Daily reflection Word of God

“ኦ አቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን፥ እዚ ኻብ ብልህታትት አስተውዓልትን ስለ ዝሓባእካዮ፥ ንሕጻናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ፥ አመስግነካ አሎኹ።  እወ፥ ኦ አቦይ! አብ ቅድሜካ ዘሓጉሰካ ንሱ እዩ። ካብ አቦይ ኩሉ ተዋሂቡኒ አሎ። ብዘይካ አቦ ንወልድ ዚፈልጦ ሓደ እካ የልቦን። ነቦ ድማ ብዘይካ ወልድን እቲ ንሱ ኪገልጸሉ ዚፈቱን እንተ ዘይኮይኑ ሓደ እካ ዚፈልጦ የልቦን። ማቴ.11:25-27

THE ATENTION SEEKERS

THE ATENTION SEEKERS ATTENTION SEEKERS ARE THE FASCINATING, VIVID PERSONATIES OF THE RELATIONSHIP WHEEL. OFTEN INCREDIBLY CREATIVE, THEY ALWAYS HAVE AN ADEA OR A PROJECT. THESE ARE THE GREAT ACHIEVERS OF PERSONALTY TYPES. BECAUSE THEY ARE EX (TREMELY GOOD AT FOCUSING ON WHAT IS IMPORTANT TO THEM.

THEY ARE GOOD ATTRACTING OTHERS TELLTALE / RIVELATORE/ SIGNS OF AN ATTENTION SEEKERS – YOU ARE BRILLANT, HIGHLY FOCUSED, AND VERY CREATIVE – OTHERS ARE DROWN TO YOUR ENERGY AND UNDERTAKINGS – YOU ARE CONCERNED WITH HOW OTHERS SEE YOU – YOU ARE A NUMBER OF PEOPLE WHO GATHER AROUND YOU – YOU HAVE DIFFICULTY LISTENING, EMPATHIZING, OR SUPPORTING
ORTHERS WHEN THEY HAVE PROBLEMS – YOU HAVE TROUBLE HANDLING CRITICISM – YOU FEEL LIKE CAN NEVER GET ENOUGH PRAISE OR SUPPORT DISTINGUISHING CARACTERISTICS OF ARTTENTION SEEKERS • VERY GOOD AT SEEING HIM-OR HERSELF AND NOT NEARLY AS GOOD AT SEEING OTHERS • HAVE TROUBLE WITH EMPATHY, THAT SPESCIAL QUALITY OF HUMAN INTERACTION OF “FEELING FOR” ANOTHER PERSON • ATTENTION SEEKERS PROJECT THAT THEY ARE DESERVING AND SELF-CONFIDENT

• ARE ALSO GOOD AT COMPLAINING ABOUT OTHERS, PARTICOLARLY ABOUT HOW OTHERS HAVE FAILD THEM • ATTENTION SEEKERS ARE EMOTIONALY FRAGILE • ATTENTION SEEKERS IDENTIFY WITH THEIR ACHIEVEMENTS RATHER THAN WITH THEI SPIRITS

THE DIFFERENT B/T AN ATTENTION SEEKERS AND EVERYONE ELSE – THE ATTENTION SEEKERS IS WILLING TO LIVE SELF-FOCUS, WHILE THE REST OF US ONLY NEED TO VIST THER.

WHAT ATTENTION SEEKESR TO LEARN ABOUT RELATIONSHIP – LISTEN ATENTION SEEKERS WILL START JIONING IN THE PLEASURES OF RELATIONSHIP WHEN THEY LEARN TO LISEN, NOT TO THE ANSWERS THAT ARE FOCUSED ON THEMSELVES, BUT TO THE INFORMATION THAT REBEALS WHO OTHERS PEOPLE ARE. – ASK QUESTINS B/C OF ENDLESSLY LOOKING AT THEMSELVES AND HAVING EVERYBODY ELSE LOOK AT THEM, THE ATTENTION SEEKERS WORLD GROWS SMALLER AND SMALLER. – RESPOND

