዕ. 42.5-6 ነዚ ክትብል የኽእለካ።  ኢሳይያስውን  ንእግዚⶊብሔር አብ ቤት መቅደስ ምስረአዮ፡  ሽዑ ድማ “ከናፍረይ ዝረኸሰ ኃጥእ ሰብ እየ፥ አብ ማእከል እቲ ኸናፍሩ ዝረኸሰ ኃጢእ ሕዝቢ ኸአ እነብር አሎኹ እሞ፥ ወይለይ። ንንጉሥ፥ ነግዚአብሔር ጎይታ ሠራዊት፥ በዒንተይ ርእየዮ እየ እሞ፥ ጠፋእኩ” በልኩ””

ሓዋሪያት ብተአምረታዊ መንገዲ ብትእዛዝ ጎይትኦም እቲ መርበቦም ክሳብ ዝብተኽ ዝደሊ ዓሳ ምስ ገፈፉ ጴጥሮስ አብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፊኡ “ጎይታይ! አነ ኃት ሰብ እየ እሞ ካባይ ረሃቕ” ሉቃ. 5.8 ክብሎ ተረኽበ።  አነን ንስኻትኩምን አብዚ ደረጃ ናይ ትሕትና እንበጽሕ ከምቲ አቀዲምና  ዝበልናዮ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ምስዝዓሙቕ ጥራይ እዩ። ነቲ  ስጋብ መስቀል ብትሕትና ዝተአዘዘ ክርስቶስ አብነቱ ክንክተል ንዕደም ። “አቱም ኹሉኹም እትጽ ዕሩ ጽሶር ዝኸበደኩም ፥ ናባይ ንዑ፥ አነ ኸአ ከዕርፈኩም እየ። አነ ለዋህ እየ፥ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ፥ አርዑተይ ጽሩ፥ ካባይውን ተመሃሩ፥ ንነፍስኹም ከአ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም። ከመይ አርዑተይ ልዙብ ፆረይ ከአ ፈኪስ እዩ።” ማቴ.11:29 እምበአር ብመንፈስ ድኻ ምኻን ማለት እንታይ ማለት እዩ፡ ብምልአት አብ ምሕረት አምላኽ ምውካል ማለት እዩ። ነቲ በጀካይ ሓንቲ ክትገብሩ አይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ምኽሪ ክርስቶስ ሰሚዕካ አብ ግብሪ ምውዓል ማለት እዩ። ብቕልጽመይ ብቕልጽምና ዝብል ፈኸራ ገዲፍካ አባይ አባና ቅንጽም አምላኽ ኢዩ ዝሰርሕ ዘሎ ክንብል ክንክእል ይግበአና። እዚ ማለት ግና ቅልጽም ሸይጣንውን አባና ክሰርሕ ከምዝኽእል ክንፈልጥ አለና። ስለዚ አለሊና፡ መሚና ክንክእል።  ብመንፈስ ድኻታት ምኻን ማለት ናይ ገዛእ ርእስና ወነንቲ ንሕና ዘይኮና እግዚአብሔር ምኻኑ ምፍላጥ ማለት እዩ።

እግዚአብሔር ነዚ ተግበርቲ ኮይና ክንርከብ ብአማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ይሓግዘና! አሜን

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

25 መጋቢት 2021- “ብሥራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ”

ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብሬል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ፥ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ አምላኽ ተላእከ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብአይ ተሓጽያ ነበረት፤ ስም እታ ድንግል ከአ ማሪያም እዩ።እቲ መልአኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ አትዩ፥ “ ሰላም ንአኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ”  በላ። ንሳ ድማ ምስ ረአየቶ በቲ ቃሉ አዝያ ሰምበደት፤ “ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን፧” ኢላውን ሓሰበት። እቲ መልአኽ ከአ “ ማሪያም! አብ ቅድሚ አምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ አይትፍርሂ። እንሆ ክትጠንሲ፥ ወዲውን ክትወልዲ፥ ስሙ ኸአ ኢየሱስ ክትሰምይዮ ኢኺ።ንሱ ዓቢይ ኪኸውን፥ ወዲ እቲ ልዑልውን ኪበሃል እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዝፋን አብኡ ዳዊት ኪህቦ ኢዩ። ንሱ አብ ሕዝቢ እስራኤል ንዘለዓለም ኪነግሥ እዩ። መንግሥቱ ኸአ መወዳ እታ የብሉን” በላ። ማሪያም ድማ ነቲ መልአኽ፥ “ አነ ድንግል እየ፥ እዚ ነገር እዚ ኸመይ ኢሉ ኺኸውን ይኽእል፧” በለቶ። እቲ መልአኽ መሊሱ “መንፈስ ቅዱስ አባኺ ኺወርድ እዩ፤ ኃይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ፤ ስለዚ ኸአ እቲ ኻባኺ ዚውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ኪበሃል እዩ። እንኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እካ አብ እርግናአ ወዲ ጠኒሳ አላ፥ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርኃ እዩ። ከመይ ንእግዚአብሔር ዚሰአኖ ነገር የልቦን” በላ። ማሪያም ድማ “እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” በለቶ። ብድኅርዚ እቲ መል አኽ ካብ አ ኸደ።

አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ልደተ ክርስቶስ ክነስተንትን ይዕደመና።  ገብሪኤል መልአኽ ሰላም ንአኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ” እናበለ ሰላምታ የቅርበላ፡: ሰላም ንአኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ ማሪያም   “ኦ ምልእተ ጸጋ” ተባሂላ  ብገብሪኤል መልአኽ ተጸውዓት። እዚ ነቲ ናይ መጻኢ ተልእኽኣ ጸዋዕታኣን ዘመልክት ስም ነበረ። ማሪያም ክትፍጽሞ ዝነበራ ተልእኾ ነይሩዋ።  እግዚኣብሔር አደ እቲ ምንጪ ጸጋታት ዝኾነ ኣምላኽ ክትከውን ጸወዓን ሓረያን።ዘካሪያስ ካህን አብ ውሽጢ ቤት መቅደስ አገልግሎት እናፈጸመ እንከሎ መልአኽ መጺኡ ከምዚ እናበለ  አበሰሮ፦ “ዘካርያስ! ጸሎትካ ተሰሚዑልካ እዩ እሞ አይትፍራህ፤ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፤ ስሙውን ዮሓንስ ኢልካ ኽትሰምዮ ኢኻ። ዘካሪያስ “ አነ ሸምጊለ ኢየ፥ ሰበይተይ ከአ መዋዕላ ኃሊፉ እዩ እሞ፥ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ፧” እናበለ ክጠራጠር ተረኽበ። ማሪያም ድማ ነቲ መልአኽ፥ “ አነ ድንግል እየ፥ እዚ ነገር እዚ ኸመይ ኢሉ ኺኸውን ይኽእል፧” በለቶ። እቲ መልአኽ መሊሱ “መንፈስ ቅዱስ አባኺ ኺወርድ እዩ፤ ኃይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ፤ ስለዚ ኸአ እቲ ኻባኺ ዚውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ኪበሃል እዩ።አብ ማሪያም እቲ ወዲ አምላኽ ሰብ ይኸዊን፡ አብዚ ከአ እቲ “ እንሆ ፥ ድንግል ክትጠንስ፥ ወዲ ኸአ ኽትወልድ እያ፥ ስሙውን አማኑኤል ኢላ ኽትሰምዮ እያ” ኢሳ.7:14  ዝብል ትንቢት ኢሳይያስ ክፍጸም ንር እዮ።  እቲ ቓል ሰብ ኮነ፥ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸአ ምሳና ነበረ፥” ዮሓ.1,14  እግዚአብሔር ብፍቃዱ አብ መንጎና ክሓድር ፈቐደ። እንኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እካ አብ እርግናአ ወዲ ጠኒሳ አላ፥ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርኃ እዩ። “ከመይ ንእግዚአብሔር ዚሰአኖ ነገር የልቦን” በላ። ማሪያም ግን በቲ ብስራት ወይ በቲ ቓል  ገብሪኤል መልአኽ   ኣዝያ እካ እንተ ሰንበደት፣ “ “እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን? ብምባል ክተስተንቲን እንተ ተረኽበት። ” ትሕትናን እምነትን ትብዓትን ብዝመልኦ መንፈስ  ነቲ ናይ ገብርኤል መልአኽ   ብሥራት “እኔኹ፤ አነ ባርያ አግዚአብሔር ኢየ፡ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ፡” ብምባል እግዚአብሔር አብአ መደቡ ክፍጽም ክተፍቅድ ተረኽበት። በዚ ምኽኒያት እኖና ቅድስቲ ማርያም ብትሕትና ንቃል ኣምላኽ ስለ ዝተቐበለቶ ኣደ ኢየሱስ፤ አደ ኢቲ መድኅን ዓለም ኮነት። ብምሉእ ልባ ድላይ ኣምላኽ ብምቕባል ነቲ ናይ ወዱ ኣካልነትን ሥራሕን ብምሉእ ተወፈየት፡ ብትሕቲኡን ምስኡን ኮይና ብጸጋ  እግዚኣብሔር ተደጊፋ አብቲ  ናይ ምስጢር ድሕነት ኣገልግሎት ተወፈየት።

