ቁምስና ደብረ መድኃኔ ኣለም

ዝኸበርኩም ሕዝበ እግዚአብሔር፡ ካቶሊካዊ ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም አብ ሰበኻ አርሊንግቶን ዝተተኽለ ቁምስና ኮይኑ ንኤርትራውያን  ሥርዓት ግዕዝ ተከተልቲ ነበርቲ ቨርጂኒያ፡ ዋሽንግቶን – ዲሲን መሪላንድን አገልግሎት ዝህብ ቁምስና ኢዩ።

እንሆ እምበኣር ብሕጽር ዝበለ ቁምስናዊ ጉዕዞና። ከምቲ ኣቡናትና ኣብ መልእኽቶም ዘስፈርዎ ድሕሪ ብዙሕ ትጽቢትን ሃረርታን ልመናና መፈጸምታ ረኺቡ: እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈቐዶ ናትና ቁምስና ብቋንቃናን ባህልናን እንግልገለሉ ረኺብና ካብ እንጎዓዝ ድሮ ሹድሽተ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ።

ኣብዚ ሽዱሽተ ወርሒ እንታይ ገይርና ክንብል ባሕርያዊ ሕቶ ኢዩ። ቅዱስ ድሌይትን ተበግሶን ናይ ኩሎም ምእመናን ዲሲ፤ ቨርጂኒያን፤ መሪላንድ፤ ኮይኑ እቲ መጀመሪያ ክንሰርሓሉ ዝተበገስናሉ ከኣ መምርሒ ቁምስና ምንዳፍ ኢዩ ነይሩ። እዚ ከኣ ብመሪሕነት መንፍስ ቅዱስ ክውን ክኸውን ክኢሉ። ነዚ ኩሉ ዘፈጸመና ከኣ፡ ንእግዚኣብሔር ወትሩ ክነመስግኖ ይግበኣና።

እምበኣር ብዕለት 23/11/2014 ብዝሒ ምእመናን ዝተሳተፍዎ ናይ ምስጋና መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪግና። ካብዚ ቀጺልና ከኣ ወትሩ ሰንበት በዓላትና ገዲፍካ ካብ ሰዓት 2:00 ድ.ቀ ጀሚርና መስዋዕተ ቅዳሴና ንዕርግ ኣለና።

ዕላማ ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም

ከምቲ ጎይታና እየሱስ ክርስቶስ “እምበኣር ኪዱ እሞ፥ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩምዎም ደቂ መዛሙተይ ግበርዎም”። ማቴ 28:19-20 ዝበሎ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኢዩ። ስለዚ ነቲ ኩሉ ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና በቲ ናቱ ሥርዓተ ኣምልኾ ምግልጋል፤ ቃል ኣምላኽ ምምጋብን ናብ መንገዲ ድሕነት ምምራሕን ኢዩ።

ኣገልግሎት ምእመናና ደብረ መድኃኔ ዓለም

  • መስዋዕተ ቅዳሴ ምዕራግ – ምሥጢራት ቤተክርስቲያን ምዕዳል
  • ትምህረት ክርስቶስ ምምሃር
  • ንሽማግለታትን ሕሙማትን ምብጻሕን ምጽንናዕን ወዘተ ዘጠቓለለ ኢዩ።መደብን ሰዓታት ኣገልግሎት ሰንበት/