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥቅምቲ 10.2018

ሉቃ.11:1-4

ኢየሱስ አብ ሓንቲ ስፍራ ኺጽሊ ጸኒሑ ምስ ወድአ፥ ሓደ ኻብ ደቂ መዛሙርቱ፥ “ ጎይታይ፥ ከምቲ ዮሓንስ ንደቂ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ጸሎት ምሃረና” በሎ። ንሱ ኸአ በሎም፦ ‘ክትጽልዩ ኸሎኹም ኸምዚ በሉ፥ ‘አብ ሰማያት እትነብር አቦና፥ ስምካ ይቀደስ፥ መንግሥትኻ ትምጻእ፥ ፍቃድካ ኸምቲ አብ ሰማይ ከምኡ ድማ አብ ምድሪ ይኹን። ንናይ ዕለት እንጌራና አብ ፅባሕ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ኹሎም  ይቕረ ንብል ኢና እሞ ኃጢአትና ይቕረ በለልና፤ ካብ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና።’’

አስትንትኖ ቃል አምላኽ መስከረም – 10.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 6:6-11

ብኻሊእ ሰንበት ድማ ኢየሱስ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ መሃሪ፥ አብኡ ኸአ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ ነበረ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ከአ መኽሰሲ ምእንቲ  ኪረኽቡሉ፥ ብሰንበት እንተ አሕወዩ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ። ንሱ ኸአ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ “ተንሥእ እሞ አብ ማእከል ደው በል” በሎ። ንሱውን ተንሥኡ ደው በለ። ኢየሱስ ከአ “ እስከ ክሓተኩም ፦ ብሰንበት ጽቡቕ ምግባርዶ ወይ ክፉእ ምግባር፥ ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል ይግባእ፧” በሎም። ንኹሎም እቶም አብ ዙርያኡ ዝነብሩ እናጠመተ ኸአ  ነቲ ሰብአይ “ ኢድካ ዘርግሕ” በሎ፥ ንሱ ኸአ ዘርግሓ፥ እታ ኢዱውን ሓወየት። ንሳቶም ግና አዝዮም ነደሩ፥ ንኢየሱስ እንታይ ከም ዚገብርዎ ድማ ንሓድሕዶም ተማኸሩ።

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት ከመይ ክነሕልፋ ከምዘለን ይምህረናን ይሕብረናን። እቲ ሓቅነት ናይ አምልኾ ናይ አገልግሎት ይምህረና።  ጸሎትና ስር ዓት አምልኾና አብ ሕይወትና ሕይወት ሓውናን ኃፍትና ፍትሕን ዕርቅን ፍቕርን ዘይምጽእ እንተኮይኑ ኩሉ ልምዲ ኮይኑ ይተርፍ። ብኻሊእ ሰንበት ድማ ኢየሱስ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ መሃሪ፥ አብኡ ኸአ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ ነበረ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ከአ መኽሰሲ ምእንቲ  ኪረኽቡሉ፥ ብሰንበት እንተ አሕወዩ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ።

