አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥቅምቲ 10.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

ሉቃ.11:1-4

ኢየሱስ አብ ሓንቲ ስፍራ ኺጽሊ ጸኒሑ ምስ ወድአ፥ ሓደ ኻብ ደቂ መዛሙርቱ፥ “ ጎይታይ፥ ከምቲ ዮሓንስ ንደቂ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ጸሎት ምሃረና” በሎ። ንሱ ኸአ በሎም፦ ‘ክትጽልዩ ኸሎኹም ኸምዚ በሉ፥ ‘አብ ሰማያት እትነብር አቦና፥ ስምካ ይቀደስ፥ መንግሥትኻ ትምጻእ፥ ፍቃድካ ኸምቲ አብ ሰማይ ከምኡ ድማ አብ ምድሪ ይኹን። ንናይ ዕለት እንጌራና አብ ፅባሕ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ኹሎም  ይቕረ ንብል ኢና እሞ ኃጢአትና ይቕረ በለልና፤ ካብ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና።’’

አስተንትኖ

ሓደ ካብ ሓዋሪያት ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት መሃረና ዝብል ሕቶ ምስ አቕረበ  ክትጽልዩ ከሎኹም “ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር…. እናበልኩም ጸልዩ ኢሉ ክምልሰሎም ተረክበ። እዚ ጸሎት እዚ ኢየሱስ ምስ ኣቡኡ ዝነበሮ ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ንሓዋሪያቱ ንነፍሲ ወከፍ አማናይ ንኸሳትፍ ዝነበሮ ብርቱዕ ድልየትን ሃረርታን ዚገልጽ እዩ ነይሩ።

ንሕና ንእግዚኣብሔር አምላኽና ኣቦ እንብሎ ኢየሱስ መንፈስ ፍቕርን ሓድነትን ኣብ ልብና ስለ ዘሕደሮ እዩ። “ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከኣ ነቲ “ኣባ “ኣቦ” ኢሉ ዚጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ። ደጊም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን። ውሉድ ካብ ኮንካ ኸኣ ኣምላኽ ወራሲ ገይሩካ እዩ (ጋላ.4᎓6-7) ስለዚ ኣቦ መሠረታዊ ትርጉሙ ምንጪ ናይ ሕይወት የስምዕ። ቅዱስ ሲፕሪያኖስ፣ ታሪኽ ድሕነት እንተ ተዓዘብና መበገሲኡ ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ። ኣተገባብራኡን ናብ ኣቦ ዘመርሕ እዩ። ሥራሕ ክርስቶስ ኮነ ሥራሕ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ናብ ኣቦ ዘተኰረ እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ናይ ኩሉ ሥራሕ ድሕነት ምንጭን መወዳእታን እዩ። ኣባትነት እግዚኣብሔር እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ወይ ብሥራት ናይ’ቲ ዝተንስአ ክርስቶስ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ኵላትና ስለ ዝኾነን ንሕና ከኣ ደቁ ስለ ዝኾንናን ነፍሲ ወከፍና አቦ ኢልና ክንጽውዖ ይደሊ። በዚ ኸአ ነፍስወከፍና ብመንፈስ ተመሪሕናን ተሓጊዝናን ርክብና ምስ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኩሎም ኣሕዋትን አኃትን  ጽኑዕ ርክብ ክህልወና ይግባእ። ነዚ ኣብ ወዱ ብመንፈስ ቅዱስ ሓድነትና ዘቖመ ኣምላኽ -‘አብ ሰማያት እትነብር አቦና፥   እናበልና ዕብየት አምላኽ  ንገልጽ ። በዚ ኸአ  ስግደትን ኣምልኾን ነቅርበሉ። ንሕና ነዚ ጸሎት እዚ ኪንደግም ከለና ምስ እግዚኣብሔር እንገብሮ ኪዳን የስምዕ። ኣቦና ዘለዎ ቤትና ማለት’ዩ። ክርስቶስ ሰማይን ምድርን ስለ ዘተዓረቐ ከኣ እግዚኣብሔር ዘለዎ ቦታ ንሱ እዩ ስማይና።ብተወሳኺ   በዚ ጸሎት እዚ መንነትና ንገልጽ፤ ምኽኒያቱ  ንሕና ደቁ ኢና ስለዚ ኢና  ኣቦ ኢልና  እንጽውዖ ፣ እንተኾነ ሓቐኛታት ደቂ እቲ ልዑል  አቦ ኽንከውን ፍቓዱ ክንመልእ ይግበአና።

ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ – ስም እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኪቅደስ ከም ዘለዎ ካብ ጥንቲ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ’ዩ።  ስም እግዚኣብሔር ብከንቱ ኣይትጸውዕ ዚብል ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኪንዝክር ይግበኣና። ምኽኒያቱ ብኣዘራርባ ቅዱስ መጽሓፍ ስም መንነትን ተግባራትን ናይ’ቲ ሒዙዎ ዘሎ ዚገልጽ ስለዝኾነ።  ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ዚገበረሎም ናይ ኣብ ግልጸት ኪዛረብ እንከሎ “እታ ንኣይ ዘፈቀርካኒ ፍቕሪ ኣብኣቶም ምእንቲ ኽትህሉ፣ ኣነ’ውን ኣብኣቶም ምእንቲ ኽነብር ስምካ ኣፍሊጦዮም ኣሎኹ፣ ከፍልጦም’ውን እየ” ብምባል  (ዮሓ.17᎓26) ነፍሲ ወከፍና ምስኡ ሓድነት ከም ዝሃበና ከምቲ ናቱ ቅድስና’ውን ኪህልወና ከም ዚኽእል ብምግባር ከምቲ ኣነ ዚፈለጥኩኻ ንሳቶም’ውን ኪፈልጡኻ’ሞ ንሳቶም’ውን ከምቲ ኣነ ኣባኻ ንስኻ ኣባይ ዝተቀደስናን ዝተኸበርናን ንሳቶም እውን ከምኡ ይኹኑ።

ስምካ ይቀደስ ንሕና ክርስትያን ከም ውሉድ መጠን ስምካ ይቀደስ ክንብል እንከሎና ንእግዚኣብሔር ቅዱስ ምዃኑ ፈሊጥና ከም ቅድስናኡ መጠን ወይ ንቅድስናኡ ብዚበቅዕ መንገዲ ስግደትን ኣምልኾን  ክብርን ንህቦ ኣሎና ማለት እዩ።  ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ንቅድሶ?  ብኽርስቲያናዊ ሕይወትና፤ ብተግባራትና። “ፍጽምና ወይ ቅድስና ናይ ሓደ ክርስቲያን ወይ ክርስትያናዊ ሕይወት ዚርኣየሉ ኣብ ኩሉ ስራሑ ጉድለት ዘይርኣየሉ ኮይኑ ኩሉ ነዓኡ ዚርኢ ንኣምላኽ ክብሪ ኪህብ እንከሎ እዩ ይብል ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ። ብመንፈስ ፍቕሪ ተሰንዩ ቅንዕና ኃያውነት ሕውነት ንካልኦት ይጥዓሞም ዚብል መንፈስ ዘለዎ ምሕረትን ርትዕን መምርሒ ሕይወቱ ገይሩ ዚጐዓዝ ስም እግዚኣብሔር ይቅድስ። ስም እግዚኣብሔር ኣብ ዚተቀደሰሉን ዝኸበረሉን አብ ሕይወት ወዲ ሰብ  መንግስቲ ኣምላኽ ይሰፍንን ይነግሥን፣ ንናይ ዕለት እንጌራና አብ ፅባሕ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ኹሎም ይቕረ ንብል ኢና እሞ ኃጢአትና ይቕረ በለልና፤ ካብ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና።’’ ወደይ! አገልግሎት አምላኽ አብ እትጅምረሉ ጊዜ፡ ንፈተናውን ተሰናዶ” ሲራ 2፡1 ነቲ ጎይታና ቃል ዝኣተወልና መንግስቲ ንኽንወርስ ንፈተና እንተሰዓርና እዩ እሞ፡ ንኹሉ ፈተና እዛ ዓለም ንክስዕር ወትሩ ኣብ ጽሎት ክንጽመድ ኣማልድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ኣይፈለየና። ኣሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡፡

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም 27.2018

በዓለ መስቀል

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

 

ዮሓ. 19.25-27

አብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከአ አዲ ኡን ኃብቲ እንኡን፥ ማሪያም ሰበይቲ ቀለዩጳን ማሪያም መግደላዊትን፥ ደው ኢለን ነበራ።  ኢየሱስ ነዲኡ፥ ነቲ ዚፍቅሮ ወድ መዝሙርውን አብ ጥቓአ ደው ኢሉ ምስረአየ  ነዲኡ “አቲ ሰበይቲ! እንሆ ወድኺ” በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከአ  “ እንሃ አዴኻ” በሎ። እቲ ወድ መዝሙርውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ።