ብሰንኪ ቀዳማይ ኃጢአት ጸላእቲ እግዚአብሔር ኮይና ዝነበርና፡ በዛ አደ አምላኽ ክትከውን ዝተሓርየት ሰበይቲ፡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ወዳ ደቂ እቲ ልዑል አምላኽ ክንከውን መሰል ተዋህበና። “እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ምስ በለቶ ውሕደት ቅድስቲ ሥላሴ አብአ  አዕረፈ፤ እቲ ንዓለም ዝፈጠረ ቃል፡ እቲ ንሕዝቡ ዝመርሕ ዝነበረ ቃል፡ እቲ ብአፍ ነብያትን ገይሩ ዚዛረብን ዝመርሕን  ዝነበረ ቃል፤ ግዚኡ ምስበጽሐ ሥጋና ንኽለብስ፤ ከም ተራ ፍጡር ካብ ማሪያም ተወልደ። ቃል ስጋ ኮነ አባናውን ሓደረ። ስጋአ ብምልባስ አብ መንጎና ሓደረ። ዝበልካኒ ይኹነለይ ብምባላ  ብርሃን ናብዚ ዓለም መጸ።ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ድንግል ማሪያም ኃለፋ ኩሉ ናይ ቤተክርስቲያን እታ ዝበለጸት መራሒት ኢያ። ከመይ ቅድስንአ ብፅዕነታ ብእግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስከረላ ፍጥርቲ ኢያ። አብ ቅድሚ አምላኽ ጸጋ ዝረኺበትን ብጸጋታቱን ንዝተሸለመት ኢያ።  ብተአዝዞአ  ፍቃድ እግዚአብሔር ንምፍጻም ሓንሳብ ሕራይ “ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ብምባል ብእምነት ንወዳ ስጋብ አብ መስቀል ተሰቒሉ ሞይቱ አብ ሕቑፍአ ትቕበሎ ብትብዓት ተኸተለቶ። ብተስፋ ነቲ ኹሉ ዚመጻ ዝነበረ መከራታት ብእምነት ክትጾሮ ኪኢላ። ስለዚ ኢዩ ቅዱስ ኢረንዮስ “ ሔዋን ብዘይ ምእማና  አሰረቶ ማሪያም ብምእማና ፈትሓቶ” ክብል ዝተረኽበ። ቅዱስ አጎስጢኖስውን “ ማሪያም ነቲ ብሥራት መልአኽ አብ ዝተቀበለትሉ ጊዜ  ብምእማና መንግሥተ ሰማይ ከፈተትልና” እናበለ ብዛዕባ እቲ ዓቢ እምነታ ይዛረብ።ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ እምበአር ንሕና ከም አመንቲ ነፍሲ ወከፍና አብነት እኖና  ቅድስቲ ማሪያም  ክንክተል ንዕደም አለና። አብ መዓልታዊ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ተአዝዞ ትሕትና ክነዘውትር፡ መደብ አምላኽ አባና ክፍጸም ፍቃድካ ይኹን እናበልና ክነፍቅድ።

Aba Hagos Tesfagabir

አስተንትኖ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብምኽኒያት ዓመተ ቅዱስ ዮሴፍ

ካልአይ ክፋል

“ብዛዕባ ቅዱስ ዮሴፍ፡ ካብ ቀዳምይ ክፋል ዝቕጸለ”

19 መጋቢት 2021-  በዓለ ቅዱስ ዮሴፍ “ ቅዱስ ዮሴፍ ፍቃርን ሕያዋይን አቦ”

1.      ፍቃር አቦ

እቲ ዕብየት ናይ ቅዱስ ዮሴፍ መጀመርታ ሕጹይ ወይ ሰብአይ ቅድስቲ ድንግል ማሪያምን አቦ ኢየሱስን ምኻኑን ኢዩ። በዚ መንገዲ እዚ ገዛእ ርእሱ ከምቲ አብ ቃላት ቅዱስ ዮሓንስ (Chrysostom) እንረኽቦ፡ ቅዱስ ዮሴፍ ንገዛእ ርእሱ አብቲ ምሉእ አገልግሎት ናይ ድኅነት መደብ ተወፈየ አቐመጠ።

ቅዱስ ጳውሎስ  ሻድሻይ ከምዚ እንዳበሉ ትዕዝብቶም ይገልጹ፦ ‘እቲ አባትነቱ አብቲ ንአገልግሎት ዝተወፈየ ሕይወቱ፡ መስዋዕቱ፡ አብቲ ንሱ ዝተሓወሶ  ስራሕ ተልእኾ ድኅነት፡ አብቲ ሕጋዊ ሓላፍነቱ  አብ ልዕሊ እታ ቅድስቲ ስድራ ቤት፡ ገዛእ ርእሱ ነዚ  ከም ሓደ ሕያብ ሕይወቱ፡ ስርሑ ምግባሩ፡ እቲ ሰብአዊ ጸዋዕታኡ ናብ ቤታዊ – ውሽጣዊ ፍቕሪ፡ ብምልዋጥ፡ ገዛእ ርእሱ እቲ ዝለዓለ መስዋዕቲ ብምኽፋል፡   ልቡን ክእለቱን፡ አብ ፍቕሪ መሰረት ብምግባር ሕይወቱ አብ አገልግሎት እቲ  አብ ቤቱ ዝበቖለ ወይ ዝተወልደ መሲሕ ገበረ’ ይብሉ፡፤፡ 

ብምኽኒያት እቲ አብ ድኅነት ዝነበሮ ሓልፍነት ወይ ጊደ፡ ቅዱስ ዮሴፍ ብአመንቲ ክርስቲያን ዝተፈቕረ አቦ ኢዩ።  ናይዚ ምስክርነት ከአ ብዙሓት ቤተክርስቲያናት አብ ሙሉዕ ዓለም ንዕኡ ዝተወፈያ ንረክብ።

ብዙሓት ገደማውያን ማሕበራትን፡ ማሕበር  ካህናትን  በቲ ናቱ መንፈሳውነት ተነቓቒሖም እቲ ናቱ ሽም ክሽከሙ ክኢሎም እዮም፡ ብዙሓት ንቅዱሳት ዝውክሉ  ብምውካል ምእንቲ ኽብሩ ንብዙሕ ዓመታት ቆይሞም እዮም።ብዙሓት ቅዱሳት ብተመስጦ አፍቂሮሞ። ንአብነት  ከም ተሬዛ ጋል አቪላ ዝተባህለት ቅድስቲ ከም ሓደ ጠበቓአ መማለዲአን ገበረቶ። ገዛእ ርእሳ ብዙሕ አብኡ  ብምምሕጻን፡ ኩሉ እቲ ብመንገዱ ዝሓተተቶ ጸጋ ተቀበለት። በቲ ናታ ተመክሮ ብምትብባዕ ድማ ንብዙሓት አብ ቅዱስ ዮሴፍ ክምሕጸኑ ተተባብዕን ትመክርን። አብ ኩሉ ናይ ጸሎታት ጽሑፋት ገለ ጸሎታ ናብ  ቅዱስ ዮሴፍ ዝቐርቡ ንረክብ።  ብፍላይ አብቲ ናይ ረቡዕ ጸሎት ልመናታት ንዑኡ ዝተወፈዩ ልመናታት ንረክብ። ከምኡዊን ብፍላይ አብቲ ንዕኡ ዝተወፈዩ ምሉእ ወርሒ  መጋቢት።

ሰባት አብ ቅዱስ ዮሴፍ ዘለዎም እምነት አብቲ “ናብ ዮሴፍ ኪዱ እሞ ንሱ ዚብለኩም ግበሩ” ዝብል ናይ ብሉይ ኪዳን ቃል ተጠቕሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል። እዚ ነቲ አብ ግብጺ ዝነበረ  ጥምየት፡ እቶም አሕዛብ ንፈርዖን ዝብላዕ ምስ ሓተትዎ “ ናብ ዮሴፍ ኪዱ” ንሱ ዝበለኩም ከአ ግበሩ” ዝብል መልሲ ዘመልክት ኢዩ። “ኩላ ሃገር ግብጺ ምስ ጠመየት ድማ፡ እቲ ሕዝቢ እንጌራ ሃበና እናበለ ናብ ፈርዖን ጠርዐ። ንሱ ኸአ ንኹሎም ግብጻውያን “ናብ ዮሴፍ ኪዱ እሞ ንሱ ዚብለኩም ግበሩ” በሎም። ዘፍ. 41፡55 እዚ ዮሴፍ እዚ ወዲ ያዕቆብ እቲ አብቲ መንገዲ አብ ጉዑዝኡ በሕዋቱ ዝተሸጠ ኢዩ።  37:11-28 ከምቲ አብ ዘፍጥረት 41:41-44 ንረኽቦ ዮሴፍ ወዲ ያዕቆብ ቀጺሉ ብፍርዖን ንግሥነት ተቐበለ።

ቅዱስ ዮሴፍ ዘርኢ ናይ ዳዊት ከምኻኑ (ማቴ.1:16.20) በቲ ንዳዊት ብነቢይ ናታን ዝተገብረሉ፡ ዝተዋህቦ ተስፋ ካብቲ መሠረት ወይ ካብቲ ትውልዲ እቲ ኢየሱስ ክመጽእ፡ ክውለድ ነይሩዎ። “አረ አነስ ንአኻ ዘርኢ ኸም ዝህበካ እነግረካ አሎኹ። መዓልቲታትካ ምስ አኸላ፥ ምስ አቦታትካ ኸአ ምስ ተቐበርካ፥ ደድኅሬኻ ንሓደ ኻብ ደቕኻ ልዕል ከብሎ እየ፥ ነታ መንግሥቱውን ከጽንዓ እየ። ንሱ ንስመይ ቤት ኪሠርሓለይ እዩ፥ አነ ኸአ ዝፋን መንግሥቱ ንዘለዓለም ከጽንዓሉ እየ። አነ አቦ ክኾኖ፥ ንሱ ድማ ወዲ ኺኾነኒ እዩ። 2 ሳሙ. 7:11-14 ብተወሳኺ ቅዱስ ዮሴፍ  ከም ሕጹይ ማሪያም እታ ጋል ናዝሬት፡ አብቲ መስቀላዊ መንገዲ ናይ ብሉዩን ሓድሽን ኪዳን ቦታ ሒዙ ይርከብ። 

2.  ሕያዋይን ፈቃርን አቦ

ቅዱስ ዮሴፍ ንኽርስቶስ አብ ቅድሚ አምላኽን ሰብን ካብ መዓልቲ  ናብ መዓልቲ ብጥበብ፡ ብቑመትን፡ ብጸጋን ክዓቢ ረአዮ። ሉቃ.2:52 ከምቲ እግዚአብሔር ምስ እስራኤል ዝገበሮ ቅዱስ ዮሴፍ ንኽርስቶስ ሕፃን ብአእዳዉ ሒዙ  አታተዮ፡ ምኻድ መሃሮ፡ ቅዱስ ዮሴፍ ከምቲ አቦ ንውላዱ አብ ክሳዱ ዝሰቕሎ፡ ደኒኑ ድማ ዝምግቦ ቅዱስ ዮሴፍውን እዚ ክገቢር ተረኽበ። ንእስራኤል ዘታቴኹዎም አነ እየ። ሓቐፍኩዎም፥ ግናኸ አነ ኸም ዝተኸናኸንክዎም አይፈለጡን። አነ ብርኅራኅን ብፍቕርን ናባይ ሰሓብክዎም። ሆሴ. 11: 3 -4