አብታ  ዝነቐጸት የማነይቲ ኢድ ኩሉ እቲ ድኻምነት ሕመቕን ኃጢአትን ወዲ ሰብ ኢና   እንርኢ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ነዚ ድኻምነትንና ኃጢአትናን አብ ርእሱ ብምሽካም ንኽፍውሰናን ከሕውየናን ካብ ኃጢአትና ነጻ ክገብረና ናብዚ ዓለም እዚ ይመጽእ።   እቲ ሓቀና ሰንበት ንነፍሲ ወከፍና ነቲ ዝመጽእ መዓልታት  ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ንኽንሰርሕ ነኅዋትና ምኽኒያት ድኅነቶም ኮይና ክንርከብ ዝሕግዘና መዓልቲ – ሰናይ ነገር ናይ ፍቕሪ ስራሕ እንፍጽመሉ መ ዓልቲ ኢዩ  ክኸዊን ዘለዎ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ  መኽሰሲ ምእንቲ  ኪረኽቡሉ፥ ብሰንበት እንተ አሕወዩ ኢሎም ይጸናጸንዎ አብ ዝነበሩሉ ግዜ  ሓሳቦም ፈሊጡ፤  ነቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ “ተንሥእ እሞ አብ ማእከል ደው በል” በሎ። አብ ቅድሚ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ቀዳምነት ቦታ ሒዙ ይርከብ። ንሱ ምድኃን ደቂ ሰባት ልዕሊ እቲ ደጋዊ ሕጊ ይሰርዖ። ምኽኒያቱ ንሱ ልዕሊ ህጊ ስለዝኾነ፡ ንሱ እቲ ሓቀኛ አምላኽ ፈቃር አምላኽ ናይ ምሕረት አምላኽ ጎይታ ስለዝኾነ። ከምዚ እናበለ ከአ ክሓቶም ይርከብ፦ ብሰንበት ጽቡቕ ምግባርዶ ወይ ክፉእ ምግባር፥ ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል ይግባእ፧” እናበለ ኸአ ነቲ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ “ ኢድካ ዘርግሕ” በሎ፥  ንሱ ኸአ ዘርግሓ፥ እታ ኢዱውን ሓወየት። ብሰንበት ጽቡቕ ምግባርዶ ወይ ክፉእ ምግባር፥ ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እግዚአብሔር አምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ንምድኃን ናብዚ ምድሪ እዚ እቲ ዘፍቅሮ ወዱ ለአኸ። ንኹሉና ከአ ምስ ኩሉ ክፍአትናን ሓጢአትናን ኢዱ ዘርጊሑ ይምሕረና ይቅበለና።  ነቲ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብአይ“ ኢድካ ዘርግሕ” ክብሎ ንርኢ፡ ሎሚ እዚ ቃል እዚ ንነፍሲ ወከፍና – ክርስቶስ ንዓይ ከምዚብሎ ዘሎ ጌረ ክወስዶ ይግበአኒ። ነዚ “ ኢድካ ዘርግሕ” ዝብል ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ አብስቅያት ንዝርከቡ አኅዋትናን አኃትናን  ጎረባብቲናን አእዳውና ክንዝርገሓሎም፡ ሓገዝና ክንልግሰሎም፡፤ ተስፋ ጸግዒ ክንኮኖም።  ነቶም ድኻታት ሓገዝና ዘድሊዮም አእዳውና ክንዝርገሓሎም ክንዕንግሎም ፍቕርና ክንልግሰሎም፡ እግዚአብሔር ሓኪምና ኢዩ ንሕና ከአ ፈውሱ ዘድሊየና ሕሙማቱ ኢና እምበአር ነቲ ሰማያዊ አቦና ምእንቲ ካብ ሓጢአትና ክምሕረና ይቕረ ክብለልና አቅድሚኡ ቀውሪብና አእዳውና ንዝርገሓሉ – ምሕረቱ ፈውሱ ምእንቲ ክህበና።

ስብሓት ንኣብን ንወልድ ……………………

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 03.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.6:30-34

