18 መጋቢት 2021- “መሥዋዕተ ቅዳሴን ወፈያ ርእስኻን”

ናይ ክርስቶስ መስዋዕቲ አብ መስቀል፡ ገዛእ ርእሱ ብፍቓዱ ምእንቲ ሰባት ተወፈየ፡

አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ካብ ኦሪት ዘፅአት ዝተወስደ ሙሴ አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪቡ ምእንቲ እቲ እሙን ኮይኑ ዘይተረኽበ ሕዝቡ ከማልድ ምሕረት ክልምን ንርእዮ። ሙሴ አብዚ ገለ ምኽኒያታት የቅርብ፡ ነቲ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ዘተስፈዎም ተስፋ ይዝክረሉ፡ “ንዘርእኹም ከም ኸዋኽብቲ ሰማይ ከብዝኆ እየ። ነታ ዘተስፎኽዋ ምድሪ ድማ ብዘላ ንዘርእኹም ክህባ እየ። ንሳቶም ከአ ንዘለ ዓለም ኪርስትይዋ እዮም” ኢልካ ብርእስኻ ዝመሓልካሎም፥ ንአብራሃምን ንይስሓቅን ንያዕቆብን ባሮትካ ዘክር። እናበል ክልምን ተረኽበ።  ዘፅ.32፡7-14

እግዚአብሔር ናይ ሙሴ ጸሎት ሰሚዑ ነቲ ንሕዝቡ ኺገብሮ ኢሉ ተዛሪብዎ ዝነበረ ኽፉእ ተጣዕሰሉ ይብለና። እግዚአብሔር ነዞም ዝመረጾም ሕዝቢ አፍቀሮም ብመንገዶም ኸአ ንሙሉእ ሕዝቢ ዓለም። “በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ከይጠፍእሲ፥ አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ።” ዮሓ. 3:16

ናይ ክርስቶስ ጎይታና ምሉእ ብምሉእ ሕይወቱ አብ ክንዳና ምውፋይ እቲ ናይ መወዳእታ ደረጃኡ አብ ጎልጎልታ ተፈጸመ።  እዚ ተግባር እዚ ንነፍሲ ወከፍና ዓቢን ሕጹጽን  ጸዋዕታ እዩ፡ ሕይወትና ምስቲ ዓቢ ፍቕሩ አወሃሂድና ክንጎዓዝ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መስቀል ምሉእ  ድላዩ አብ ድላይ እግዚአብሔር አብ  አወፈዮ።  አብዚ ኸአ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኃዊ ኃፍቲ ፍቕሩ ገለጸ። “ደጊም ክርስቶስ እዩ አባይ ዚነብ ዘሎ እምበር፥ አነ አይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ። እዚ ሕጂ ብሥጋ ዝነብሮ ዘሎኹ ድማ፥ በቲ ዘፍቅረኒ፥ ምእንታይ ከአ ንርእሱ በጃ ዝሃበ ወዲ አምላኽ ብምእማን እየ ዝነብሮ ዘሎኹ። ገላ.2:20 አብ ቅድሚ አብዚ ዓሚቅ ዝኾነ ምሥጢራዊ ፍቕሪ አምላኽ ንገዛእ ርእስና ፩ይ ሕቶ “ነዚ ዘፍቅረኒ አምላኽ እንታይ ይገብረሉ፧  ምስ ፍቕሩ ብኸመይ  ተወሃሂደ እጋዓዝ አለኹ፧ ኢልና ኽንሓትት ይግበአና።

አብ ጎልጎልታ ክርስቶስ ጎይታና፡ ግዳይ ኃጢአትና ኮይኑ ተረኽበ፡ ፍቓድ ሰማያዊ አብኡ ንፍጻም ተወፈየ፡ ደሙ ዘፍሰሰ፡ በዚ መንገዲ እዚ ኢዩ ኸአ ነቲ ፍቃድ አቡኡ  አብ መወዳእታኡ ዘብጽሖ። ምሥጠረ ድኅነትና በዚ መንገዲ ክፍጸም ድልየት እቲ ሰማያዊ አቦ ኢዩ ነሩ። ክርስቶስ ነዚ ከአ ብፍቕሪ ተቐበሎ። አብ ነፍሲ ወከፍ ሓቀኛ መስዋዕቲ ወይ ወፈያ ርእስኻ አርባዕተ አድለይቲ ነገራት አለዉና፦ ኩሉ ከአ አብቲ መሥዋዕቲ መስቀል ነሮም እዮም። ካህን: ግዳይ/ መስዋዕቲ: ውሽጣዊ ወፈያ: ደጋዊ መግለጺ ናይቲ ወፈያ::