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቅዱስ ዮሴፍ “ከምቲ ወላዲ፥ ንውሉዱ ዚርኅርኃሉ፥ ”መዝ.103.13. ናይ እግዚአብሔር ጉስነትን ሓልዮትን ርሕራሔር ረአየ። ቅዱስ ዮሴፍ ምናልባት አብቲ ቤተ ጸሎት አይሁድ እግዚአብሔር ንኹሉ ሰናይ ምኻኑ፡ እቲ ሰናዩን ርኅራኄኡን ኸአ ንኹሉ ምኻኑ ሰሚዑ ይኸዊን እዩ።  “እግዚአብሔር ንኹሉ ሠናይ እዩ፥ ንኹሉ ፍጥረቱ ከአ ይርኅርኃሉ” መዝ.145: 9

ታሪኽ ድኅነት ብድኽመታትና አብ ተስፋ፡ አንጻር ካሊእ ኩሉ ተስፋታት ተፈጸመ። ከምቲ “ዘርእኻ ኸምኡ ኺኸውን እዩ” ዚብል ዝተነግሮ፥ አብርሃም አብቲ ተስፋ ዘይብሉ፥ ተስፋ ብምግባር፥ አቦ ብዙኃት ከም ዚኸውን አመነ። ሮሜ. 4:18 ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር አብቲ ጽቡቕን ዕውትን ዝኾነ ገጻት ሕይወትና ጥራይ ዝውሰን ይመስለና፡ እንተኾነ እቲ ሓቂ፡ ድኽመታትና ብዘየገድስ አብ ድኽመታትና እቲ ዝበዝሐ መደባቱ ይፍጸም።

በዚ ምኽኒያት እዚ ኢዩ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ እንዳበለ ዝጽሕፍ፦ “ብምኽኒያት እቲ አዝዩ ብሉጽ ራእይ እምብዛ ምእንቲ ኸይዕበ ኸአ ንሥጋይ ዚውግእ ግራጭ ተዋህበኒ። እምብዛ ኸይዕበ መልአኽ ሰይጣን ኪሳቕየኒ ተዋህበኒ። “ነዚ ሥቓይዚ ካበይ አርሕቆ” ኢለ ንጎይታ ሠለስተ ሳዕ ለመንክዎ። ንሱ ኸአ “ኃይለይ አብ ድኻመይ እዩ ዚግለጽ እሞ፥ ጸጋይ ይአኽለካ” በለኒ። ስለዚ ኃይሊ ክርስቶስ አብ ልዕለይ ምእንቲ ኺኃድር፥ ብብዙኅ ታሕጋስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ። (2 ቆሮ. 12 : 7-9)

እዚ እንተ ኮይኑ እቲ ምስጢረ ድኅነት ብዓሚቕ ትሕትና ንድኻምነትና ክንቅበል ይግበአና። ኃጢአት አብ ድኻምነትና አሉታዊ ፍርዲ ከም እንርኢ  ይገብረና። በንጻሩ መንፈስ ግና ብፍቕሪ  ድኻምነትና ናብ ብርሃን የምጽኦ። ፍቕሪ እቲ ዝበለጸ መገዲ ነቲ አባና ዘሎ ድኻምነት ንኽንቅበል ዝሕግዘና ወይ ዝገብረና እዩ። እቲ ናብ ካልኦት አኅዋትናን አኃትናን እነመልክቶ አእዳውን፡ እንህቦ ፍርድን ሓደ ምልክት ናይቲ አባና ዘሎ ድኻምነትን ኃጢአትን  ዘይምቕባል ዘመልክት እዩ።

ፍቕሪ   ጥራይ እዩ ካብ ኩሉ ስራሕ ወይ ተግባራት  ክሲ ከድሕነና ዝኽእል። “ሕጂ ምድኃንን ኃይልን መንግሥትን ናይ አምላኽና ኾይኑ እዩ፡ ሥልጣን ከአ ናይቲ መሲሑ ኾይኑ እዩ። ከመይ እቲ ለይትን መዓልትን አብ ቅድሚ አምላኽና ዚኸሶም ዝነበረ ክሳስ አኅዋትና ተደርቢዩ እዩ። ራእይ ዮሓ..12.10 ስለዚ እዩ አብ ሕይወትና ምሕረት አምላኽ ዘድሊየና። ብፍላይ አብ ምስጢረ ዕርቂን፡ ንስሓን፡ ተመክሮ ናይ ሓቅን ፍቅርን ሕያውነትን ክህልወና የድሊ። ማዕረ ማዕርኡ ወላ እቲ ኃጢአት ነቲ ሓቂ ክነግረና ይኽእል እዩ። እዚ ግና ንኽኩንነና እዩ። እንተኾነ ግና ርዱእ እዩ፡ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ሓቂ  አይኩንነናን እዩ። እንታይ ደአ ብፍቕሪ ይቕበለና፡ ይሓቕፈና፡ ይሕግዘና፡ የተሰአና፡ ይምሕረና። እቲ ሓቂ ኩሉ ግዜ ገዛእ ርእሱ ንዓና ይግለጸልና እዩ። ከምቲ አብ   ወንጌል ሉቃስ (15:11-32) እንረኽቦ መሓሪ አቦ። እግዚአብሔር ክረኽበና ይመጽእ፡  እቲ ናትና ክብሪ ተመሊሱ ይህበልና፡ ብእግርና ጠጠው ከም እንብል ይገብረና፡ “እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፡ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ እዩ” (ሉቃ.15፡ 24) እናበለ ይሕጎስ።  

ናይ እግዚአብሔር ድልየት፡ ታሪኹን መደቡን ብተወሳኺ ብመንገዲ ሽግርን ጭንቅን ቅዱስ ዮሴፍ ይሓልፍ። አብዚ ቅዱስ ዮሴፍ አብ እግዚአብሔር እምነት ምህላው፡ ብተወሳኺ ብመንገዲ ፍርሕናን ድኻምነትናን ውድቀትናን ክሰርሕ ከምዝኽእል ምእማን ከምዘጠቃልል ይምህረና።  ከምኡውን  አብ መንጎ ዘጨንቕ ናይ ሕይወት ማዕበል፡  ነቲ መራሒ መርከብና፡ ሕይወትና  ዝኾነ አምላኽ ክመርሓና ክንገድፎ ክንፈርሕ ከምዘይብልና ይምህረና። ብዙሕ ግዜ ኩሉ ክንቆጻጸሮ ንደሊ እንተኾነ ግና ኩሉ ግዜ አስፍ ሕና ክንርኢ ክንሓስብ  የድሊየና።

ናብ ሳልሳይ ክፋል   አብ ዝመጽእ ሕታም/ጽሑፍ ክቐርብ ኢዩ።

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብምኽኒያት ዓመተ ቅዱስ ዮሴፍ

ቀዳማይ ክፋል

ዝኸበርኩም አቦታት አዴታት አኅዋትን አኃቲን ከምዝፍለጥ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ፡ እዚ ዓመት እዚ ዓመተ ቅዱስ ዮሴፍ ንኽኸዊን ከምዝዓወጁ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰሚዕና አለና።

እዚ ዝስዕብ ጽሑፍ እምበአር ካብቲ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ዓመት እዚ ዓመተ ቅዱስ ዮሴፍ ንኽኸዊን ዝአወጅዎ ዘቅረብዎ ጽሑፍን ትምህርቲን ዝተወስደ ኢዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ብአማልድነትን ሓለዋን ቅዱስ ዮሴፍ ብሓቂ አብነቱ ብምኽታል ትሑታት፡ ተአዘዝቲን መፍቀርቲን ኮይና እንርከበሉ ዓመት ይግበረልና።

እቶም ክልተ ወንጌላውያን ብዛዕባ ቅዱስ ዮሴፍ ዝትርኹ ማቴዎስን ሉቃስ ኢዮም። ብዛዕባ ቅዱስ ዮሴፍ ቁሩብ ኢዮም ዝዛረቡ እንተኾነ እንታይ ዓይነት አቦ ከምዝነበረን እቲ ዝተዋህቦ ተልእኾ እንታይ ከምዝነበረን  ግልጺ ይገብሩልና።

ንሱ ሓደ ትሑት ፀራባይ ከምዝነበረ “እዚስ ወዲ እቲ ፀራባይዶ አይኮነን፧ ማቴ. 13,55” አዲኡ ማሪያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ኸላ” ማቴ.1፡18 ብምባልውን ሕፁይ ማሪያም ከምዝነበረ፡ ከምኡውን ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቕ ከምዝነበረ፡ ማቴ.1:19  ኩሉ ግዜ ነቲ እግዚአብሔር ብሕልሚ ዝህቦ ተልእኾ ንኽስከም ቅሩብ ከምዝነበረ ቅዱስ መጽሓፍ ይገልጸልና።  ናብቲ ኩሉ ዝበሎ ኸአ ብእምነት ተጋዐዘ። ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሢኡ መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝአዘዞ ገበረ” ይብለና።

 ቅዱስ ዮሴፍ ድኅሪ ነዊሕን ግሉልን  ጉዑዞ፡ ካብ ናዝሬት ናብ ኢየሩሳሌም እቲ መሲሕ አብቲ ማኅደር አጋይሽ ሥፍራ ስለዝሰአነ አብ መብሊዒ ማል ክውለድ ረአየ። ሉቃ.2,7 አብዚ ናይቶም ጋሶትን  ሉቃ. 2:8-20 ሰብ ጥበብን ማቴ.2:1-12 ምስክርነት ንርኢ። እዚኦም ማዕረ ማዕረ ንሕዝቢ እስራኤልን ንሕዝቢ ዘይአመንቲ ይውክሉ።