ሓዋሪያት ድማ ናብ ኢየሱስ ተመሊሶም ዝገበሩዎን ዝመሃሩዎን ኩሉ ነገሩዎ። እቶም ዝመጹን ዝኸዱን ብዙኅት ነበሩ እሞ ንምብላዕውን ጊዜ ክሳዕዚስእኑ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ “ ንበይንኹም ቁሩብ ከተዕርፉ ኣብ ጽምዊ ቦታ ንዑናይ” በሎም። ንሳቶም ከኣ ንበይኖም ብጃልባ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸዱ። ኺኸዱ ኸለዉ ብዙኅት ሕዝቢ ረአይዎምን አለለይዎምን። ካብ ኩለን ከተማታት ብእግሪ ናብኡ ጎየዩ። ቀዲሞምዎም ድማ ናብኡ በጽሑ። ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙኅ ሕዝቢ ረአየ። ጋሳ ኸም ዘይብለን አባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም፥ ብዙኅውን ኪምህሮም ጀመረ።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ኣብ ብሉይ ኪዳን ግኣብሔር ንሕዝቡ ዝጓስዩ ጓሶት መረSu፡ ብኢድ ሙሴን ነቢያትን ከም ዘጓስዩ ከምዝገበረን የዘንትወልና። አብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ቃል አምላኽ ሓዋሪያት ካብ ሓዋሪያዊ ተልእኾኦም ክምለሱ ንርኢ። ነቲ ካብ መምህሮም ዝተቐበሉዎ ሓቂ ብእምነት ከመሓላልፍን ብሕይወቶም ክምስክሮን ድኅሪ ጸኒሖም ተመሊሶም ኩሉ ዝገበሩዎን ዝመሃሩዎን ኩሉ ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘንቱው ንርኢ። ሓዋሪያ ዝበሃል ነቲ ካብ መምህሩ ዝተቐበሎ ሓቂ ብእምነት ከመሓላልፍን ብሕይወቱ ክምስክርን ዝተጸውዓ ሰብ ኢዩ። አሰር እቲ ሃቀኛ ጋስ ዝኾነ ክርስቶስ ዝሰዕብ ኢዩ። እቲ ሓቀኛ ጋሳ እምበአር እቲ ዝእክብ – ዝቕበል – ዘናዲ – ዝመርሕ ኢዩ። አሰር ክርስቶስ ብምስዓብ ሕይወትካ ምእንቲ ድኅነት ደቂ ሰባት ምውፋይ ምሕላፍ ማለት ኢዩ ሓዋሪያነት።
ክርስቶስ እምበአር ንሓዋሪያቱ ቃል አምላኽ ንኸበስሩ ንኽምህሩ ድኅሪ ልኢኩዎም “ንበይንኹም ቁሩብ ከተዕርፉ ኣብ ጽምዊ ቦታ ንዑናይ” እናበለ ክጽውዖምን ክዕድሞምን ንርኢ። ስለምንታይ እቲ ምስ ክርስቶስ ዝነበሮም ሕብረት፡ ፍቅሪ፡ ንምሕዳስ። ብዝተሓደሰ መንፈስን ሓይልን ከአ እንደገና ናብ ሓዋሪያዊ አጎልግሎቶም ክብገሱ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ንዕረፍቲ ነቲ ተልእኾኦም ንምቑራጽ አይኮነን ዝዕድሞም ዘሎ፡ እንታይ ደአ ብዝተሓደሰ መንገዲ እንደገና ንሓዋሪያዊ አገልግሎት ምእንቲ ክብገሱ። ክርስቶስ ንድሕሪት ንኽምለሱ ከዕርፉ ይዕድሞም።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ንሕናውን አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ብዛዕባ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፡ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ፡ ቃል አምላኽ አብ ምስማዕ ዘለና ትግሃት፡ አብ ምስጢራት፡ አብ ስርዓት አምልኾ ዘለና ተሳትፎ፡ አብ ቃል ኪዳንና ዘለና ተአማንነት፡ ፍቕሪ፡ ሓድነት ንምግምጋም – ካብዚ ናይ ዓለም ጫውጫውታ ፍልይ ኢልና ናብ ጽምው ዝበለ ቦታ ኬድና ምስ ክርስቶስ አምላኽና ንብሕትና ክንራኽብን ምሱ ክነስተንትንን። ካብዚ ተበጊስና ኸአ ብዝተሓደሰ ምንፈስ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና እሙናት ኮይና ክንብገስ የድሊየና። “ኢየሱስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ብዙኅ ሕዝቢ ረአየ። ጋሳ ኸም ዘይብለን አባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም” ይብለና። እዞም ሰባት ኢዚኦም ጋሳ አይነበሮምን፡ መራሒ አይነበሮምን፡ ናብቲ ብርሃን ዝመርሕ አይነበሮምን፡ ስለዚ ምስኦም ይተርፍ፡ ኢቲ ሓቂ፡ እቲ መንገዲ፡ ኢቲ ብርሃን፡ ክምህሮም ይርከብ። ብሓቒ ናብቲ ንሱ ዝደሊዮ፡ መንገዲ ሓቂ፡ መገዲ ድኅነት ክሕብሮም ይርከብ። ሎሚውን ንነፍሲ ወከፍና “ንበይንኹም ቁሩብ ከተዕርፉ ኣብ ጽምዊ ቦታ ንዑናይ” እናበለ ብዛዕባ እመንትና፡ ብዛዕባ ድሕነትና ክንሓስብ፡ ካብቲ ናይ ዓለም ነገራት ውጽእ ኢልና ምስ ክርስቶስ፡ ምስቲ አምላኽና፡ ምስቲ ሕይወቱ ስጋብ ምሕላፍ ዘፍቀረና አምላኽ፡ ንኹሉ ጉዑዞና፡ ምስጢራዊ ሕይወትና ክነስተንትን እሞ፤ ነቲ ኩሉ ዝገበርናዮ ሰናይ እናዘከርና ንአምላኽ ክነዘንትወሉ፡ ነቲ አብቲ ክርስቲናዊ ሕይወትና ጎዶሎታት ኮይና ዝተረኸብናሉ ከአ ናብኡ ተመሊስና ብንስሓ ተሓጺብና፡ ብምስጢራት ተመጊብና፡ ሓደ ኢልና ምስ ክርስቶስ ቅዱስ ሕይወት ክንጅምር ክርስቶስ ጎይታ ይዕድመና አሎ። ስለዚ ዳዊት ኮይና ኸአ “እግዚአብሔር ጋሳይ ኢዩ፥ ዚጎድለኒ የብለይን። ንሱ ሓድሽ ኃይሊ ይህበኒ፥ ከምቲ ዘተስፈወኒ፥ በመገዲ ጽድቂ ይመርሃኒ። ግብ ዝበለ ጸልማት ብዘለዎ ርባ እካ እንተ ኸድኩ፥ እግዚብሔር ምሳይ ኢኻ እሞ ኽፋእ አይፈርህን እየ፥ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን።” መዝ. 23,1.3-5 እናበልና መዓልትና ምስ እግዚአብሔር፡ ብቃል አምላኽ ተመጊብና ንቕድስና እንጎ ዓዘሉ ሓድሽ ሕይወት እንጅምረሉ እግዚአብሔር ብአማልድነት ድንግል ማሪያም ጸግኡን ሓይሉን ይሃበና። አሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን ………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት-02.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 2:22-40

ከምቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ናይ ምንጽሖም እዋን ምስ ኣኸለ፥ ነቲ ሕፃን ናብ እግዚአብሔር ኼቕርብዎ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ። እዚ ኸአ ኸምቲ አብ ሕጊ እግዚአብሔር “ ምኅፀን ወላዲቱ ዚኸፍት ዘበለ ወዲ ኹሉ ን እግዚአብሔር ዝተቐደሰ ይበሃል” ዚብል ተጻሒፉ ስለዝነበረ እዩ። …….. እንሆ ድማ አብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዚብሃል ሰብ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ምጽንናዕ እስራኤል ዚጽበ ጻድቅን ና ምላኽ ዚፈርህን ሰብ ነበረ፤ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኃዲርዎ ነበረ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረአዮ ከም ዘይመውት ከአ ብመንፈስ ቅዱስ ተነጊሩዎ ነበረ። ንኢየሱስ ሕጻን፥ ዮሴፍን ማሪያምን ከም ልማድ ሕጊ ኺገብሩሉ ናብ ቤት መቕደስ ምስ አእተዉዎ፥ ስምዖን ብመንፈስ ቅዱስ ናብኡ መጸ። ንሱ ድማ አብ ሕቕፊ ተቐቢሉ ንአምላኽ ከምዚ ዚስዕብ ኢሉ አመስገኖ፦ ኦ ጎይታይ, ደጊም ንባር ያኻ ኸም ቃልካ ብሰላም ኣፋንዎ። ከመይ ኣዒንተይ ነቲ ምድህሃንካ ርእየናኦ እየን። እዚ ኸኣ እቲ ኣብ ቅድሚ ኹሉ ሕዝቢ ዘዳሎኻዮ ድኅነት እዩ። ንሱ እቲ ንኣሕዛብ ብርሃን ንሕዝብኻ እስራኤልውን ክብሪ ዚገልጽ እዩ ………….።