እቲ ደጋዊ መግለጺ ሓደ ናይቲ  ውሽጣዊ ባሕሪ መግለጺ ክኸዊን አለዎ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መስቀል ፈጸሞ። እቲ ደጋዊ መግለጺ ብቃሉን ተግባራቱን። እዚ ኸአ መግለጺ ናይቲ ውሽጣዊ ወፈዩኡ ነበረ። “ኦ አቦይ! ንነፍሰይ አብ ኢድካ አማዕቕባ አሎኹ፥” ኢሉ ጨረሐ። ሉቃ.23:46  ነቲ ዝሃብካኒ ተልእኾ፡ ፍቃድካ ድልየትካ ፈጺመ እየ ማለት እዩ። ንሱ አብ ሓደ ግዜ ካህንን ስውእን ኮነ። ካብዚ ጀሚሩ  “እምበአር ንሰማያት ዝዓረገ ዓቢ ሊቀ ካህናት፥ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ካብ ዚህልወና፥ አብ እምነትና ንጽናዕ።  ከመይ ከምዚ ኸማና ብኹሉ ተፈተነ፥ ግናኸ ኃጢአት አይገበረን፥ ስለዚ ብድኻምና ኪድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት አይኮነን። ዕብ.4:14-15 እዚ ውሽጣዊ ወፈያ ወይ መስዋዕቲ ክርስቶስ ነቲ ኹሉ ደጋዊ  ዝኾነ ነገራት ወፈያ ርእሱ   ምሉእ ትርጉም ይህቦ። ጸርፊ፡ ኪዳኑ ምቅዳድ፡ ስቕለት ወዘተ።

  • መሥዋዕተ ቅዳሴ  ነቲ አብ መስቀል ዝተፈጸመ መስዋዕቲ ዘሕድስ እዩ

አብዚ አብ መንጎ እቲ አብ መስቀል ዝተፈጸመ መስዋእቲን አብ ቅዳሴ ዝፍጸም መስዋዕትን ዘሎ ርክብን ሓድነት ንኽነስተንትን፡ አብቲ ክርስቶስ ብፍቃዱ ብምልአት ዝፈጸሞ ውሽጣዊ መስዋዕቲ/ወፈያ ርእሱን አብ እግዚአብሔር አብ ፍቕሪ ዝመልኦ  ተአዝዞን ከነድህብ።

መስዋዕተ ቅዳሴን መስዋዕተ መስቀልን ሓደ እዮም። ሓደ መስዋዕቲ እዮም። ብግዜ ጊና ይፈላለዩ።  አብ  መስዋዕተ ቅዳሴ እቲ አብ ጎልጎልታ ዝተፈጸመ ስቕያትን ደምን ዝመልኦ መስዋዕቲ ዘይኮነ እንደገና ዝፍጸም፡ እንታይ ደአ  እቲ ፍቕሪ ዝመልኦ ተአዝዞ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር አቦ ይፍጸም። እዚ ውሽጣዊ ወፈያ ርእሱ አብ ብጎልጎልታ ዝተፈጸመን አብ ቅዳሴ ዝፍጸምን ተመሳሳሊ ሓደ ዓይነት እዩ።  ኩሉ መስዋዕቲ ክርስቶስ እዩ ዝፍጸም። አብዚ መስዋዕቲ እዚ እቲ መስዋዕቲ ዝቐርብ ንሱ እቲ ሊቀ ካህናት ዝኾነ ክርስቶስ እዩ፡ ንሱ እዩ እቲ ንማሕረዲ ንመስዋእቲ ዝቀርብ፡ እቲ ደጋዊ መግለጺ ሕማማትን ሞቱን ናይ ክርስቶስ  አብ ቅዳሴ ብመንገዲ ምሥጢራት ይፍጸም። 

እዚ ኸአ ከምቲ አብ ጎልጎልታ ደም ብምፍሳስ ዘይኮነ ብዘይ ደም ምፍሳ ይፍጸም። እቲ ህብስቲን ወይንን ብምሥጢራዊ መንገዲ ናብ ደምን ስጋን ናይ ጎታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይልወጥ። አብዚ እቲ ካህን ናይቲ ዘለዓለማዊን ዓቢይን ዝኾነ ክርስቶስ መሳርሒ ኮይኑ ይርከብ። ስለዚ ክርስቶስ ሎሚውን አብ ነፍሲ ወከፍ መሥዋዕተ ቅዳሴ ልክዕ ከምቲ አብ ጎልጎልታ ገዛእ ርእሱ  ይውፊ።  ኣብ ዝኾነ ቅዱስ ቊርባን ዚሥርዓሉ ዘበለ እቲ ብሥዉር ዚመርሕ ድማ ባዕሉ እዩ። ኣቡን ኮነ ካህን ከኣ ነቲ ጉባኤ ዚመርሕ ብድሕሪ ንባባት ዚዛረብ ወፈያታት ዚቕበልን ናይ ምስጋና ጸሎት ዜብጽሕን ንክርስቶስ ወኪሉ ብስም’ቲ ዋና ዝኾነ ክርስቶስ እዩ”እዚ ኸአ በቲ አብ ክንዲ ክርስቶስ ዝሰርሕ አቡን ወይ ካህን  ይፍጽም። ስለዚ እዩ መሥዋዕተ ቅዳሴ ወላ እቲ ካህን ብግሉ ይቀድሶ፡ እቲ መሥዋዕተ ቅዳሴ እቲ  ግላዊ አይኮነን፡ ናይ ክርስቶስን ናይ ቤተክርስቲያን ተግባር እዩ። ንሱ ናይ’ታ ሓዳስ ኪዳን ሊቀካህን እዩ።