ቅዱስ ዮሴፍ ሕጋዊ ሓላፍነት ናይ አባትነት ናይ ክርስቶስ ሕፃን ክወስድ ክስከም ትብዓት ረኸበ። ነቲ እቲ ካብአ ዚውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጽይትኻ ማሪያም ምውሳድ አይትፍራህ። ወዲ ክትወልድ  እያ ንሱ ኸአ ንሕዝቡ ኻብ ኃጢአቶም ኬድኅኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። ዝብል ቃል አምላኽ ክአ ብጥሕትና ክእዘዝ ተረኽበ። ድሕሪ 40 መዓልቲ ምላዱ ምስ ማሪያም ናብ እግዚአብሔር ከከወፍዩዎ አብ ቤተ ጸሎት ተረኽቡ። ብተአምራት ከአ ነቲ ብዛዕባ ማሪያምን ክርስቶስ ሕጻንን ስምዖን ዝተነበዮ  ትንቢት ክሰምዕ ክኢሉ። ሉቃ. 2: 22-35

ንክርስቶስ ካብ ሄሬዶስ ንምክልኻል፡ ብስደት አብ ግብጺ ተቐመጠ፡ ”ሄሬዶስ ነዚ ሕፃን ኪቐትሎ ይደሊ አሎ እሞ ተንሥእ፥ ነዚ ሕፃንን ነዲኡን ኂዝካ ናብ ግብጺ ህደም።” ማቴ.2 :13-18፡ ናብ ዓዱ ምስተመልሰውን ኣብታ ኻብ ገሊላ ነቢይ ከም ዘይትንሥእ ክትርኢ ኢኻ፧” ዝተባህላ  ንእሸተይ ዓዱ ናዝሬት ብሕቡእ ተቐመጠ። ካብታ ገዝኡ ዝኾነ ቤተልሄም ካብ ኢየሩስዳሌም ርሒቑ ተቐመጠ።  አብቲ ናብ እየሩሳሌም ዝገበሮ ጉዑዞ እቲ ወዲ 12 ዓመት ክርስቶስ ሕፃን ምስጠፍኦም ንሱን ማሪያምን ብዙሕ ተሸገሩ፡ ንሱ ግና ብዘደንቅ አገባብ አብ መንጎ ቤት መቅደስ፣ አብ ማእከል  መምህራን ተቀሚጡ፥ ክሰምዖምን ኪሓቶምን ከሎ ረኸብዎ”- ሉቃ. 2: 41-50 ድሕሪ ማሪያም አደ አምላኽ ወላ ሓደ ቅዱስ አብቲ ናይ ቤተክርስቲያን ቦታ ከም ቅዱስ ዮሴፍ ቦታ ዝሓዘ የልቦን።

         አብ ልዕሊ እቲ አብ ወንጌል እንረኽቦ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ አብ ናይ ድኅነት ዘለዎ ተሳትፎን ቦታን፡ ቅዱስ ዮሴፍ አብ ቤተክርስቲያና ሓደ ዓቢ ቦታ ሒዙ ይርከብ። ዝተፈላለዩ ጳጳሳትና ንቅዱስ ዮሴፍ  አቦ ወይ ጽላል ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን – አቦ ወይ ጽላል ናይ ሰራሕተናታት-  ቅዱስ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ፓውሎስ ካልአይ “ጋሳ ወይ ሓላዊ መድኅን” አመንቲውን ንቅዱስ ዮሴፍ “ጽላል ናይ ሕጉስ ሞት ኢሎም ይጽው ዕዎ።  ስለዚ ሎሚውን ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ 150 ዓመት፡ አብ  8 ታኅሣሥ1870 ፒዮስ፡  አቦ ወይ ጽላል ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ካብ ዝእወጅ፡ ሎሚ ድሕሪ 150 ከምቲ ክርስቶስ ጎይታና፦ “አቱም ዉሉድ አትማን፥ አፍ ካብ ምልአት ልቢ ይዛረብ እዩ እሞ” ማቴ. 12:34 ከምዝበለ አነዊን ብዛዕባ እዚ ዘደንቕ ስእሊ ቅዱስ ዮሴፍ –  ናይ ነፍሲ ወከፍና ኩነታት ዝቐረበ – ግላዊ ሓሳባተይ ገለ ከካፍለኩም ይደሊ ይብሉ ቅዱስ አቦና  ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ።

እዚ ድሊየትን ሃረርታን እዚ ካብዚ ወሪዱና ዘሎ ዘስካሕክሕ ናይ ቅልውላው  ወርሓት ማለት ናይ ፓንደሚክ (covid 19) ዝነቀለ  ኢዩ ይብሉ፡ ቀጺሎም ቅዱስ አቦና ሕይወትና በቶም  ብዙሕ ግዜ ዝተረስዑ: አብቲ ቀዳማይ ገጽ ወይ አርእስቲ  ናይ ጋዜጣኛታት ዘይረአዩ ተራ ሰባት ተደጊፋ ትርከብ። ብዘይ ምጥርጣር ሎሚ አብ ታሪኽና ወሳኒ ዝኾነ ፍጻሜ ተጻሒፉ ይብሉ። ዶካትር – ነርስታት – ናይ ሱፐር መርካቶ ሰራሕተኛታት – አብ ጽሪየት ዝሰርሑ – አብ መጋዓዝያ ዝሰርሑ – አብ ምኽባር ሕጊ ዝሰርሑ – ካህናት – ደናጊል ብዙሓት ካልኦትን ወላሓደ እኮ ንበይኑ ገዛእ ርእሱ ከድሕን ከምዘይክእል ተረዲኡ እናበሉ ይገልጹ።

ቀጺሎም ክንደይ ሰባት እዮም መዓልታዊ ብትዕግስቲ ብዘይፍርሃት፡ ተስፋ ብምግባር  እቲ ዘለዎም ፍርሂ፡ ራዕዲ፡ ከየርአዩ ብሓላፍነት ዘገልግሉን፡ ዘገልግሉ ዘለዉን፧ ክንደይ አቦታት፡ አዴታት፡ አቦ ሓጎታት፡ አደ ዓባያት፡ መማህራን ኢዮም ንደቃትና መዓልታዊ ክምስታ ብምሃብን ብምርአይን፡ ነቲ አጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ልምድታት ብምምሕያሽ ንቕድሚት ብምጥማት፡ ንጸሎት ብምንቕቓሕ፡ ብኸመይ ከምዝገጥምዎ ከምዝምህሩዎምን ዘርእዩዎምን ዘለዉ፧ ክንደይ ሰባት እዮም ምእንቲ ሓባራዊ ስቡቕ ዝጽልዩ፡ ጸሎት ዘወፍዩን ዘማልዱን ዘለዉ፧  ነፍሲ ወከፍና ቅዱስ ዮሴፍ እምበአር ሓደ ቅዱስ ሰብ፡ ዘይርአ፡ ዘይነስተብህለሉ፡ መዓልታዊ አብ ሕይወትና ህልው፡ ጥንቁቕ ወይ ስቱር፡ ሕቡእ፡ መማለዲ፡ አብ ግዜ ሽግርና ሓጋዚ ኮይኑ ክንረኽቦ ንኽእል። 

ቅዱስ ዮሴፍን ኩሎም እቶም ሕቡአትን ወይ አብ ካልአይ ደረጃ ተሰሪዖም ዝርከቡ፡ አብ ታሪኽ ድኅነት መወዳድርቲ መማዓራሪይቲ ዘይብሎም ተዋሳኢቲ ናይ ድኅነት ኢዮም።  ነዚኦም ኩሎም ናይ ነፍሲ ወከፍና ቃል አፍልጦን ምስጋና ሞጎስ ይግብኦም።

ካልአይ ክፋል አብ ዝመጽእ ሕታም ክቐርብ ኢዩ። 

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

18 መጋቢት 2021- “መሥዋዕተ ቅዳሴን ወፈያ ርእስኻን”

ናይ ክርስቶስ መስዋዕቲ አብ መስቀል፡ ገዛእ ርእሱ ብፍቓዱ ምእንቲ ሰባት ተወፈየ፡

አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ካብ ኦሪት ዘፅአት ዝተወስደ ሙሴ አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪቡ ምእንቲ እቲ እሙን ኮይኑ ዘይተረኽበ ሕዝቡ ከማልድ ምሕረት ክልምን ንርእዮ። ሙሴ አብዚ ገለ ምኽኒያታት የቅርብ፡ ነቲ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ዘተስፈዎም ተስፋ ይዝክረሉ፡ “ንዘርእኹም ከም ኸዋኽብቲ ሰማይ ከብዝኆ እየ። ነታ ዘተስፎኽዋ ምድሪ ድማ ብዘላ ንዘርእኹም ክህባ እየ። ንሳቶም ከአ ንዘለ ዓለም ኪርስትይዋ እዮም” ኢልካ ብርእስኻ ዝመሓልካሎም፥ ንአብራሃምን ንይስሓቅን ንያዕቆብን ባሮትካ ዘክር። እናበል ክልምን ተረኽበ።  ዘፅ.32፡7-14

እግዚአብሔር ናይ ሙሴ ጸሎት ሰሚዑ ነቲ ንሕዝቡ ኺገብሮ ኢሉ ተዛሪብዎ ዝነበረ ኽፉእ ተጣዕሰሉ ይብለና። እግዚአብሔር ነዞም ዝመረጾም ሕዝቢ አፍቀሮም ብመንገዶም ኸአ ንሙሉእ ሕዝቢ ዓለም። “በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ከይጠፍእሲ፥ አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ።” ዮሓ. 3:16

ናይ ክርስቶስ ጎይታና ምሉእ ብምሉእ ሕይወቱ አብ ክንዳና ምውፋይ እቲ ናይ መወዳእታ ደረጃኡ አብ ጎልጎልታ ተፈጸመ።  እዚ ተግባር እዚ ንነፍሲ ወከፍና ዓቢን ሕጹጽን  ጸዋዕታ እዩ፡ ሕይወትና ምስቲ ዓቢ ፍቕሩ አወሃሂድና ክንጎዓዝ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መስቀል ምሉእ  ድላዩ አብ ድላይ እግዚአብሔር አብ  አወፈዮ።  አብዚ ኸአ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኃዊ ኃፍቲ ፍቕሩ ገለጸ። “ደጊም ክርስቶስ እዩ አባይ ዚነብ ዘሎ እምበር፥ አነ አይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ። እዚ ሕጂ ብሥጋ ዝነብሮ ዘሎኹ ድማ፥ በቲ ዘፍቅረኒ፥ ምእንታይ ከአ ንርእሱ በጃ ዝሃበ ወዲ አምላኽ ብምእማን እየ ዝነብሮ ዘሎኹ። ገላ.2:20 አብ ቅድሚ አብዚ ዓሚቅ ዝኾነ ምሥጢራዊ ፍቕሪ አምላኽ ንገዛእ ርእስና ፩ይ ሕቶ “ነዚ ዘፍቅረኒ አምላኽ እንታይ ይገብረሉ፧  ምስ ፍቕሩ ብኸመይ  ተወሃሂደ እጋዓዝ አለኹ፧ ኢልና ኽንሓትት ይግበአና።