  • አስተንትኖ

መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  አብቲ ግዜ መሪር ስቃያቱ  ነዲኡ ይሓስብ፡  ነቲ ዘፍቅሮ የውሃንስ ይሓስብ።  ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ክሃስብ ይርከብ። ንማሪያም ከኣ ኣብዚ ሞት ፍቁር ወዳ ሓደ ሓደራ ትቕበል = “እንሆ ወድኺ” ከምኡ ንረድኡ” እንሃት ኣዴኻ ብማለት ማርያም ኣደ ኩሎም ኣመንቲ ክትኮውን ከም ዘለዋ ሓደራ ይገድፈላ።

ማርያም እምበኣር ነታ ክርስቶስ ንተልእኽኡ ክትቅጽል ዝሓረያ ቤተ ክርስትያን ነዲኡ ይሓድገላ። “ብመለኮታዊ ፍቃድ ምስቲ ቦኵሪ ወዳ ብብርቱዕ ሓዘን ተሳቒያ፡ ኣብቲ እናታዊ ልባ ንወፈያ ወዳ ምስ ርእሳ ብምውህሃድ ከኣ ንመሥዋዕቲ እቲ ካብኣ ዝተውልደ ብፍቕሪ ሕራይ ኢላ ተቐበለቶ። ክሳብቲ ኣብ ጥቓ መስቀል ደው ብምባል ምስ ወዳ ዝንበራ ሓድነት ብእምነት ሓለወቶ።  ኣብ መጨረሽታ ከኣ፡ በቲ ኣብ መስቀል ዝመውት ዝነበረ መድሓኒና” ኣደ ኵላ ቤተክርስትያን ንክትኮውን ሓደራ ምስ ተዋባ ተቐበለቶ። ማርያም ንመደብ ድሕነት ኣምላኽ ብሙሉኡ ተሳቲፋቶ ኢያ፡  ኣብ መስቀል ምስ ወዳ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝረኸበቶ መከራ ኣቐዲሙ ስምዖን ነቢይ ተነቢዩላ ነይሩ ኢዩ። ምስ ወዳ ምእንቲ ድሕነትና ንሳውን እቲ መሪር ሓዘን ንልባ ከም ሰይፊ ክስንጥቖ ተረኺቡ ኢዩ

ሎሚ መስቀል ክነብዕል ከለና

ኣይሁድ ምልክት ይልሙኑ፡ ግሪኻውያን ድማ ጥበብ የደልዩ፡ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት፥ ንኣሕዛብ ከኣ ዕሽነት  ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ይብል ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ክጽሕፍ ከሎ። ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ ክርስትና ብዘይ መስቀል ክርስትና ኣይኮነንን። ኣብ ሕይወቱ ንመስቀል ዘይቅበል ክነብር ኣይክእልን፡ ሕይወቱ ክመርሕ ኣይክእልን ንሱ ብባህርኡ ኣምላክ እካ እንተኾነ፥ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት፥ ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። እንተኾነ ሰብ ብምኻን፥ መልኽዕ ባርያ ብምውሳድ፥ ብገዛእ ፍቓዱ ንርእሱ ሞት፥ ኣረ እካ ደኣ ክሳብ ኣብ መስቀል ሙማት፥ ተኣዘዘ። ነዚ ምስጢር እዚ ሽዑ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ኪስዕበኒ ዚደሊ ሕይወቱ ይመንን። መስቀሉ ኣልዒሉ ድማ ይስዓበኒ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና መለኮታዊ ባሕርይ ከልብሰና ቢሉ፡ ሰብአዊ ስጋና ለበሰ። ንሕና ካብ ኩሉ ኹኔነ ነጻ ኮይና ምእንቲ ኽንርከብ ንሱ አገልጋሊና ኮይኑ ተረኽበ። አብ መጨረሻ ንሕና ምእንቲ ክንጸድቕ ክንድኅን  ንኃጢአትና አብ መስቀል ጾሮ። ንሕና ሕይወት ም እንቲ ኽንረክብ ምእንቲ  ነፍሲ ወከፍና ሞተ። ናአና ንፍጡራቱ ኸአ “ ኪስዕበኒ ዚደሊ ሕይወቱ ይመንን። መስቀሉ ኣልዒሉ ድማ ይስዓበኒ” እናበለ ይጽው ዕ። ስለዚ ንጎይታና አምላኽና ንምስዓብ መዓልቲ መዓልቲ  መስቀልና ክንሽከም የዲሊ። ም እንቲ ፍቕሪ ኢየሱስ ኢልና አብ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ንዘጋጥሙና ጽቃይን መከራን  ብትሕትና ክንቅበሎም ይግበአና። መስቀልና ብምሽካም ናይ መንፈስ ሓጎስ  ንረክብ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ንፍቃዱ እናመላእና መስቀልና ብምሽካም መዓልታዊ ክንስዕቦ ፍቕርና ክንገልጸሉ ብመንፈስ ቅዱሱ ይሓግዘና። ርሑስ በዓለ መስቀል ይግበረልና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መስከረም – 20.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

 

ሉቃ.7.36-56

ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ምስኡ ኺበልዕ ሓተቶ። ናብ ገዝኡ አትዩ ድማ አብ መአዲ ተቐመጠ። አንሆ አብቲ ዓዲ ሓንቲ ኃጥእ ሰበይቲ ነበረት፤ አብ አንዳ አቲ ፈሪሳዊ አብ መአዲ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ድማ ቕዱይ ቕብኢ ዝመልኦ ብአልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቓጥ አብምጽአት። ብድኅሪኡ አብ ጥቓ አግሩ ኾይና አናበኸየት በቲ ንብዓታ አግሩ ክተጠልቅዮ ጀመረት፡ ብጸግሪ ራእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም፤ ቅዱይ ቅብኢውን ትቐብኦ ነበረት።

እቲ ዝጸውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዚ ርአዩ፤ “እዚ ነቢይ አንተ ዚኸውንሲ እዛ ትትንክዮ ዘላ ሰበይቲ ኃጥእ ኢያ አሞ አንታወይትን ከመይ ዝበለትን ምኻና ምፈለጠ ነይሩ” ኢሉ ብልቡ ሓሰበ። ኢየሱስ ከአ “ ስምዖን ዝብለካ አሎኒ” በሎ፤ ንሱ ኸአ “ መምህር ተዛረብ በሎ፤ ንሓደ መለቕሒ ኽልተ ሰብ ዕዳ ነበርዎ፡ አብቲ ሓደ ሓሙሽተ ሚእቲ፡ አብቲ ሓደ ድማ ሓምሳ ዲናር ነበሮ። ዚፈዲዩዎ ስለዝሰአኑ ግና ንኽሊቲኦም ሓደገሎም። ካብአቶም አቲ አዝዩ ዜፍቅሮም መኖም ኢዩ፧ ስምዖን ከአ “ ንአይሲ እቲ ብዙሕ ዝተኃድገሉ ይመስለኒ” ኢሉ መለሰ፡ ኢየሱስ ከአ “ ቅኑዕ ፈረድካ” በሎ።

ሽዑ ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ንስምዖን ከምዚ በሎ፤ “ነዛ ሰበይቲ እዚአስ ትርእያዶ አሎኻ፧ ናብ ቤትካ አትየ ንእግረይ እካ ማይ አይሃብካንን፧ አዚአ ግና ብንብዓታ አእጋረይ አጠልቀየት፡ ብጸግሪ ርእሳውን ደረዘት። ንስኻ አይተሳለምካንን፡ አዚአ ግና ካብ ዝአቱ ጀሚራ አእጋረይ ካብ ምስዓም አየቃረጸትን። ንስኻ ርእሰይ ብዘይቲ አይቀባእካንን፤ አዚአ ግና አእጋረይ ብቕዱይ ቅብኢ ቐብአት። ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንእአ ብዙሕ ኃጢአት ተሓዲጉላ ኢዩ፤ አብለካ አለኹ።

እቲ ሒደት ዚሕደገሉ ግና ሒደት እዩ ዘፍቅር። ንእአ ድማ ፡ “ ኃጢአትኪ ተኃዲጉልኪ ኢዩ በላ። አቶም ምስኡ አብ መአዲ ተቀሚጦም ዝነበሩ ኸአ ብልቦም፡ “ እዚ ኃጢአት ኪኃድግ ዚኸእልስ መን ኮን ኮይኑ እዩ፧” ኢሎም ሓሰቡ። ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ “ እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፡ ብሰላም ኪዲ” በላ።