አብዚ ኪአልአይ አስተንትኖና እምበአር ንገዛእ ርእስና ከምዚ እንዳበልና ክንሕትት ይግበአና። አብ መስዋዕተ ቅዳሴ ብኸመይ ንሳተፍ፧ ነቲ አብ ትሕቲ መስቀል ኮይና ነቲ መስዋዕቲ ክርስቶስ ትርእ ዝነበረት ድንግል ማሪያም በዚ መንፈስዶ አብ መሥዋዕተ ቅዳሴ ይቀርብ፧ አብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴ ሕጂዊን ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ይስዋዕ ከምዘሎዶ ይአምን፧

መስዋዕተ ቅዳሴ እቲ ማእከል ሕይወት ቤተክርስቲያንን ናይ ነፍሲ ወከፍ አማናይን እዩ።  ቅዱስ ዮሓንስ ጳውሎስ ካልኣይ “መስዋዕተ ቅዳሴ መንግሥተ ሰማይ ኣብ ምድሪ እዩ” እዚ ማለቶም ከኣ እቲ ኣብዚ ምድሪ እነዕርጎ ቅዳሴ፡ ምስቲ ኣብ ሰማይ ንዘለዓለም ዝቐርብ ቅዳሴ ምስታፍ ማለት እዩ። ካብ መስዋዕተ ቅዳሴ መመዛዝንቲ ዘይብሉ ጸጋታት ንሓፍስ።

 ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብዚ ምድሪ እዚ ካብ መስዋዕተ ቅዳሴ ዝዓቢ ናይ አምልኾ ተግባር  የለን። አብ ምድሪ ካብቲ አብ መንበረታቦት ዝውፈ  መስዋዕተ ቅዳሴ ዝዓቢ ንእግዚአብሔር ዘሕጉስ የለን፡፡ ነፍሲ ወከፍ መሥዋዕተ ቅዳሴ አብ ዝዓርገሉ፡ ካሕሳ ኃጢአት ናይ ምሉዕ ዓለም ይፍጸም። እዚ ጥራይ እዩ እቲ ምልአት ዘለዎ ናይ ኃጢአትና ካሕሳ ዝፍጸመሉ፡  ር.ሊ.ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 “መስዋዕተ ቅዳሴ፣ ልቢ ቤተክርስትያን እዩ” ይብሉ። ልቢ ኣብ ሓደ ሰውነት ወሳኒ ተራ ኣለዎ። ልቢ እንተ ሓሙሙ ምሉእ ሰውነት ይሓምም፡ ልቢ ጠጠው እንተ ኢሉ ከኣ ኲሉ ይመውት ማለት እዩ።

ከምቲ አቀዲምና ዝገለጽናዮ ፍረ መስዋዕተ ቅዳሴ መወዳእታ የብሉን። እንተኾነ ግና ናይ ነፍሲ ወከፍና ተሳትፎ የድሊ። ቤተክርስቲያን ብፍላይ ሰንበት አብ መሥዋዕተ ቅዳሴ ብዝግባእ ክንሳተፍ ትዕድመና።  ክርስቲያናዊ ሕይወትና ምልአት ዝህልዎ አብቲ መሥዋዕቲ እቲ እዩ፡ አብቲ መአዲ ብምስታፍ እዩ። አብቲ መሥዋዕተ ቅዳሴ ብምስታፍ ነቲ ሰማያዊ አቦና ምስ ክርስቶስ ኮይና መሥዋዕቲ ነቕርብ። ንመዋዕተ ቅዳሴ ዝትክ ጸሎት ይኹን ስግደት የሎን። ጸሎትና ጾምና ተጋድሎና ኩሉ ምል አት ዝረኽቡ አብቲ መሥዋዕተ ቅዳሴ እዮም።

Abba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.