አብ ጎልጎልታ ክርስቶስ ጎይታና፡ ግዳይ ኃጢአትና ኮይኑ ተረኽበ፡ ፍቓድ ሰማያዊ አብኡ ንፍጻም ተወፈየ፡ ደሙ ዘፍሰሰ፡ በዚ መንገዲ እዚ ኢዩ ኸአ ነቲ ፍቃድ አቡኡ  አብ መወዳእታኡ ዘብጽሖ። ምሥጠረ ድኅነትና በዚ መንገዲ ክፍጸም ድልየት እቲ ሰማያዊ አቦ ኢዩ ነሩ። ክርስቶስ ነዚ ከአ ብፍቕሪ ተቐበሎ። አብ ነፍሲ ወከፍ ሓቀኛ መስዋዕቲ ወይ ወፈያ ርእስኻ አርባዕተ አድለይቲ ነገራት አለዉና፦ ኩሉ ከአ አብቲ መሥዋዕቲ መስቀል ነሮም እዮም። ካህን: ግዳይ/ መስዋዕቲ: ውሽጣዊ ወፈያ: ደጋዊ መግለጺ ናይቲ ወፈያ::

እቲ ደጋዊ መግለጺ ሓደ ናይቲ  ውሽጣዊ ባሕሪ መግለጺ ክኸዊን አለዎ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መስቀል ፈጸሞ። እቲ ደጋዊ መግለጺ ብቃሉን ተግባራቱን። እዚ ኸአ መግለጺ ናይቲ ውሽጣዊ ወፈዩኡ ነበረ። “ኦ አቦይ! ንነፍሰይ አብ ኢድካ አማዕቕባ አሎኹ፥” ኢሉ ጨረሐ። ሉቃ.23:46  ነቲ ዝሃብካኒ ተልእኾ፡ ፍቃድካ ድልየትካ ፈጺመ እየ ማለት እዩ። ንሱ አብ ሓደ ግዜ ካህንን ስውእን ኮነ። ካብዚ ጀሚሩ  “እምበአር ንሰማያት ዝዓረገ ዓቢ ሊቀ ካህናት፥ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ካብ ዚህልወና፥ አብ እምነትና ንጽናዕ።  ከመይ ከምዚ ኸማና ብኹሉ ተፈተነ፥ ግናኸ ኃጢአት አይገበረን፥ ስለዚ ብድኻምና ኪድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት አይኮነን። ዕብ.4:14-15 እዚ ውሽጣዊ ወፈያ ወይ መስዋዕቲ ክርስቶስ ነቲ ኹሉ ደጋዊ  ዝኾነ ነገራት ወፈያ ርእሱ   ምሉእ ትርጉም ይህቦ። ጸርፊ፡ ኪዳኑ ምቅዳድ፡ ስቕለት ወዘተ።

  • መሥዋዕተ ቅዳሴ  ነቲ አብ መስቀል ዝተፈጸመ መስዋዕቲ ዘሕድስ እዩ

አብዚ አብ መንጎ እቲ አብ መስቀል ዝተፈጸመ መስዋእቲን አብ ቅዳሴ ዝፍጸም መስዋዕትን ዘሎ ርክብን ሓድነት ንኽነስተንትን፡ አብቲ ክርስቶስ ብፍቃዱ ብምልአት ዝፈጸሞ ውሽጣዊ መስዋዕቲ/ወፈያ ርእሱን አብ እግዚአብሔር አብ ፍቕሪ ዝመልኦ  ተአዝዞን ከነድህብ።

መስዋዕተ ቅዳሴን መስዋዕተ መስቀልን ሓደ እዮም። ሓደ መስዋዕቲ እዮም። ብግዜ ጊና ይፈላለዩ።  አብ  መስዋዕተ ቅዳሴ እቲ አብ ጎልጎልታ ዝተፈጸመ ስቕያትን ደምን ዝመልኦ መስዋዕቲ ዘይኮነ እንደገና ዝፍጸም፡ እንታይ ደአ  እቲ ፍቕሪ ዝመልኦ ተአዝዞ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር አቦ ይፍጸም። እዚ ውሽጣዊ ወፈያ ርእሱ አብ ብጎልጎልታ ዝተፈጸመን አብ ቅዳሴ ዝፍጸምን ተመሳሳሊ ሓደ ዓይነት እዩ።  ኩሉ መስዋዕቲ ክርስቶስ እዩ ዝፍጸም። አብዚ መስዋዕቲ እዚ እቲ መስዋዕቲ ዝቐርብ ንሱ እቲ ሊቀ ካህናት ዝኾነ ክርስቶስ እዩ፡ ንሱ እዩ እቲ ንማሕረዲ ንመስዋእቲ ዝቀርብ፡ እቲ ደጋዊ መግለጺ ሕማማትን ሞቱን ናይ ክርስቶስ  አብ ቅዳሴ ብመንገዲ ምሥጢራት ይፍጸም። 

እዚ ኸአ ከምቲ አብ ጎልጎልታ ደም ብምፍሳስ ዘይኮነ ብዘይ ደም ምፍሳ ይፍጸም። እቲ ህብስቲን ወይንን ብምሥጢራዊ መንገዲ ናብ ደምን ስጋን ናይ ጎታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይልወጥ። አብዚ እቲ ካህን ናይቲ ዘለዓለማዊን ዓቢይን ዝኾነ ክርስቶስ መሳርሒ ኮይኑ ይርከብ። ስለዚ ክርስቶስ ሎሚውን አብ ነፍሲ ወከፍ መሥዋዕተ ቅዳሴ ልክዕ ከምቲ አብ ጎልጎልታ ገዛእ ርእሱ  ይውፊ።  ኣብ ዝኾነ ቅዱስ ቊርባን ዚሥርዓሉ ዘበለ እቲ ብሥዉር ዚመርሕ ድማ ባዕሉ እዩ። ኣቡን ኮነ ካህን ከኣ ነቲ ጉባኤ ዚመርሕ ብድሕሪ ንባባት ዚዛረብ ወፈያታት ዚቕበልን ናይ ምስጋና ጸሎት ዜብጽሕን ንክርስቶስ ወኪሉ ብስም’ቲ ዋና ዝኾነ ክርስቶስ እዩ”እዚ ኸአ በቲ አብ ክንዲ ክርስቶስ ዝሰርሕ አቡን ወይ ካህን  ይፍጽም። ስለዚ እዩ መሥዋዕተ ቅዳሴ ወላ እቲ ካህን ብግሉ ይቀድሶ፡ እቲ መሥዋዕተ ቅዳሴ እቲ  ግላዊ አይኮነን፡ ናይ ክርስቶስን ናይ ቤተክርስቲያን ተግባር እዩ። ንሱ ናይ’ታ ሓዳስ ኪዳን ሊቀካህን እዩ።

አብዚ ኪአልአይ አስተንትኖና እምበአር ንገዛእ ርእስና ከምዚ እንዳበልና ክንሕትት ይግበአና። አብ መስዋዕተ ቅዳሴ ብኸመይ ንሳተፍ፧ ነቲ አብ ትሕቲ መስቀል ኮይና ነቲ መስዋዕቲ ክርስቶስ ትርእ ዝነበረት ድንግል ማሪያም በዚ መንፈስዶ አብ መሥዋዕተ ቅዳሴ ይቀርብ፧ አብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴ ሕጂዊን ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ይስዋዕ ከምዘሎዶ ይአምን፧

መስዋዕተ ቅዳሴ እቲ ማእከል ሕይወት ቤተክርስቲያንን ናይ ነፍሲ ወከፍ አማናይን እዩ።  ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ ካልኣይ “መስዋዕተ ቅዳሴ መንግሥተ ሰማይ ኣብ ምድሪ እዩ” እዚ ማለቶም ከኣ እቲ ኣብዚ ምድሪ እነዕርጎ ቅዳሴ፡ ምስቲ ኣብ ሰማይ ንዘለዓለም ዝቐርብ ቅዳሴ ምስታፍ ማለት እዩ። ካብ መስዋዕተ ቅዳሴ መመዛዝንቲ ዘይብሉ ጸጋታት ንሓፍስ።

 ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብዚ ምድሪ እዚ ካብ መስዋዕተ ቅዳሴ ዝዓቢ ናይ አምልኾ ተግባር  የለን። አብ ምድሪ ካብቲ አብ መንበረታቦት ዝውፈ  መስዋዕተ ቅዳሴ ዝዓቢ ንእግዚአብሔር ዘሕጉስ የለን፡፡ ነፍሲ ወከፍ መሥዋዕተ ቅዳሴ አብ ዝዓርገሉ፡ ካሕሳ ኃጢአት ናይ ምሉዕ ዓለም ይፍጸም። እዚ ጥራይ እዩ እቲ ምልአት ዘለዎ ናይ ኃጢአትና ካሕሳ ዝፍጸመሉ፡  ር.ሊ.ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 “መስዋዕተ ቅዳሴ፣ ልቢ ቤተክርስትያን እዩ” ይብሉ። ልቢ ኣብ ሓደ ሰውነት ወሳኒ ተራ ኣለዎ። ልቢ እንተ ሓሙሙ ምሉእ ሰውነት ይሓምም፡ ልቢ ጠጠው እንተ ኢሉ ከኣ ኲሉ ይመውት ማለት እዩ።