  • አስተንትኖ

“ፈሪሳውያን መሲሕ ምስ መጸ፣ ንሓጥኣን ኣጥፊኡ፣ ንጻድቃንን ቅዱሳንን ሓዲሽ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘቅውም ይኣምኑን ይምህሩን ነይሮም። ኢየሱስ ግና “ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን ኢዮም” ይብል። ንኢየሱስ ዘድልይዎ እምበአር ከማና ዝበሉ ሓጢአተኛታት ኢዮም። አብ ቅድሚ አምላክ ኩሉና ድኹማት ኢና ጎዶሎታት ኢና። ጸግኡን ደገፉን ዘድሊየና ፍጡራቱ ኢና። ግና ብእምነት ናብኡ ክንቀርብ የድሊ። አነ ንጥዑያት ኪጽወዕ አይመጻኹን አንታይ ደአ ንሕሙማት… ዝብል ቃል ክርስቶስ አሚናን ተቀቢልና ብ እመንት ናብ ኡ ክንቐርብ የድሊ ።

ኢየሱስ ብስምዖን ተዓዲሙ አብ ገዝኡ ይአቱ፡ አንሆ አብቲ ዓዲ ሓንቲ ኃጥእ ሰበይቲ፤ አብ አንዳ አቲ ፈሪሳዊ አብ መአዲ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ድማ ቕዱይ ቕብኢ ዝመልኦ ብአልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቓጥ አምጽአት። አናበኸየት  ብትብዓት ብትሕትና እምነት ብዝመልኦ መንገዲ አብ አግሪ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምብርካክ ትበኪን ትነብዕን ብንብዓታ ድማ አግሪ መድኃኒና ተጠልቂ፥ ብጸግራ ረእሳ ድማ ትደርዝ። በዚ ንብዓትን እዚ ኸአ ውሽጣዊ ንስሕአን እመንታን  አብ ቅድሚ ጎይተአ ትገልጽ።

ቅዱስ አምብሮዝዮስ ብዛዕባ አዚ ክዛረብ ከሎ፡ ከምዚ ይብል” አብ ቤተክርስቲያን ማይን ንብዓትን አሎ፤ ማለት ናይ ጥምቀት ማይን፡ ናይ ንስሓ፡ ጣዕሳ ንብዓትን። በዚ ቅዱስን – እምነትን ዝመልኦ ተግባር፤ ድኻምነታ ትግልጽት: ንስሓ ምሕረትን ዕርቅን ምስ አምላኻ ትሓትት::

ሓጥአትካ ምፍላጥን ምቅባልን ንምሕረት አምላኽ ንምቅባል ቁሩብ ምካን ማለት ኢዩ:: በዚ ድማ ንሕይወትካ ሓድሽ ምዕራፍ ምኽፋት ማለት ኢዩ። ምኽንያቱ እዛ ሰብ እዚአ ብስጋ እካ ህልውቲ እንተነበረት ብመንፈስ ግና ምውቲ ነበረት። ናይቲ ጥፉእ ወዲውን ክንዝክር ንኽእል: ክምለስ ከሎ ገና ርሑቅ ከሎ ወዱ ከም ዝኾነ የለልዮ። ወንጌል “ረአዮ እሞ ራሕርሓሉ” ይብለና። ቀጺሉ “ስብሕቲ ላም ኣምጺእኹም ሕረዱ፡ ንብላዕ ንተሐጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፡ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ ኢዩ” ይብል። ካብ እግዚአብሔር ሪሒቃ ነበረት። ሕይወት አይነበራን .. ሕይወት ክትረክብ ምስ አምላኻ ክትዕረቕ ነበራ፡ ናብ ንስሓ ክትምለስ ነበራ። “ ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ አምላኽ ምእንቲ እታ ብአአ ገይሩ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ፡ ንአና፤ ብበደልና ምውታት እካ እንተነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና። ኤፌ. 2፡4-5 ንገዛእ ርእስኻ “ተጋግየ” ኢልካ ምውቃስ የዲሊ። በደሉ ዚፈልጥ ጥራይ’ዩ ንጌጋ መገዲ ሓዲጉ ናብ ቅኑዕ ዘምርሕ።  ምሕረት አምላኽ ዘስተማቀር።

ስምዖን ተግባራት በናይዛ ሰበይቲ ይዕንቀፍ … “አዚ ነቢይ አንተ ዚኸውንሲ አዛ ትትንክዮ ዘላ ሰበይቲ ኃጥእ ኢያ አሞ አንታወይትን ከመይ ዝበለትን ምኻና ምፈለጠ ነይሩ” ስለዚ ነዛ ሰበይቲ ይፈርዳ፤ ይኹንና፡ አዚ እቲ አብ መዓልታዊ ህይወትና አንገብሮ እንፍጽሞን ተግባር ኢዩ። ክንደይ ኢና ነሕዋትና እንፈርድ፧ ክንደይ ኢና ልባትና ነሕዋትና ካብ ኩሉ አራአእያናን አተሓሳስባናን ወጺና ብዓይኒ ፍቅሪ አንጥምት፧

ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን አብ ቅድሚ አምላኽ ኩሉና  ሓጢአተኛታትን ድኹማትናን ኢና። ምሕረት አምላኽ ዘድሊየና ፍጡራት ኢና፡  ስለዚ ንሕናውን ከምዛ ሰበይቲ እዚአ ብኃጢአትናን ድኻምነትናን ምስ እንቕበልን እንአምንን: አብ ሕይወትና ክርስቶስ ንኽአቱ ነፍቅድ። ካብቲ ልዑል ጎይታ ምሕረት ንኽንቅበል መገዲ ንኸፍት።

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንእአ ብዙሕ ኃጢአት ተሓዲጉላ ኢዩ፤ አብለካ አለኹ። እናበለ ንስም ዖን ክምልሰሉ ንር እዮ። እቲ ሒደት ዚሕደገሉ ግና ሒደት እዩ ዘፍቅር። ንእአ ድማ ፡ “ ኃጢአትኪ ተኃዲጉልኪ ኢዩ በላ። አቶም ምስኡ አብ መአዲ ተቀሚጦም ዝነበሩ ኸአ ብልቦም፡ “ እዚ ኃጢአት ኪኃድግ ዚኸእልስ መን ኮን ኮይኑ እዩ፧” ኢሎም ሓሰቡ። ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ “ እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፡ ብሰላም ኪዲ” በላ።  ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንእአ ብዙሕ ኃጢአት ተሓዲጉላ ኢዩ፤ አብለካ አለኹ። እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፡ ብሰላም ኪዲ” በላ። ስለዚ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ርሕሩሕ: ፈቃር: መሓሪ-ኣቦ ምኻኑ፤ ንሓጥአን ዝምሕርን ዘፍቅርን እምበር: ንሓጥአን ዝጸልእን ዝቀጽዕን ከም ዘይኮነ ንተዓዘብቱን ሰማዕቱን የረድእ።

ንኢየሱስ ብእምነት ክንትንክፎ ከሎና፣ ናይ ኢየሱስ ንጽሕናን ፈዋሲን ሓይልን ናባና ይሓልፍ፣ ዘንጽሕን ዝፍውሰን ሕይሊ። ንኣምላኽ ምቅባልን ናብ ኣምላኽ ምቅራብን ኢዩ ካብ ሓጢኣትና ዘንጽሓናን ካብ ሕማምና ዘሕውየናን። ምኽንያቱ ንኢየሱስ ዘድልይዎ ሓጥኣን ደኣምበር ጻድቃን ኣይኮኑን። ንኢየሱስ ዘድልይዎ ኣነን ንስኹምን ኢና። ስለዚ አብቲ ሓጢአት ዘለዎ – አብኡ ክርስቶስ አሎ። ምኽንያቱ ናብ ምሕረትን ንስሓን ንኽመልሰና: አብቲ ሕማም ዘለዎ – አብኡ ክርስቶስ አሎ ምኽንያቱ ክፍውሰና: አብቲ ውድቀት ዘለዎ – አብኡ ክርስቶስ አሎ ምኽንያቱ ከተሰአና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መስከረም – 19.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ሉቃ.7.31-35