  • አስተንትኖ

ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ማሪያምን ዮሴፍን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ፵ መዓልታት ምስ ኮነ ከም ሥርዓት አይሁድ ንቤተ መቕደስ ከወፍይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ከምዝኸዱ የዘንትወልና። አብዚ ከአ ስምዖን ዝተባህለ ሰብአይ ይቕበሎም። ስምዖን ማለት ከአ እቲ ዝሰምዕ ዝእዘዝ ማለት ኢዩ። አብዚ ዛንታ እዚ ከአ እቲ ታሪኽን ተስፋታትን እስራኤላውያን ክፍጸም ንርእዮ። ስምዖን ምጽንናዕ እስራኤል ዚጽበ ጻድቅን ንምላኽ ዚፈርህን ሰብ ስለዝነበረ ነቲ ሕጻን ተቐቢሉ ሃቆፎሞ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ነቲ ዘደንቕ ነገራት ቃል ነቢያት ክፍጸም ስለዝረአየ ኦ ጎይታይ, ደጊም ንባር ያኻ ኸም ቃልካ ብሰላም ኣፋንዎ። ከመይ ኣዒንተይ ነቲ ምድህሃንካ ርእየናኦ እየን። እዚ ኸኣ እቲ ኣብ ቅድሚ ኹሉ ሕዝቢ ዘዳሎኻዮ ድኅነት እዩ። ንሱ እቲ ንኣሕዛብ ብርሃን ንሕዝብኻ እስራኤልውን ክብሪ ዚገልጽ እዩ እናበለ ንአምላኽ ከምስግን ተረኽበ። ናይ እምነቱ ተመክሮ ብመዝሙር ክገልጽ ተረኽበ። ሎሚውን እዚ ተመክሮ እዚ አብ ሕይወትና ክርአ – ክርስቶስ ብዝተፈላለየ መገዲ ይበጽሓና። ክርስቶስ ነቶም ዝደሊዩዎን ዝረኽብዎን ልቢ ሰባት ዘብርህ ሓይሊ ዘለዎ ወዲ አምላኽ ኢዩ። ሕጂውን እንተኾነ እዚ ብርሃን እዚ ንነፍሲ ወከፍና የወፍየልና አሎ።

ንማሪያም ድማ “ እንሆ እዚ ሕፃን እዚ አብ እስራኤል ንብዙሓት ምኽንያት ምውዳቖም ምትንሳኦምን፥ ከምኡውን ዘይቕበልዎ ምልክትን ኪኸውን ዝተመደበ እዩ። ንዓኺ ከአ ሓሳባት ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ኪግለጽ ሓዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ኪስንጥቖ እይ” እናበለ እቲ ወዲ አምላኽ መድኅን ዓለም ናብ መከራን ስቓይን ገጹ ይጎዓዝ ከምዘሎ ተነበየላ። ማሪያም ግና ነዚ ትንቢት እዚ አብ ልባ ብምሓዝ ብእምነትን ትሕትናን ተጋዕዘት።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ንሕናውን አብ ጉዑዞና ጸበባ መከራ ከጋንፈና ናይ ግድን ኢዩ። ነፍሲ ወከፍና መስቀልና ክንጸውር ዝተጸዋ ዕና ኢና። ነዚ መስቀል እዚ ብትሕትና ክንጸሮ ይግበአና። በስቀልና ብምጻር ብፍርሃት እግዚአብሔር ብምምልላስ ካብቲ ርሕሩሕ አምላኽና ምጽንናዕ ክንደሊ ይግበአና።
ከምቲ አቀዲምና አብዚ አንይ ሎሚ ወንጌ ዘዘንትወልና ድንግል ማሪያም ንስምዖንን ንሃናን ትረክቦም። ንኽርስቶስ አብ አብ ሕቕፊ አዲኡ ምስረአይዎ እቲ ንሓቂ ክገለጽ ዘለዎ መሲሕ ምኻኑ ይምስክሩን ይአምኑን። እዚ በቲ ቅዱስ ህይወቶምን አገልግሎቶምን እግዚአብሄር መንፈስ ቅድስ እቲ ሓቂ እንታይነት ናይ ክርስቶስ ይገለጸሎም። ብሃቂ እቲ አብ እግዚአብሄር ብጽድቂ ዝመላለስ – እቲ አብ ቤት እግዚአብሄር ዝመላለስን ዘገልግልን እግዚአብሄር ይግለጸሎ፡
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

1 2