ከምቲ አቀዲምና ዝገለጽናዮ ፍረ መስዋዕተ ቅዳሴ መወዳእታ የብሉን። እንተኾነ ግና ናይ ነፍሲ ወከፍና ተሳትፎ የድሊ። ቤተክርስቲያን ብፍላይ ሰንበት አብ መሥዋዕተ ቅዳሴ ብዝግባእ ክንሳተፍ ትዕድመና።  ክርስቲያናዊ ሕይወትና ምልአት ዝህልዎ አብቲ መሥዋዕቲ እቲ እዩ፡ አብቲ መአዲ ብምስታፍ እዩ። አብቲ መሥዋዕተ ቅዳሴ ብምስታፍ ነቲ ሰማያዊ አቦና ምስ ክርስቶስ ኮይና መሥዋዕቲ ነቕርብ። ንመዋዕተ ቅዳሴ ዝትክ ጸሎት ይኹን ስግደት የሎን። ጸሎትና ጾምና ተጋድሎና ኩሉ ምል አት ዝረኽቡ አብቲ መሥዋዕተ ቅዳሴ እዮም።

Abba Hagos Tesfagabir

16 መጋቢት 2021 – “ ትዕግስትን አንጻር ጉድልነትካ ምውጋእን” ዮሓ. 5: 1-16

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቤተ ሳይዳ ሓደ ሕሙም ከምዘሕወየ የዘንትወልና። እዚ ንሳላሳን ሾመንተን ዓመት ሓሚሙ ዝነበረ  ብተአምራት አብቲ ቤተ ሳይዳ ዝርከብ ማይ ወሪዱ ብተአምራት ክሓዊ  ይደሊ፡፡ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሕሙም እዚ ንነዊሕ ግዜ አብቲ ገምገም  ደቂሱ ምስ ረአዮ፡ “ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ፧” እናበለ ይሓቶ።

እቲ ዝሓመመ ሰብ ከአ “ጎይታይ! እቲ ማይ ምስ ተናወጸ፥ ናብቲ ቐላይ ዜውርደኒ ሰብ የብለይን። አነ ኽሳዕ ዝመጽእ ድማ ኻልእ ቀዲሙኒ ይወርድ” ኢሉ መለሰ። ነዚ ምስ ሰምዓ ክርስቶስ ጎይታና “ተንሥእ እሞ ዓራትካ አልዒልካ ኺድ” በሎ። እቲ ሰብአይ ብኡብኡ ሓወየ፥ ዓራቱ አልዒልውን ከደ። እግዚአብሔር መዓልታዊ ንጸገማትናን ድሌታትና ክሰምዓና ይደሊ። ምሕረቱ ክህበና ቅሩብ እዩ። እንተኾነ ናትና፡ ናይ ነፍሲ ወከፍና መልሲ ይደሊ። ጸጋታት አምላኽ አባና ክሰርሕ ንሕና ልባትና ከነዳሉ ከነፍቅደሉ የድሊ። ካብቲ ዘለናዮ ጸገምን ውድቀትን ኃጢአትን ንኽንወስእ ንኽንሓዊ ናይ  ድልየትን ሃረርታን ክህልወና አለዎ። አብዚ ኩነታት እዚ እዩ እግዚአብሔር ጸጋታቱ መደባቱ አባና ዝፍጽም። ምስ ሕማቕ አመላትና ጉድልነትና ኪዳን የብልናን፡ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብፍላይ አብዚ ናይ ጾም ግዜ ክንስዕሮም ክንሰርሕ ይግበና።  ነዚ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና ዝፈሊየና ኩሉ ክንስዕሮም አለና። እዚአቶም ባሕሪያትና እዮም ወይ ፈቲና ክንስዕሮም አይከአልናን ኢልና ተስፋ ክንቆርጽ የብልና፡ እንታይ ብተስፋ መዓልታዊ ክንዋግኦም ይግበአና። አብ ጸሎት ብምትጋህ ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንስሓ ብምእታዊ ዘለና ኩሉ ሕማቕ አመላት ክነጥፍእ ክንሰርሕ አለና።

እግዚአብሔር አብ ብተስፋ ክንዋጋእ ይጽወዓና። መዓልታዊ ብዝተሓደሰ መንፈስ ክንትስእ ይሓተና። ፍቕሪ ዝዓቢ አብዚ ቃልሲ እዩ። አብነት ናይዚ ሰላሳን ሾመንተን አብ ሕማም ዘሕለፈ ናይ ሎሚ ወንጌል አብነትና እዩ። ብተስፋ ክሓዊ ይደሊ ነበረ። እቲ ናይ ሰላሳን ሾመንተን ዓመት ሕማሙ ዝተገላገለ ግና አብቲ ምስ ክርስቶስ ዝተራኸበሉ ግዜ እዩ። ነቲ ሃረር ዝብሎ ዝነበረ ሕውየት ክርስቶስ ምስ ረኸበ ይሓዊ፡ ‘ክትሓዊዶ ትደሊ” ዝብል ቃል ካብ ክርስቶስ ጎይታ ይሰምዕ። ስለዚ አብ ሕይወትና ውሽጣዊ ትዕግስቲ ተድሊየና። ብትዕግስቲ ብዝቀልጠፈ ክንፍወስ ክንሓዊ ናብ ክርስቶስ ክንምለስ የድሊ፡ ምስ ክርስቶስ ክንራኸብ የድሊ። ከም አመንቲ እምበአር መጀመርታ ክንፈልጦ ዘለና ብተስፋ መዓልታዊ ብትዕግስቲ ምቅላስ እዩ። እዚ ንእግዚአብሔር የሕጉሶ እዩ።

ቅዱስ ቶማስ “ናይ ልቢ ጽንዓት አብ ፍቕሪ” እዩ ዝርከብ፡ ብፍቅሪ ጥራይ ኢና ትዕግስተኛታት ተቃለስቲ ክንከዊን ንኽእል ይብል። ጉድልነታትካን ስዕረትካን ዘይምቕባል፡ አብ ሽግራትካ  ምፍታሕ – አብ እትገብሮ ጻዕሪ መፍትሒ አይትረኽበሉን።

ቅድስቲ ተሬዛ ከምዚ እንዳበለት ትመኽረና፡” ከምቶም አመንቲ ክርስቲያን ድሕሪ ሓደ ውግእ – አብቲ ምንጪ  ናይ ሓደ ዋሓይዝ ማይ ቁሩብ ምስተረፎም፡  እቲ ናታቶም ሓይሊ ከምዝተወድአ ከምዘብቀዓ፡  እቲ ትብዓቶምን ሓይሎምን ከምዝላሕለሐን ደኸመን፡ ንገዛእ ርእሶም ዘእምኑ፡ ክንከዊን የብልናን ትብል። ስለዚ ከም አመንቲ ምስ ገዛእ ርእስና  ትዕግስተናታት ኮይና ክንርከብ የድሊ። ብተወሳኺ ምስ ገዘእ ርእስና ጥራይ ዘይኮእነ ምስ ካልኦት አኅዋትን አኃትን ከአ ትዕግስተናታት ክንከዊን ንዕደም። እዚ መንፈሳዊ ሓይሊ እዚ አብ ልዕሊ ካልኦትውን ክንፍጽሞ ይግበአና። ናይቶም አኅዋትና አኃትና ጉድልነት ብትዕግስቲ ክንቀበሎ የድሊ።

 አብዚ ጽንዓትን ርድኢትን ብህድአት ከም እንመላለስ አድላዪ አብ ዝኾነ ከአ ነሕዋትና ብቃልናን ተግባራትና ክንእርምን ንርከብ። በቲ ሰናይ ተግባራትና ልባቶም ብምትንካፍ ንኽልውጡ ምኽኒያት ንኾኖም። በንጻሩ ትዕግስቲ እንተዘይብልና ጊና ምስ ሰባት ዘለና ርክብ አጸጋሚ ይኸዊን፡ ከም ውጽኢቱውን ምስ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ትዕግስተና እዩ፡ አብዚኾነ ግዜ ጸጋታቱ ይህበና፡ ብትዕግስቲ ይጽበየና፡ ንኽንልወጥ ክንሳሕ ፤ ከነፍቅሮ ከምኡዊን – ንሕና እዚ ባሕሪያት እዚ አብ አኅዋትና አኃትናን ከነተግብሮ ይችደሊየና። ነፍሲ ወከፍና ቃል አምላኽ አብ ልብና ንኽሓድር፡ ተሳተፍቲ ድኅነት አምላኽ ንኽንከውን ንወዲ አምላኽ ክንሰምዖ ወትሩ ብትዕግስቲ ክንደሊዮ፡ አንጻር ጉድልነትና ኃጢኢትና  ክንሰርሕ ይገብአና። ንሱ ኸአ  ካብ ኩሉ ኩሉ ኃጢአትናን ሕማምናን ነጻ ኮይናን ሓዊናን ሓደሽቲ ፍጥረት ኮይና  ንኽንጎዓዝ ክእለት ክህበና ኢዩ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ክርስቶስ ብብስምና እናጸውዓ “ክትሓዊዶ ትደሊ/ሊ እናበለ ይሓተና አሎ።  ንኽንሓዊ እምበአር አብኡ ንቕረብ። ንሱ ኸአ ክምሕረና ከሕውየና ኢዩ። እምበአር ክርስቶስ ጎይታና “እንሆ ካብዚ ዝዓቢ ከይርኽበካ መሊስካ ኃጢአት አይትግበር ዝበሎ፡ ንዓናውን እዚ ምሕጸንታ ይህበና አሎ። ናብ ኃጥአት ተመሊስና ከይንወድቕ፤ ባራዩ ናይ ኃጢአት ከይንኸውን. ግዜ ጾም ሕልናና እንምርምረሉ ግዜ ኢዩ። ክርስቶስ በዚ ግዜ እዚ ንንስሓ ይጽወዓና አሎ። ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ክነዕረቕን ክንሓውን  ይዕድመና አሎ። ሎሚ ደጊሙ ንነፍሲ ወእክፍና ተንስእ/ኢ ዓራትካ/ኪ አልዒልካ/ኪ ኺድ/ዲ ይብለና አሎ።

ኦ እግዚኣብሔር ጐደናታትካ ኣፍልጠኒ፣ መንገድታትካ ምሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ምድኃነይ ኢኻ’ሞ ከም ትእዛዛትካ ኽነብር ምሃረኒ፥ እግዚኣብሔር ሠናይን ቅኑዕን እዮ’ሞ ንኃጥኣን መንገዱ ይምህሮም፥ ንሱ ንትሑታት ብቅኑዕ መንገዲ ይመርሖም ፍቓዱ ከኣ ይምህሮም – (መዝ.25) ኢልና እናዘመርና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ክንልምኖ ንዕደም አለና።