“እምበአር ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ  ብምንታይ ክምስሎ እየ፧ ንመንከ ይመስሉ፧ ነቶም አብ ዕዳጋ ዚቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጸዋዊዖም፥ ‘እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳሳ ዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይቤኸኩምን’ ዚበሃሃሉ ቖልዑ እዮም ዚመስሉ። እንጌራ ዘይበልዕን ወይኒ ዘይሰትን ዮሓንስ መጥምቕ እንተ መጸ ‘ጋኔን አለዎ’ ትብሉ። ዚበልዕን ዚሰትን ወዲ ሰብ እንተ መጸ ኸአ ‘ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ፈታዊ ተቀበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን’ ትብሉ። ጥበብ ግና ብኹሎም ደቃ ረተዐት።

  • አስተንትኖ

መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ተ አምራታት ይፍጽም፡ አብ ቅድሚ አሕዛብ ምሕረት እቲ ሰማያዊ አብኡ  ይገልጽ፤ አብ ቅድሚ አይሁድ ከም ሓደ በዓል ስልጣን ይዛረብ። ብዙሓት ነዚ ተአምራታት ርእዮም፤ ስጋዊ ሕውየት  ርእዮም ይስዕብዎ ይደሊዩዎ። ሓቀኛ ለውጢ ወይ ንስሓ ኪገብሩ ጊና የጸግሞም። ነቲ ዝገብረሎም ዝነበረ ስጋዊ ነገራት ክቕበሉዎ ተረኽቡ ነቲ መንፈሳዊ ነገራት ጊና ክንጽግዎ ተረኽቡ።

ስለዚ ኢዩ መድኃኒን አኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ባሕሪያቶም ርእዩን ተዓዚቡን “እምበአር ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ  ብምንታይ ክምስሎ እየ፧ ንመንከ ይመስሉ፧ እናበለ ብዘይ ምእማኖም ብዘይ ምልዋጦም ብቆሉዑት ክምስሎም ዝርከብ።  ሎሚውን ንዓና ነዘን ቃላት እዚአተን ይደግመልና አሎ። እግዚአብሔር አምላኽና ሎሚውን እንተኾነ አብ መንጎና ብመንገዲ እታ መርዓቱ ዝኾነ ቤተክርስቲያን ዘድሊየና ጸጋታቱ ይዕድለና አሎ፡ ምስጢራቱ ብምስራዕ ካብ ኃጢአትና የንጸሓና አሎ፡ ምሕረቱ ይልግሰልና አሎ፡ መዓልታዊ ብፍላይ ሰንበት ሰንበት መአዱ ብምስራዕ ንዑ ብልዑ ስተዩ ሕይወት ክትረኽቡ ይብለና አሎ። ነቲ ኩሉ ዝተገብረልና ሰናይ ብምዝካርን ብምርአይን ከአ ንኽርስቶስ ጎይታና ክንስዕቦ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ክንልወጥ የዲሊ። ነቲ ዝግበረልና ናይ ለውጢ፡ ናይ ድኅነት ዕድመ ልባትና ከፊትና ክንቅበሎን ክልንስዕቦን የድሊ።

እዚ ምስ ዘይንገቢር ግና እግዚአብሔር አምላኽና ሎሚውን ንዓና እዞም ቃላት እዚአቶም ከስመዓና ኢዩ። “እምበአር ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ  ብምንታይ ክምስሎ እየ፧ ንመንከ ይመስሉ፧ ነቶም አብ ዕዳጋ ዚቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጸዋዊዖም፥ ‘እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳሳ ዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይቤኸኩምን’ ዚበሃሃሉ ቖልዑ እዮም ዚመስሉ። ‘እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳሳዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይቤኸኩምን’ እግዚአብሔር አምላኽና ብዝተፈላለየ መገዲ ቃላቱ ይዘርእ አሎ፡ ምስጢራቱ ይሰረዕ አሎ፡ ድኅነት ዘለ ዓለማዊ ሕይወት ይእውጀልና ይዕድመና አሎ። ስለዚ ነዚ ሸለል ከይንቢል።

እሰያስ አብ መዕራፍ 5:4 “ነታኽልቲ ወይነይሲ ኃለፋ እቲ አነ ዝገበርክሉ እንታይ ኮን ምተግብረሉ ነይሩ፧ ዘቢብ የፍሪ እዩ ኢለ እናተጸበኼዎስ፥ ስለምንታይ እዩ መጺጽ ፍረ ዝፈሪ፧ እግዚአብሔር አምላኽና ም እንቲ ንሕና ናጽነት ክንረክብ ካብ ኃጢአትና ክነጸሕ በቲ ሓደ ወዱ ብምልአኽ ካብ ሞት ናብ ሕይወት አሳጊሩና ኢዩ። ካብ ጥፍአት መገዲ ናብቲ ቅኑዕ መንገዲመሊሱና ኢዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ነፍሲወከፍና ናብ ቅድስና ክነምርሕ ፍረ ክንፈሪ ይደሊ። ስለዚ መዓልታዊ ምእንቲ ፍቕሪ አምላኽ ኢልና መፈሳዊ ተጋድሎ ክነዘውትር ይግበአና። እቲ ዝጸወዓና አምላኽና ቅዱስ ኢዩ እሞ ንሕናውን ቅዱሳት ኽንከዊን የደሊ። ንጸዋዕታ ንሕሽኽታ  አምላኽ ጽን ኢልና ክንሰምዕ የድሊ። መደብ አምላኽ አብ ሕይወትና ንኽፍጽም ክነፍቅድ የድሊ። ነቲ ዝተቀበልናዮ ጸጋ አምላኽ ኮንቱ ኮይኑ ከይተርፍ ክንሰርሕ ። እቲ ሓቀኛ እምነት ዝግለጽ አብቲ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ልቢ ውሽጣዊ ንስሓ ሚስ እንገቢር ኢዩ፤ እሞ ናብ ንስሃ ቀሪብና ምስቲ ሰማያዊ አምላክ ተዓሪቕና መገዲ ቅድስና ንስ ዓብ። ነዚ አምላኽ ብአማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ይሓግዘና! አሜን።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መስከረም – 18.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር .……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም …………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡ ፡

ሉቃ.7.11-17

ኢየሱስ ንጽባሒቱ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ኸደ፥ ምስኡ ኸአ ደቂ መዛሙርቱን ብዝኅ ሕዝብን ከዱ። ናብ አፍ ደገ እታ ኸተማ ምስ ቀረበ፥ እንሆ ነዲ ኡሓደ ወዳ ዝነበረ ስለ ዝሞተ ተፀይሩ ይወጽእ ነበረ፥ ንሳ ኸአ መበለት ነበረት። ብዙኅት ደቂ እታ ኸተማ ኸአ ምስአ ነበሩ። ጎይታ ምስ ረአያ ራኅርኃላ፥ “አይትብከዩ” ከአ በላ። ቀሪቡ ነቲ ቓሬዛ ተንከዮ፥ እቶም ፀወርቲውን ደው በሉ፤ ንሱ ኸአ “ አታ ጎበዝ፥ ተንሥእ እብለካ አሎኹ” በሎ። እቲ ምውት ተንሢኡ ኮፍ በለ፥ ምዝራብውን ጀመረ፤ ኢየሱስ ድማ ነዲኡ ሃባ። ንኹሎም ፍርሃት ኃዞም፤ “ አብ ማእከልና ዓቢይ ነቢይ ተንሢኡልና፥ አምላኽ ንሕዝቡ በጺሕዎ” እናበሉ ኸአ  ንአምላኽ አመስገንዎ። ዝናኡ ኸአ አብ ኩላ ይሁዳን ከባቢአን ተስምዐ።

  • ስተንትኖ

ኢየሱስ ነቲ አብ ቅፍርናሆም ንጊልያኡ ከሕውየሉ  ልመናኡ ዘቕረበ  ሓለቓ ሚእቲ በቲ እምነቱ  ተገሪሙ ልመንኡ ብምፍጻም ንጽባሒቱ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ይኸይድ፥ ሓዋሪያቱን ብዙሓት ክልኦት ሕዝብን ከአ እቲ ናቱ ተጋባራትን ቃላትን ርእዮም ክስዕብዎ ተረኽቡ። ምስኡ ኸአ  ከዱ ይብለና ቃል አምላኽ።

እንሆ ነዲኡ ሓደ ወዳ ዝነበረ ስለ ዝሞተ ተፀይሩ ይወጽእ ነበረ፥ ንሳ ኸአ መበለት ነበረት። ብዙኅት ደቂ እታ ኸተማ ኸአ ምስአ ነበሩ። ጎይታ ምስ ረአያ ራኅርኃላ፥ ይብለና።  “ጎይታ ምስ ረአያ ራኅርኃላ” ካብዚ  ርሕራሐ ተበጊሱ ከአ ከአ ነቲ ወዳ ከተሰአላ ተረኽበ። ብምሕረቱ ፍቕሩ አብዛ ስድራ ቤት እዚአ ተአምራት ይፍጽም። “አቱም ሕጂ እትበኽዩ ፥ ክትስሕቁ ኢኹም እሞ ብጽዓን ኢኹም” ሉቃ. 6፡21 “አታ ጎበዝ፥ ተንሥእ እብለካ አሎኹ” እቲ ምውት ተንሢኡ ኮፍ በለ፥ ምዝራብውን ጀመረ፤  ትንሣኤ ናይዚ መንእሰይ መግለጺ ሓይሊ አምላኽን ምሕረቱን ኢዩ። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሃብታም ክንዲዚኮነ ነዚ መንእንሰይ ካብ ሞት ናብ ሕይወት የተንሥኦ። እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ሓይሉ ኩሉ  አብ አገልግሎት ምሕረት ኢዩ ዘውዕሎ። ምኽኒያቱ ሓይሊ አምላኽ ሓይሊ ፍቕሪ ኢዩ።

እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ አብ መንጎና ብምርካብ እቲ ሓያል ፍቕሩ የርእየና። ካብ ኩሉ ሕማምና ሓጢአትና ይምሕረና። ካብቲ ዝወደቅናሉ የተስአና፤ አነ መንገዲን ሓቅን ሕይወትን እየ እንዳበለ ከአ ካብ ሞት ናብ ሕይወት የሳግረና። ንሕና ሕይወት ምእንቲ ክንረክብ ንሱ ንኃጢአትና ብምስካም አብ መስቀል ሞተ። ብሞቱ ከአ ተሳተፍቲ እቲ መለኮታዊ ሕይወቱ ገበረና። ዘካሪያስ ከምዚ እናበለ ይንበ “ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን ዝተበጀዎምን እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይባረኽ። ንሱ ነቶም አብ ጽልማትን አብ ጽላሎት ሞትን ዚርከቡ ኼብርህ እዩ፤ ነእጋርና ኸአ ናብ መንገዲ ሰላም ኪመርሕ እዩ።”

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃቲን ካብዚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር ንሕናውን አምላኽና ካብቲ ዝወደቅናሉ ኃጢአት ከተንስአናን ክምሕረናን ብእምነት ናብኡ ንቕረብ።  ንበደልና አብ መንበረ ታቦት ነወፍዮ ንሱ ኸአ ምሕረቱ ምልጋስ ጥራይ ዘይኮነ ጸጋታቱ ክሽልመና ኢዩ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………፡ ፡

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መስከረም – 17.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: ፡

ሉቃ.7.1-10

ኢየሱስ ኩሉ ዘረባኡ  ነቶም ሕዝቢ ኣስሚዑ ምስ ወድኣ ናብ ቅፍርናሆም ኣተወ።  ኣብኡ ኸኣ ሓሚሙ ንሞት ዝቐረበ ዚፈትዎ ጊልያ ዝነበሮ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ነበረ።  ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰመዐ፥ መጺኡ ንጊልያኡ ኪሕውየሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰመዐ፥ ናብኡ ልኢኹ ለመኖ። ንሳቶም ድማ ናብ ኢየሱስ መጺኦም “ ንሱ ንሕዝብና ይፈቱ፥ ቤት ጸሎትና ዝሠርሓልና ኸአ ንሱ እዩ እሞ እዚ ኽትገብረሉ ይግበኦ እዩ፡ ኢሎም አጽኖዖም ለመንዎ። ኢየሱስ ከአ ምስ አቶም ከደ፥ ናብ ቤቱ ምስ ቀረበ ድማ እቲ ሓለቓ ሚእቲ አዕሩኹ ልኢኹ ከምዚ በሎ፦ “ ጎይታይ፥ ናብ ቤተይ ክትአቱ አይብቁዑን ኢየ እሞ አይትድከም። ስለዚ ድማ እየ ናባኻ ንምምጻእ ንርእሰይ ብቑዕ ገይረ ዘይቆጸርኩ። ግናኸ ሓንቲ ቓል ተዛረብ ጊልያይ ከአ ኺሓዊ እዩ። አነ አብ ትሕቲ ስበ ሥልጣን ዘገልግል፥ አብ ትሕተይውን ጭፍራ ዘለዉኒ ሰብ እየ። ነዚ ኪድ እብሎ፥ ንሱ ኸአ ይኸይድ፥ ነቲ ድማ ነዓ እብሎ፥ ንሱ ኸአ ይመጽእ፥ ንጊልያይውን ‘ እዚ ግበር እብሎ ንሱ ኸአ ይገብር።” ኢየሱስ ነዚ ምስ ሰምዐ ተገረመ፥ ናብቶም ዚስዕብዎ ዝነበሩ ግልጽ ኢሉ ኸአ ‘’ ከምዚ ዝበለ እምነት አብ እስራኤል እካ አይረ ኽብኩም፥ እብለኩም አሎኹ” በሎም። እቶም ልኡኻት ናብ ቤት ምስ ተመልሱ ድማ ነቲ ጊልያ ሓውዩ ረኸብዎ።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉቃስ ወንጌላዊ ገይሩ ነፍሲ ወከፍና ልባትና ንክርስቲያናዊ እመንትና  ክፉት፡ አብ ቃል አምላኽ ምሉእ ድልዱልን ዝኾነ እምነት  ንኽህልወና  ይ ዕድምን ዘዘካኽርን ኢዩ።

እቲ መጀመርታ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዝረአየና ስቅያት  ወይ ኩነታት  ናይቲ   ሓለቓ ሚእቲ። ክርስቶስ ነዚ ምስ ሰምዐ ግና ናብኡ ገጹ የምርሕ፤ አብቲ ኩነታት ስቅያቶም ይአቱ፡ ብፍቕሪ አብቲ ሽግሮም ይሳተፍ። ኢየሱስ ከአ ምስአቶም ከደ ይብለና፥ ክርስቶስ እምበአር ናብቲ ዝጸውዖ ሰብ፤ ናብቲ ዝደለዮ ሰብ፡ ናብቲ ድኅነቱ ዝሓተተ ሰብ ጉዑዞ ክጅምር  ንርእዩ። ሚስ ኩሉናውን ከምኡ ኢዩ ዝገቢር ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ። አብ ቅድሚኡ ቀሪብና ጸጋታቱ ፈውሱ ድኅነት አብ ዝሓተትናሉ ብፍቕሪ ናባና ብምጻእን አብቲ ኩነታት ሕይወትና ብምእታዊን ምሕረቱን ጸጋታቱን ይዕድለና። አብዚ እምነት ናይቲ ሓለቃ ሚእቲውን ክንርኢ ንኽእል፡ ንሱ ንነፍሲ ወእክፍና መሪሕ ወይ አብነት ጉዑዞ እምነትና ክኸዊን ዘለዎ ኢዩ።

ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰመዐ፥ መጺኡ ንጊልያኡ ኪሕውየሉ ሽማግለታት አይሁድ ናብኡ ልኢኹ ለመኖ።  እዚ ሰብ እዚ ድሮ ብዛዕባ ኢየሱስ ሰሚዑ ነይሩ ኢዩ። እቲ  ቃል ሕይወት ዝኾነ ቃል አምላኽ ድሮ ተሰቢኽዎ ነዩ ኢዩ፡ ነዚ ቃል እዚ አብ ልቡ ሒዙዎ፡ ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰመዐ፥  እዚ ሰብን እግዚአብሄር ዝኾነ ክርስቶስ ከምዘሕውየሉ ከምዝሰምዖ ብምእማን ሽማግለታት ክልምንሉ ይልእኽ። ክርስቶስ ከምቲ ዝሰማ ዕናዮ ናብ ቤቱ የምርሕ፡ ክረኽቦ ናብታ ምሽኪን ዝኾነት ሕይወቱ ንኽአቱ፡ ስጋዊ ጥራይ ዘይኮነ መንፈሳዊ ሕውየት ድኅነት  ንኽልግሰሉ።

እቲ ሓለቓ ሚእቲ ናብ ቤቱ ከምዝቐረበ ሚስ ፈለጠ   ደጊሙ አዕሩኹ ልኢኹ ከምዚ በሎ፦ “ ጎይታይ፥ ናብ ቤተይ ክትአቱ አይብቁዑን ኢየ እሞ አይትድከም። ብምባል ነቲ ምንጭን መሠረትን ኩሉ ዝኾነ አምላኽ ድኽነቱን ሕመቑን ሓጢአቱን ይገልጽን ይንሳሕ። አብ ቅድሚ እቲ ልዑል አምላኽ ሚስ ኩሉ እቲ ዝነበሮ ዓለማዊ ስልጣን ዓሚቕ ዝኾነ ትሕትንኡ ይገልጽ።

ናብ ቤተይ ክትአቱ አይብቁዑን ኢየ እሞ አይትድከም” ድሕሪ ምባል ቀጺሉ  “ ስለዚ ድማ እየ ናባኻ ንምምጻእ ንርእሰይ ብቑዕ ገይረ ዘይቆጸርኩ” እናበለ ይዛረብ። ግናኸ ሓንቲ ቓል ተዛረብ ጊልያይ ከአ ኺሓዊ እዩ” ይብል።  በቲ ሕይወቱ በቲ ድኻምነቱ ብምእማን አብ ቅድሚ እቲ ሰማያዊ ንጉስ ንኽቀውም ይሓፍር። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እግዚአብሔር ግን ፍቕሪ ኢዩ፡ መሓሪ ኢዩ። ንሓጢአተኛታትን ድኹማትን እምበር ንቅዱሳት ከምዘይመጸ ባዕሉ ሰቢኹን ምሂሩን ኢዩ።  ስለዚ ናብዚ ሓለቓ ምኢቲ ዘይአማናይ  አብቲ ናይ ድኅነት መአዲ ንኸሳትፍ ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ስጋዊን መንፈሳዊን ሕይወት አብ ቤቱ ንኽፍጽም ናብኡ የምርሕ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: ፡

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 15.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: ፡

ዮሓ.19:25-27

አብ ጥቃ መስቀል ኢየሱስ ከአ አዲኡን ኅብቲ እንኖኡን፥ ማሪያም ሰበይቲ ቀልዮጳን ማሪያም መግደላዊትን፥ ደው ኢለን ነበራ። ኢየሱስ ነዲ ኡ፥ “ አቲ ሰበይቲ! እንሆ ወዲኺ” በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከአ “ እንሃ አዴኻ” በሎ። እቲ ወዲ መዝሙርውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ።

  • አስትንትኖ

ቅዱስ ጳውሎስ ምልኣት ጊዜ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ንወዱ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ እግዚኣብሔር ነቲ ብሓጢኣት ካብኡ ተፈልዩ ዝነበረ ሰብ ካብ ዝነበሮ ዓዘቕቲ ነጻ ከውጽኦ ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ባዕሉ ኣተወ። ብብዙሕ መንገድን ብዙሕ ሻዕን ከኣ ብነቢያት ተዛረበ መደብ ኣምላኽ ኣብ ምልኣት ምስ በጽሔ ክርስቶስ ናይቶም ብዙሓት ነቢያት መፈጸምን ምልኣትን ስለዝኾነ ካብ ድንግል ተወልደ። ካብኣ ተወሊዱ ከኣ ንኹልና ደቂ እግዚኣብሔር ናይ ምዃን መሰል ሃበና። ኣምላኽ ከም ሰብ ኮይኑ ንኽመጽእ ከኣ ንማሪያም መረጸ።

እዛ ሰበይቲ እምበኣር ኣብቲ ሞት ፍቁር ወዳ ሓደ ሓደራ ትቕበል  “እንሆ ወድኺ” ከምኡ ንረድኡ” እንሃ ኣዴኻ” ብማለት ማርያም ኣደ ኩሎም ኣመንቲ ክትኮውን ከም ዘለዋ ሓደራ ይገድፈላ። ማርያም እምበኣር ነታ ክርስቶስ ንተልእኽኡ ክትቅጽል ዝሓረያ ቤተ ክርስትያን አዲኡ ይሓድገላ። “ብመለኮታዊ ፍቃድ ምስቲ ቦኵሪ ወዳ ብብርቱዕ ሓዘን ተሳቒያ፡ ኣብቲ እናታዊ ልባ ንወፈያ ወዳ ምስ ርእሳ ብምውህሃድ ከኣ ንመሥዋዕቲ እቲ ካብኣ ዝተወልደ ብፍቕሪ ሕራይ ኢላ ተቐበለቶ። ክሳብቲ ኣብ ጥቓ መስቀል ደው ብምባል (ዮሓ.19፡25) ምስ ወዳ ዝንበራ ሓድነት ብእምነት ሓለወቶ። ኣብ መጨረሽታ ከኣ፡ በቲ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዝነበረ ወዳ”  አቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ “ብምባል ኣደ ኵላ ቤተክርስትያን ንክትኮውን ሓደራ ምስ ተዋባ ተቐበለቶ።

ማርያም ንመደብ ድሕነት ኣምላኽ ብሙሉኡ ተሳቲፋቶ ኢያ፡ ኣብ መስቀል ምስ ወዳ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝረኸበቶ መከራ ኣቐዲሙ ስምዖን ነቢይ ተነቢዩላ ነይሩ ኢዩ። ምስ ወዳ ምእንቲ ድሕነትና ንሳውን እቲ መሪር ሓዘን ንልባ ከም ሰይፊ ክስንጥቖ ተረኺቡ ኢዩ (2፡35)።

ኢየሱስ፡ ማርያም “ እንሃ አዴኻ” እናበለ ንዮሓንስ ክህባ እንከሎ ሓደ ዓቢይ ምስጢር ዝሓዘ ነበረ። ንሱ ብስም ኵልና ኣመንቲ ንማርያም ይቕበላ።  ዮሓንስ ንቃል ኢየሱስ ዚሰምዕን ዝ እዘዝን ብምንባሩ  ነደ ጐይትኡ ዝበሎ ተቐቢሉ ንማሪያም ብእምነት ንቤቱ ክወስዳ ይርኤ። በቲ አብ መሥዋ ዕቲ ድኅነት ዝኸፈለቶ መሥዋ ዕቲ አብ ድኅነት ደቂ ሰባት ዓቢ ተራ ተዋሂቡዋ፡  ናይቶም ኩሎም ዝተቐበሉዎ ብስሙ ዝተጠምቁን መንፈሳዊት አደ ምኻና ብወግ ዒ ተአወጀላ። ምኽኒያቱ ንሳ ሚስ ወዳ ንድኅነት ደቂ ሰብ ተሰዊዓ ኢያ። ቅዱስ ሄርኒሞስ “ አብ  ሰብነት ክርስቶስ ቁስሊ ነይሩ፡ አብ ልቢ ማሪያም ግና ብርቱዕ ሥቓይ፤ ንልባ ሰንጢቑ ዚኃልፍ ነበረ “ ይብል።

ሔዋን ብሥጋ አደ ኹሉና ክትከዊን ከላ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም  ከአ ብመንፈስ አደ ነፍሲ ወከፍና አመንቲ ኮይና ትርከብ።  ነቲ ብሰንኪ ኃጢአት ጠፊ ኡ ዝነበረ አባታዊ ውልድነት ብሳላ ተአዚዞ ማሪያም ተመለሰልና። ዝከበርኩም አኅዋትን አኃትን እምበአር ነዛ አደ መድኃኒና አደና ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል አምሪያም አብቲ መአዲ ድድኅነት፤ ንኽተሳትፈና ክተብጸኃና፤ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዘድሊየና ጸጋታት ካብቲ ፍቑር ወዳ ክተማልደልና ትኽ እል ኢያ እሞ ሃየ ነንገዛና ንውሰዳ፡ አሰራ ብምኽታል አብ ሕይወትና መደብ አምላኽ ንኽፍጸም ልባትና ነቲ ልዑል አምላኽና ንኽፈተሉ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: ፡

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 14.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………:

ዮሓ.3:13-17

ብጀካ  እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ፥ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እካ የልቦን። ብእኡ ዚአምን ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ከይጠፍእሲ፥ ከምቲ ሙሴ አብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ፥ ወዲ ሰብ ድማ ኸምኡ ኺስቀል ይግባእ ኢዩ።

“በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለ ዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ኸይጠፍእሲ፥ አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ። ምኽኒያቱ አምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለአኾ፥ ዓለም ብእኡ ምእንቲ ኽትድኅን እምበር ንዓለም ኪፈርድ ኢሉ አይኮነን።

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “ብጀካ  እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ፥ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እካ የልቦን” እናበለ አምላኽነቱ ይገልጽ።  ናብ መንግሥተ ሰማይ ዝደየበ ወላሓደ የለን፡ ስለዚ ምሉእ ዝኾነ ፍልጠት ምስጢር እግዚአብሔር ክህልዎ ዝኽእል ሰብ የልቦን።  ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ  ወዲ አምላኽ ካልአይ አካል ናይ ቅድስቲ ሥላሴ። ብእኡ ዚአምን ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ከይጠፍእሲ፥ ከምቲ ሙሴ አብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ፥ ወዲ ሰብ ድማ ኸምኡ ኺስቀል ይግባእ” ብምባል ናይ ብሉይ ኪዳን  ይጠቅስ። እግዚአብሔር ንሙሴ አብ መጽሓፍ ዘኁልቁ 21:8-9  ከምዚ ከምዚ ክብሎ ንርኢ “በስራዚ መርዛም ተመን ግበር፥ አብ ባላ ድማ ስቐሎ። ዝተነኽሰ ዘበለ ናብኡ እንተ ጠመተ ኸአ ኪሓዊ እዩ።” ሙሴ ኸአ ኻብ አስራዚ ተመን ገበረ፥ አብ ባላውን ሰቐሎ። ብተመን ዝተነኽሰ ዘበለ ሰብ ናብቲ ተመን አስራዚ እንተ ጠመተ ድማ ይሓዊ ነበረ። መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ምስቲ ናቱ ስቅለት የወዳድሮ ወይ የመዛዝኖ። ነቲ ስቕለቱ ትርጉም ወይ ክብሪ ንምሃብ። ነቲ መስቀሉ ብአምነት ዝጠመተ ኸኣ ኣብቲ ምሥጢረ ድኅነቱ ተሳታፊ ይኸውን ። አብዚ ከም አብነት ካብቶም አብ መስቀል ምስኡ ዝተሰቅሉ ክንዝክር ንኽእል። “ ኦ ጎይታይ ብመንግስትኻ ኽትመጽእ ከሎኻ ዘክረኒ” በሎ፡፤ ኢየሱስ ከአ “ ሎሚ አብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ አሎኹ “ በሎ። ሉቃ.23:42-43 ክርስቶስ ጎይታና እምበኣር ካብ ሞት፤ ክብ ጥፍኣት ንኸድኅነና፤ አብቲ ምሥቲረ ድኅነቱ ንኸሳትፈና  ክስቀል ነይሩዎ። ስለዚ አብ ሽግርናን ጸገምና ንመስቀል ንጠምት፡ ንሱ ትዕግስትን ጥበብን ክህበና ኢዩ።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዘምጽኦ ምኽኒያት ነቲ ካብ እግዚአብሔር ፈጣሪኡ ርሒቑ  አብ ኃጢአት ዝመላለስ ዝነበረ ሰብ ናብቲ ቅኑዕ መገዱ ንኽመልሶ – ተሳታፊ መንግሥተ አምላኽ ንኽገብሮ ኢዩ። ነቲ ብኃጢአት ተባላሽዩ ዝነበረ መለኮታዊ መልክዕ ምስሊ ወዲ ሰብ – ናብቲ ሓቀኛ መልክዑ ንምምላስ ኢዩ። ስለዚ ንኸድኅነና እምበአር ስጋና ለበሰ አብ ሞንጎና ሓደረ። ንዓና ናብ ሰማይ ንምስሓብ ሓፍ/ክብ  ንኸብለና ንሱ ትሕት በለ ናብ ምድሪውን ወረደ። ሃብታም ክንሱ ድኽነት መረጸ። “ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ፥ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ” እናበለ  ጳውሎስ አብ ፪ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ  አብ 8፡9ይጽሕፍ። ስለዚ ነቲ ምእንቲ ድኅነትና አብ መስቀል ዝወዓለ ኢየሱስ ንኽንክተል መዓልታዊ መስቀልና ክንጸውር ይግበአና። አሰሩ ክንክተል ይግበአና፡ መስቀል ምንጪ ድኅነትና ምኻኑ ክንአምን አሚና ነቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዘጋንፈና መስቀል ብሓጎስ ክንሽከሞ የዲሊ።

ምድራዊ ሕይወትና ካብ መስቀል ውርደት ናብ ክብሪ መንግሥተ ሰማይ፤ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ምስ ኢየሱስ ከም እንሰጋገር ክንርዳእ የድሊ። “በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ኸይጠፍእሲ፥ አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ። ምኽኒያቱ አምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለአኾ፥ ዓለም ብእኡ ምእንቲ ኽትድኅን እምበር ንዓለም ኪፈርድ ኢሉ አይኮነን።

ፍቕሪ አምላኽ ምእንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኅነት አብ መስቀል ተገልጸ። አብ መስቀል ብሙማት ከአ እቲ ዝዓበ ፍቕሩ ገለጸልና። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ስለዚ መዓልታዊ ነቲ ምእንታና አብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም ምዝካርን ምስትንታንን የድሊ።  አምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ ኢዩ አፍቂሩና፡ ባዓሉ ከምዝብሎ ኸአ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን።

ኦ ጎይታይ ንስኻ ከም አምላኽ ገርካ ኢካ አፍቂርካኒ፡ ትርጉም መስቀል ተረዲአ መዓልታዊ መስቀለይ ጸይረ ክስዕበካ ሓግዘኒ ደግፈኒ።   ከምቶም ብፍቕርኻ ዝነዱ ዝነበሩ ቅዱሳት አነውን ብፍቕርኻ ክከምዝነድድ ግበረኒ! አሜን

ብሓት ንአብን ንወልድን …………: ።

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 12.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 6: 20-26

ኢየሱስ ናብ ደቂ መዛሙርቱ እናጠመተ ኸምዚ በሊ፦

“ አቱም ድኻታት፥ መንግሥቲ አምላኽ ንአኻትኩም እያ እሞ ብፁዓን ኢኹም። አቱም ሕጂ እትጠምዩ፥ ኽትጸግቡ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። አቱም ሕጂ እትበኽዩ፥ ክትስሕቁ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ብምኽንያት ወዲ ሰብ ሰባት እንተ ጸልኡኹም፥ እንተ ፈለዩኹም፥ እንተ ጸረፉኹም፥ ሸምኩኩምውን እንተ አነወርዎ ብፁዓን  ኢኹም።  እንሆ አቦታቶም ድማ ንነብያት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ፥ ዓስብኹም አብ ሰማይ ብዙኅ ኪኸውን እዩ፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ባህ ይበልኩም ብሓጎስውን ተሰራሰሩ። አቱም ሃብታማት ግና ሓጎስኩም ወዲ እኩም ኢኹም እሞ ወይልኹም። አቱም ሕጂ እትስሕቁ፥ ክትበኽዩን ኽትሓዝኑን  ኢኹም እሞ ወይሉኹም። አቦታታቶም ንነብያት ሓሶት ከም ኡ ገይሮም ዎም ነይሮም እዮም እሞ፥ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ እንተ ተዛረበልኩም ወይልኹም።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ብጽዓን ክነስተንት ንዕደም። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ እናጠመተ “አቱም ድኻታት፥ መንግሥቲ አምላኽ ንአኻትኩም እያ እሞ ብፁዓን ኢኹም። እናበለ ይዛረቦም። እዚ አዋጅ ወይ ትምህርቲ እዚ ነቲ ማሕበራዊ ሕይወት ሓዋሪያት ዝገልጽ ነበረ። ንሳቶም ድኻታት ኢዮም ነሮም። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ መንግሥተ ሰማይ የተስፍዎም።  እዚ ተስፋ እዚ ናይ መጻኢ ሕይወቶም አይኮነን ነሩ እንታይ ደአ እቲ ዝተጠቀመሉ ቃል ነቲ ግዜን ሰዓትን ዘመልክት ነበረ። መንግሥተ አምላኽ ድሮ ናታቶም ከምዝኾነት የበስሮም። አብ ወንጌል ማቴዎስ “ ብመንፈስ ድካታታ ዝኾኑ መንግሥተ ሰማያት ናቶም ኢያ” ይብል። 5፡3 እቶም ድኻታት ኢዮም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘለዎም፡  ምኽኒያቱ ከም ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ወላሓንቲ ክእክቡ አይደሊዩን፡ ክርስቶስ ንዑ ሰዓቡኒ ምስ በሎም ዘለዎም ኩሉ ገዲፎን ክስዕብዎ ተረኽቡ። ከምቲ ግብረ ሓዋሪያት ሕይወት ቀዳሞት ክርስቲያን ዘዘንትወልና ኸአ “ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮይኖም ብኹሉ ብርኪ ኮይኖም ይነበሩ ነበሩ፥ ሓደ እካ ነቲ ገንዘቡ፥ “ እዚ ናተይ እዩ፥ “ ዚብል አይነበሮምን። ነቲ ዝነበሮም ብሕውነትን ምምቕቓልን ይነብሩ ነበሩ።

አቱም ሕጂ እትበኽዩ፥ ክትስሕቁ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። ብምኽንያት ወዲ ሰብ ሰባት እንተ ጸልኡኹም፥ እንተ ፈለዩኹም፥ እንተ ጸረፉኹም፥ ሸምኩምውን እንተ አነወርዎ ብፁዓን  ኢኹም። እቲ ሎሚ እንነብሮ እንሳቐዮን መጨረሽታ አይኮነን፡፤ እቲ ሎሚ አብ ሕይወትና አብዚ ምድሪ ብሓይሊ መንፈስ ክርስቶስ  እንኃንጾ ዘለና መንግሥተ አምላኽ  . መንግሥተ አምላኽ ንምህናጽ ስደትን ስቅያትን ከምዘለዎ የረድአና፡፤ ሓደ ነገር ግና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ የተስፍወና ዓስብኹም አብ ሰማይ ብዙኅ ኪኸውን እዩ፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ባህ ይበልኩም ብሓጎስውን ተሰራሰሩ። በዚ ቃል ክርስቶስ ሉቃስ ነቲ ናይ ግዚኡ ማሕበር አመንቲ የተስፍዎም። ሎሚውን ነቶም ብሓቂ አብ ሕይወትና ነቲ ቃል አምላኽ ቃል ወንጌል ተቐቢልና እሙናት ሓዋሪያት ክርስቶስ ኮይና ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ምስ እንቅጽል  አብዚ ምድሪ እዚ ስደትን ውርደትን ከምዘጋንፈና ክንፈልጥ ይግበአና፤ እዚ ጊና ግዚአያዊ እምበር ዘለዓለማዊ አይኮነን። አብዚ ጸዋዕታ እዚ እሙናት ኮይና ምስ እንርከብ ክርስቶስ ጎይታና ዓስብና  አብ ሰማይ ብዙኅ ከምዝኸውን፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ባህ ከምዝብለና  ብሓጎስውን ከም እንሰራሰር” የተስፍወና፡፤ በዚ ተስፋ ተጸናኒዒና ኢና እምበአር አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና እሙናት ኮይና ክንጎዓዝ እንዕደም።

አቱም ሃብታማት ግና ሓጎስኩም ወዲ እኩም ኢኹም እሞ ወይልኹም። አቱም ሕጂ እትስሕቁ፥ ክትበኽዩን ኽትሓዝኑን  ኢኹም እሞ ወይሉኹም። ክርስቶስ አብዚ ንሃብታማት ክኽኑኖም ይርከብ። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ድኽነትና ነቲ አብ  እግዚአብሔር አምላኽና ዘለና እምነት  መግለጺ  ክኸውን አለዎ። ሓደ ምልክት ነቲ በዚ ናይዚ ዓለም ሃብቲ ወይ ነገራት እዚ ክትሕጎስን ክታዓግብን ዘይተረኽበት ነብሲ እምነታን ተስፋአን ሃብታን ሓጎሳን አብ እግዚአብሔር ፈጣሪአ ትገቢር ማለት ኢዩ። እዚ ምስ እንገቢር ሕይወትና ብፍቕሪ አምላኽ ይመልእ፤ ነሕዋትናን አኃትና ፍቕሪ ክንልግስ ንርከብ። እቲ ኻሊእ መግለጺ ድኽነት ሓደ ክርስቲያን ከአ  ነቲ ዝተዋህቦ ጸጋ አምላኽ ነቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ብምኽታል ሚስ አሕዋቱ ተኻፊሉ ዝነቢር  ኢዩ። እቲ ካብ እግዚአብሄ ዝረኸቦ ሓጎስ ነሕዋቱ ዘካፍል፡ ነቲ ዝተዋህቦ ነገራት ሃብቲ ተጠቂሙ አብ ምፍታሕ ጸገም አኅዋቱ አኃቱ ዘውዕሎ እዩ፡:

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 11.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 6:12-19

ኢየሱስ በተን መዓልታት እቲአተን ኪጽሊ ናብ እምባ ደየበ፥ ናብ አምላኽ ኪጽሊ ድማ ምሉእ ለይቲ ነቒሑ ኃደረ። ምድሪ ምስ ወግሐ ንደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ጸዊዖም፥ ካብ አቶም ዓሠርተው ክልተ ኃረየ፤ ሓዋሪያት ኢሉ ድማ ሰመዮም፦ ንሳቶም ከአ እቲ ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ ስምዖንን፥ እንድርያስ ኃውን፥ ያዕቆብን ዮሓንስን ፈልጶስን በርተሎሜዎስን፥ ማቴዎስን ቶማስን፥ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን፥ እቲ ቀናእ ዝተባህለ ስምዖንን፥ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን፥ እቲ ዝኸሓዶ አይሁድ አስቆሮታውን ነበሩ።

ኢየሱስ ምስ አቶም ወሪዱ ድማ አብ ጎልጎል ደው በለ፤ ብዙኃት ካብ ደቂ መዛሙርቱን አዝዩ ብዙኅ ሕዝቢ ካብ ብዘሎ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን፥ ካብ ገምገም ባሕሪ ጢሮስን ሲዶናን፥ ም እንቲ ኺሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ምእንቲ ኺፍውሱን ናብኡ መጹ። እቶም ብርኹሳት መናፍስቲ ዚሳቐዩ ዝነበሩውን ሓወዩ። ካብኡ ኃይሊ ወፂኡ ንኹሎም የሕውዮም ስለ ስነበረ ኸአ ኩሎም እቶም ሕዝቢ ኺትንክፍዎ ይደልዩ ነበሩ።

  • ስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ እቶም ፩፪ ሓዋሪያት ብመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ምስኡ ንኽኾኑ ንኽልአኹ መንግስተ አምላኽ ንኽሰብኩ ዝተመርጹ ክነስተንትን ንዕደም። ክርስቶስ ፩፪ ሓዋሪያት ነቲ ንሱ ካብ አቦ ዝተቐበሎ ተልእኮ ንኽፍጽሙ ይጽውዖምን ይመርጾምን። ድሕሪ ትንሣኤኡ ኸአ አብ መንጎኦም ተረኺቡ “ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ፤ ከምቲ አቦ ንአይ ዝለአኸኒ አነውን ከምኡ እልእከኩም አሎኹ” ዮሓ. 20፡21 እናበለ ተልእኾኦም የነጽረሎም። ምስኡ ምእንቲ ኪኾኑን፥ ኪሰብኩ ምእንቲ  ኺልእኮምን፥ ዓሰርተው ክልተ  “ ሓዋሪያት” ሸመ። ማር. 3፡14. ናብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ዓሰርተው ክልተ ሓዋሪያት ምምራጹ ምሉእ ለይቲ ኪጽሊ ከምዝነቕሐ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል የዘንትወልና። አብ ተልእኾ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሰርተው ክልተ ሓዋሪያት ምምራጽ እቲ ዓቢ ተል እኸኡ ኢዩ ነይሩ። አብዚ ግዜ እዚ ክርስቶስ ነታ መጻኢት ቤተክርስቲያኑ ዓሰርተው ክልተ ሓዋሪያት ብምምራጽ መሰረት ከትሕዛ ይጅምር። ከምቲ አቀዲምና ዝረአናዮ ከአ ድሕሪ ናይ ሓደ ምሉእ ለይቲ ጸሎት ነዚ ተግባር ክፍጽሞ ንርእዮ። ቤተክርስቲያን ካብ ጸሎት ኢያ ትውለድ። ጸሎት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዓሚቕ አብ መንጎ አቦን ወልድን ዝነበረ   ሕብረት ዝገልጽ  ኢዩ ነሩ። ሓዋሪያት አብቲ እምባ ብምርካብ ኸአ አብቲ ሕብረት እቲ  ተሳተፍቲ ይኾኑ። እግዚአብሔር አብ ኩሉ እካ አብ ኢዱ እንተሃቦ አብ ኪንዳና ናብቲ ሰማያዊ አብኡ ክጽሊ ይርከብ።  አቱም ደቀየ! እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘሎኹ፥ ኃጢአት ምእንቲ ኸይትገብሩ ኢለ እየ። ሓደ እካ ኃጢአት ዝገበረ እንተሎ ግና፥ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር አቦ ዝጣበቐልና አሎና፡፤ ንሱ  እቲ ጻድቕ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። 1ዮሓ.2፡፩1ክርስቶስ ምስ ሃዋሪያቱ ካብቲ እምባ ምስ ወረደ ኩሉ እቲ ሕዝቢ ቃሉ ንምስማዕን ካብ ሕማሞም ምእንቲ ኺፍውሱን ናብኡ ይመ

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

1 2 3 4 5 21