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

15 መጋቢት 2021 – “ ግላዊ ጸሎት፡ አድላዪነት ጸሎት፡ አብነት ክርስቶስ

ኢየሱስ አብ ሓንቲ ስፍራ ኺጽሊ ጸኒሑ ምስ ወድአ፥ ሓደ ኻብ ደቂ መዛሙርቱ፥ “ ጎይታይ፥ ከምቲ ዮሓንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ጸሎር መሃረና” በሎ። ንሱ ኸአ በሎም፦ “ ክትጽልዩ ኸለኹም ኸምዚ  በሉ፥ “አብ ሰማያት እትነብር አቦና! ሉቃ.11:1-3

አብ ወንጌል ብዙሕ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝስዕቦ ዝነበረ ሕዝቢ ንሓዋሪያቱን ፍልይ ኢሉ ይጽሊ ኸምዝነበረ የዘንቱ፡፡ “ነቶም ሕዝቢ አፋኒዩ ኸአ ብሒቱ ኺጽሊ ናብ እምባ ደየበ።” ማቴ.14:23 መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ አብቶም አገደስቲ  ናይ ሓዋሪያዊ አገልግሎቱ ንአብነት አብ ጥምቀቱ፡ ሉቃ.3:21 ዓሰርተ ክልተ ሓዋርያት አብ ዝመርጸሉ፡ ሉቃ. 6:12 አብቲ መጀመርታ  ወዘተ ኣብዚ ግዜ ጾም ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሉቃ. 22:39 ዘሎ ቃል ከነተኩር ሓጋዚ እዩ። ቅድሚ እቲ ንገዛእ ርእሱ ንሞት አሕሊፉ ዝህብ፡ ከምዚ ዝብል ንረክብ፡ 

“ኢየሱስ ወፂኡ ኸምቲ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ኸአ፤ እቶም ደቂ መዛሙርቱውን ሰዓብዎ። አብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ኸአ፥ “ ናብ ፈተና ኸይትአትዉ ጸልዩ” በሎም። ምኽኒያቱ ክርስቶስ ጎይታና ከምዝተሓዝ ይፈልጥ ነሩ እዩ፡ ሓዋሪያት እምነቶም አብ ፈተና ከምዝአቱ፡ ከምዝፍተን ይፈልጥ ነሩ እዩ፡ ስለዚ እዩ ጸልዮ ዝብሎም። ስለዚ የጠንቅቆም ኩሉ ግዜ ነቒሖም እንተዘይጸለዩ ነቲ ዝመጾም ፈተና ክስዕርዎ ከምዘይክእሉ። ጸሎት አብ ሕይወት ክርስቲና አድላዪ እዩ።  አብ ጸሎት እንተዘይተጋህና እቲ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ይልሕልሕ። “ብጀካይ ሓንቲ ኽትገብሩ አይትኽእሉ ኢኹም” ዮሓ.15:5 ኩሉ ግዜ ክንጽሊን እቲ ምስጢር እምነትና ከነስተንትንን ይግበኣና። ግላዊ ጸሎት ኣብ እምነት መሰረት ዝገበረ ርክብ ምስ እግዚኣብሔር እዩ፡፡

“ ንሱ ኸኣ ኻብኣቶም ዳርባ እምኒ ዚ ኣክል ረሓቐ፥ ተንበርኪኩ ኸአ  “ ኦ አቦይ! ፍቓድካ እንተ ኾይኑስ ነዛ ጽዋዕ እዚአ ኻባይ አኅልፋ፥ ግናኸ ፍቃድካ ደአ እምበር ፍቃደይስ አይኹን” እናበለ ጸለየ። ሉቃ.22:41-42 አብቲ መንፈሳዊ ስቓዩ ናብቲ ሰማያዊ አብኡ ቀሪቡ ብእምነት ይጽሊ። አቦ ኢሉ ይጽው ፡  እዚ አብነት እዚ ንሓና ከም አመንቲ ከነዘውትሮ ዘለና አገባብ ጸሎት።

አብ ሕይወት ቤተክርስቲያን ግላዊን ሓበራዊ ጸሎት አለና። እቲ ግላዊ እንብሎ እዚ እነስተንትኖ ዘለና ክኸዊን ከሎ እቲ  ሓበራዊ ዝበሃል ኸአ ናይ ሓባር ጸሎት፡  አምላኾ ማለትና እዩ፡ ማለት ንአብነት ከም መስዋዕተ ቅዳሴ። ክርስቶስ ባዕሉ ሓቢርና ክንጽሊውን የተባብዕ እዩ። አብ ማቴ. 18:19-20  “ ክልተ ወይ ሰለስተ ኾይኖም ብስመይ አብ ዝተአከብሉ፥ አነ ኸአ አብኡ አብ ማእከልኩም አሎኹ እሞ፥ ክልተ ኻባኻትኩም አብ ምድሪ ብዚልምንዎ ነገር ኩሉ እንተ ተሰማምዑ፥ ካብቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ኪወሃቦም እዩ፥ ኢለ ከአ ብሓድሽ እብለኩም አሎኹ።”ማቴ. 18:19-20 እንተኾነ ግና  “ንስኻ ግና ክትጽሊ ኸሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓሲኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ አቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ አቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ እዩ።” ማቴ. 6:6 ስርዓት አምልኾ እቲ  ዝዓበን መወዳድርቲ ዘይብሉን ሓባራዊ ጸሎት እዩ።  እቲ ዝለዓለ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እቲ ዝለዓለ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዝግለጸሉን ዝፈሰሉን እዩ። መንፈሳዊ ሕይወት እንተኾነ ግና አብ ተሳትፎ መስዋዕተ ቅዳሴ አምልኾን ትራይ ዝተወሰነ አይኮእነ።

አመንቲ ብሓባር ክጽልዩ ጽዋዓት እዮም፡ እንተኾነ ግና ናብቲ ውሽጢ ክፍሊ ናይ ልባቶም አቲዮም  ምስቲ ሰማያዊ አብኦም አቲዮም ብምሥጢር ክጽልዩ ይግብኦም።  ብተወሳኺ አብቲ ትምህርቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መሠረት ብምግባር ከአ ከየቃረጽና ክንጽሊ ይግበአና። “ከየቃረጽኩም ጸሊዩ።” 1ተሰ.5:15 አብ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ኢና እንዛረብ፡ ምስኡ ከም ሓደ ዓርኪና ንዛረብ፡ ምኽኒያቱ አብቲ ቦታ እቲ እግዚአብሔር ምሳና አሎ ኢልና ስለ እንአምን። ኩሉ ግዜ ነቲ እንብሎ ዘለና አቃልቦ ይገበርሉ ፡ ይሰምዓና፡ ይምልሰልና። አብዚ ልባትና ክንከፍተሉ ይገባና። ክነመስግኖ፡ ሓገዙ ክንሓትት፡ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ እዩ ካብ በልናዮ፡ ብዛዕባ እንታይ ኢና እንዛረብ፡  ብዛዕባ እግዚአብሔር፡ ብዛዕባና፡ ብዛዕባ ሓጎስና፡ ሓዘና፡ ስቅያትና፡ ብዛዕባ ዓወትና፡ ውድቀትና፡ ብዛዕባ መዓልታዊ ድልየትናን ሻቕሎትናን፡ ተግባራት ምስጋና፡ ሕቶታናን፡ ብዛዕባ ፍቕርን፡ ካሕሳ ኃጢ አትናን። ቀጺልና ክንፈልጦን ገዛእ ርእስና ክንፈልጥን፡ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ዘለና ዕርክነት ክንምስርትን።

ስለዚ አብቲ መጨረሽታ ሕይወትና  ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኅነትን ኩነኔን አብቲ ናይ መዓልታዊ ሕይወትና እንጽልዮ ጸሎት መሠረት ዝገበረ እዩ። አብቲ ግላዊ ንጸዋዕታ አምላኽ እንህቦ መልሲ መሠረት ዝገበረ እዩ። “ካብ ጸሎቱ ተንሢኡ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ ተመልሰ፥ ካብ ጋሂ ዝተላዕሊ ረዚዞም፥ ደቂሶም ረኸቦም። ንሱ ከአ “ስለምንታይ እትድቅሱ፧ ናብ ፈተና ኸይትአትዉስ ተንሥኡ፥ ጸልዩ” በሎም። ሉቃ. 22:45-46 ሓዋሪያት ነቲ ናይ መምህሮም ትእዛዝ ክስዕብዎ አይከአሉን።  ንሱ አብ ጥቕኡ ገበሮም አብነቱ ብምርአይ ምስኡ ንጸሎት ክተግሁ፡ ናብ ፈተና ንኸይ አትዉ፡ እንተኾነ አይከአሉን ብድኻምን ብድቃስ ተሳዕሩ፡ ክነቕሑ አይከአሉን።

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

17 መጋቢት 2021 – ሕብረት/ምልአት ሕይወት

17 መጋቢት 2021 – ሕብረት/ምልአት  ሕይወት

“አምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለአኾ፥ ዓለም ብእኡ ምእንቲ ኽትድኅን እምበር ንዓለም ኪፈርድ ኢሉ አይኮነን።” 3:17 “አነ ንዓለም ብርሃኑ እየ፥ እቲ ዚስዕበኒ ኸአ ብርሃን ሕይወት ኪረክብ እምበር ብጸልማት አይኪኸይድን እዩ” ዮሓ. 8:12 ክርስቶስ ጎይታና አብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ ነፍሲ ወከፍና ካብ ጸልማት ወሲና ብርሃን ክንረክብ እዩ። ብርሃን ተቐቢልና አብ ዓለም ብርሃንን ጨው ኮይና ዓለምና ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ንእግዚአብሔር አምልኾ ክብሪ ክንህብብተወሳኺ ወዲስ ሰብ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማኡ ንኽበጽሕ ክንሕግዝ። “ብርሃንውን አብ ጸልማት የብርህ፥ ጸልማት ከአ አይሰዓሮን” ዮሓ. 1:5 3:17 እዞም ቃላት እዚአቶም አብዚ ግዜ እዚ ዓለምና አብዚ ዓሚቕ ዝኾነ ጸልማት እትነብረሉ ዘላ ግዜ ብሓቂ ከነስተውዕለሉ ዘለና ቃል እዩ።ብዘይ ክርስቶስ ዓለምና ሰላም ሓጎስን  ክተርክብ ከተስተማቕር አይትኽእሊን እያ። ካብ ክርስቶስ ወጻኢ ጸልማትን ኃጢአትን ጥራይ እዩ። ኩሉ ንኽርስቶስ ዝነጽግ ካብ ትእዛዛቱን ቃላቱ ወጻኢ ዝመላለስ አብ ጸልማት ይነብር። ናበይ ገጹ ይኸይድ ከምዘሎውን አይፈልጥን፡

ብዙሓት አኅዋትን አኃትን አብ ስራሕ፡ ትምህርቲ፡ አብ ቢዝነስ፡ ወዘተ ንእምነት ንጎድኒ ገዲፍና ወይ ከም ካልአይ ደረጃ  ጌርና እንመላለስ ብዙሓት አለና። ከምውጽኢት አብቲ ናይ ዓለም ጥሒልና ንነብር፡ ዕላማ መፍጠሪና ረሲዕና ንነብር። አብ ጸልማት ንነብር፡ ሓጎስ ሰላም ቅሳነት አይነስተማቅርን አይንረክብን፡ ዝኾነ ከዕግበና አይክእሊ፡  ምኽኒያቱ እቲ ብርሃን ክርስቶስ ስለዘይመረጽና፡ ብርሃን ክርስቶስ ምሳና ስለዘየሎ፡ ጸልማት ስለዝመረጽና። ካብ ሓቂ ናይ ሕይወት ወጻኢ ንነብር። አብዚ ግዜ ጾም እዚ እቲ ሓደ ክንእርሞ ዘለና ባሕሪ እዩ። ዓለምና አብ ጸልማት ትነቢር ምኽኒያቱ አመነቲ ክርስትና ሕብረት/ ምልአት  ናይ ሕይወት ስለዝጎደሎም፡ ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ ሕይወቶም መንፈሳዊ ትርጉም ክህብዎ ስለዘይከአሉ። መንፈሳዊን ስጋዊን አወሃሂዶም  ክነብሩ ስለዝተረኽቡ። እቲ ሓቀና ሓዋሪያ ናይ ክርስቶስ  ካብ ዓለም ክፍለ ዘይኮነ አብ ዓለም ከም መባኩዕቲ ኮይኑ ክነቢር እዩ ተጸዊዑ። አመንቲ ክርስቲና አብ እምትና ጽኑዓት ኮይና መቐረት ዝህብ ጨው ኮይና ክንርከ ይግበአና። አመንቲ ክርስቲና ምስ እምነትና ተዋሃሂድና ክነቢር እንተንጅምር፤ አብ ዓለምና እቲ ዝዓበ ለውጢ ንረአና ነርና።ውጺኢት ድኅነትና አብቲ መዓልታዊ ሕይወትና፡ አነባብራና፡ ተጋባርታን ዝተወሰነ እዩ። ስለዚ ሎሚ ንገዛእ ርእስና ከምዚ እንዳበልና ክንሓትት ይግበአና፡ “አብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲን ሰዓቲን ደቂቅን ሕይወተይ አብ ስርሐይ፡ አብ ዕረፍተይ አብ ኩሉ ምንቕስቃሰይ፡ እዚ ሕብረት እዚ ዶ እንብር አለኹ፧

እግዚአብሔር ክፈጥር ከሎ ኩሉ ፍጥረት ንአገልግሎት ሰብ እዩ ፈጢሩዎ። እንተኾነ አዳም ብትዕቢትን አንነትን ናብ ዓለም ኃጢአት አእመተወልና። ከምውጺኢት ናይዚ ውድቀት እቲ አብ መንጎ ኩሎም ፍጡራትን ዝነበረ ስኒት ክብተን ተረኽበ፡ አእምሮ ወዲ ሰብ ክደክም ተረኽበ፡ ድሌታትና ድኹም ኮነ፡ ብቀሊሉ ከም እንወድቅ ኮና፡ እቲ ናይ ምፍቃር  ድሌታትናን ነጻነታትናን ደኸመ። ሰብ ቆሰለ፡ አብቲ ንኽመሃር ዘለዎ ክእለትን ነቲ ስቡቕ ዝብሎ ንኽሓፍስን ስንኩል ኮይኑ ተረኽበ፡ እቲ አብ መንጎ ሰብን እግዚአብሔር ዝነበረ ኪዳን ተበትከ።  እዚ ዘይምእዛዝ ዘምጽኦ ኃጢአት ንሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ፍጡር ክጸሉ ተረኽበ። ዓለምና ጽብቕቲ እያ ምኽኒያቱ ብእግዚአብሔር ስለዝተፈጥረት፡ እዚ ጽባቐ  እዚ አብ መወዳእትኡ ክበጽሕ ጊና ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስራሕ ይኸዊን።

ሳዕቤን ናይዚ ኩሉ  ፍልጠትና ክእለትና አብ ክንዲ ንጽቡቕ ንዕቤት ወድስብን ፍጥረት ኩሉን ንዕንወት ከነውዕሎ ክኢልና። አብ ክንዲ ንወዲ ሰብ ዝሃንጽ እንሰርሕ ብተግባራትናን ክእለትና ፍልጠትናን ንወዲ ሰብ ዘዕኑን ንነገራት ዘብርስን ሰሪሕና። በዚ ከአ ዓለምና ክብሪ ወዲ ሰብ አጢፍአ አብ ስቅያትን ሞትን ሓዘንን ስደትን፡ ጨቃኒን ተጨቃኒን፡  ትርከብ አላ። አብዚ ናትና ጊደ እንታይ እዩ፡ ትምህርትና፡ ክእለት ዘረባና፡ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ዕድመ፡ ጥዕና፡ ሕይወት፡ ንምንታይ ንጥቀመሉ፧ ንሰናይ፡ ጽቡቕ፡  ንሰላም፡ ንፍቅሪ፡  ሕውነት ወይስ ንሕማቅ ንጽልኢን፡ ንዕንወትን፧

እግዚአብሔር መሓሪ አቦ እዩ፡ ምሕረቱ መወዳእታ የብሉን። አብ ልዕሊ እቶም ዝወደቅና ደቁ ክርሕራሃልና ተረኺቡ፡ በቲ ሓደ ወዱ ከአ ከድኅነና አከተሰአና ተረኺቡ። ናብቲ መጀመርታ ፍጥረትና ክመለሰና ተረኺቡ፡ “ውሉድ አምላኽ ተባሂልና ምእንቲ ኽንጽዋዕ  እግዚአብሔር አቦ ኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝለገሠልና እሞ ርአዩ! ውሉድ አምላኽውን ኢና ”1ዮሓ. 3:1 ብምሕረቱ ኸአ ንመንግስተሰማያት ሕጹያት ገበረና።  ስለዚ አባና አብ አመንቲ መዓልታዊ ሕይወትና አብ ጸሎት ብምትጋህን ብምንቃሕን ዓለምና እንደገና ቦታ ድሕነትን ሓጎስ፡ ሰላም፡ ንኽትከዊን ክንሰርሕ እግዚአብሔር ይዕድመና።

እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ተልእኾ እቲ ሰናይ ዝኾነ ዜና ናይ ክርስቶስ ብሕይወትና ቃላትና ተግባራትና ንዓለም ምምስካርን ምስባኽን እዩ።  በዚ መንገዲ ጥራይ እዩ ሕግታት ዓለም፡ ማሕበራትና፡ ቤተክርስቲያና፡ ወዘተ ክርስቲያናዊ መንፈስ ለቢሰን ሓቀኛታት  አገልግልቲ  ሰብ ኮይነን ክርከባ ዝኽእላ።ንሕና ተኸተልቲ ወይ ሓዋሪያት ክርስቶስ አብቲ  መዓልታዊ ምንቕስቓስናን  ኩነታት ሕይወትናን ሕውነት ክንዘርእ አለና፡  ሰብአይ ይኹን ሰበይቲ አብ ኩሉ ምንቅስቓሱን ርክባቱን ብዕምቀት ክርስቲያናዊ መንፈስ ዝነብር  እንተኾይኑ፡ ፍቕሪ አምላኽ ጽባቐ መንግስቱን የንጸባርቕን የመሓላልፍን። ከም ክርስቲያን እዚ መለለዪ ወይ ማሕተም እዚ አብ መዓልታዊ ርክብና፡ አብ ስድራቤታትና፡ አብ ጎረባብትና፡ አብ ስራሕና ክነብሮም ይግበአና።  እዚ ሕይወት እዚ ወይ ማሕተም ክርስቲና እዚ መግለጺ ትሕትና፡ እምነት፡ ሓቀኛ ሓዋሪያነት፡ ህድአት፤  ለወሃት፡ ምሕዝነት ደገፍ እዩ። መንፈሳዊ ሕይወትና ካብቲ አብ መዓልታዊ እንገብሮ ስራሓትን ፈሊኻ ዝርአ አይኮነን። ስለዚ አብ ሕይወትና ሕብረት ዘለዎ ህይወት ክነቢር አለና ኽንቢል ከለና፡ አብቲ ኩሉ እንገብሮ መዓላታዊ ተግባራትና ሓደ ዓሚቅ ዝኾነ ሕብረት ምስ ክርስቶ ክህልወና አለዎ ማለትና እዩ። መንፈሳዊን ስጋዊን ሕይወትና አወኃድና ክንጎዓዝ አለና ማለትና እዩ። በዚ ጥራይ እና ምልአት ዘለዎ ሕይወት ክነብር እንኽእል። እዚ ሕብረት እዚ ነቲ ኩሉ ስራሓትና ይጸልዎ እዩ።  እዚ ዓይነት ሕይወት አብ ንለማመደሉ ግዜ ከይተረደአና ኩሉ ስራሓትና ናብ አምልኾን፡ ጸሎት ክቕየር እዩ። ካብ ልባትና ተግባራት ፍቕሪ ፡ ተግባራት ዕርቂ፡ ተግባራት ምስጋና፡ መንፈሳዊ ሕብረት፡  ክውሕዝ እዩ። እግዚአብሔር ነዚ የብቀዓና!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር